Manastirea Putna cere dreptate de la Statul Roman. Finantele din Suceava vor sa confiste pamantul cu osemintele lui Stefan cel Mare si Sfant - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Manastirea Putna cere dreptate de la Statul Roman. Finantele din Suceava vor sa confiste pamantul cu osemintele lui Stefan cel Mare si Sfant

Aşa a înţeles această instituţie a statului să facă pace cu ctitoria Sfântului Ştefan cel Mare, cerându-i încă o dată pământul de sub picioarele ei, în care odihnesc de sute de ani trei domni ai Moldovei, mitropoliţi, egumeni şi sfinţi ai românilor. În faţa acestei pretenţii absurde şi imorale, să stăm demni ca români şi creştini!

Statul român şi proprietatea Mănăstirii Putna

Neştiinţă sau rea-credinţă?

Precum mulţi dintre români ştiu, Mănăstirea Putna a încheiat anul 2011 cu o mare problemă nesoluţionată – dreptul de proprietate asupra vetrei mănăstireşti de 14 ha, teren dăruit de Sf. Ştefan cel Mare în anii 1466-1469, la momentul întemeierii. Acest teren este bun sacru şi proprietate exclusiv bisericească conform dreptului canonic şi Statutului BOR aprobat prin lege, fiind recunoscut ca proprietate a Putnei şi de Tribunalul Suceava prin hotărârea irevocabilă din 1 iulie 2011. Cu toate acestea, Direcţia de Finanţe Suceava, acţionând în numele statului român, a introdus o contestaţie în anulare împotriva hotărârii Tribunalului Suceava, la 7 decembrie 2011, acţiune pe care şi-o menţine şi în momentul de faţă, şi care urmează să se judece în 13 septembrie 2012. Mai mult decât atât, la 25 aprilie 2012, DGFP Suceava a introdus şi o cerere de revizuire a hotărârii Tribunalului Suceava de anul trecut, fără să precizeze motivele, această a doua cerere urmând a se judeca la 10 decembrie 2012. Prin ambele cereri, Mănăstirea Putna este forţată să continue lupta cu statul român pentru propriul teren, datorită unor şicane avocăţeşti.

Anul trecut, legat de cererea de contestaţie în anulare, acceptam posibilitatea ca Direcţia de Finanţe să fi acţionat „din neştiinţă sau, poate, prea mult zel administrativ”. Se aştepta din ambele părţi o normalizare a situaţiei, astfel ca Mănăstirea Putna să intre în drepturile ei fireşti. Acum însă, după ce Direcţia de Finanţe Suceava a introdus şi cererea de revizuire îndreptată împotriva unui drept istoric al Putnei, despre ce neştiinţă sau nevinovăţie mai poate fi vorba? Este vădit că „zelul” pentru o cauză, despre care înşişi reprezentanţii statului au recunoscut că este nedreaptă şi nefirească, ascunde reaua-credinţă.

Aşa a înţeles această instituţie a statului să facă pace cu ctitoria Sfântului Ştefan cel Mare, cerându-i încă o dată pământul de sub picioarele ei, în care odihnesc de sute de ani trei domni ai Moldovei, mitropoliţi, egumeni şi sfinţi ai românilor. În faţa acestei pretenţii absurde şi imorale, să stăm demni ca români şi creştini! Putna nu este numai a noastră, ci şi a miilor de români care şi-au plecat genunchii aici, la mormântul Sf. Ştefan cel Mare, care au primit ajutorul Maicii Domnului, care au sorbit din spiritualitatea şi identitatea neamului românesc. Putna este un loc unde noi înşine, obştea aceasta, am trăit şi vom trăi cu nădejdea în Dumnezeu, în binecuvântarea strămoşilor şi în dragostea de ţară! Ea este şi rămâne casa noastră, cea în care Mihai Eminescu a văzut „Ierusalimul neamului românesc”.

Fiindu-ne ruşine de ruşinea anumitor reprezentanţi nevrednici ai statului român, care necinstesc în acest fel memoria domnului Ştefan cel Mare şi moştenirea sfântă pe care ne-a lăsat-o, facem apel din nou la demnitatea lor de oameni, dacă o mai au. Cerem în mod ferm Ministerului Finanţelor Publice al României – ca instituţie ierarhic superioară Direcţiei de Finanţe Suceava – să se pronunţe pentru retragerea cererii de contestaţie în anulare nr. 13644/06.12.2011 şi a cererii de revizuire înreg. nr. 4299/25.04.2012, care urmează a fi judecate la Tribunalul Suceava în septembrie şi, respectiv, decembrie 2012, deoarece sunt ilegitime şi imorale, lovind într-un drept istoric consfinţit de peste 500 de ani al Mănăstirii Putna.

Facem apel la toţi românii de bună credinţă – care înţeleg că Mănăstirea Putna, ctitoria Sfântului Ştefan cel Mare, este un simbol de demnitate şi identitate a neamului românesc – pentru a sprijini moral o cauză dreaptă şi sfântă a tuturor. Iar reprezentanţilor statului român cărora li s-a încredinţat, pentru moment, puterea pe acest pământ, le cerem să-şi aducă aminte că au o conştiinţă şi au un Dumnezeu!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Stareţul Mănăstirii Putna,
Arhimandrit Melchisedec Velnic cu obştea

21 mai 2012
La praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena

FOTO: Cristina Nichitus Roncea pentru Basarabia-Bucovina.Info

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.