"Războiul" de la Valea Uzului este Războiul Media împotriva României. Cine a spus "Chestiunea minorităţilor poate dezintegra naţiunea română"? VIDEO. UPDATE: Adevărul via Dan Tanasă - Ziaristi OnlineZiaristi Online

“Războiul” de la Valea Uzului este Războiul Media împotriva României. Cine a spus “Chestiunea minorităţilor poate dezintegra naţiunea română”? VIDEO. UPDATE: Adevărul via Dan Tanasă

Nota Z.O.: Deși considerăm că românii au fost atrași într-o capcană la Valea Uzului îi felicităm pe cei animați doar de idealuri naționale care au fost prezenți la Cimitirul Militar din Județul Bacău pentru toți Eroii Neamului Românesc!

Mihai Tîrnoveanu:

“Oameni buni, nu luați în seamă dezinformările, la Valea Uzului NICIO cruce din cele 600 ale soldaților unguri NU a fost ruptă! Ba mai mult, au fost români care au aprins lumânări si au pus flori și la aceste cruci. Noi am fost peste CINCI MII. Membrii UDMR chemați acolo de liderii lor din Covasna si Harghita pentru a ne interzice in mod ABUZIV, ILEGAL, accesul în cimitir au fost in jur de 150 de persoane. Provocarea UDMR a eșuat în mod jalnic, această organizație s-a compromis definitiv, lamentabil, odată cu așa-zisul lanț uman si cu lanțurile prinse cu lacăte care blocau deasemensa ILEGAL, porțile Cimitirului Internațional al Eroilor Valea Uzului. Noi am fost în deplină legalitate, 7 asociații din țară au avut AUTORIZAȚIE eliberată de Primăria Orasului Dărmănesti pentru această manifestare. Mii de români din întreaga țară au venit aici să-și cinstească eroii. Toată Valea Uzului era plină de mașini personale, microbuze si autocare. Sute de români din Dărmănesti, Comănesti si din tot județul Bacău, inclusiv foarte mulți țărani de prin sate, deasemenea au venit, ei participând la comemorarea Eroilor, in diferite locuri, încă de la orele amiezii. Când grosul românilor din celelalte județe ale țării a ajuns la Valea Uzului, deja începea Slujba Religioasă în cimitir. Redau comunicatul Jandarmeriei, care confirmă aceste lucruri:
“Pe timpul desfășurării evenimentului nu au existat violențe între participanți sau între participanți și forțele de ordine. În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind distrugerea unor cruci, din primele constatări nu au fost observate astfel de elemente, dar vor fi desfășurate activități specifice de către organele competente pentru cercetarea la fața locului a tuturor aspectelor”
Revin în postările următoare cu alte descrieri ale Zilei Eroilor de la Valea Uzului. Vrem să le mulțumim tuturor celor care au participat, si mai ales să spunem, că Înălțarea Domnului la Valea Uzului, ne-a spus tuturor: Aveți Nădejde!
Eroii Armatei Române din morminte ne-au strigat: Suntem Aici!
Am răspuns cu toții: Prezent!”

VIDEO INTEGRAL: Ziar Harghita Ro

Citiți și: La Valea Uzului, Ungaria și-a ascuțit armele media pentru Trianon 100 – 2020. EuroNews, oficină de FakeNews. Două unguroaice clare, Pálfi Rita și Beatrix Asbóth, în propagandă pentru Autonomia “Ținutului Secuiesc”

“MINORITĂŢILE

Minorităţile reprezintă o problemă vitală pentru România, mai periculoasă chiar decât revizuirea.
S-ar putea spune că revizuirea este o chestiune ridicată numai în mod excepţional, în timp ce minorităţile reprezintă o chestiune de fiecare zi.
Revizionismul uneşte naţiunea română într-un front comun împotriva inamicului; chestiunea minorităţilor poate dezintegra naţiunea română, deoarece forurile internaţionale sunt chemate să alcătuiască legea minorităţilor şi astfel legea minorităţilor poate precumpăni asupra legii majorităţilor.
Chestiunea minorităţilor poate, de asemenea, dezintegra naţiunea română, pentru că toate minorităţile, cu numai câteva excepţii, acţionează sub îndrumarea statelor de care sunt unite prin legături rasiale.
Cel care stă cu ochii aţintiţi spre Budapesta, Viena, Berlin şi Moscova este, după părerea mea, un membru al minorităţii.
Cel care stă cu ochii aţintiţi numai spre Bucureşti este, după părerea mea, român.
În plus, controlul internaţional asupra minorităţilor este o sursă de mari dificultăţi şi trebuie să coincidă exact cu ceea ce ne-am angajat să acceptăm, dar nu mai mult.
În ceea ce priveşte controlul internaţional în domeniul minorităţilor, instinctul naţional îi impune României o atitudine similară celei adoptate de Portia, care, apărând victima lui Shylock, a spus:
„Dar sânge să nu verşi şi nici să tai / mai mult sau mai puţin decât un pfunt de carne…“ (Neguţătorul din Veneţia de William Shakespeare)
Să fim cât se poate de limpezi asupra acestei chestiuni:
Nu abordez ideea persecutării minorităţilor şi nici a violării legii internaţionale pe care noi am semnat-o. Sunt preocupat de posibilitatea de a avea o minoritate care să nu fie asimilată României actuale şi care să acţioneze în interiorul ţării în conformitate cu sugestiile ce îi vin din afară pentru a distruge statul care o protejează.
Înţeleg întru totul că minorităţile trebuie să fie tratate cât se poate de bine, dar privesc problema lor ca o problemă internă a României.
Înţeleg, de asemenea, că membrii minorităţilor trebuie să ajungă la o înţelegere cu Guvernul român, pentru a obţine cele mai bune condiţii de viaţă posibile.
Nu înţeleg de ce chestiunea minorităţilor trebuie să devină o problemă internaţională, trecând dincolo de limitele Tratatului minorităţilor. Vom vedea imediat care sunt aceste limite.
Nu pot accepta ca, în prezent, statele străine să fie atât de îndrăzneţe încât să-şi închipuie că minorităţile pot deveni obiectul unor negocieri internaţionale. Am trăit perioada în care au fost aplicate pentru prima dată Tratatele de Pace şi când o asemenea problemă ar fi fost considerată drept o aberaţie mintală.
(…)
Atunci când românii constituiau o minoritate în cadrul fostei monarhii austro-ungare, a fost oare statutul lor subiect de discuţie între împăratul Franz Joseph şi Regele Carol I? Nu! Minoritatea română din Transilvania s-a limitat la a face o plângere împăratului. Persecuţiile şi împilările care au urmat după prezentarea acestui faimos Memorandum sunt bine cunoscute.
Am putea oare noi, astăzi, permite orice discuţie, cu Budapesta sau alte capitale, cu privire la membrii minorităţii maghiare sau ai oricărei alte minorităţi, care sunt cu toţii cetăţeni români? Aceasta ar fi ridicol, dacă nu demn de milă.
(…)
În proiectul iniţial al Pactului Societăţii Naţiunilor exista un articol 21, care prevedea protejarea minorităţilor din toate ţările.
Acest articol, care a fost acceptat de toate statele chemate să-l semneze, era redactat în termenii următori:
„Înaltele Părţi Contractante sunt de acord să declare că nici un obstacol nu trebuie să împiedice libera exercitare a oricărei credinţe, religii sau opinii, a căror practicare nu este incompatibilă cu ordinea publică şi cu obiceiurile şi că, în cadrul jurisdicţiilor lor respective, nimănui nu i se va tulbura viaţa, libertatea sau urmărirea fericirii sale pe motivul adeziunii sale la o asemenea credinţă, religie sau opinie“.
Acest articol 21 a fost eliminat din proiectul de Pact din cauză că s-a considerat că el ar încălca suveranitatea statelor.
(…)
În 1930, într-un moment de sinceritate, delegatul ungur mi-a spus: „Noi am făcut o greşeală atunci când am început cu România în ridicarea chestiunii optanţilor, deoarece, la urma urmei, în România exproprierile sunt plătite, deşi sumele plătite n-au mai reprezentat aproape nimic în urma căderii leului. A fost, de asemenea, o greşeală faptul că v-am avut drept oponenţi. Ar fi trebuit să începem cu Iugoslavia, care a confiscat pur şi simplu bunurile ungare“.
(,,,)
Am înţeles atunci ceea ce am înţeles şi mai bine mai târziu, că dacă opinia publică nu este ţinută la curent cu toate chinurile pe care le înduri atunci când îţi aperi ţara, este posibil să fii, în acelaşi timp, martir şi duşman al naţiunii.
Astăzi, România are un Tratat cu privire la minorităţi, pe care nu-l poate repudia în mod unilateral, deoarece este legat de importante sporuri teritoriale acordate în baza Tratatului de Pace.
Totuşi, aplicarea lui trebuie să se limiteze la ceea ce reprezintă de fapt Tratatul, iar nu la ceea ce ar dori alţii să reprezinte. De aceea, România nu trebuie să urmeze drumul parcurs de alţii. Ea trebuie să urmeze o linie proprie: aplicarea Tratatelor minorităţilor aşa cum au fost ele semnate, fără procedura minorităţilor, pe care Parlamentul nu a ratificat-o, dar care a fost aplicată în trecut pentru că toată lumea i s-a supus.
(…)
Faptul că un anume stat este în măsură să arunce România în faţa Curţii Permanente de Justiţie Internaţională pe o problemă privind minorităţile este un lucru foarte grav, care trebuie să dea mult de gândit legiuitorilor români.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că garantarea internaţională a obligaţiilor faţă de minorităţi nu are nici extinderea, nici preciziunea care ar putea face insuportabil controlul internaţional.
Câţiva membri ai unei minorităţi fac o plângere sub forma unei petiţii trimise la Geneva. Va deveni oare reprezentantul vreunui stat, pe baza acestei simple petiţii, fără nici un fel de cercetare, procurorul umanităţii împotriva României? Ar fi greu de crezut că un asemenea lucru s-ar putea întâmpla. Într-adevăr, nu trebuie să uităm că problema minorităţilor este o problemă între România, sau orice alt stat cu obligaţii faţă de minorităţi, şi Societatea Naţiunilor, iar nu un caz în litigiu între România şi statul cu care minoritatea respectivă are legături rasiale.
(…)
Noi înşine, iar nu istoria, vom fi cei care vor trebui să poarte povara consecinţelor, şi aceasta chiar în viitorul imediat.
Momentul este iminent.”
NICOLAE TITULESCU
OPERA POLITICO-DIPLOMATICĂ
1 IANUARIE 1937–31 DECEMBRIE 1937
Partea II
Volum îngrijit de:
GEORGE G. POTRA
Colaboratori:
Delia Razdolescu, Daniela Boriceanu,
Ana Potra, Gheorghe Neacou
Bucureşti, 2007
FUNDAŢIA EUROPEANĂ TITULESCU

UPDATE:

EXCLUSIV. ADEVĂRUL despre Ziua Eroilor la Valea Uzului: UDMR a profanat Ziua Eroilor, zi națională în România. Extremiștii maghiari au tulburat o sărbătoare creștină a românilor

June 7, 2019

În România, potrivit tradiției europene, Zilei Eroilor i s-a conferit, prin lege, statutul de sărbătoare națională. Cadrul juridic care reglementează desfășurarea manifestărilor comemorative prilejuite de Ziua Eroilor, anul aceasta, joi 6 iunie, este prevăzut la art. 39 din Legea nr. 379/2003, cu modificările și completările ulterioare, care proclamă Ziua Eroilor „sărbătoare națională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfântele Paști, Ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiției românești”.

Vezi și EXCLUSIV. Fake news propagat de UDMR, demontat de OCPI Bacău: Cimitirul Internațional Valea Uzului aparține UAT Dărmănești

Textul de mai sus face parte din nota de fundamentare a Hotărârii nr. 369/2019 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 6 iunie 2019, emisă de Guvernul României, în vigoare din data de 4 iunie 2019 (detalii aici).

Potrivit H.G. nr. 369/2019, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremoniale militare și religioase și prin unitățile, instituțiile de învățământ, cercurile și bibliotecile militare, desfășoară manifestări dedicate Zilei Eroilor: simpozioane, întâlniri cu istorici și veterani de război, vizite la cimitire de onoare, mausolee și monumente comemorative de război, expoziții de carte etc.

Potrivit aceluiași document, Ministerul Afacerilor Interne inițiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, organizează ceremoniale militare și religioase și asigură ordinea publică la locul de desfășurare a activităților comemorative.

Ieri, 6 iunie 2019, la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului (Ministerul Apărării Naționale a confirmat faptul că în acest cimitir sunt înhumați peste 1.300 de militari (români, ungari, germani, ruşi, austrieci, italieni şi sârbi) căzuţi în Primul şi al Doilea Război Mondial, detalii aici) mai multe asociații non-guvernamentale românești au organizat un eveniment dedicat Zilei Eroilor prin care au dorit să manifeste respect față de eroii români înhumați acolo, dar și față de ceilalți militari.

Firesc ar fi fost ca evenimentul să fie organizat de Ministerul Apărării Naționale, în spiritul H.G. nr. 369/2019 însă nu a fost așa. Evenimentul a fost legal avizat de Primăria Dărmănești, județul Bacău, (cimitirul de la Valea Uzului se află în interiorul UAT Dărmănești, detalii aici) iar Prefectura Bacău a solicitat instituțiilor de ordine să asigure intrarea în cimitir și siguranța cetățenilor (detalii aici). Solicitarea Prefecturii Bacău a venit după ce în data de 29 mai a.c. președintele Consiliului Județean Harghita, UDMR-istul Borboly Csaba, și primarul din Sânmartin, UDMR-istul Gergely Andras, au închis cu lanț poarta cimitirului (detalii aici).

Fapta celor doi extremiști maghiari, lideri ai UDMR, de a bloca accesul într-un cimitir public, constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 48 alin. 4 lit. b din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.

Ieri, de Ziua Eroilor, înaintea începerii evenimentului public organizat de mai multe asociații românești, câteva sute de maghiari (nu există cifre oficiale) au format un lanț uman în jurul cimitirului cu scopul de a bloca accesul românilor în incinta cimitirului. Maghiarii prezenți acolo au fost instigați să facă acest lucru de mai mulți lideri ai UDMR. Spre exemplu, președintele CJ Harghita, UDMR-istul Borboly Csaba, i-a instigat pe maghiari să vină pe 6 iunie la Valea Uzului pentru a-i împiedica pe români să intre în cimitir (detalii aici). Senatorul UDMR Tanczos Barna a anunţat, miercuri, 5 iunie, într-o conferinţă de presă, că mai mulţi membri ai comunităţii maghiare din Harghita şi Covasna, alături de liderii lor politici, organizează joi la cimitirul de la Valea Uzului un protest paşnic cu scopul de a opri intrarea românilor în cimitir de Ziua Eroilor (detalii aici).

Președintele CJ Harghita ieri, 6 iunie, la Valea Uzului, în fața lanțului uman făcut de extremiștii maghiari care au încercat să-i împiedice pe români să-și cinstească eroii. FOTO: facebook.com

În final românii au intrat în incinta Cimitirului Eroilor de la Valea Uzului, forțând intrarea, în ciuda opoziției liderilor UDMR și a celorlalți extremiști maghiari care au blocat acsesul în incinta unui cimitir public. În mod evident, acțiunea coordonată de liderii UDMR prezenți acolo de a bloca accesul unor cetățeni în incinta unei opere comemorative de război chiar de Ziua Eroilor, zi națională în România, are toate elementele unei fapte de profanare a cimitirului, a Zilei Naționale a Eroilor și a memoriei tuturor militarilor înhumați acolo, indiferent de naționalitatea lor. Extremiștii maghiari prezenți acolo, coordonați de lideri ai UDMR, au pângărit chiar și o sărbătoare creștină a românilor, Ziua Înălțării.

Vezi și Scandal Valea Uzului. Dan Tănasă: E manipulare! Fake news! Nimeni nu a dat acest lucru

Protestul pașnic organizat de UDMR nu a avut avizele legale din partea Primăriei Dărmănești, pe teritoriul căreia se află cimitirul (cimitirul de la Valea Uzului se află în interiorul UAT Dărmănești, detalii aici). Mai mult, extremiștii maghiari ar fi putut foate bine să protesteze până la ora 17:00, ora la care s-a anunțat începerea evenimentului organizat de asociațiile românești, iar apoi să lase loc și românilor să marcheze Ziua Eroilor, sărbătoare națională. Din păcate, după cum s-a văzut, scopul acțiunii organizate de UDMR a fost acela de a bloca accesul românilor în cimitir, nu de a protesta cu privire la o situație pe care ei o consideră ilegală.

Cei care au blocat accesul în cimitirul de la Valea Uzului au fost maghiarii, nu românii. Cei care au pângărit un cimitir al eroilor au fost liderii UDMR și ceilalți extremiști maghiari care au dorit cu orice preț să tulbure o sărbătoare națională în România și o sărbătoare creștin-ortodoxă.

FOTO: Lanț uman făcut de extremiștii maghiari care au profanat Ziua Eroilor ieri, la Valea Uzului, facebook.com

Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: La Valea Uzului, Ungaria și-a ascuțit armele media pentru Trianon 100 - 2020. EuroNews, oficină de FakeNews. Două unguroaice clare, Pálfi Rita și Beatrix Asbóth, în propagandă pentru Autonomia "Ținutului Secuiesc" - Ziaristi OnlineZiar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.