CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ Basarabia - 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale / Bessarabia - 1812. National Problem, International Implications. AGENDA Chisinau - Iasi, 14 - 16 Mai 2012 - Ziaristi OnlineZiaristi Online

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ Basarabia – 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale / Bessarabia – 1812. National Problem, International Implications. AGENDA Chisinau – Iasi, 14 – 16 Mai 2012

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
Basarabia – 1812.
Problemă naţională, implicaţii internaţionale

Organizatori:

Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău
Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni

Colegiul de Onoare al Conferinței:

Academician Gheorghe DUCA, președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Academician Ionel HAIDUC, președinte al Academiei Române
Academician Dan BERINDEI, Academia Română
Academician Mihai CIMPOI, Academia de Științe a Moldovei
Membru corespondent Demir DRAGNEV, Academia de Științe a Moldovei
Academician Andrei EȘANU, Academia de Științe a Moldovei
Alexandru MOȘANU, Membru de onoare al Academiei Române
Academician Ioan Aurel POP, Academia Română
Academician Alexandru ZUB, Academia Română

Comitetul de Organizare al Conferinței:

Gheorghe COJOCARU, conf. univ. dr., director al Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM, copreședinte
Gheorghe CLIVETI, prof. univ. dr., director al Institutului de Istorie „A. D Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, copreședinte
Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, conf. univ. dr., secretar științific al Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM
Ruslana GROSU, cercetător științific al Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM, secretar responsabil
Bogdan Adrian CEOBANU, cercetător științific al Institutului de Istorie „A. D Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, secretar responsabil

Parteneri:

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Facultatea de Istorie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași
Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Iași
Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național, Iași
Fundația Academică „A. D. Xenopol”, Iași
Asociația Istoricilor din Republica Moldova
Mișcarea Civică „Anul 1812”, Chișinău

Parteneri media:

TIMPUL de dimineață
ADEVĂRUL de Chișinău
JURNAL de Chișinău
TELE-RADIO-MOLDOVA
TVR-1
Jurnal TV
Radio Chișinău
Radio Iași

AGENDA

Secțiunea CHIȘINĂU

13 mai
Sosirea, cazarea invitaților din străinătate
16.00-18.00 – Program cultural, Teatrul Național de Operă și Balet (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 152), Chișinău
18.00-22.00 – Recepție, Restaurantul Hotelului „Vila Verde”

14 mai
Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei
08.00-09.00 – Înregistrarea participanţilor
09.00-10.00 – Şedinţa de inaugurare
Mesaje de salut:
Academician Gheorghe DUCA, președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Academician Dan BERINDEI, vicepreședinte al Academiei Române
Dr. Petru GURAN, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău
Dr. Constantin TĂNASE, copreședinte al Asociației Cultural-Spirituale pentru Cunoaștere și Comunicare

10.00-11.30 – Comunicări în plen

Moderatori:

Academician Dan BERINDEI, Academia Română
Membru corespondent Demir DRAGNEV, Academia de Științe a Moldovei

Academician Andrei EŞANU, Valentina EȘANU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Ofensiva Imperiului Rusiei în Sudul şi Sud-estul Europei. De la acţiuni sporadice la strategii militaro-politice (sec. XVII-XIX)

Academician Alexandru ZUB, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iaşi, ROMÂNIA: Basarabia: periplu istoriografic

Prof. univ. dr. Elena KUDREAVTSEVA, Institutul de Istorie a Rusiei al Academiei de Științe a Rusiei, Moscova, RUSIA: Бухарестский мир 1812 г.: прорыв России на Балканы (Pacea de la București din anul 1812: pătrunderea Rusiei în Balcani)

Prof. univ. dr. Fatih İYİYOL, Centrul Studii Balcanice, Universitatea Süleyman Şah, Istanbul, TURCIA: Before and after the 1812 Treaty of Bucarest from the perspective of the Ottoman state (Înainte şi după Tratatul de la Bucureşti din 1812 din perspectiva Statului Otoman)

Dr. Kurt SCHARR, Universitatea din Innsbruck, AUSTRIA:
Reacţiile Curţii din Viena la politica expansionistă a St. Petersburgului în Sud-estul Europei la cumpăna secolelor XVIII-XIX (Reaktionen des Wiener Hofes auf die Expansionspolitik St.Petersburgs in Südosteuropa an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert)

Academician Dan BERINDEI, Academia Română, Bucureşti, ROMÂNIA:
Academia Română şi Basarabia

11.30-11.40 – Intervenţii
11.40-12.00 – Pauză de cafea
12.00-13.30 – Comunicări în plen

Moderatori:

Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Conf. univ. dr. Gheorghe COJOCARU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei

Prof. univ. dr. Davide ZAFFI, Universitatea Ca΄̓FOSCARI, Venezia, ITALIA:
Ideologiile anexării și Basarabia

Conf. univ. dr. Stoica LASCU, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, ROMÂNIA
Conf. univ. dr. Marian ZIDARU, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, ROMÂNIA:
Tratativele ruso-turce şi interesele britanice in lumina corespondenţei diplomatice a Foreign Office-ului cu ambasada britanică din Istanbul din anul 1812

Conf. univ. dr. Vladimir MISCHEVCA, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, Chişinău,
REPUBLICA MOLDOVA:
1812 – geneza problemei basarabene. Aspecte politico-diplomatice

Prof. univ. dr. hab. Alexei AGACHI, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
REPUBLICA MOLDOVA:
Reorganizările administrative din Moldova sub ocupaţia militară rusă (1806-1812)

Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Bucuresti, ROMÂNIA:
Mutaţii geopolitice în ecuaţia de putere şi în arhitectura graniţelor în Sud-estul continentului european la începutul secolului al XIX-lea

Conf. univ. dr. Igor ŞAROV, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Anexarea Basarabiei în istoriografia rusă şi sovietică: continuitate şi discontinuitate

13.30-13.40 – Intervenţii
13.40-14.30 – Prânz
14.30-16.00 – Comunicări în plen

Moderatori:

Academician Alexandru ZUB, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Prof. univ. dr. Francesco GUIDA, Universitatea Roma TRE

Prof. univ. dr. Marian STROIA, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Bucureşti, ROMÂNIA:
Contextul internaţional şi condiţiile interne ale izbucnirii războiului ruso-turc (1806-1812) soldat cu pierderea Basarabiei

Prof. univ. dr. hab. Alexandru MOŞANU, Membru de onoare al Academiei Române, REPUBLICA MOLDOVA:
Anul 1812 în viziunea cercetătorilor din Republica Moldova

Prof. univ. dr. Sorin Liviu DAMEAN, Universitatea din Craiova, ROMÂNIA:
Rusia şi Principatele Române la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea

Prof. univ. dr. Irina POTKINA, Institutul de Istorie a Rusiei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, RUSIA:
Создание провинции Бессарабия: некоторые юридические аспекты национальной идентичности
(Crearea provinciei Basarabia: câteva aspecte juridice ale identității naționale)

Prof. univ. dr. hab., membru corespondent Demir DRAGNEV, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Eşecul politicii Imperiului Rusiei de a transforma Basarabia în vitrina Balcanilor în primele decenii de după
anexare

Conf. univ. dr. Ion VARTA, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Consecinţele raptului teritorial de la 1812 pentru românii basarabeni

16.00-16.20 – Intervenții
16.20-16.30 – Pauză de cafea
16.30-17.45 – Comunicări în plen

Moderatori:

Prof. univ. dr. hab. Alexandru MOŞANU, Membru de onoare al Academiei Române
Prof. univ. dr. Leonid GHIBIANSKIY, Institutul de Slavistică al Academiei de Științe a Rusiei

Conf. univ. dr. Ion JARCUȚCHI, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Între Giurgiu și București: negocierile și încheierea Tratatului de pace ruso-turc din 16/28 mai 1812

Prof. univ. dr. Vladislav GROSUL, Institutul de Istorie a Rusiei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, RUSIA:
Генезис бессарабской автономии в составе России (Geneza autonomiei Basarabiei în cadrul Rusiei)

Academician Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA: Anul 1812 în publicistica eminesciană

Prof. univ. dr. Ion BULEI, Universitatea București, București, ROMÂNIA:
Vechiul Regat și Basarabia

Conf. univ. dr. Ēriks JĒKABSONS, Universitatea din Letonia, Riga, LETONIA:
Latvian – Romanian relations during interwar period: Context of Bessarabia (Relațiile Româno-Letone în perioada interbelică: contextul Basarabiei)

17.45-18.00 – Intervenții
18.00 – Program cultural

15 mai

08.00-09.00 – Înregistrarea participanţilor
09.00-11.30 – Comunicări în plen

Moderatori:

Prof. univ. dr. Ion BULEI, Universitatea București
Conf. univ. dr. Nicolae CHICUŞ, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Prof. univ. dr. Vladimir MOROZAN, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, RUSIA:
Бессарабия в 1821-1828 гг.: курс на ликвидацию автономных прав края (Basarabia în perioada 1821-1828: cursul spre lichidarea dreptului la autonomiei a ținutului)

Prof. univ. dr. Ilkka LIIKANEN, Institutul Carel al Universității Finlandei de Est, Joensuu, FINLANDA:
Grand Duchy of Finland as a Political Space (Marele Ducat al Finlandei ca spațiu politic)

Conf. univ. dr. Constantin ARDELEANU, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, ROMÂNIA:
Sfârşitul Războiului Crimeii şi chestiunea Basarabiei – 1856

Conf. univ. dr. Alexandru GHIŞA, Ministerul Afacerilor Externe al României, Bucureşti, ROMÂNIA:
Basarabia şi riveranitatea Rusiei la Dunăre

Prof. univ. dr. Dumitru VITCU, Institutul de Istorie, „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA: Tribulațiile „retrocedării” unei vremelnice recuperări teritoriale: Sudul Basarabiei (1878)

Conf. univ. dr. Vitalie VĂRATEC, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București, ROMÂNIA:
Politica României de modernizare a Basarabiei meridionale 1857-1878

11.30-11.45 – Intervenții
11.45-12.00 – Pauză de cafea
12.00-14.00 – Comunicări în plen

Moderatori:

Prof. univ. dr. hab. Ion ŞIŞCANU, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
Prof. univ. dr. Malgorzata Julia WILLAUME, Universitatea din Lublin

Dr. Flavius SOLOMON, Institutul de Istorie, „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
De la emancipare națională la lupta de clasă. Cristian Racovski și chestiunea Basarabiei

Prof. univ. dr. Stanislav KULCIŢKI, Institutul de Istorie Națională a Ucrainei al Academiei Naționale de Ştiinţe a Ucrainei, Kiev, UCRAINA:
Голод 1931-1933 гг. в Молдавской АССР (Foametea din anii 1931-1933 în RASS Moldovenească)

Dr. Leonid GHIBIANSKIY, Institutul de Slavistică al Academiei de Științe a Rusiei, Moscova, RUSIA:
Проблема Бессарабии и советско-румынские противоречия в общем контексте территориальных переделов и отношений между СССР и Германией в Юго-Восточной Европе на начальном этапе Второй мировой войны (Chestiunea Basarabiei și contradicțiile sovieto-române în contextul general al împărțirilor teritoriale și al relațiilor dintre URSS și Germania în Sud-estul Europei la etapa inițială a celui de-al doilea Război mondial)

Conf. univ. dr. Alberto BASCIANI, Universitatea Roma TRE, Roma, ITALIA:
Annus horribilis: 1940 – 1941. Basarabia între sovietizarea forţată şi revenirea la România

Dr. Saulius GRYBKAUSKAS, Institutul de Istorie din Lituania, Vilnius, LITUANIA:
The Soviet ,,Governor General”. Second Secretaries of CC of Communist Parties in Baltic Republics and Moldova („General-guvernatorul” sovietic. Secretarul II al CC al partidelor comuniste în Republicile Baltice și în Moldova)

Dr. Vasile BUGA, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București, ROMÂNIA:
Problema Basarabiei în relaţiile româno-sovietice (1964-1989)

Conf. univ. dr. Gheorghe COJOCARU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Implozia URSS și definirea coordonatelor istorice ale Republicii Moldova

Prof. univ. dr. Dan DUNGACIU, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Bucureşti, ROMÂNIA:
Procese şi proiecte identitare în Republica Moldova. Moştenirea lui 1812

14.00-14.15 – Intervenții
14.15-15.00 – Masa de prânz

Vizitarea Expoziției
Războiul ruso-turc din anii 1806-1812 şi anexarea Basarabiei. Memoria Estului şi Vestului.
Muzeul Național de Arheologie si Istorie a Moldovei
(str. 31 august 1989, nr. 121 A)

15.00-15.45 – Conferință de presă
16.00 – Plecarea spre Iași

AGENDA

Secțiunea IAȘI
16 mai

Basarabia 1812 – 2012. Istorie și Patrimoniu
ATELIER ISTORIE MODERNĂ
Sala H1, Facultatea de Istorie a Universității „Al. I. Cuza”

08.00-08.45 – Înregistrarea participanţilor
08.45-11.00 – Ședință de lucru

Moderatori:

Academician Andrei EȘANU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe al Moldovei
Dr. Veniamin CIOBANU, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române

Conf. univ. dr. hab. Pavel PARASCA, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Ţara Moldovei în geopolitica Rusiei în sec. al XVIII- lea

Conf. univ. dr. Sergiu TABUNCIC, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Un episod din anul 1711 al relaţiilor moldo-ruse. Monumentul de la Semeni

Conf. univ. dr. Constantin UNGUREANU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Răpirea Bucovinei în anul 1775 și consecinţele sale

Lect. univ. dr. Cristian PLOSCARU, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, ROMÂNIA:
Aşezământul obrazovaniei Basarabiei. Conotaţii ideologice şi implicaţii politice

Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus asupra organizării și evoluţiei minorităţilor religioase din spaţiul pruto- nistrean

Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, ROMÂNIA:
Boieri și moșii la 1812

Conf. univ. dr. Valentin CONSTANTINOV, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Încercarea recuperării moșiilor vistiernicului Matei Cantacuzino după 1812

Dr. Marius CHELCU, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
Orașe din Răsăritul Moldovei din 1812

11.00-11.20 – Discuţii
11.20-11.40 – Pauză de cafea
11.40-13.00 – Ședință de lucru

Moderatori:

Conf. univ. dr. hab. Pavel PARASCA, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Prof. univ. dr. Dumitru VITCU, Institutul de Istorie, „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române

Dr. Veniamin CIOBANU, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
Poziția Principatelor Române în relațiile ruso-turce dintre anii 1812-1821, comentată în rapoartele diplomatice străine

Conf. univ. dr. Vitalie CIOBANU, Muzeul Armatei Naţionale, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Basarabia în sistemul militar rus

Conf. univ. dr. Octavian ŢÎCU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Politici şi practici imperiale ruse în Basarabia: reflecţii prin prisma recensământului din 1897

Dr. Vasili KASHIRIN, Institutul de Slavistică al Academiei de Științe a Rusiei, Moscova, RUSIA:
Военные планы русского Генштаба по обороне Бессарабии в начале XX века (Basarabia în strategiile defensive ale Statului Major Rus la începutul secolului al XX-lea)

Prof. univ. dr. hab. Vasile BAHNARU, Institutul de Filologie al Academiei de Știinţe al Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Meandrele culturii basarabene în cei una sută de ani de ocupație rusească

Dr. hab., membru corespondent Valeriu PASAT, Institutul de Istorie Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Elita intelectuală din Basarabia

13.00-13.30 – Intervenții
13.30-15.00 – Prânz
15.00-16.45 – Ședință de lucru

Moderatori:

Prof. univ. dr. Ion SOLCANU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Vladimir MOROZAN, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg

Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iaşi, ROMANIA:
Anexarea Basarabiei de Rusia şi „tăcerea Europei”

Prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEŢ, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus: proteste şi revendicări ale populaţiei (1812-1828)

Dr. Diana EȚCO, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
O sută de ani de învățământ teologic sub dominație rusă

Prof. univ. dr. Mihai Ștefan CEAUȘU, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
Austria și moșiile din Basarabia ale Fondului Bisericesc greco-oriental al Bucovinei

Dr. Bogdan POPA, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, București, ROMÂNIA:
August von Haxthausen despre structura socială a Basarabiei (1843)

Conf. univ. dr. Mihai COJOCARIU, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, ROMÂNIA:
Câteva aspecte cu privire la (ne)integrarea „coloniilor bulgare” din sudul Basarabiei în societatea românească (1857-1863)

Prof. univ. dr. hab. Pavel COCÂRLĂ, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA: Proprietatea funciară a locuitorilor ţinutului Hotin conform datelor catagrafiei din 1817

16.45-17.10 – Intervenții
17.10-17.30 – Pauză de cafea
17.30-19.00 – Ședință de lucru

Moderatori:

Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Conf. univ. dr. Ion VARTA, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei

Prof. univ. dr. Ion SOLCANU, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, ROMÂNIA:
Învăţământul în sudul Basarabiei (1857-1878). Înfiinţarea de şcoli

Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, ROMÂNIA:
Politica de deznaționalizare a românilor din Basarabia (1812-1917)

Prof. univ. dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Politica autorităţilor ruse de colonizare a sudului Basarabiei

Ion NEGREI, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Biblioteca Anului 1912. Cărţi apărute cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus

Conf. univ. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Înscrierea comunităţilor alogene în politica de colonizare a Basarabiei după 1812. Cazul comunităţii greceşti

Conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Limba română și politica de rusificare în Basarabia

19.00-19.20 – Încheierea lucrărilor, concluzii
19.20-21.30 – Cocktail

ATELIER ISTORIE CONTEMPORANĂ

Aula Filialei Iași a Academiei Române

08.00-08.45 – Înregistrarea
08.45-11.00 – Ședință de lucru

Moderatori:

Conf. univ. dr. Anatol ȚĂRANU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei
Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, ROMÂNIA

Prof. univ. dr. Gheorghe BUZATU, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană al Filialei Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
La 200 de ani de la raptul Basarabiei: Un studiu de caz – N. Iorga

Prof. univ. dr. Małgorzata Julia WILLAUME, Universitatea din Lublin, Institutul de Istorie, Lublin, POLONIA: Bessarabia – its situation at the close of world war one in light of studies and contemporaneous political journalism (Basarabia – situația sa în ajunul primului război mondial în lumina studiilor jurnalismului politic contemporan )

Conf. univ. dr. Gheorghe PALADE, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Mișcarea de emancipare culturală și națională din Basarabia (1917)

Asist. univ. dr. Ionuț COJOCARU, Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina”, București, ROMÂNIA:
Basarabia: de la lupta pentru independenţă la Unirea cu România

Lector univ. dr. Lucian TOPOR, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, ROMÂNIA:
Pacea de la Bucureşti (1918) şi chestiunea Basarabiei

Asist. univ. dr. Adrian VIȚALARU, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, ROMÂNIA:
Locul Basarabiei în cadrul propagandei externe a României la sfârşitul Primului Război Mondial

Dr. Cătălin BOTOȘINEANU, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
Basarabia interbelică în documentele arhivelor din Iași

Prof. univ. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Evoluţia Basarabiei în cadrul civilizaţiei româneşti interbelice

11.00-11.20 – Intervenții
11.20-11.40 – Pauză de cafea
11.40-13.00 – Ședință de lucru

Moderatori:

Prof. univ. dr. Davide ZAFFI, Universitatea Ca΄̓FOSCARI, Venezia
Prof. univ. dr. Ion BULEI, Universitatea București

Dr. Cătălina MIHALACHE, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
Nota „10” la purtare: școala românească din Basarabia în primii ani de după Marea Unire

Dr. Bogdan-Alexandru SCHIPOR, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iași, ROMÂNIA:
Problema Basarabiei în relaţiile româno-britanice (1939-1940)

Conf. univ. dr. Mariana ȚĂRANU, Academia de Telecomunicații, Informatică și Transport, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Modalități de organizare a acțiunilor informative sovietice referitoare la situația din România (1940-1941)

Dr. Paul Octavian NISTOR, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iaşi, ROMÂNIA:
Basarabia în propaganda de război a României (1941-1942)

Dr. Mioara ANTON, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, București, ROMÂNIA:
Reconstrucţie naţională și identitară: propaganda pentru Basarabia. 1941-1944

13.30-15.00 – Prânz
15.00-16.45 – Ședință de lucru

Moderatori:

Conf. univ. dr. Igor ȘAROV, Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ. dr. Cătălin TURLIUC, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române

Prof. univ. dr. Ion ŞIŞCANU, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, REPUBLICA MOLDOVA:
Formarea RSS Moldoveneşti: conjunctură, scop şi consecinţe

Lect. univ. dr. Florin C. STAN, Muzeul Marinei Române, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, ROMÂNIA:
Basarabia în contextul geopolitic al ascensiunii autorităţii Rusiei în zona Mării Negre (1812-1940)

Conf. univ. dr. Pavel MORARU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Aspecte din viaţa politică a Basarabiei în timpul regimului Antonescu

Dr. Mariana BAGRIN, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Cooptarea presei scrise (ziarelor) din RSSM în sistemul de propagandă în primii ani după reanexarea Basarabiei la URSS (1944 – 1948)

Dr. Marius TĂRÎȚĂ, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Problema scriitorilor clasici în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în perioada postbelică

Conf. univ. dr. Elena NEGRU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Campanii antiromâneşti din RSSM în anii 60-80 ai sec. al XX-lea

16.45-17.10 – Intervenții
17.10-17.30 – Pauză de cafea
17.30-18.30 – Ședință de lucru

Moderatori:

Prof. univ. dr. Gheorghe BUZATU, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române
Prof. univ. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei

Dr. Rasa CEPAITIENE, Institutul de Istorie a Lituaniei, Vilnius, LITUANIA:
The problem of the leadership succession in the Soviet Union’s allied republics in the transition time to the Independence and later on (Problema succesiunii la putere în republicile sovietice unionale în perioda tranziției spre Independență și ulterior)

Conf. univ. dr. Anatol ȚĂRANU, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Anexarea Basarabiei in 1812 si rădăcinele conflictului transnistrean

Prof. univ. dr. Valeriu CUȘNIR, Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe a Moldovei, Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA:
Premisele sociale, economice și juridice ale reintegrării localităților din stânga Nistrului în cadrul legal al
Republicii Moldova

Prof. univ. dr. Cătălin TURLIUC, Institutul de Istorie
„A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Iaşi, ROMÂNIA:
Relaţiile României cu Republica Moldova în ultimul deceniu al secolului XX

18.30-19.00 – Încheierea lucrărilor, concluzii
19.00-21.30 – Cocktail

Sursa: Ziaristi Online Ro

* * *

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Bessarabia – 1812.
National Problem, International Implications

Organizers:

The Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova ”A.D. Xenopol” Institute of History – Iasi branch of the Romanian Academy
Romanian Cultural Institute ”Mihai Eminescu”, Chisinău
Department for Romanians Abroad

Honorary Board of the Conference:

Academician Gheorghe DUCA, President of the Academy of Sciences of Moldova
Academician Ionel HAIDUC, President of the Romanian Academy
Academician Dan BERINDEI, Romanian Academy
Academician Mihai CIMPOI, Academy of Sciences of Moldova
Demir DRAGNEV, Fellow of the Academy of Sciences of Moldova
Academician Andrei EȘANU, Academy of Sciences of Moldova
Alexandru MOȘANU, Honorary Member of the Romanian Academy
Academician Ioan Aurel POP, Romanian Academy
Academician Alexandru ZUB, Romanian Academy

Organizing Committee of the Conference:

Associate Prof. Dr. Gheorghe COJOCARU, director of the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, co-chairman
Prof. Dr. Gheorghe CLIVETI, director of the „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, co-chairman
Associate Prof. Dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, scientific secretary of the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova
Ruslana GROSU, scientific researcher at the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Conference Secretary
Bogdan CEOBANU, scientific researcher at the „A. D Xenopol”
Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, Conference Secretary

Partners:

„Ion Creangă” Pedagogical State University, Chisinau
Moldovan State University, Chisinau
The Faculty of History of Alexandru Ioan Cuza University, Iasi
Chisinau Municipality
Iasi Municipality
Iasi County Department of Culture and National Heritage
Academic Foundation ”A.D. Xenopol”, Iasi
Association of Historians of Moldova, Chisinau
Civic Movement “Year 1812”, Chisinau

Media partners:

TIMPUL de dimineață
Adevărul de Chișinău
Jurnal de Chișinău
Tele-Radio-Moldova
TVR-1
Jurnal TV
Radio Chișinău
Radio Iași

AGENDA

CHISINAU Section

May 13th

Arrival of participants, hotel accommodation
16.00-18.00 – Cultural Event, National Theatre of Opera and Ballet (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 152), Chisinau
18.00-22.00 – Opening Reception, Hotel ”Vila Verde” Restaurant
May 14th
Azure Hall of the Academy of Sciences of Moldova
08.00-09.00 – Registration
09.00-10.00 – Official Opening

Welcome message from:
Academician Gheorghe DUCA, President of the Academy of Sciences of Moldova
Academician Dan BERINDEI, vice-president of the Romanian Academy
Dr. Petru GURAN, Director of the Romanian Cultural Institute „Mihai Eminescu”, Chisinau
Dr. Constantin TĂNASE, co-chairman of the Cultural and Spiritual Association for Knowledge and Communication

10.00-11.30 – Plenary Session

Moderators:

Academician Dan BERINDEI, Romanian Academy
Dr. Hab. Fellow of the Academy of Sciences of Moldova Demir DRAGNEV, Academy of Sciences of Moldova

Academician Andrei EŞANU, Valentina EȘANU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Russian Imperial offensive in South and South-Eastern Europe. Sporadic actions and military and political strategies (XVII-XIX centuries)

Academician Alexandru ZUB, ”A.D. Xenopol” Institute of History, Iași Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
Bessarabia: Historiographical Journey

Prof. Dr. Elena KUDREYAVTSEVA, the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Moskow, RUSSIA: Peace of Bucharest of 1812: Russia’s breakthrough to the Balkans

Prof. Dr. Fatih İYİYOL, Director of the Center for Balkan Studies, Süleyman Şah University, Istanbul, TURKEY:
Before and after the 1812 Treaty of Bucarest from the perspective of the Ottoman state

Prof. Dr. Kurt SCHARR, Innsbruck University, AUSTRIA:
Reactions of the Court of Vienna on the expansionist policy of St. Petersburg in Southeast Europe at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries

Academician Dan BERINDEI, Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA:
Romanian Academy and Bessarabia

11.30-11.40 – Disscusion Session
11.40-12.00 – Coffee break
12.00-13.30 – Plenary Session

Moderators:

Prof. Dr. Gheorghe CLIVETI, ”A.D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy
Associate Prof. Dr. Gheorghe COJOCARU, Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova

Prof. Univ. Dr. Davide ZAFFI, Ca΄̓FOSCARI University, Venezia, ITALIA:
Annexation Ideologies and Bessarabia

Associate Prof. Dr. Stoica LASCU, University „Ovidius”, Constanta, ROMANIA;
Associate Prof. Dr. Marian ZIDARU, „Andrei Şaguna” University, Constanta, ROMANIA:
Turkish-Russian Peace Negotiations and British Interests in Light of Foreign Office Diplomatic Correspondence with the British Embassy in Istanbul during 1812

Associate Prof. Dr. Vladimir MISCHEVCA, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Genesis of the Bessarabian Problem: Political and diplomatic aspects

Prof. Dr. Hab. Alexei AGACHI, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Administrative Reorganisation of Moldova under the Russian Military Occupation of 1806-1812

Prof. Dr. Constantin HLIHOR, „Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest, ROMANIA:
Geopolitical Mutations in the Equation of Power and Border Architecture in the South-Eastern European Continent in the Early Nineteenth Century

Associate Prof. Dr. Igor ŞAROV, Moldovan State University, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Annexation of Bessarabia within Russian and Soviet Historiography: Continuity and discontinuity

13.30-13.40 – Disscusion session
13.40-14.30 – Lunch
14.30-16.00 – Plenary session

Moderators:

Academician Alexandru ZUB, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy
Prof. Dr. Francesco GUIDA, Rome TRE University

Prof. Dr. Marian STROIA, the Nicolae Iorga History Institute of the Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA:
International and internal conditions of the outbreak of the Russo-Turkish War (1806-1812) resulted in the loss of Bessarabia

Prof. Dr. Hab. Alexandru MOŞANU, Honorary Member of the Romanian Academy, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Year 1812 as seen by the Researchers of the Republic of Moldova

Prof. Dr. Sorin Liviu DAMEAN, University of Craiova, ROMANIA:
Russia and the Romanian Principalities in the late eighteenth and early nineteenth-century

Prof. Dr. Irina POTKINA, the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Moskow, RUSSIA:
The creation of the Governorate of Bessarabia: some juridical aspects of national identity

Dr. Hab. Fellow of the Academy of Sciences of Moldova, Demir DRAGNEV, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Failure of Imperial Russian Policy to Transform Bessarabia into the Display Case of the Balkans during the First Decades after the Annexation

Associate Prof. Dr. Ion VARTA, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Consequences of the Territorial Theft of 1812 for Romanian Bessarabians

16.00-16.20 – Disscusion session
16.20-16.30 – Coffee break
16.30-17.45 – Plenary session

Moderators:

Prof. Dr. Hab. Alexandru MOŞANU, Honorary Member of the Romanian Academy
Prof. Dr. Leonid GIBIANSKIY, the Institute of Slavonic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moskow

Associate Prof. Dr. Ion JARCUȚCHI, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Between Gurgiu and Bucharest: The Negotiations and Conclusion of the Russian-Turkish Peace Treaty of 16th/28th May 1812

Prof. Dr. Vladislav GROSUL, the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Moskow, RUSSIA:
The Genesis of Bessarabian Autonomy within the Russian Empire

Academician Mihai CIMPOI, the Institute of Philology of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Year 1812 in the Writings of Eminescu

Prof. Dr. Ion BULEI, University of Bucharest, ROMANIA:
The Old Kingdom and Bessarabia

Associate Prof. Dr. Ēriks JĒKABSONS, University of Latvia, Riga, LATVIA:
Latvian – Romanian relations during interwar period: Context of Bessarabia

17.45-18.00 – Disscusion session
18.00 – Cultural program

May 15th

08.00-09.00 – Registration
09.00-11.30 – Plenary session

Moderators:

Prof. Dr. Ion BULEI, University of Bucharest
Associate Prof. Dr. Nicolae CHICUŞ, „Ion Creangă” Pedagogical State University, Chisinau

Prof. Dr. Vladimir MOROZAN, St. Petersburg State University, RUSSIA:
Bessarabia between 1821-1828: The path towards liquidation of the autonomous rights of the region

Dr. Ilkka LIIKANEN, Senior Researcher of the Karelian Institute at the University of Eastern Finland, Joensuu, FINLAND:
Grand Duchy of Finland as a Political Space

Associate Prof. Dr. Constantin ARDELEANU, The Lower Danube University, Galatsi, ROMANIA:
The End of the Crimean War and the Bessarabian Problem-1856

Dr. Alexandru GHIŞA, Ministry of Foreign Affairs of Romania, Bucharest, ROMANIA:
Bessarabia and Russian Ripurian Ambitions at the Danube

Prof. Dr. Dumitru VITCU, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
The Tribulations of the Bessarabia People due the “Retrocession” of a Temporary Territorial Recovery: Southern Bessarabia (1878)

Dr. Vitalie VĂRATEC, the National Institute for the Study of Totalitarianism of the Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA:
Romanian Modernization Policies in Meridional Bessarabia, 1857-1878

11.30-11.45 – Disscusion session
11.45-12.00 – Coffee break
12.00-14.00 – Plenary session

Moderators:

Prof. Dr. Hab. Ion ŞIŞCANU, „B.P. Hasdeu” Cahul State University, Cahul
Prof. Dr. Malgorzata Julia WILLAUME, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

Dr. Flavius SOLOMON ”A.D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, Iasi, ROMANIA:
From the National Liberation to the Class Struggle: Christian Rakovski and the Question of Bessarabia

Prof. Dr. Stanislav KULCHYTSKYI, the Institute of History of the Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, UKRAINE:
The Famine of 1931-1933 in the Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic

Prof. Dr. Leonid GIBIANSKIY, the Institute of Slavonic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moskow, RUSSIA:
The Problem of Bessarabia and Soviet-Romanian Contradictions in the General Context of the Territorial Division and the Relations between the USSR and Germany in South Eastern Europe during the First Phase of the Second World War

Prof. Dr. Alberto BASCIANI, Roma TRE University, Rome, ITALY:
Annus Horribilis, 1940 – 1941: Bessarabia between forced sovietization and the reversion to Romania

Dr. Saulius GRYBKAUSKAS, Institute of Lithuanian History, Vilnius, LITHUANIA:
The Soviet ,,Governor General”. Second Secretaries of CC of Communist Parties in Baltic Republics and Moldova

Dr. Vasile BUGA, The National Institute for the Study of Totalitarianism of the Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA:
The Bessarabian Problem in Romanian-Soviet Relations (1964-1989)

Associate Prof. Dr. Gheorghe COJOCARU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
USSR’s Implosion and the Defining of the Historical Framework of the Republic of Moldova

Prof. Dr. Dan DUNGACIU, the Institute of Political Sciences and International Relations of the Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA:
Identity Processes and Projects in the Republic of Moldova: The Legacy of 1812

14.00-14.15 – Disscusion session; new publications
14.15-15.00 – Lunch

Visit to the Exhibition
The Russo-Turkish War of 1806-1812 and the annexation of Bessarabia. Memory of the East and West
National Museum of Archaeology and History of Moldova
(31 of August 1989 Street, no. 121 A)

15.00-15.45 – Press Conference
16.00 – Departure to Iasi

AGENDA

IASI Section

May 16th

Bessarabia – 1812: History and Patrimony

MODERN HISTORY WORKSHOP
Hall H1, Faculty of History, Alexandru Ioan Cuza
University of Iasi

08.00-08.45 – Registration
08.45-11.00 – Plenary session

Moderators:

Academician Andrei EȘANU, the Institute of History, State and Law, of the Academy of Sciences of Moldova
Dr. Veniamin CIOBANU, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy

Associate Prof. Dr. Hab. Pavel PARASCA, Free International University of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Principality of Moldova in Russian Geopolitics during the 18th century

Associate Prof. Dr. Sergiu TABUNCIC, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
An episode of Moldo-Russian Relations from 1711: The Semeni monument

Associate Prof. Dr. Constantin UNGUREANU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Rupture of Bucovina in 1775 and its Consequences

Assistant Prof. Dr. Cristian PLOSCARU, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ROMANIA:
Statute on the Establishment of the Bessarabian Region: Ideological connotations and political implications

Associate Prof. Dr. Ion GUMENÂI, Moldovan State University, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Impact of the Annexation of Bessarabia by the Russian Empire on the Evolution and Organization of the Religious Minorities in the Area between the Prut and Nistru Rivers

Prof. Dr. Petronel ZAHARIUC, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ROMANIA:
Boyars and estates in 1812

Associate Prof. Dr. Valentin CONSTANTINOV, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Attempt to Recover the Estates of the Treasurer Matei Cantacuzino after 1812

Dr. Marius CHELCU, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
Cities of Eastern Moldova in 1812

11.00-11.20 – Disscusion session
11.20-11.40 – Coffee break
11.40-13.00 – Plenary session

Moderators:

Associate Prof. Dr. Hab. Pavel PARASCA, Free International University of Moldova
Prof. Dr. Dumitru VITCU, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy

Dr. Veniamin CIOBANU, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
The Position of the Romanian Principalities in Russian-Turkish Relations during the period 1812-1821: Insights from various foreign diplomatic sources

Associate Prof. Dr. Vitalie CIOBANU, National Army Museum, Military Culture and History Center, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Bessarabia within the Russian Military System

Associate Prof. Dr. Octavian ŢÎCU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Russian Imperial Policies and Practices in Bessarabia: Reflections through results of the 1897 Census

Dr. Vasily KASHIRIN, the Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moskow, RUSSIA:
Military Plans of the Russian General Staff for the Defense of Bessarabia in the Beginning of the XXth Century

Dr. Hab. Vasile BAHNARU, the Institute of Philology of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Bessarabian Culture Meanders in the one hundred years of Russian Occupation

Dr. Hab., Fellow of the Academy of Sciences of Moldova Valeriu PASAT, Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Intellectual Elite of Bessarabia

13.00-13.30 – Disscusion session
13.30-15.00 – Lunch
15.00-16.45 – Plenary session

Moderators:

Prof. Dr. Ion SOLCANU, Universitatea „Al. I. Cuza” University of Iasi
Associate Prof. Dr. Vladimir MOROZAN, Sankt-Petersburg State University

Prof. Dr. Gheorghe CLIVETI, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
The annexation of Bessarabia by Russia and “the silence of Europe”

Prof. Dr. Hab. Valentin TOMULEŢ, Moldovan State University, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Impact of the Annexation of Bessarabia by the Russian Empire: Protests and claims by the local population (1812-1828)

Dr. Diana EȚCO, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
One Hundred Years of Theological Education under Russian Domination

Dr. Mihai Ștefan CEAUȘU, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
Austria and the Bessarabian estates of the Greek Oriental Church Fund of Bukovina

Dr. Bogdan POPA, the Nicolae Iorga History Institute of the Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA:
August von Haxthausen on the Social Structure of Bessarabia (1843)

Associate Prof. Dr. Mihai COJOCARIU, Al. I. Cuza University
of Iasi, ROMANIA:
The Non-Integration of Southern Bessarabia “Bulgarian colonies” into the Romanian Society, 1857-1863: Some Aspects

Prof. Dr. Hab. Pavel COCÂRLĂ, Free International University of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Landed Property in the Hotin Region according to the 1817 Census

16.45-17.10 – Disscusion session
17.10-17.30 – Coffee break
17.30-19.00 – Plenary session

Moderators:

Prof. Dr. Gheorghe CLIVETI, „A. D Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy
Associate Prof. Dr. Ion VARTA, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova

Prof. Dr. Ion SOLCANU, Al. I. Cuza University of Iasi, ROMANIA:
Education in Southern Bessarabia (1857-1878): School establishment

Prof. Dr. Gheorghe IACOB, Al. I. Cuza University of Iasi, ROMANIA:
Policy of Denationalization of Romanians in Bessarabia (1812 – 1917)

Prof. Dr. Hab. Ion CHIRTOAGĂ, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Southern Bessarabian Colonization Policy of the Russian Authorities (1809-1830)

Ion NEGREI, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Library of 1912: Books published to commemorate the 100th anniversary of the annexation of Bessarabia to the Russian Empire

Associate Prof. Dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Role of Allogeneic Communities in the Policy of Bessarabian Colonization after 1812: The case of the Greek community

Associate Prof. Dr. Gheorghe NEGRU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Romanian Language and Russification Policy in Bessarabia

19.00-19.20 – Disscusion session
19.20-21.30 – Cocktail

CONTEMPORARY HISTORY WORKSHOP

Iasi Branch Auditorium of the Romanian Academy

08.00-08.45 – Registration
08.45-11.00 – Plenary session

Moderators:

Associate Prof. Dr. Anatol ȚĂRANU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova
Prof. Dr. Gheorghe IACOB, Al. I. Cuza University of Iasi

Prof. Dr. Gheorghe BUZATU, Center of European History and Civilization – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
At 200 Years since the Rupture of Bessarabia: A case study – N. Iorga

Prof. Dr. Małgorzata Julia WILLAUME, Professor at Lublin University, member of the Scientific Council of the Institute of History, Head of the Polish-Romanian Historians’ Commission, POLAND:
Bessarabia – its situation at the close of world war one in light of studies and contemporaneous political journalism

Associate Prof. Dr. Gheorghe PALADE, Moldovan State University, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Cultural and National Emancipation Movement in Bessarabia (1917)

Assistant Prof. Dr. Ionuț COJOCARU, Lumina University of South-East Europe, Bucharest, ROMANIA:
Bessarabia: From the struggle for independence to the Union with Romania

Assistant Prof. Dr. Lucian TOPOR, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ROMANIA:
The Peace of Bucharest (1918) and the Problem of Bessarabia

Assistant Prof. Dr. Adrian VIȚALARU, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ROMANIA:
The Position of Bessarabia within Romanian Propaganda at the End of the Second World War

Dr. Cătălin BOTOȘINEANU, „A. D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
Interwar Bessarabia as seen from the Documents of the Iasi Archives

Prof. Dr. Hab. Nicolae ENCIU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Evolution of Bessarabia within Interwar Romanian Civilization

11.00-11.20 – Disscusion session
11.20-11.40 – Coffee break
11.40-13.00 – Plenary session

Moderators:

Prof. Dr. Davide ZAFFI, Ca΄̓FOSCARI University, Venezia
Prof. Dr. Ion BULEI, University of Bucharest

Dr. Cătălina MIHALACHE, „A. D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
“10” for Good Behavior: Romanian School in Bessarabia during the first years after the Great Union

Dr. Bogdan-Alexandru SCHIPOR, „A. D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
The Bessarabian Problem in British-Romanian Relations (1939-1940)

Associate Prof. Dr. Mariana ȚĂRANU, Academy of Telecommunications, Computing and Transport, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Means of Organization of Soviet Information Campaigns regarding Situation in Romania (1940-1941)

Dr. Paul Octavian NISTOR, „A. D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
Bessarabia in Romania’s War Propaganda (1940-1941)

Dr. Mioara ANTON, the Nicolae Iorga History Institute of the Romanian Academy, Bucharest, ROMANIA:
National and Identity Reconstruction: Propaganda for Bessarabia, 1941-1944

13.30-15.00 – Lunch
15.00-16.45 – Plenary session

Moderators:

Associate Prof. Dr. Igor ȘAROV, Moldovan State University
Prof. Univ. Dr. Cătălin TURLIUC, „A. D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy

Prof. Dr. Ion ŞIŞCANU, Cahul State University „B.P. Hasdeu”, Cahul State University, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Formation of the Moldavian SSR: The context, purpose & consequences

Assistant Prof. Dr. Florin C. STAN, Romanian Navy Museum; “Ovidius” University, Constanta, ROMANIA:
Bessarabia in the Geopolitical Context of the Rise of Russian Authority in the Black Sea (1812-1940)

Assistant Prof. Dr. Pavel MORARU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Aspects of Bessarabian Political life during Antonescu’s Regime

Dr. Mariana BAGRIN, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Co-Option of the Moldavian SSR Printed Media (Newspapers) by the Official Propaganda System during the Initial Years of the Second Annexation of Bessarabia by the USSR, 1944-1948

Dr. Marius TĂRÎȚĂ, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Problem of the Classical Writers in the Soviet Socialist Republic of Moldavia during the Post-war Years

Associate Prof. Dr. Elena NEGRU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Anti-Romanian Propaganda Campaigns of the MSSR: The 1960’s-1970’s

16.45-17.10 – Disscusion session
17.10-17.30 – Coffee break
17.30-18.30 – Plenary session

Moderators:

Prof. Dr. Gheorghe BUZATU, Center of European History and Civilization, Iasi Branch of the Romanian Academy
Prof. Dr. Hab. Nicolae ENCIU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova

Dr. Rasa CEPAITIENE, Institute of Lithuanian History, Vilnius, LITHUANIA:
The problem of the leadership succession in the Soviet Union’s allied republics in the transition time to the Independence and later on

Associate Prof. Dr. Anatol ȚĂRANU, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
The Bessarabian Annexation of 1812 and the Roots of the Transnistrian Conflict

Associate Prof. Dr. Hab. Valeriu CUȘNIR, the Institute of History, State and Law of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA:
Premises for Social, Economic and Legal Reintegration of Transnistrian Localities within the Legal Framework of the Republic of Moldova

Prof. Dr. Cătălin TURLIUC, „A. D. Xenopol” Institute of History – Iasi Branch of the Romanian Academy, ROMANIA:
Relations between Romania and Moldova in the Last Decade of the Twentieth Century

18.30-19.00 – Disscusion session; Conclusions
19.00-21.30 – Cocktail

Source: Ziaristi Online Ro

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.