VIDEO la INST: Foştii deţinuţi politici, marginalizaţii comunismului în România - Cercetatoarea Puica Buhoci despre rezistenta anticomunista - Ziaristi OnlineZiaristi Online

VIDEO la INST: Foştii deţinuţi politici, marginalizaţii comunismului în România – Cercetatoarea Puica Buhoci despre rezistenta anticomunista

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU
STUDIUL TOTALITARISMULUI

Marginalizarea Detinutilor Politic – Dna Puica Buhoci la Conferinta INST de ZiaristiOnlineTV

CONFERINŢA

ELITE ŞI MARGINALIZAŢI ÎN ROMÂNIA
(1945-1989)

Bucureşti
24-25 mai 2012

JOI 24 MAI
9.00 – 9.15 – Deschiderea conferinţei

Secţiunea I
Moderatori: Octavian Roske, Flori Bălănescu
9.15-9.30 – Radu Ciuceanu (INST), Poeţi şi scriitori interzişi până în 1989 şi
marginalizaţi ulterior
9.30 – 9.45 – Ana Maria Cătănuş (INST), Fazele construcţiei unui disident. Un
studiu de caz: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa
9.45 – 10.00 – Ion Constantin (Biblioteca Metropolitană Bucureşti), Aspecte ale
epurărilor staliniste din învăţământul universitar românesc. Cazul Onisifor Ghibu
10.00 – 10.15 – Elena Gherman (CNSAS), Elie Carafoli în dosarele Securităţii

Dezbateri: 10.15-10.45

Secţiunea a II-a
Moderatori: Constantin Buchet, Ana Maria Cătănuş
10.45-11.00 – Alesandru Duţu (Universitatea „Spiru Haret”), Eliminarea elitei
militare în primii ani postbelici
11.00-11.15 – Aurel Lup (AOŞR), Personalităţi ale ştiinţei agricole marginalizate în
anii `40-`50 în România
11.15-11.30 – Gheorghe Onişoru (INST), Intelectualitatea şi „democraţia-populară”
1
Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82
e-mail: inst.academia@gmail.com;site:www.totalitarism.ro

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU
STUDIUL TOTALITARISMULUI

11.30-11.45 – Mioara Anton (INST), Originile unui proiect controversat: Regiunea
Autonomă Maghiară – de la modelul stalinist la recurenţa naţionalistă

Dezbateri: 11.45-12.15

12.15- 13.15 – Kari Alenius (Universitatea din Oulu, Finlanda), Succesele şi
eşecurile propagandei germane în Estonia (1941-1944)

Pauză de masă: 13.15- 14.30

Secţiunea a III-a
Moderatori: Sorin Radu, Mioara Anton
14.30- 14.45 – Lucian Petraş (Arhivele Naţionale, Arad), Funcţionari ai Prefecturii
Judeţului Arad. Istorie şi destin
14.45 – 15.00 – Cazimir-Benedict Ionescu (CNSAS), Prigonirea social-democraţilor
independenţi sub regimul comunist
15.00 – 15.15 – Ioan Scurtu (Universitatea „Spiru Haret”) De la închisoarea Sighet la
Academia Republicii Socialiste România. Studiu de caz: Constantin C. Giurescu
15.15 – 15.30 – Ion Bălan (Arhivele Naţionale, Giurgiu), Populaţia ţigănească din
Regiunea Bucureşti la începutul anilor `50. Studiu de caz
15.30-15.45 – Octavian Roske (INST), Colectivizarea agriculturii în România:
traumele marginalizării

Dezbateri: 15.45-16.15

Secţiunea a IV-a
Moderatori: Dan Cătănuş, Alina Ilinca
16.15-16.30 – Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), Perspectiva lui
Mihail Ghelmegeanu asupra rolului organizaţiei Frontul Plugarilor (1944-1953)
16.30 – 16.45 – Liviu Ţăranu (CNSAS), Avram Bunaciu: de la acuzator public (la
tinereţe) la opozant (spre bătrâneţe)
16.45 – 17.00 – Cristina Diac (INST), Comitetul Central al PCR ales în octombrie
1945. Biografie de grup

2
Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82
e-mail: inst.academia@gmail.com;site:www.totalitarism.ro

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU
STUDIUL TOTALITARISMULUI

16.45 -17.00 – Puica Buhoci (INST), Foştii deţinuţi politici, marginalizaţii
comunismului în România
17.00-17.15 – Alexandra Toader (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi), „Cântec despre
tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej”. Mihai Beniuc şi realismul socialist
17.15 -17.30 – Flori Bălănescu (INST), Încălcarea drepturilor omului în România
anilor 1970: „Grup Canal ’77”

Dezbateri: 17.30-18.00

VINERI, 25 MAI
Secţiunea a V-a
Moderatori: Florin Abraham, Cristina Diac
9.00-9.15 – George Enache (CNSAS), Ernest Bernea – destinul unui marginal din
România comunistă
9.15-9.30 – Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru (CNSAS), Şefii serviciului “D”
(Dezinformare) din cadrul Securităţii. “Profiluri moral-politice”
9.30-9.45 – Florin Şinca (MIRA), Câteva aspecte cu privire la epurările din poliţie
(1944-1949)
9.45-10.00 – Alin Spânu (Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii
Euroatlantice), Marginalizarea şi distrugerea elitei poliţieneşti autohtone. Studiu de
caz: conducerea Direcţiei Generale a Politiei din perioada 1940-1944

Dezbateri: 10.00-10.30

Secţiunea a VI-a
Moderatori: Cazimir Ionescu, Raluca Spiridon
10.30 – 10.45 – Dan Cătănuş (INST), Abateri ideologice în PCR: „împăciuitorismul”
10.45-11.00 – Iuliu Crăcană (CNSAS), Epurarea elitelor din justiţia românească
(1945-1958)
11.00-11.15 – Florin Abraham (INST), „Societatea comunistă fără clase”: între
ideologie şi realitate. Abordare metodologică
11.15-11.30 – Dumitru Lăcătuşu (IICCMER), Noua elită cinematografică: strategii de
rezistenţă în comunism

3
Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82
e-mail: inst.academia@gmail.com;site:www.totalitarism.ro

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU
STUDIUL TOTALITARISMULUI

Dezbateri: 11.30-12.00

12.00-13.00
* Prezentarea celor mai recente apariţii editoriale ale INST
* Prezentarea revistelor „Genius, tinere, cunoaşte-ţi înaintaşii!” şi „Cu ei, ne mândrim!” editate de
Fundaţia Naţională Henri Coandă

Pauză de masă: 13.00-14.00

Secţiunea a VII-a
Moderatori: Dumitru Lăcătuşu, Mihaela Toader
14.00-14.15 – Sergiu Soica, (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca),
Elite ale Bisericii Greco-Catolice din Banat (1945 – 1989)
14.15 – 14.30 – Ciprian Bălăban (Institutul Teologic Penticostal, Bucureşti),
Configurarea structurilor de conducere în Biserica Penticostală din România – perioada
comunistă
14.30-14.45 – Claudiu Călin (Episcopia Romano-Catolică de Timişoara), Pater
Paulus Weinschrott (1919-1960), sau cum un călugăr catolic poate unelti împotriva
ordinii sociale
14.45-15.00 – Constantin Buchet (INST), Elite diplomatice şi ale serviciilor de
informaţii în perioada comunistă

Dezbateri: 15.00-15.30

Pauză de cafea: 15.30-16.00

Secţiunea a VIII-a
Moderatori: Radu Ciuceanu, Marius Bejenaru
16.00 – 16.15 – Raluca Spiridon (CNSAS), Mihaela Toader (IICCMER), Ştefan
Baciu, un destin al exilului românesc
16.15-16.30 – Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”),
Marginalizarea foştilor deţinuţi politici legionari după graţierea pedepselor din anul
1964

4
Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82
e-mail: inst.academia@gmail.com;site:www.totalitarism.ro

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU
STUDIUL TOTALITARISMULUI

16.30 – 16.45 -Vlad Mitric-Ciupe (Universitatea „Spiru Haret”), Arhitecţi români
în recluziune
16.45 -17.00 – Cristina Roman (IICCMER), Elita politică românească a anilor ’80
17.00-17.15 – Ionuţ Bucur (Universitatea din Bucureşti), Imposibila reconciliere:
polemica dintre revista “Săptămâna” şi postul Radio “Europa liberă”
17.15- 17.30 – Florin Şandru (INST), Lucreţiu Pătrăşcanu: un deceniu sub zodia
schimbătoare a complotului (1944-1954). Mărturisiri şi documente

Dezbateri: 17.30 – 18.00

Închiderea conferinţei
5
Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82
e-mail: inst.academia@gmail.com;site:www.totalitarism.ro

Print Friendly, PDF & Email

2 comments

  1. Pingback: Luptătoarea pentru Adevăr Puica Buhoci - Ciuceanu, o pierde grea pentru istoriografia românească și Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.