Problemele romanilor din Harghita si Covasna dezbatute punct cu punct la aniversarea Ligii "Andrei Saguna" - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Problemele romanilor din Harghita si Covasna dezbatute punct cu punct la aniversarea Ligii “Andrei Saguna”

Liga Cultural-Creştină „Andrei Șaguna”

 Comunicat de presă

La Sf. Gheorghe au început manifestările consacrate împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea  Ligii  Cultural-Creştine „Andrei Șaguna”

 Sâmbătă, 17 martie 2012, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”; din Sf. Gheorghe au început manifestările consacrate împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna, în prezenţa membrilor fondatori ai Ligii, a unor simpatizanţi, voluntari, parteneri şi sponsori. Lucrările întâlnirii au fost deschise şi moderate de  pr. drd. Sebastian Pârvu, preşedintele Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” şi s-au desfăşurat după  următorul program:

–          Conferinţa Repere cronologice în canonizarea Sfântului Andrei Şaguna prezentată de pr. dr. Ciprian Staicu, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

–          Informarea „Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” – Două decenii în slujba culturii şi identităţii româneşti din judeţul Covasna” prezentată pr. drd. Sebastian Pârvu, preşedinte, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”

–           Dezbaterea cu tema „Coordonate demografice ale comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita potrivit datelor preliminare ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din 20 octombrie 2011”, pe baza unui studiu documentar întocmit de către  dr. Ioan Lăcătuşu, directorul Centrului European de Studii Covasna-Harghita.

La dezbaterile care au avut loc pe marginea materialelor prezentate au luat cuvântul: dr. Valeriu Cavruc, directorul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, ing. Ioan Bălan, pr. Ioan Tămaş, prof. ing. Maria Peligrad, prof. Nicolae Moldovan ş.a

Participanţii au păstrat un moment de reculegere în memoria membrilor Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” trecuţi la cele veşnice.

În final, a fost prezentat volumul Sfântul Luca al Crimeii. Minuni contemporane, de Arhimandrit Nectarie Antopulos, apărut la Editura Sofia, din Bucureşti, în anul 2011, cu binecuvântarea IPS Ioan Selejan, traducerea din limba greacă de pr. dr. Ciprian Staicu, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, prezentare făcută de prof. dr. Luminiţa Cornea.

În Informarea prezentată de către pr. drd. Sebastian Pârvu, preşedintele Ligii a fost evidenţiat faptul că, împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Șaguna” oferă prilejul de a sublinia principalele aspecte referitoare la modul de realizare a obiectivelor şi a scopului ligii, în contextul istoric postdecembrist specific judeţului Covasna.

În acest context, a fost subliniată contribuţia Ligii Cultural-Creştine „Andrei Șaguna”, împreună cu celelalte fundaţii şi asociaţii culturale din judeţele Covasna şi Harghita, la înfiinţarea unor structuri instituţionale identitare hotărâtoare pentru prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti din Arcul Intracarpatic; iniţierea şi finalizarea unor proiecte culturale devenite tradiţionale: Primăvara culturală, Zilele Andrei Șaguna, Nedeia Sânpetrului, Zilele Nicolae Colan, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, colocvii ş.a; sprijinirea cercetărilor referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românescă din sud-estul Transilvaniei şi la convieţuirea interetnică din judeţele Covasna şi Harghita, cât şi editarea unor volume cu această problematică; redactarea, în cuprinsul cotidianului „Cuvântul Nou”, a suplimentului cultural lunar „Oituzul” intitulat foaie de cuget şi simţire românească, precum şi publicaţia periodică Buletinului Ligii Cultural-Creştine „Andrei Șaguna”, nr. I-IV (nr. V se află în curs de editare) – tribună a societăţii civile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita; ridicarea  unor monumente de for public, în municipiul Sf. Gheorghe: statuia mitropolitului Andrei Șaguna, bustul mitropolitului Nicolae Colan, însemnul statuar ASTRA, troiţe pe locul bisericilor ortodoxe din Vârghiş, Căpeni şi Reci – dărâmate în timpul ocupaţiei horthyste, plăci memoriale, acordarea numelui mitropolitului Nicolae Colan unei şcoli din Sf. Gheorghe ş.a.; acordarea titlului de Cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sf. Gheorghe, unui număr de cca. 10 persoane, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru întreaga lor activitate pusă în slujba binelui public; iniţierea a numeroase demersuri pentru stoparea iniţiativelor care urmăresc separatismul, enclavizarea, autonomia teritorială pe criterii etnice, împreună cu celelalte asociaţii şi fundaţii, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; implicarea în demersurile referitoare la canonizarea patronului spiritual al Ligii, Sfântul Andrei Șaguna.

A fost remarcat faptul că, prin tot ceea ce a întreprins, în aceste două decenii, cu resurse limitate şi fără a beneficia de sprijinul administraţiei publice locale, cu foarte mici excepţii, Liga a devenit un simbol al rezistenţei prin cultură, de apărare a valorilor, simbolurilor şi identităţii româneşti, într-un mediu în care legislaţia referitoare la statutul limbii române şi la funcţionarea instituţiilor fundamentale ale statului român nu este respectată întocmai.

La împlinirea a două decenii de la înfiinţarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Șaguna” au fost adresate sincere mulţumiri conducerii Ligii – foştilor preşedinţi Ioan Mugur Topolniţchi şi Ioan Solomon, domului Ioan Lăcătuşu şi doamnei Rodica Pârvan – secretari ai Comitetului de Acţiune, doamnei contabil-şef Doina Melinte, domnilor şefi de comisii Petre Străchinaru, Dumitru Manolăchescu, Gheorghe Tatu, Dorel Lungu, prea cucernicilor părinţi Corneliu Bujoreanu şi Ioan Cucu, regretaţilor pr. protopop Gheorghe Răţulea, ing. Valentin Mocanu, ing. Dan Telea, jr. Nicolae Cârlănescu, prof. Dan Baicu, tuturor membrilor, simpatizanţilor, voluntarilor şi sponsorilor Ligii, dintre care au fost menţionaţi domnii Ioan Bălan, Petru Porumboi, Eugen Lazăr, Ciprian Vrânceanu, Aurel Bote ş.a

Nu au fost ocolite nici neîmplinirile (activitatea modestă a filialelor locale, participarea slabă a tineretului, lipsa surselor de finanţare a proiectelor etc.), cât  şi menţinerea a numeroase provocări care stau în faţa comunităţii româneşti din judeţul Covasna. S-a apreciat că, perioada celor două decenii care au trecut de la înfiinţarea Ligii a marcat încheierea unei etape. Pentru viitor – scopul şi obiectivele Ligii rămânând aceleaşi – potrivit schimbărilor din societatea românească, este nevoie de schimbarea modalităţilor de acţiune, pe baza managementului specific ONG-urilor performante.

Participanţii au aprobat proiectele viitoare ale Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, dintre  care menţionăm:

 1. Sprijinirea ridicării Sfintei Cruci a Recunoştinţei care urmează a fi înălţată în zona Întorsurii Buzăului, respectiv pe dealul Petrii din Barcani, proiect iniţiat de dl. Ioan Solomon, consilier judeţean, fost preşedinte al Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” – cu binecuvântarea IPS Ioan Selejan – care a fost îmbrăţişat şi demarat de Primarul comunei Barcani, Parohia Ortodoxă Barcani, şi Consiliul Local al comunei Barcani şi sprijinit financiar de Consiliul Judeţean Covasna, proiect monumental care, odată dus la bun sfârşit, va deveni un element identitar al zonei Buzăului Ardelean.
 2. Susţinerea comunităţilor româneşti din judeţul Covasna pentru realizarea proiectelor care îşi propun cunoaşterea istoriei locale, redactarea unor lucrări monografice, prezervarea şi afirmarea culturii populare, a tradiţiilor şi folclorului românesc.
 3. Cinstirea memoriei înaintaşilor prin iniţierea demersurilor pentru ridicarea de busturi, pentru denumirea unor şcoli, instituţii de cultură şi străzi cu numele unor preoţi, învăţători, profesori, publicişti şi alţi lideri locali ai comunităţilor româneşti din judeţul Covasna, după cum urmează: Aita Mare – pr. Ioan Bunuş, Aita Seacă – pr. Francisc Paratei, Băţanii Mari – pr. Ioan Garcea, Băcel – pr. protopop Gheorghe Răţulea, Belin – înv. Ioan Chici Ciuncan, Breţcu – pr. protopop Spiridon Dimian, pr. protopop Dumitru Coltofeanu, Cernat – Ştefan Ciutac, Chichiş – pr. Gheorghe Greceanu, pr. Moise Lincu, Covasna – înv. Nicolae Vleja, prof. Niţă Buzea, dr. Nicolae Teculescu, Dobârlău – ec. Eugen Sibianu, Dobolii de Jos – jr. Grigore Păltineanu, înv. Nicolae Puianu, Hăghig – prof. Nicolae Bogdan, dr. Miron Creţu, Întorsura Buzăului – prof. Alexandru Tohănenu, arh. Timotei şi Veniamin Tohăneanu, ec. Vasile Negoţ, Micfalău – pr. Augustin Cosma, înv. Ioan Stoenac, Poian – pr. protopop Ioan Solnai, Reci – pr. Ioan Rauca, Sf. Gheorghe – pr. Protopop Aurel Nistor, Nicolae Vecerdea, Valeriu Bidu, Vicenţiu Rauca Răuceanu, Izidor Rauca Răuceanu, Tg. Secuiesc – pr. protopop Ioan Rafiroiu, Vâlcele – pr. protopop Ioan Moga, Valea Mare – înv. Lecu Nica, arh. Gheorghe Avram, Vârghiş – pr. Ioan Popa, Zagon – ing. Constantin Nedelcu, Zăbala – înv. Ioan Hagiu.
 4. Înfiinţarea aleii înaintaşilor români, în Parcul „Andrei Șaguna” din Sf. Gheorghe, prin ridicarea busturilor următoarelor personalităţi: Iancu de Hunedoara, Nicolae Iorga, Nicolae Bălan, Andrei Mureşanu, Ioan Petric, Spiridon Dimian, Veniamin Nistor, Aurel Nistor, Ioan Rafiroiu, Ion I. Russu.
 5. Ridicarea Monumentului martirilor, deportaţilor şi refugiaţilor din judeţul Covasna, victime ale intoleranţei  instaurate în urma Dictatului de la Viena, din septembrie 1940.
 6. Sprijinirea cercetărilor privind relaţiile dintre secui şi românii din Transilvania, Moldova şi Țara Românească, precum şi cele referitoare la interferenţele culturale româno-maghiare din sud-estul Transilvaniei.
 7. Editarea unui volum despre solidaritatea populaţiei maghiare din localităţile judeţului Covasna şi Harghita cu românii aflaţi în dificultate, victime ale manifestărilor de intoleranţă care au avut loc după evenimentele din decembrie 1989.
 8. Monitorizarea cazurilor de discriminare a populaţiei româneşti din localităţile judeţelor Covasna şi Harghita şi prezentarea acestora instituţiilor abilitate: Parchet, Avocatul Poporului, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, mass-media.
 9. Continuarea demersurilor pentru asigurarea caracterului multietrnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna şi Harghita şi pentru stoparea proiectelor care îşi propun obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice.
 10. Stabilirea unor parteneriate cu ONG-urile, din ţară şi străinătate, care urmăresc promovarea proiectelor ce vizează consolidarea relaţiilor culturale, sociale şi civice româno-maghiare.
 11. Sprijinirea instituţiilor de cultură profesioniste: Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Teatrul Andrei Mureşanu, din Sf. Gheorghe, şcolile în limba română şi parohiile ortodoxe din judeţul Covasna.

Manifestările consacrate împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna” vor continua în lunile aprilie şi mai şi se vor încheia la sfârşitul lunii iunie a.c., cu ediţia a XX-a a  Zilelor „Andrei Şaguna”.

Sf. Gheorghe, 17 martie 2012

Biroul de presă

al Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”

Primăvara culturală 2012

Manifestări consacrate împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea
Ligii Cultural Creştine „Andrei Şaguna” (1992-2002)

Sf. Gheorghe, 17 martie – 23 aprilie 2012

 

17 martie 2012

ora 11, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”:

–         Repere cronologice în canonizarea Sfântului Andrei  Şaguna, prezintă pr. dr. Ciprian Staicu, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

–         Informare „Liga Cultural – Creştină „Andrei Şaguna” – Două decenii în slujba culturii şi identităţii româneşti din judeţul Covasna”, prezintă  pr. drd. Sebastian Pârvu, preşedinte, Liga Cultural – Creştină „Andrei Şaguna”

–         Masa rotundă „Coordonate demografice ale comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita potrivit datelor preliminare ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din 20 octombrie 2011”, prezintă dr. Ioan Lăcătuşu, director, Centrul European de Studii Covasna – Harghita

24 martie 2012

ora 12, Catedrala ortodoxă Sf. Gheorghe – Piaţa Mihai Viteazul

Marşul pentru viaţă, organizat împreună cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş.

27 martie 2011

ora 17, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Dezbatere „Arc peste timp 1918-2012. Revenirea Basarabiei Acasa”, organizată împreună cu Fundaţia Naţională „Neamul Românesc”, Filiala Covasna

7 aprilie 2011

ora 12, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Florilegiu. Opera omnia a poetei Anthonia Amati. Moderator: actorul Laurenţiu Nicolau

21 aprilie 2011

ora 17, Casa de Cultură a Sindicatelor, Sf. Gheorghe.

Despre demnitate. Conferinţă şi lansare de carte susţinute de Dan Puric

23 aprilie 2011

ora 12, Muzeul Spiritualităţii Româneşti, de la Catedrala din Sf. Gheorghe.

Înmânarea diplomelor de cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sf. Gheorghe

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.