Cum au sărbătorit jurnaliştii Centenarul eliberării Budapestei de bolșevici şi al înfiinţării Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - VIDEO. „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri” - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Cum au sărbătorit jurnaliştii Centenarul eliberării Budapestei de bolșevici şi al înfiinţării Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – VIDEO. „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri”

Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR

Un veac de presă profesionistă în România

„Ziaristul român-promotor al Marii Uniri. Sărbătorirea a 100 de ani de jurnalism profesionist în România (1919-2019).” Sub acest titlu s-a desfășurat săptămâna trecută o amplă manifestare a breslei gazeta­rilor, organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), în parteneriat cu Guvernul României și Radio România. Evenimentul, care a avut loc în Sala de concerte a Radiodifuziunii Române din București, a avut drept scop celebrarea unui veac de existență a organizației, la care a pus umărul însuși Pamfil Șeicaru, și s-a constituit într-o sărbătoare de excepție a jurnalismului profesionist din România întregită, la a cărei înfăptuire un rol esențial l-a avut și Biserica. La eveniment au participat oficialități ale statului, amabasadori acreditați în țara noastră, instituții partenere ale UZPR, membri ai altor uniuni de crea­ție din România, reprezentanți ai unor organizații neguverna­mentale, jurnaliști membri ai UZPR din București, din filialele din țară și din diasporă, precum și din zonele limitrofe României. În cadrul manifestării, participanții au vorbit despre parcursul jurnalismului în ultimul veac și rolul organizației profesionale. La eveniment a participat și părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, delegat din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a dat citire mesajului pe care Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române l-a adresat participanților – disponibil integral mai jos -, scrie Dumitru Manolache pentru Ziarul Lumina.

“Faptul că breasla jurnaliştilor din România poate să celebreze un centenar al Uniunii sale reprezintă un semn de vitalitate, de forţă creatoare, de perfectă sincronizare cu Europa. UZPR reprezintă pentru societate, pentru cultură, pentru politici, pentru economia românească un semn distinctiv pe care Academia Română îl salută cu respect şi solidaritate”, se arată și într-un mesaj al Academiei Românetransmis cu acest prilej.

Doru Dinu Glavan si Victor Roncea. Foto: UZP

Evenimentul a fost precedat de aniversarea Centenarului eliberării Budapestei de bolșevici, serbată de UZPR în cadrul unei manifestari artistice la Institutul Cultural Român din seria Seratelor “Eminescu, jurnalistul“. Astfel, au fost premiați mai mulți câștigători ai unei gravuri cu rol memorialistic, între care ziaristul Victor Roncea și producătoarea Ada Vertan, care pregătește un documentar despre acest eveniment istoric, care a salvat Ungaria de bolșevism. Întrucât pe 4 august 2019 s-au împlinit 100 de ani de când Armata Română a eliberat Budapesta (la care se adaugă Viena și Praga), artistul plastic Nicu Dumitrescu a realizat 100 de gravuri pe hârtie manuală, având titulatura „Eliberarea Budapestei de comunism”. Imaginea principală reproduce un desen de epocă în care un ostaș român înfige steagul României pe Parlamentul de la Budapesta, acolo unde s-a aflat și celebra opincă.  Cealaltă e tot un desen apărut în presa vremii, care ilustrează momentul în care Armata Română hrănește populaţia Budapestei, înfometată de regimul lui Bela Kun, informează UZPR.  Despre toate acestea au vorbit Doru Dinu Glăvan, Miron Manega, Ada Vertan și Victor Roncea, care și-a manifestat regretul că Europa și Ungaria nu au știut încă să mulțumească pe măsură României pentru că le-a scăpat de ororile comunismului, ba chiar dimpotrivă, peste numai două decenii, armata ungara masacrând sinistru populația civilă românească a Transilvaniei străbune. Victor Roncea a felicitat totodată organizațiile românești care au sărbătorit la Arcul de Triumf victoria Armatei Române, pe 4 august 2019: Calea Neamului, Frăția Ortodoxă și Tradiția Militară. Video mai jos:

Evenimentul „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri” a celebrat 100 de ani de jurnalism profesionist

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a organizat, în parteneriat cu Radio România și cu susținerea Guvernului, celebrarea unui veac de existență a organizației, printr-o manifestare de amploare și de referință, demnă de prestigioasa aniversare.

În Sala de concerte a Radiodifuziunii Române, în data de 26 septembrie 2019, evenimentul care marchează centenarul UZPR a reunit peste 600 de participanți – oficialități ale statului român, reprezentantul bisericii ortodoxe, diplomați din cadrul Ambasadelor acreditate la București, instituții partenere și sponsori tradiționali ai UZPR, membrii ai altor Uniuni de creație din România, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.
În cuvântul de deschidere, președintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan a transmis următorul mesaj:

˝ Mulţumesc tuturor celor care au răspuns invitaţiei noastre. Mulțumesc Guvernului României, reprezentat aici de domnul ministru Toni Greblă, pentru susținerea acestui eveniment.
Mulțumesc partenerului nostru – SRR, gazda manifestării.
Mulțumesc excelenţelor lor ambasadori în România – din partea Federaţie Ruse, Belarus, Danemarca, Estonia, Irlanda, Muntenegru, Serbia, Slovacia şi Cipru, precum şi reprezentanţilor ambasadelor la Bucureşti din – Cehia, Polonia, Grecia, Marea Britanie și Irlanda de Nord şi Republica Moldova.
Mulţumesc foştilor preşedinţi ai UZPR în perioada postdecembristă (Sergiu Andon, Mihai Băcanu, Sorin Roșca Stănescu, Ștefan Mitroi, Romeo Nădășan și Mihai Miron, prezenți aici) care au făcut ca uniunea să reziste într-o societate tumultoasă.
Mulţumiri se cuvin adresate şi tuturor partenerilor Uniunii, a sponsorilor care ne sunt alături şi acelor Uniuni de creație care își exprimă solidaritatea cu uniunea noastră.

 

Ne aflăm într-un moment emoţionant, celebrarea unui secol de existenţă a UZPR, o sărbătoare pe care o transferăm întregii bresle ca un omagiu adus jurnalismului profesionist din România reîntregită.
Am traversat 3 perioade importante din istoria României, interbelică, comunistă şi a deplinei democraţii în care ne aflăm.
În tot acest interval, jurnaliştii au constituit o importantă categorie implicată în viaţa socială, culturală, economică, dezbătând cum este şi firesc, dintotdeauna, curentele politice ale timpurilor.
Cred cu tărie că presa şi slujitorii ei au avut un aport considerabil în evidenţierea realităţilor, chiar dacă uneori sau poate chiar deseori, extremele abordate s-au aflat în disonanță.

În ceea ce priveşte UZPR – de astăzi – prin membrii ei, tot mai numeroşi, aceasta se doreşte a fii componentă importantă a societăţii române. Drumul pe care îl avem de parcurs nu este ușor, dar printr-o conjugare a bunelor intenții, percepții și printr-o concentrare a eforturilor pot fi depășite bariere, obstacole, impedimente de tot felul.
Avem numeroase împliniri prin activităţile pe care le desfăşurăm, din iniţiative individuale sau colective, care se bucură de o bună şi largă audienţă. Constatăm că eforturile noastre şi a filialelor din întreaga ţară şi din diasporă, sunt răsplătite prin participarea tot mai numeroasă a publicului la manifestările noastre. Toate acestea sunt reflectate în publicaţiile pe care le realizăm – Cronica Timpului, Certitudinea, Revista profesională UZP, dar şi pe site-ul nostru. Ne bucură numărul tot mai mare a jurnaliştilor, scriitorilor, ai altor oameni de cultură, care trimit spre lumina tiparului, lucrările, creaţiile lor – sub egida editurii UZP. Pe de altă parte o nouă iniţiativă a uniunii, de a face cunoscute marile personalităţi ale jurnalismului din toate timpurile, inclusiv cel prezent, sub forma unor Convorbiri Jurnalistice atrage o audienţă tot mai mare.
Rămânem preocupaţi pentru condiţii tot mai bune în viaţa jurnaliştilor şi deopotrivă de găsire a unor forme prin care să ridicăm calitatea profesională a tinerilor jurnalişti şi nu numai, căutând, prin formule de parteneriat realizarea acestora.
Cuprinderea unui număr tot mai mare de jurnalişti, crearea unităţii în interiorul breslei sunt deziderate spre care tindem.
Cred cu toată convingerea că toate gândurile bune pe care le avem vor fi împlinite într-un orizont nu prea îndepărtat.
Viață lungă într-o bună înţelegere şi împlinire a năzuinţelor comune.˝

Invitat pe scenă, de către prezentatorul Răzvan Onesa, consilierul patriarhal Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina, a dat citire Mesajului Preafericirii Sale, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Valorile creştine şi jurnalismul de responsabilitate socială

Data: 28 Sep, 2019

În societăţile moderne, sistemul mass-media, cu paleta sa largă de dezbateri şi idei construite pe fondul libertăţii de exprimare şi al responsabilităţii faţă de comunitatea pe care o însufleţeşte, reprezintă o componentă esenţială a procesului de conservare a valorilor perene, de transpa­rență instituţională şi de înnoire civică. De aceea, profesia de jurnalist are o importanţă aparte în funcţionarea organismului social, prin asumarea rolului de liant comunitar, imparţial şi independent, dar așteptat să fie constructiv în spaţiul public, traversat adesea de furtuni şi incertitudini.

Vocaţia Bisericii în lume este fiinţial legată de promovarea valorilor spirituale, de cultivarea relaţiei omului cu Dumnezeu şi de căutare a Împărăţiei cerurilor prin credinţă, speranţă şi fapte bune. În plan social, ziariştii se concentrează îndeosebi asupra detaliilor, faptelor şi evenimentelor care influențează viaţa de fiecare zi a oamenilor. Însă, există întotdeauna puncte de întâlnire şi întrebări ale omului aflat sub presiunea acestui veac şi aspiraţiile sale spirituale.

Istoria presei româneşti cuprinde multe mărturii despre familiaritatea dintre oamenii Bisericii, vestitorii Cuvântului lui Dumnezeu în lume, şi evoluţia rapidă a mijloacelor de comunicare socială. Chiar în acest an în care aniversăm Centenarul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi când se împlinesc 190 de ani de la apariţia Curierului Românesc (Bucureşti, 1829) şi a Albinei româneşti (Iaşi, 1829), sărbătorim şi 180 de ani de la întemeierea Vestitorului Bisericesc (Buzău, 1839). Este bine cunoscut faptul că Telegraful Român, gazeta politică, industrială, comercială şi literară fondată de Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna la Sibiu, în anul 1853, rămâne cea mai longevivă publicaţie periodică din ţara noastră, cu apariţie neîntreruptă până în prezent. Anul Marii Uniri găsea Telegraful Român la datorie, într-o simbioză a slujirii bisericeşti cu munca ziariştilor patrioţi din mai multe oraşe ale ţării, truditori jertfelnici, prin darul meseriei lor, la însufleţirea poporului şi la făurirea idealului de unitate naţională.

Despre rostul presei şi despre misiunea ziariştilor în societate, Părintele Academician Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului XX, el însuşi redactor responsabil al Telegrafului Român mai mult de un deceniu, scria în 1944: „Ziarul trebuie să aibă orizontul larg, armonios şi să respecte temeliile morale, absolut necesare pentru existenţa sănătoasă a mulţimilor. Poate se va ajunge odată la acea stare, când cel ce vrea să devină ziarist va trebui să fi dat probe puternice nu numai de destoinicie stilistică, ci de credinţă tare şi de moralitate neclintită.1

După anul 1989, Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat, alături de slujirea social-filantropică şi de cea cultural-educativă, o lucrare misionară şi civică prin intermediul propriilor instituţii media, în vederea intensificării comunicării cu întreaga societate românească şi a cultivării limbii şi tradiţiilor naţionale în rândul diasporei române de pe toate meridianele lumii. Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (radio, televiziune, agenţie de ştiri, publicaţii periodice), împreună cu celelalte instituţii media bisericeşti, promovează în rândul tinerei generaţii valorile credinţei creştine, istoria şi virtuţile neamului românesc. Totodată, privim cu respect către toţi jurnaliştii de la instituţiile media publice sau private care îşi fac datoria cu onestitate şi profesionalism. Prin intermediul Biroului de presă şi relaţii publice, Patriarhia Română menţine o legătură permanentă cu toţi cei care doresc să cunoască, de la sursă, proiectele şi activităţile Bisericii.

Apreciem eforturile Uniunii Ziariştilor Profesioniști din România de a aduna într-un cadru asociativ jurnalişti din diferite generaţii şi de a cultiva demnitatea şi responsabilitatea unei tprofesii care a avut şi poate avea o contribuție majoră la bunul mers al societății.

Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze pe toţi organizatorii şi participanţii la lucrările acestei întruniri şi să le dăruiască bucuria de a cultiva în universul mediatic dinamic din zilele noastre valorile care nu se învechesc niciodată.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Mesaj transmis la Gala Centenarului Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Bucureşti, 26 septembrie 2019.

1Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Misiunea presei”, Telegraful Român, an XCII, nr. 6, 6 feb. 1944, în Cultură şi duhovnicie, vol. 3, col. OPERE COMPLETE, Editura BASILICA, Bucureşti, 2012, p. 526.

Surse: UZPR / Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.