George Maior: SRI este prima linie de apărare a statului - RO/ENG - Ziaristi OnlineZiaristi Online

George Maior: SRI este prima linie de apărare a statului – RO/ENG

Directorul Servicului Român de Informaţii, George Cristian Maior a declarat, marţi seara, că instituţia pe care o conduce este prima linie de apărare a unui stat, puţin vizibilă prin culegerea de informaţii şi oferirea acestora decidenţilor care trebuie să ia hotărâri pentru interesul naţional.

“Sunt mii de nuanţe într-un război al minţii. Secretul de stat este noţiunea fundamentală cu care operăm. (…) Politicul primeşte informaţia şi trebuie să o transforme. (…) Informaţia poate să şi doară, mai ales când are valenţe negative. Echidistanţa, imparţialitatea şi neutralitatea fac parte din esenţa profesiei”, a explicat şeful SRI, la postul public de televiziune.

Potrivit acestuia, unul dintre factorii care poate transforma evoluţia unei societăţi este reprezentat de factorul politic care este nevoit să ia decizii. El a adăugat, în context, că o sursă importantă de putere o reprezintă credibilitatea.

George Maior susţine că, datorită tehnologiei avansate şi a avalanşei de informaţii venite pe multiple canale, munca celor care lucrează în sistem a devenit mult mai dificilă.

“Munca de informaţii este mult mai dificilă ca în trecut, pentru că asistăm la un asalt informaţional pe multiple canale, nu doar neapărat televiziune în mod clasic, ci şi un asalt al bazelor deschise care le vedem pe internet şi care a devenit un instrument extraordinar de comunicare, cunoaştere. Din acest punct de vedere munca noastră este mai dificilă, pentru că trebuie să facem întotdeauna distincţii, uneori fine, foarte fine, între ce înseamnă o informaţie veridică, reală, calitativă faţă de, în mod absolut, dezinformare dar şi informaţie slabă calitativ, nenecesară, redundantă. Toate aceste distincţii trebuie realizate, pentru că noi încercăm să oferim cunoaştere pentru stat, un produs clar, logic viabil, bazat şi pe acumulare de informaţii dar şi pe procesarea şi analiza, care este un act intelectual extrem de complex şi dificil”, a adăugat şeful SRI.

În opinia acestuia, asemănarea muncii oamenilor din sistem cu şahul o reprezintă gândirea strategică, evaluarea reală a forţelor aflate într-o anumită dispunere şi o gândire anticipativă asupra paşilor care trebuie urmaţi pentru realizarea unui obiectiv.
“Această muncă este o muncă pentru cunoaştere. Cunoaşterea înseamnă posibilitatea de a mişca lucrurile, de a crea ordine şi de a evita surprizele care, câteodată, pot fi extrem de negative din punct de vedere chiar al vieţii. Fiecare individ evoluează în viaţă pe bază de cunoaştere, acumulare de cunoaştere, de informaţie şi folosirea ei pentru a se împlini şi pentru a evolua, pentru a înţelege lumea şi pentru a înţelege limitele acestei lumi”, a adăugat Maior.

Directorul SRI a subliniat că apartenenţa ţării noastre la Alianţa Nord-Atlantică reprezintă ,”un lucru remarcabil”, care încă nu a fost bine recepţionat şi pe care istoria îl va demonstra. El a calificat ca fiind amuzante afirmaţiile potrivit cărora România ar fi ultima din Europa.

“Suntem membri ai UE şi ai NATO, lucruri remarcabile. Sunt puncte spre care au luptat generaţii de elite româneşti, pentru care a luptat şi acest popor – de a ajunge în acest cadru de civilizaţie, cultural, economic. E amuzant cum chiar intelectuali foarte distinşi acum spun că suntem ultimii din Europa, uitând că Uniunea Europeană este un pol mondial de putere economică, culturală, politică. Şi, din acest punct de vedere, chiar şi această teză în care eu nu cred – că suntem ultimii din Europa – chiar şi această teză este mai importantă decât a fi în afara acestor graniţe şi frontiere atât de extraordinare. Ne vom da seama pe parcursul istoriei ce relevanţă are acest lucru (n.r. integrarea în NATO şi UE)”, a mai spus şeful SRI. AGERPRES

George Maior: SRI is state’s first line of defense

Director of the Romanian Intelligence Service (SRI) George Cristian Maior stated on the public TVR channel, that the institution he leads is the first line of defense of a state, less visible through its activity of collection of information and providing it to the decision makers who need to take decisions for the national interest.

“There are thousands of shades in a war of minds. The state secret is the fundamental concept with which we operate. (…) Information is transmitted to the political level, where it is converted. (…) And information can hurt, too, especially when it has a negative valence. Equidistance, impartiality and neutrality are the essence of this profession “, explained the SRI Chief.

According to him, one of the factors that can transform the society’s development is the political factor, the one forced to take decisions. He added, in this context, that an important source of power is credibility.

George Maior also argued that, because of advanced technology and the avalanche of information coming from multiple channels, the work of those in the system has turned to be more difficult.

“Intelligence work is more difficult than in the past, because we are witnessing an informational assault on multiple channels, not necessarily on the classical one, television, but an assault of open bases we can see on the Internet, which has become an extraordinary communication and knowledge tool. From this point of view, our work is more difficult because we must always make distinctions, sometimes fine, very fine, between a genuine information piece, real, a quality one, and absolute disinformation, or poor quality information, unnecessary and redundant. All these distinctions must be made, because we try to provide knowledge to the state, a clear, logical, viable product, also based on accumulating information, as well as on its processing and analysis, which is an extremely complex and difficult intellectual operating procedure”, the head of SRI detailed.  AGERPRES

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.