Lansarea volumului "USA and Romania. Diplomatic Relations 1912-1919" de Bernard Cook si Dumitru Preda. Azi, la MAE, sala Gafencu, ora 13.30 - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Lansarea volumului “USA and Romania. Diplomatic Relations 1912-1919” de Bernard Cook si Dumitru Preda. Azi, la MAE, sala Gafencu, ora 13.30

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

vă invită la prezentarea volumului
United States of America and Romania.
Diplomatic Relations 1912-1919

de Bernard Cook si Dumitru Preda

A colaborat Dragoş Preda

Invitaţi: Prof. univ. Dr Ion Bulei, Prof. univ. Dr Ioan Chiper, Prof. univ. Dr Mihai Retegan, Dr Larry Watts

Evenimentul va avea loc miercuri 9 februarie 2011, ora 13.30, la Sala Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe

Autorii:

PROFESOR UNIVERSITAR DR. DUMITRU PREDA

______________________________________

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

(ŞI ÎN CURS DE PUBLICARE)

I. CĂRŢI (autor, co-autor, coordonator, editor)

1. N. Iorga, Voinţa obştii româneşti, Bucureşti, 1983; 190 p.;       co-autor;

2.   Documente ale Unirii, 1600-1918, Bucureşti, 1984; 500 p.;     co-autor;

3. România în anii primului război mondial, 2 vol., Bucureşti, 1987, 632+934 p.; co-autor (adjunct al responsabilului de volum);

4.  Istoria militară a poporului român, vol. IV (1784-1878), Bucureşti, 1987, 1105 p.; co-autor;

5.   Ioan Ursu. Biografia unei conştiinţe, Cluj-Napoca, 1987,       296 p.;     (cu Ioana Ursu);

6. Istoria militară a poporului român, vol. V (1878-1919), Bucureşti, 1988, 936 p.; co-autor (adjunct al responsabilului de volum);

7. General Vasile Rudeanu. Memorii din timp de pace şi de război, Bucureşti, 1989 (1990), 400 p.; (cu Vasile Alexandrescu) ;

8-9. Military Thought and Warfare over the Last Five Centuries. The Romanian Case, Bucharest, 1990, 153 [-160] p.                   [The Romanian Commission of Military History]; co-autor; volum publicat şi în spaniolă Influencia del pensamiento military sobre la guerra en los cinco ultimos siglos. El caso rumeno, Bucarest, 1990; co-autor;

10.  Istoria militară a românilor, 2 vol., Bucureşti, 1991; co-autor,             responsabil de volum (cu Mircea Dogaru);

11. Apărarea naţională în dezbaterile Parlamentului român, vol. 1, Bucureşti, 1992; co-autor (Marele Premiu al „Revistei de istorie militară” (1992);

12. Proiecte şi planuri de operaţii ale Marelui Stat Major român (până în anul 1916)/ Projects and Operational Plans of the Romanian General Staff (until 1916), Bucureşti, 1992 (Comisia Română de Istorie Militară. Arhivele Ministerului Apărării Naţionale); 191 p.; co-autor şi coordonator;

13. În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Bucureşti, 1994, 336 p.; coordonator; co-autor cu Vasile Alexandrescu şi Costică Prodan; Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române (1994); Marele Premiu al „Revistei de istorie militară” (1994);

14. La Roumanie et sa guerre pour l’unité nationale. Campagne de 1918-1919, Bucarest, 1995, 460 p.; coordonator, co-autor cu Vasile Alexandrescu, Costică Prodan; Diplomă specială la Salonul cărţii de la Oradea (1995);

15. Istoria Statului Major General român. Documente 1859-1947, Bucureşti, 1994, 423 p.; coordonator şi co-autor; premiată la Salonul naţional al cărţii de la Cluj-Napoca (1995);

16. Onisifor Ghibu, unitatea românească şi chestiunea Basarabiei. Studii şi eseuri prezentate cu prilejul „Zilelor Onisifor Ghibu”, Chişinău 1992-1995, Bucureşti, 1995, 256 p.; coordonator şi        co-autor;

17. România în timpul primului război mondial. Mărturii contemporane, vol.1 (1914-1916), Bucureşti, 1996, 408 p.;          coordonator (cu Ştefan Pâslaru) şi co-autor;

18. 1916-1996. 80 Years from Romania’s Entrance in the First World War, special issue of  “Romanian Review”, n° 5-6/1996, Bucureşti, 1996, 212 p.; coordonator (cu Corneliu Radeş)  şi        co-autor;

19.  Generalul Henri Cihoski. Un erou al României Mari, Bucureşti, 1996, VIII+158 p.;

20. Berthelot şi Romania/Berthelot et la Roumanie. Album, Bucureşti, 1997, 82 [-84] p.; coordonator şi co-autor (cu Neculai Moghior, Tiberiu Velter);

21. ACTA III. Al III-lea Colocviu Internaţional de Istorie Militară, Bucureşti-Sibiu, 3-6 septembrie 1996: Anul 1916 in desfăşurarea primului război mondial; intrarea României în război; consecinţe politico-militare, Bucureşti, 1997, 183 p.; coordonator (cu Costică Prodan) şi co-autor;

22. România şi Antanta. Avatarurile unei mici puteri într-un război de coaliţie, 1916-1917, Iaşi, 1998, 224 p.;

23. The Romanian Army during the First World War, Bucharest, 1998, 173 [-176] p.; (cu Costică Prodan); Marele Premiu al „Revistei de istorie militară”;

24.  Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. I (1917-1934), Bucureşti, 1999, XIII+ 445 p.; co-autor,  responsabil al volumului; Premiul “Dimitrie Onciul” al Revistei şi Fundaţiei „Magazin istoric”

25. 1989. Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Bucureşti, 2000, 512 p.; editor şi co-autor cu Mihai Retegan; Premiul „Gh. I. Brătianu” al  revistei şi  Fundaţiei „Magazin Istoric”;

26. România-Israel. 50 de ani de relaţii diplomatice, vol. I  1948-1969, Bucureşti, 2000, XLVII+458 p.; seria Relaţii bilaterale; editor coordonator, co-autor;

27. La Romania e la Santa Sede. Documenti diplomatici, Libreria Editrice Vaticana, 2000,   246 p.; coordonator (A cura di) şi        co-autor;

28-29. Sovetsko-Rumînskie otnoşeniia. Dokumentî i materialî,     tom I 1917-1934, tom II 1935-1941, Moskva, 2000, 455 p.+543 p.;

30. Nicolae Titulescu. Un mare Român, un mare European, Contemporanul nostru. O reconstituire foto-documentară, Bucureşti, 2002, 454 p.;  (cu George Potra şi Cristina Păiuşan);

31. România-Vatican. Relaţii diplomatice, vol. I 1920-1950, Bucureşti, 2003, LXIV+368 p.; seria Relaţii bilaterale; editor coordonator şi co-autor;

32. România-Polonia.Relaţii diplomatice, vol. I 1918-1939, Bucureşti, 2003, XXXVI +249 [-274] p.; seria Relaţii bilaterale; editor coordonator şi co-autor;

33. Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II (1935-1941), Bucureşti, 2003, V+ 556 p.; co-autor;

34. Nouvelles prospectives d’histoire militaire, Bucarest, 2004, 368 p.; editor coordonator cu André Corvisier şi co-autor;

35. Generalul Vasile Rudeanu. Memorii din timpuri de pace şi de război 1894-1929, Bucureşti, 2004, XLII + 412 p. (cu Vasile Alexandrescu); seria Memorii. Biografii diplomatice. Documente;

36. Alexandru Telemaque, Efemeride diplomatice. Pagini dintr-un început de veac XX (1906-1912), Bucureşti, 2007, 140 [-169] p.; editor şi autor, seria Memorii. Biografii diplomatice. Documente.

37. România-Republica Federală Germania, vol. I Începutul relaţiilor diplomatice 1966-1967, Bucureşti, 2009; LXXVIII + 472 [-498] p.; seria Relaţii bilaterale; coordonator şi co-autor (cu Claudiu Florian, Ottmar Traşcă, Nicolae-Alexandru Nicolescu, Dragoş Preda); Premiul „Grigore Gafencu” al  revistei şi Fundaţiei „Magazin istoric”;

38. 1968. Primăvara de la Praga. Documente diplomatice ianuarie 1968-aprilie 1969, Bucureşti, 2009, XCVI + 534 [-566] p.; seria Eveniment; editor coordonator, în colaborare cu Nicolae Dinu, Teodor Gheorghe, Nicolae-Alexandru Nicolescu, Dragoş Preda);

39. United States of America-Romania. Diplomatic Relations 1912-1919, Bucureşti, 2010; LVI+276 [-290] p.; (cu Bernard Cook; a colaborat Dragoş Preda); series Romania-USA. Diplomatic Relations;

40. România la Conferinţa de Pace de la Paris 1919-1920, vol. I   (1 decembrie 1918-28 iunie 1919), Bucureşti, 2010, CCXXXV + 600 [-658] p.; seria Eveniment; editor, coordonator şi co-autor (cu Florin Anghel, Ioan Chiper, Alexandru Ghişa, Costică Prodan) şi în colaborare (cu Tatiana Duţu, Florin Müller, Nicolae-Alexandru Nicolescu, Dragoş Preda);

*

În curs de  publicare sau în pregătire în vederea publicării:

1. România-Turcia. Relaţii diplomatice, vol. I (1923-1938), Bucureşti, 2011, editor, coordonator şi co-autor (cu Alexandru Ghişa, Nicolae-Alexandru Nicolescu, Emanuel Plopeanu, Dragoş Preda); în pregătire pentru publicare;

2. România-Republica Cuba. Relaţii diplomatice, vol. I (1959-1965), Bucureşti, 2011, coordonator şi co-autor (cu Doru Bratu, Nicolae-Alexandru Nicolescu, Răzvan Pantelimon); în pregătire pentru publicare;

3. Romania în WWI, Washington DC, 2011 (cu Costică Prodan); în curs de publicare;

4. România la Conferinţa de Pace de la Paris 1919-1920, vol. II           (28 iunie 1919 – 4 iunie 1920), Bucureşti, 2011; seria Eveniment; editor, coordonator şi co-autor (cu Ioan Chiper, Alexandruu Ghişa şi Nicolae-Alexandru Nicolescu); în pregătire pentru publicare;

5. Bătălia de la Mărăşeşti – 1917, Bucureşti, 2011; (cu General (r) Nicolae Ciobanu); în pregătire pentru publicare;

6. România în Primul Război Mondial. Mărturii contemporane, vol. II, Bucureşti, 2011; în pregătire pentru publicare;

7. La Roumanie et l’Entente, Strasbourg, 2011; în curs de definitivare pentru publicare;

8. România-Franţa. Relaţii militare, vol. I (1918-1926), Bucureşti, 2011; co-editor cu Frédéric Guelton şi Gheorghe Nicululescu; în curs de definitivare pentru publicare;

8. Dicţionarul diplomaţilor români, vol. I Miniştrii Afacerilor Externe 1862-2007, Bucureşti, 2011; co-autor, cu Ion Mamina şi George Potra; în pregătire pentru publicare;

9. Grigore Gafencu, Însemnări politice (1929-1936), Bucureşti,   2012 (ediţie cu Mihai Retegan); în curs de pregătire pentru publicare;

10. Dicţionarul diplomaţilor români, vol. II (1859-1918), Bucureşti, 2012; co-autor, cu Alexandru Ghişa, George Potra; în pregătire;

11. România-Italia. Relaţii diplomatice, vol. I (1879-1914), Bucureşti, 2012; în pregătire;

12. România-Belgia. Relaţii diplomatice, vol. I (1880-1914), Bucureşti, 2012, în pregătire;

13. România-Franţa. Relaţii diplomatice, vol. I (1880-1914), Bucureşti, 2012, în pregătire;

14. România-Marea Britanie. Relaţii diplomatice, vol. I (1880-1914), Bucureşti, 2012, în pregătire;

15. România-RD Vietnam. Relaţii diplomatice, vol. I (1950-1970), Bucureşti, 2012; în pregătire;

16. România-Polonia1918-1939, Varşovia, 2012 (ed. poloneză); în curs de definitivare pentru publicare

COORDONATOR Seria MEMORII. BIOGRAFII DIPLOMATICE. DOCUMENTE

1. Ion Brad, Ambasador la Atena, vol. 1-5, Bucureşti, 2001-2006; (Cuvânt înainte la vol.1);

2. Petre Gigea- Gorun, Din însemnările unui ambasador român la Paris 1986-1990, vol. I- II,  Craiova, 2002, 448 + 426 p.; (Cuvânt înainte la vol.1);

3. Noti Constantinide, Valiza diplomatică 1890-1940, Bucureşti, 2002, 205 [-208] p.; (Cuvânt înainte, note);

4. Ion Bălăceanu, Amintiri politice şi diplomatice 1848-1903, Bucureşti, 2002; (ediţie de Georgeta Penelea-Filitti);

5*. Generalul Vasile Rudeanu. Memorii din timpuri de pace şi de război 1894-1929, Bucureşti, 2004, XLII + 412 p. (ediţie cu Vasile Alexandrescu);

6*. Alexandru Télémaque, Efemeride diplomatice. Pagini dintr-un început de veac XX (1906-1912), Bucureşti, 2007, 140 [-169] p; ediţie Dumitru Preda;

7. Valeriu Tudor, În misiune la Paris. Însemnările unui diplomat român 1985-1989, Bucureşti, 2009,  337 [-352] p.; (Cuvânt înainte);

8. Colonel adjutant Octavian Vorobchievici, Hotare şi măşti. Memorii 1937-1940, Bucureşti, 2011; în pregătire pentru publicare;

9. Prince Dimitrie I. Ghika, Souvenirs diplomatiques, Paris, 2011; ediţie critică cu Gavriil Preda; în curs de pregătire pentru publicare;

______________________________________________________

* Vezi şi nr. 35 şi 36.

10. Constantin I. Diamandy. Misiune la Petrograd, vol. 1 (1914-1916), Bucureşti, 2012; în pregătire (cu Petre Maria);

11. Vasile Stoica. Misiuni diplomatice, vol. 1, Bucureşti, 2012; în

Pregătire (cu Robert Stănciugel);

COORDONATOR – Colecţia COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI DE PRETUTINDENI (CORP)

A. Românii din Peninsula Balcanică în documente diplomatice (în pregătire vol. 1, 2012);

LUCRĂRI sub egida Asociaţiei Prietenilor Arhivelor Diplomatice (APAD)

1.                 Gheorghe Sbârnă, Parlamentul şi politica externă a României 1919-1940, Bucureşti, 2000, 360 p.; (cuvânt înainte);

2.                 Keith Hitchins, Miodrag Milin, Relaţii româno-americane/Romanian-American Relations 1859-1901. Documente diplomatice şi consulare/ Diplomatic and Consular Documents, Bucureşti, 2001, XXX+401 p.; (editor, cuvânt înainte şi note); Series USA-Romania. Diplomatic Relations;

Alte lucrări:

1.  Jean Nouzille, Calvarul prizonierilor români în Alsacia şi Lorena 1917-1918, Bucureşti, 1997, 160 p.; (editor şi cuvânt înainte);

2. Jean Nouzille, Le calvaire des prisonniers roumains en Alsace et Lorraine 1917-1918, Bucarest, 1997, 175 [-182] p.; (editor şi cuvânt înainte);

3. Mareşalul Finlandei Carl Gustaf Emil Mannerheim, Memorii, Bucureşti, 2003, 368 p.; (editor cu Adrian Pandea, traducere de Teodor Athanasiu); în pregătire ediţia a II-a Bucureşti, 2011;

Un CV de Diplomat: Prof. univ. Dr. Dumitru Preda

n. 17.06. 1951, Bucureşti

Studii: Şef de promoţie – Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti (1974) ;

Doctor în Istorie cu teza Relaţiile politico-militare ale României cu Antanta 1914-1918 (Universitatea Bucureşti, 1999).

Bursier Fulbright, Georgetown University (2001);

Bursier (cercetare) al MAp francez (1997); Bursier al MAE italian (1998-2002).

Activitatea profesională: de la 1.08. 1974, prin repartiţie guvernamentală, Arhivist principal (1974-1977); Cercetator ştiinţific, cercetător ştiinţific principal (1977-1997) la Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară, din 1991 Institutul de Istorie şi Teorie Militară din Bucureşti.

De la 1.08. 1997, prin concurs (loc I) diplomat în Ministerul Afacerilor Externe:

Şeful Arhivei Istorice-DAD (1997-1998); Director al Direcţiei Arhivelor Diplomatice (1999-2002); Editor-coordonator al colecţiei naţionale de Documente Diplomatice (1999-2004);

Director coordonator al Direcţiei pentru Originarii din România (2008-2009).

Delegat permanent adjunct al României pe lângă UNESCO-Paris (30.10.  2002-15.12. 2007); însărcinat cu afaceri a.i. (mai-sept. 2004, sept.-nov. 2006). Misiuni diplomatice temporare în peste 30 de  ţări.

Diploma de merit a Ministerului Afacerilor Externe pentru „contribuţie de excepţie la activitatea diplomatică a României (2002).

Activitate didactică: Profesor universitar de istorie şi ştiinţe politice (decizie a MEC – 2001).

Cadru didactic invitat la Academia Militară din Bucureşti (facultăţile de comandă şi de stat-major) 1980-1985; Academia Militară Tehnică (1981-1986); Institutul Politehnic Bucureşti (1987-1989); Universitatea Bucureşti (Facultatea de Istorie 1990-1992); Institutul de Studii Superioare „Emil Racoviţă” (1992-1995); Universitatea Banatului Timişoara (1995-2002); decan onorific (2000-2002).

Profesor universitar asociat (relaţii internaţionale) al Universităţii “Ovidius” Constanţa (din 2006).

Profesor invitat la Loyola University (New Orleans 2001, 2002).

Activitate ştiinţifică: Membru al Biroului Comisiei de Istorie a Relaţiilor Internaţionale (2006, reales în 2010; din ian. 2011 Trezorier), al Comitetului de Bibliografie (din 1990, reales în 1995, 2000, 2005 şi reconfirmat în 2010) şi membru fondator (1990-1991) al Comité des Archives Militaires (International Commission of Comparative Military History); membru al Comisiei Române de Istorie Militară (membru al Biroului până în 2003), al Comitetului Arhivelor Militare (fost vice-preşedinte până în 2003), Comité d’histoire et stratégie balkaniques (fondator şi vicepreşedinte 2000), Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe (din 1995).

Membru în conducerea Asociaţiei “Grigore Gafencu” (dec. 2010).

Membru (până în 2001) şi co-fondator al revistei „Document” (Arhivele Militare Române).

Participant la lucrările Comitetului editorilor de documente diplomatice; între 1999-2003 observator în cadrul Uniunii Europene a Arhivelor Diplomatice.

Autor, co-autor şi editor/coordonator a peste 50 volume şi 150 studii şi articole publicate în România şi alte 10 ţări; articole în presa centrală şi locală din România, contribuţii la radio şi TV.

Participant la congresele internaţionale de istorie (1980 – Bucureşti, 1990 – Madrid,1995 – Montreal, 2000 – Oslo, 2005 – Sydney, 2010 – Amsterdam) şi cca. 60 colocvii şi conferinţe ştiinţifice în Italia, Franţa, Canada, Spania, Belgia, Elveţia, Austria, Iugoslavia, Grecia, Turcia, R. Moldova, Polonia, Bulgaria, RF Germania, Marea Britanie, Israel, Lituania, Republica Sud Africană şi SUA.

În 1998 a iniţiat o importantă reformă în arhivele diplomatice (program de informatizare tehnologică cu sprijinul financiar al guvernului italian) în scopul prezervării tezaurului arhivistic diplomatic; a dezvoltat contactele şi cooperarea internatională în domeniu şi a organizat prima Conferinţă a arhivelor diplomatice din Sud-Estul Europei (mai-iunie 2002).

A contribuit la pregătirea şi desfăşurarea acţiunii aniversare Nicolae Titulescu în 2002.

Iniţiator şi coordonator (din 1999 până azi) al seriilor de Documente Diplomatice Româneşti: Relaţii bilaterale, Eveniment şi Memorii. Biografii diplomatice. Documente (vezi Lista de lucrări).

Ca o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice, a primit Premiul “Mihail Kogălniceanu” pentru Istorie al Academiei Române (1994), Marele Premiu al “Revistei Române de Istorie Militară” (1992, 1994, 1996), Premiul “N. Iorga” (1998), Premiul “Dimitrie Onciul” (1999), Premiul special (2002) şi Premiul „Grigore Gafencu” (2009) ale Fundaţiei şi revistei „Magazin Istoric”etc.

BERNARD A. COOK

History Department
Loyola University
New Orleans, Louisiana 70118
Director of Summer Study Program, Loyola at Leuven, Belgium .
Director of The Loyola Institute for the Study of Catholic Culture and Tradition

Office: 1-504-865-2564 begin_of_the_skype_highlighting 1-504-865-2564 end_of_the_skype_highlighting
FAX: 1-504-865-2010
e mail: cook@loyno.edu

Education

B.A. Philosophy with a minor in History. Notre Dame Seminary New Orleans, 1963.
Università Pontifica Gregoriana, Rome, 1963-64.
M.A. Saint Louis University, 1966. European History with minor in U.S. History.
Fulbright Fellowship to University of Marburg, Germany, 1967.
Ph.D. in Modern European History, Saint Louis University, 1970.

Academic Career

Summer 1967, Lecturer in History, Saint Louis University.
Spring 1968, Instructor in History, Northern Michigan University.
1968-1970, Instructor in History, Loyola University, New Orleans.
1970-1974, Assistant Professor of History, Loyola University.
1974-1985, Associate Professor of History, Loyola University.
1985-, Professor of History, Loyola University.

Honors

1994. Loyola University College of Arts and Sciences “Excellence in Teaching Award.”
2000. Loyola University Distinguished Professor Award, “Dux Academicus.”
2002. Honorary Professor, University of Banat, Timisoara, Romania.
2002. Visiting Scholar, Catholic University of Leuven, Belgium.
2004. Appointed Provost II Distinguished Professor, Loyola University
Honorary member of the Central European Academy of Sciences and Arts

Books

Belgium: A History, (New York: Peter Lang, 2002).

With Rosemary Cook, German Americans, (Vero Beach, Florida: Rourke, 1991).

With James Watson, Louisiana Labor from Slavery to “Right to Work”, (Lanham: University Press of America, 1985).

Edited Works

Women and War from Antiquity to the Present: An Encyclopedia (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2006), 2 vols.

Europe since 1945: An Encyclopedia, (New York: Garland/Taylor & Francis, 2001).

An Introduction to the Thought of Antonio Rosmini, (New Orleans: Loyola University, 2000)

Co-editor with Donald Horward, Kyle Eidahl, and Karl Roider, Selected Papers of the Consortium on Revolutionary Europe 1995, (Tallahassee: Florida State, 1995).

Recent Articles and Chapters

“The Rights of Linguistic and Cultural Minorities in Post-1945 Europe,” in Human Rights in Europe since 1945, edited by Antoine Fleury and Carole Fink. (Geneva: Peter Lang, 2003), pp. 85-104.

“The United States and Romania during World War I and the Peace Settlement: Divided Counsels,” in La fin de la Première Guerre mondiale et la nouvelle architecture géopolitique européenne, edited by George Cipaianu and Vasile Vesa (Cluj: Presses Universitaires de Cluj, 2000),pp. 45-61.

“Ethno-Nationalism, Regionalism, and the New Europe,” in L’Europe au XXe siècle éléments pour un Bilan, edited by Thomas Schramm, (Poznan:Instytut Historii UAM, 2000), pp. 347-363.

“Inquiry Group of Woodrow Wilson and the Peace Treaty with Bulgaria,” Macedonian Review , 1999, IV:84-94; in Bulgarian, IV: 71-83.

“Augusto Del Noce, Reinhold Niebuhr, e Walter Lipmann, parallelismi e convergenze” Rassegna Siciliana di Storia e Cultura, III (7) August 1999, pp. 5-15.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.