Academia Română: 5G poate cauza CANCER. Guvernul, dat în judecată pentru HG 5G. Antenele de telefonie mobilă, periculoase pentru sănătate - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Academia Română: 5G poate cauza CANCER. Guvernul, dat în judecată pentru HG 5G. Antenele de telefonie mobilă, periculoase pentru sănătate

“Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world.”

Martin L. Pall, PhD
Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences
Washington State University
BA degree in Physics, with honors, Johns Hopkins University; PhD in Biochemistry & Genetics, Caltech.

5G Risk:
The Scientific Perspective
Compelling Evidence for Eight Distinct Types
of Great Harm Caused by Electromagnetic
Field (EMF) Exposures and the
Mechanism that Causes Them (PDF)

ACADEMIA ROMÂNĂ

27 august 2020

Comunicat de presă

Implementarea rețelei 5 G și posibilele probleme de sănătate publică

Academia Română își manifestă preocuparea față de consecințele pe care utilizarea tehnologiei 5G le-ar putea avea asupra sănătății publice și consideră că aceasta este o temă de maxim interes în contextul în care România analizează aprobarea strategiei de implementare a rețelei 5G la nivel național (HG 429/2019).

Atragem atenția că expunerea populației la radiația de radiofrecvențe de mare putere în Europa și, implicit, în țara noastră este deja o temă de dezbatere în lumea științifică la nivel mondial. Astfel, oamenii de știință avertizează că viitoarele stații 5G vor genera câmpuri electromagnetice de cca 100 de ori mai puternice decât cele ale generațiilor deja în funcțiune, dezvoltând practic un ocean artificial de radiații milimetrice de înaltă frecvență (30-300 GHz), cu imens potențial de risc, pe termen mediu, asupra vieții.

Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului și alte autorități medicale internaționale clasifică câmpul electromagnetic produs de radiofrecvențe ca posibil carcinogen la om. În mod concret, radiațiile milimetrice se absorb la nivelul pielii, în profunzime de cca 1-2 mm, precum și la nivelul păturii superficiale a corneei, iar efectele locale se pot transmite prin mecanisme moleculare în restul organismului. Alături de riscul de cancer, literatura de specialitate semnalează, între altele, efecte precum stresul celular, lezări ale mecanismelor genetice, deficit de memorie și probleme ale procesului de învățare, tulburări neurologice.

Astfel, considerăm că, înainte de a introduce în funcțiune sistemul 5G, este absolut necesară o analiză științifică responsabilă, care să vizeze atât evaluarea riscurilor asupra sănătății oamenilor, cât și stabilirea standardelor de expunere maximă totală. În acest context, readucem în atenție Rezoluția 1815 din 2011 a Consiliul Europei, care precizează că: „se iau toate măsurile rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la radiofrecvențele din telefoanele mobile, în particular a copiilor și tinerilor ce par a fi expuși riscului de tumori ale capului“ și solicită menținerea la „cel mai scăzut nivel cu putință“ (principiul ALARA) în ceea ce privește timpul de expunere, distanța și ecranarea.

Avertizăm că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor și vulnerabilităților, poate avea grave consecințe asupra sănătății populației și poate genera prejudicii sensibil mai mari decât avantajele.

Biroul Prezidiului Academiei Române

Adenda: “Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a OMS a clasificat, în anul 2011, RF-EMF (câmpul electromagnetic de radiofrecvență) ca „posibil cancerigen pentru oameni”(grupa 2B).” – Agostino Di Ciaula
a. Divizia de medicină internă, Spitalul din Bisceglie (ASL BAT), Bisceglie, Italia
b. Societatea Internațională a Medicilor pentru Mediu (ISDE), Arezzo, Italia
International Journal of Hygiene and Environmental Health 221 (2018) 367-375. / Studiu tradus aici de Imunomedica (Către sistemele de comunicare 5G: Există implicații asupra sănătății?)

Joi, 27 August 2020

Asociațiile Pro Consumatori, Pro Vita și Alianța Părinților au dat în judecată Guvernul României pentru HG 5G

Sursa Foto: IMUNO-MEDICA.RO

Asociația Pro Consumatori, organizaţie de utilitate publică, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor, membru fondator al Coaliţiei Stop 5G România, a lansat la data de 14 mai 2019 Campania Națională de Informare și Educare „Stop 5G”. Prin intermediul acestei campanii ne propunem să atragem atenția autorităţilor statului român asupra pericolelor generate de aplicarea tehnologiei 5G în România pentru mediu, oameni şi orice altă formă de viaţă. De asemenea, vom desfăşura acţiuni de conştientizare a consumatorilor cu privire la impactul tehnologiei 5G asupra vieţii şi sănătăţii acestora. Totodată, ne vom folosi de orice demers juridic pentru a bloca implementarea tehnologiei 5G în România. Asociația Pro Consumatori își arată îngrijorarea față de graba cu care Guvernul României promovează o serie de acte normative care susțin implementarea pe repede înainte a tehnologiei 5G.

Având în vedere faptul că Guvernul României nu manifestă niciun fel de responsabilitate față de sănătatea populației României, Asociația Pro Consumatori, împreună cu Asociația Alianța Părinților și Asociația Pro Vita Filiala București au atacat în contencios administrativ Hotărârea de Guvern nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, solicitând instanței de judecată anularea acesteia. Cererea de chemare în judecată face obiectul dosarului cu nr.5/2/2020 și se află pe rolul Curții de Apel București, Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, iar instanța a stabilit primul termen de judecată pentru data de 20 octombrie 2020. Totodată, Asociația Pro Consumatori a luat act cu satisfacție față de comunicatul Academiei Române „Implementarea rețelei 5G și posibilele probleme de sănătate publică”, făcut public la data de 27 august 2020, pe site-ul instituției prin intermediul căruia cea mai importantă instituție de cultură și de știință a României își exprimă îngrijorarea față de consecințele grave asupra sănătății publice pe care le poate avea implementarea tehnologiei 5G la nivel național!

“Promotorii Agendei 5G în România nu au ținut cont de îngrijorările oamenilor de știință cu probitate morală și științifică, cum este de exemplu și profesorul emerit de biochimie și știinte medicale, Martin Pall, de la Universitatea de Stat din Washington, care au atras atenția asupra impactului devastator pe care îl are această tehnologie asupra ecosistemului. Atât cabinetul Dăncilă, cât și cabinetul Orban, au susținut fervent agenda industriei telecom prin proiecte de acte normative care au creeat facilități de natură fiscală și de dezvoltare a infrastructurii 5G. Autorizarea implementării tehnologiei 5G prin ordonanțe de urgență emise de Guvernul României fără a arăta existența unei situații extraordinare care să justifice utilizarea acestui instrument de legiferare, încalcă principiul separației puterilor în stat. Totodată, Guvernul României în demersurile sale legislative cu dedicație pentru industria telecom nu a ținut cont de principiul precauției așa cum este acesta formulat în articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Guvernul României nu a ținut cont în demersurile sale legislative pro industrie telecom de obligațiile asumate prin tratatele și convențiile europene și internaționale la care România a aderat după cel de-al doilea război mondial. Toate acestea au determinat Asociația Pro Consumatori să dea în judecată Guvernul României, solicitând instanței de judecată constatarea nulității absolute a Hotărârii de Guvern nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, respectiv anularea acesteia.”

Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociația Pro Consumatori

Acuze: 91 de cetățeni chinezi intervin pentru Huawei

„Este inadmisibil şi regretabil ca o instituţie a statului român, recte Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor să nu publice pe site-ul său punctul de vedere al Asociaţiei Pro Consumatori, singura organizaţie de utilitate publică, care are o activitate de peste 30 de ani în domeniul protecţiei consumatorilor, fiind totodată singura organizaţie din România care din anul 2006 a derulat campanii de informare şi conştientizare a riscurilor grave pe care le au câmpurile electromagnetice asupra omului şi a ecosistemului din care face parte. În schimb au fost publicate pe site-ul instituţiei propunerile/observaţiile a 91 de cetăţeni chinezi cu privire la acest proiect de lege!  Intervenţia unor cetăţeni străini în politica legislativă a statului român arată incapacitatea şi incompetenţa celor care conduc această instituţie şi trebuie sancţionată urgent de către opinia publică,  mass-media şi alţi reprezentanţi ai statului român care înţeleg gravitatea acestei intervenţii realizate de cetăţeni străini asupra procesului legislativ. În situaţia în care nu se întâmplă nimic după acest semnal de alarmă, tras de către APC, înseamnă că a început procesul de disoluţie a statului român!” – Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori

Hotnews (Remember din 2006): Guvernul recunoaste nocivitatea antenelor GSM

Guvernul Romaniei recunoste nocivitatea radiatiilor electromagnetice neionizante emise de antenele de telefonie mobila, prin Ordonanta nr. 2/2006 din 12/01/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 20/01/2006, privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, care prevede, la Art. 16:

  • (1) Spor pentru conditii vatamatoare, de pana la 10% din salariul de baza, se acorda functionarilor publici care desfasoara activitate in autoritatile si institutiile publice in care functioneaza instalatii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de inalta frecventa, statii de bruiaj.

Citiți și Despre radiația electromagnetică pulsatorie. Cât de nocivă este tehnologia wifi-xG?

Ziaristi Online

Alte resurse:

Evidence for a Specific Microwave Radiation Effect on the Green Fluorescent Protein – (US National Library of Medicine
National Institutes of Health) / Microwave radiation can alter protein conformation without bulk heating

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: Academia Române revine în cazul pericolele generate de tehnologia 5G și cere Dezbatere Națională - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.