"Basarabia – legitimitatea dreptului istoric", sub tipar la Tipo Moldova din Iasi - Ziaristi OnlineZiaristi Online

“Basarabia – legitimitatea dreptului istoric”, sub tipar la Tipo Moldova din Iasi

Ne face o deosebită plăcere să vă aducem la cunoştinţă că, în ultimul timp, mai precis pentru perioada de iarnă/primăvară 2011-2012, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române şi Tipo Moldova din Iaşi au pregătit şi lansat – îndeosebi în cadrul Colecţiei Românii în istoria  unversală – mai multe volume (majoritatea în ediţii anastatice şi în condiţiie grafice deosebite) care, acoperind  diverse numere din seria menţionată (cf. mai jos), considerăm că merită atenţia Dv.:

Cărţi apărute:

308. A. D. Xenopol, Războaiele dintre Ruşi şi Turci şi înrâurirea lor asupra Ţărilor Române, I-II, studiu introductiv Gh. Buzatu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 219 p. + 393 p. (Seria „Opera Omnia”).

309. D. Ciurea, Românii în istoria universală, I, ediţie Stela Cheptea şi Gh. Buzatu, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 506 p. (Seria „Opera Omnia”).

312. C. Z. Codreanu, Pentru legionari, I, ediţie anastatică, cu un Avertisment de Gh. Buzatu, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 488 p. (Seria „Opera Omnia”).

314. * * * Trei ani de guvernare, ediţie anastatică, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 500 p.

320. Vasile Neamţu, Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 218 p. + ilustraţii (Seria „Opera Omnia”).

324. Vasile Conta, Opere complete, ediţie Octav Minar, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 955 p. (Seria „Opera Omnia”).

326. D. Gusti, Un an de activitate la Ministerul Instrucţiei, Cultelor şi Artelor. 1932-1933, ediţia a II-a anastatică, 2011, XXVIII – 1562 p. (Seria „Opera Omnia”).

327. Ilie Seftiuc, Iulian Cârţână, România şi Problema Strâmtorilor, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 431 p.

328. Miron Cristea, Principii şi lămuriri, diverse scrieri, 1920-1938, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012.

329. Ştefan Cuciureanu, Opere, 4 volume, ediţie Vasile Diacon, Editura Tipo Moldova, 2011.

331. A. C. Cuza, Despre poporaţie. Statistica, teoria, politica ei, ed. 1929, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 700 p.

332. Idem, Îndrumări de politică externă, ed. orig. 1941, ed. anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 156 p.

333. Idem, Studii economice-politice (1890-1930), ed. 1930, ed. anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 818 p.

Sub tipar:

N. Iorga, Basarabia – legitimitatea dreptului istoric, selecţie, Iaşi. Tipo Moldova, 2012.

Editura Enciclopedică – Bucureşti:

N. Iorga, Istoria Românilor, X/1, Întregitorii, editori Georgeta Filitti, Gh. Buzatu, Bucureşti, 2011, 384 p.

N. Iorga, Istoria Românilor, X/2, Întregitorii, Studii şi documente, editor, Gh. Buzatu, Bucureşti, 2011, 225 p.

Precizare:

Pentru informaţiile necesare, Vă rugăm a va adresa:

–           CICE Iaşi, telefon 0232/212441 (dr. Stela Cheptea);

–           Editura Tipo Moldova Iaşi, director Aurel Ştefanachi;

–           E-mail: roxanastefanachi@yahoo.com

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.