Un singur om, cât o întreagă instituţie culturală românească: Ştefan Doru Dăncuş lansează Proiectul “Întoarcerea poetului risipitor” - Poezie cu rimă - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Un singur om, cât o întreagă instituţie culturală românească: Ştefan Doru Dăncuş lansează Proiectul “Întoarcerea poetului risipitor” – Poezie cu rimă

Proiectul “Întoarcerea poetului risipitor”
– poezie cu rimă –

Editura SINGUR anunţă crearea unei serii de 50 de volume de poezie română CU RIMĂ, purtând genericul: “Întoarcerea poetului risipitor”.
Proiectul a fost demarat cu condiţia expresă a eliminării oricărui tip de jurizare. Acesta nu ar fi fost posibil fără o finanţare de 2000 euro, acordată de o persoană al cărei nume va fi dat publicităţii odată cu încheierea acţiunii.

Condiţii de participare:
1. Volumele vor apărea în 300 exemplare, format A5, 64 pagini, cu o copertă color unică şi vor purta un număr de ordine acordat pe măsură ce ne parvin manuscrisele. Numărul paginilor rămâne fix, chiar dacă autorii au prefeţe sau postfeţe.
Autorii interesaţi vor trimite un manuscris ce va conţine 60 de poezii (indiferent dacă au mai fost publicate sau nu) culese pe calculator, cu diacritice, font Times New Roman, corp literă 12, spaţiere între rânduri de 1,5, format word.doc., pe mail: dorudancus@yahoo.com sau poştal, pe suport electronic (CD sau DVD) pe adresa: Editura SINGUR, O.P. 8, C.P. 19, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa. Se vor ataşa o fotografie scanată în format jpg şi un scurt CV literar de 10 rânduri (acestea vor fi tipărite pe coperta 4).
Data limită de primire a manuscriselor: 15 ianuarie 2012. În cazul în care cele 50 de manuscrise ajung mai repede, alte manuscrise nu vor fi luate în considerare!
2. Acest proiect, precum şi volumele apărute, vor fi mediatizate de Grupul Media SINGUR şi Agenţia literară SINGUR. Ele vor beneficia de o intensă campanie de mediatizare pe mai multe site-uri culturale din ţară şi din străinătate, în diverse publicaţii on line din ţară şi din străinătate şi în diverse publicaţii tipărite. De asemenea, vor fi prezentate publicului cu ocazia unor întruniri culturale, cenacluri, tabere de creaţie etc. Autorii vor fi ţinuţi la curent în permanenţă cu stadiul mediatizării volumelor lor.
3. Săptămânal, Grupul Media SINGUR va face public numele autorilor ce se vor înscrie în acest proiect, titlurile volumelor şi data apariţiei acestora, pe site-ul www.revistasingur.ro şi personal, prin mail. Manuscrisele vor intra la tipar în ordinea sosirii lor.
4. Fiecare autor va primi 150 exemplare ale volumului, celelalte 150 fiind destinate expedierii către revistele literare din ţară şi străinătate, vor fi lansate cu ocazia mai multor evenimente culturale din mai multe oraşe şi vor fi semnalate în diverse puncte media partenere.

IMPORTANT! Toate bibliotecile municipale din România vor primi câte un exemplar al fiecărui volum editat!

5. Serviciile de prepress, corectura, taxele de expediţie poştală către autori, reviste literare şi biblioteci şi resursele necesare mediatizării vor fi suportate integral de Editura SINGUR. Atenţie! Nu putem suporta cheltuielile de expediere ale celor 150 de exemplare pentru autorii din străinătate, dar suntem deschişi la orice propunere venită din partea acestora în sensul găsirii unor variante optime.
6. Editura SINGUR va încheia câte un contract de editare cu fiecare autor, certificându-i dreptul de copyright asupra ediţiei apărute în cadrul proiectului.
7. Autorii incluşi în proiectul “Întoarcerea poetului risipitor” vor fi invitaţi în TABĂRA REVISTEI SINGUR, ediţia a II-a, ce va avea loc în toamna anului 2012 la Târgovişte, jud. Dâmboviţa.
8. Aportul financiar al autorilor este de 1000 lei cu tot cu TVA, sumă destinată exclusiv operaţiunilor de tipărire a volumelor. În cazul în care autorii au sponsori, Editura SINGUR le poate pune la dispoziţie CONTRACTE DE SPONSORIZARE.

Datele firmei în contul căreia se virează ori se depun 1000 lei:
SC YEUDENI SRL
Banca Transilvania, Târgovişte, România
Cont IBAN (lei): RO10 BTRL 0160 1202 T 47115xx
Cont euro: RO82 BTRL 0160 4202 T 47115xx
C.U.I.: RO26372890
Nr. de Ord. în Reg. Com.: J15/3/2010
Loc. Târgovişte
Jud. Dâmboviţa
Vă rugăm să păstraţi chitanţele de la bănci sau oficii poştale de unde faceţi această plată şi să vă indicaţi adresa poştală exactă, pentru a primi factură pentru banii depuşi. Anunţaţi efectuarea depunerii prin mail: dorudancus@yahoo.com
sau telefon: 072-444.35.87.

Director Editura SINGUR,
Ştefan Doru Dăncuş

Director Grup Media SINGUR,
Grigore Timoceanu

Revista Singur

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. rodica cernea

    Sunt fericita sa pot spune: vol.nr.4 al proiectului imi apartine! Volumul „O pleoapă peste lumea mea” de Rodica Cernea este cel de-al patrulea din seria de autor Întoarcerea poetului risipitor, coordonată de Ștefan Doru Dăncuș prin editura Singur. Această pleoapă nu coboară peste o lume interioară a poetei, ci se ridică spre cititor, dezvăluind o sumă de sentimente și stări omenești exprimate poetic. Încă de la prima pagină, în loc de prefață găsim o declarație de intenție sau un adevărat crez poetic: Iubesc lumina, marea, munții, / și-n vârf vreau să ajung, / iubesc și oamenii, / doar lor le cânt cuvânt! // Gândurile-mi aripi să vă fie / și, de veți coborî, / să vă scăldați doar… în poezie! (pag.4, Cititorilor mei). Urmează un strigăt de revoltă asupra stării lumii actuale și a românilor, un îndemn la prețuirea nemuritorului și neprețuitului adevăr în momente când minciuna tinde să devină un mod de viață: Jefuitori de țară e tagma voastră slută, / putere nu mai are pe sfânt ca să-l corupă. / Trezitu-s-a românul, sătul e de minciună, / e timpul ca puterea minciunii să apună! (pag. 6, Adevăr sau eroare?). O romantică Baladă neterminată se alătură unei Clepsidre de timp (pag. 9-12), în versuri clare, în care cuvântul este bine strunit. Există o ușurință a versificării care face mesajul poetic să fie bine transmis: Împrăștiat, / în lung și-n lat / pe munte’ nalt, / luat de val, / dus de ocean, / apoi spre cer / pe tril stingher! / Îl vreau’napoi / în număr doi / doar pentru noi! (pag. 23, Încerc să urc). Magia poeziei (pag. 29) este descrisă limpede la apus de soare: Cuvântul meu e glas de-nchinăciune / Și vers duios și poate-o clară viziune, / e un liman candid de liniște și pace / din care tu clădești o lume care tace!. Peste tot în volum se simte prezența plăpândă și tăcută a florilor, semn de feminitate, roșeața macilor / din obrajii fetelor, sau Mult mi-e dor de vânt de seară, / de cuvânt ce mă-nfioară, / de albeața norilor / și sărutul florilor, / de parfum de liliac / și de tot ce-mi este drag! (pag. 31, Mult aș vrea). Poeziile de dragoste alcătuiesc un buchet de mici romanțe încărcate de nostalgie, tot așa cum uimirea în fața vieții se poate simți în versuri precum: Rătăcesc fără mine prin culoare de vis care curg / și mi-e cald și-mi doresc doar răcoarea din crâng. // Clipa înfiptă într-un secol ce-aleargă pe aripi de vânt, / e iluzia clar obscură din liniștea unui simplu cuvânt (pag. 40, Rătăcire). Descoperim la pag. 54 un adevărat text pentru o baladă medievală: Unde ești, / când între palme / stelele strivesc ușor / și cu dorurile-mi calme / torc din ele-un firișor? // Unde ești / când el, apusul, / umbra trist și-a sărutat / și când peste tot întinsul / nopțile au înghețat? (Unde ești?).
    Un volum care cuprinde mărturii poetice ale vieții Rodicăi Cernea, un glas ce se exprimă cu dezinvoltură în stilul clasic al poeziei cu rimă, prețuit din ce în ce mai puțin în vremurile recente. Programul editorial Întoarcerea poetului risipitor își propune mai cu seamă a readuce în atenție poezia cu rimă scrisă cu mult talent în România. Poate o altfel de moștenire a marelui Eminescu, străbătând veacul. Semnat Constantin P. Poescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.