Colocviu la Iaşi: „Muzica bizantină în Principatele Române. 200 de ani de la Reforma Hrisantică” - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Colocviu la Iaşi: „Muzica bizantină în Principatele Române. 200 de ani de la Reforma Hrisantică”

Marți, 2 decembrie 2014, ora 18.00, va avea loc în Aula Magna a Universității de Agronomie din Iași colocviul cu tema „Muzica bizantină în Principatele Române. 200 de ani de la Reforma Hrisantică”. Evenimentul, organizat de către Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Seminarul Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” și Asociația Culturală „Byzantion” din Iași, este primul din țară dedicat celor 200 de ani de la oficializarea, la Constantinopol, a primei școli psaltice cu predare în noul sistem semiografic. Ţările Române au fost principalul susţinător al acestei reforme de notaţie, promovând pe cei mai mari dascăli de muzică psaltică ai lumii ortodoxe de la începutul veacului al XIX-lea şi publicând primele cărţi tipărite de muzică psaltică la anul 1820, la Bucureşti.
După ce Universitățile de Stat din Atena și din Salonic, în colaborare cu mitropoliile locale și cu sprijinul unor mănăstiri și asociații culturale elene au organizat importante manifestări internaționale de muzicologie, organizatorii ieșeni își propun, atât prin prezentări științifice cât și prin momente de interpretare psaltică, evidențierea rolului avut de către Principatele Române, prin mitropoliții, domnitorii și intelectualii români și greci ai începutului de secol XIX în acceptarea, susținerea și promovarea Noii Metode elaborate de către cei trei dascăli constantinopolitani, Hrisant de Madyt, Hurmuz Hartofilax și Grigorie Protopsaltul.
Reforma notației psaltice a însemnat pentru muzica bisericească românească o poartă larg deschisă spre mult așteptata românire a cântărilor, prin contribuția fundamentală a celor trei mari dascăli români – Macarie Ieromonahul, Anton Pann și Dimitrie Suceveanu – la care se alătură nume sonore precum Nectarie Frimu, Ghelasie Basarabeanul, Visarion de la Neamț ș.a.
Tot acum, cu sprijinul direct al luminatului și vizionarului mitropolit-cărturar Veniamin Costachi, cel care avea să reprezinte o sursă de inspirație, prin activitățile sale cultural-educaționale pentru mitropolitul muntean Dionisie Lupu, s-a făcut trecerea de la manuscris la tipăritură, de la predarea cu ajutorul dascălilor greci la învățământul exclusiv în limba română.
Despre diferențele între noua și vechea notație, despre elementele de noutate ale Reformei, despre prețuirea și jertfa adusă de dascălii și ierarhii români la propovăduirea muzicii Sfinților Părinți imnografi ne vor vorbi profesorii invitați (monah Filotheu Bălan, pr.asist.dr. Gabriel Nastasă, lect.dr. Zamfira Dănilă, prep.drd. Adrian Sîrbu).
Mesajul muzicologic va fi potențat de sonoritățile monodice ale compozitorilor români, prin interpretările corurilor psaltice Basileus al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” și Vasiliana al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași (dirijor diac. Mihai Ursache), Iosif Naniescu al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (dirijor pr. Gabriel Nastasă), Floralia al Secției de Muzică Religioasă a Universității de Arte din Iași și Byzantion (dirijor Adrian Sîrbu).
Adrian Sîrbu
Sursa: Megaison
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.