SEMNAL. Ghe Cojocaru: Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească. Cu o prezentare de Ghe Buzatu - Ziaristi OnlineZiaristi Online

SEMNAL. Ghe Cojocaru: Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească. Cu o prezentare de Ghe Buzatu

COLECŢIA OPERA OMNIA
Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească
(1968-1979)
STUDIU ȘI DOCUMENTE
Gheorghe E. Cojocaru
Editura TIPO-MOLDOVA
Sumar
LISTA ABREVIERILOR ………………………………………………………………….. 7
STUDIU ………………………………………………………………………………………11
LISTA DOCUMENTELOR ………………………………………………………………. 59
DOCUMENTE ……………………………………………………………………………… 75
1968…………………………………………………………………………………………..77
1969………………………………………………………………………………………… 125
1970………………………………………………………………………………………… 173
1971………………………………………………………………………………………… 267
1972………………………………………………………………………………………… 341
1973………………………………………………………………………………………… 401
1974………………………………………………………………………………………… 473
1975………………………………………………………………………………………… 517
1976………………………………………………………………………………………… 525
1977………………………………………………………………………………………… 625
1978………………………………………………………………………………………… 671
1979………………………………………………………………………………………… 735
INDICE ONOMASTIC……………………………………………………………………753
ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE ISTORIE, STAT ȘI DREPT
Confruntarea sovieto-română
pe frontul ideologic
din RSS Moldovenească
(1968-1979)
STUDIU ȘI DOCUMENTE
Gheorghe E. Cojocaru
COLECŢIA OPERA OMNIA
Coperta: Cristian Almăşanu
Redactor: Aurel Ştefanachi
© Tipo Moldova
Editura Tipo Moldova este acreditată de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.) 99/2010
Tipo Moldova,
E-mail: office@tipomoldova.ro
www.tipomoldova.ro
Coordonator Colecţie: Gh. Buzatu,
Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Consultant ştiinţific:
Lector univ. dr. Bogdan Ştefanachi
Proiect editorial: Roxana Alexandra Costinescu
Editie anastaticã
Iaşi, 2011

Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968-1979)
Studiu și documente
Gheorghe E. Cojocaru,
iulie 2011
Coperta: Mihai Bacinschi
Machetare: Vera Bostan
© Gheorghe E. Cojocaru
© Institutul de Istorie, Stat și Drept al AȘM
© Toate drepturile rezervate.
Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
Cojocaru, Gheorghe E.
Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968-1979)
Studiu și documente
Gheorghe E. Cojocaru, – 2011, p.
CZU
ISBN
Lucrare discutată în cadrul Secției Istorie Contemporană a Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM și recomandată spre editare de către Consiliul Științific al Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM.
Referenți: Ion Șișcanu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar; Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar; Gheorghe Negru, doctor în istorie, conferențiar universitar.
Tipar: Printed in Romania

Sursa: Centrul de Istorie si Civilizatie Europeana

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.