7 recomandări pentru Roșia Montană - Ziaristi OnlineZiaristi Online

7 recomandări pentru Roșia Montană

Comunicat de Presa: 7 recomandări pentru Roșia Montană

În urma celei de-a șaptea întâlniri de lucru, Grupul Independent pentru Monitorizarea Patrimoniului Cultural din Roşia Montană recomandă pentru 2012:

GALERIA CĂTĂLINA MONULEȘTI TREBUIE PREZENTATĂ PUBLICULUI, PLANUL DE AMENAJARE MUZEALĂ DIN CENTRUL VECHI AL COMUNEI TREBUIE FINALIZAT

 • În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul lucrărilor de cercetare arheologică și de amenajare a Galeriei Cătălina Monulești și a lucrărilor de restaurare din centrul vechi al Roșiei Montane
 • Un prim lot de 15 imobile se află în stadiul final al lucrărilor de restaurare și refuncționalizare, alte 50 au proiectele de restaurare finalizate, iar pentru alte 60 se elaborează proiectele de restaurare
 • GIMPCRM a înaintat autorităților locale din Roșia Montană, autorităților naționale și companiei Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) o serie de 7 recomandări și propuneri pentru continuarea lucrărilor de restaurare și de cercetare arheologică din Roșia Montană
 • Cu această ocazie, reprezentanții RMGC au anunțat reluarea sprijinului financiar pentru continuarea publicării rezultatelor cercetărilor pluridisciplinare desfășurate la Roșia Montană

Bucureşti, 8 martie 2012 – La începutul lunii martie a avut loc cea de a VII-a reuniune a Grupului Independent de Monitorizare a Patrimoniului Cultural (GIMPCRM) din Roșia Montană, consacrată stadiului cercetărilor arheologice din Galeria Cătălina Monulești și al lucrărilor de restaurare a clădirilor din Centrul Istoric al localității.

În cadrul lucrărilor Grupului a fost prezentată situația detaliată a lucrărilor de cercetare arheologică și de amenajare a Galeriei Cătălina Monulești, coordonate de arheologul francez Beatrice Cauuet (Laboratoire TRACES-CNRS, Université Le Mirail, Toulouse), echipa mixtă de arheologi, geologi și mineri aflându-se în curs de identificare a vechii intrări romane în mină. Identificarea, degajarea și cercetarea vechii intrări romane este o etapă esențială în demersul de amenajare muzeală a Galeriei Cătălina-Monulești, cea mai importantă galerie, din punct de vedere științific și simbolic, din Roșia Montană. În cursul prezentării stadiului lucrărilor de cercetare, membrii Grupului au fost informați cu privire la rezultatele procesului de datare a artefactelor descoperite în galeriile secundare din Cătălina Monulești, analizele de laborator, efectuate în Franța, aratând că fragmentele, provenind de la scările de acces și de la o instalație hidraulică de evacuare a apei, datează din epoca romană. Datarea certă a artefactelor este cu atât mai importantă cu cât acestea se află într-o excelentă stare de conservare, fapt care va da o și mai mare relevanță viitorului traseu turistic din Galeria Cătălina-Monulești.

Membrii Grupului au fost informați și cu privire la stadiul lucrărilor de restaurare din Centrul Vechi al localității Roșia Montană, un prim lot de 15 imobile aflându-se în stadiul final al lucrărilor de restaurare și refuncționalizare. Pentru alte 50 de case, care urmează și acestea să fie restaurate, au fost întocmite proiectele de specialitate pentru demararea lucrărilor de restaurare. Acestui lot substanțial i se adăugă alte 60 de imobile, aflate de asemenea în curs de proiectare de către cadrele didactice și studenții Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, în baza unui parteneriat încheiat între prestigioasa instituție de învățământ și Roșia Montană Gold Corporation.

De asemenea, reprezentanții RMGC au anunțat că se află în stadiul final al constituirii dosarului de autorizare prealabilă de restaurare a monumentului funerar de la Tăul Găuri, întreținut în prezent prin eforturile voluntare ale companiei. Grupul a apreciat ca satisfăcător stadiul lucrărilor de restaurare, care se desfășoară în prezent la clădirea vechii Primării și a fostei școli, insistând asupra necesității folosirii celor mai bune practici și standarde în domeniu.

Reprezentanții companiei au anunțat reluarea sprijinului financiar pentru continuarea seriilor de publicații, în urma cercetărilor pluridisciplinare desfășurate la Roșia Montană. Astfel, în cursul acestui an urmează să apară volumele ”Arhitectura Apusenilor” și ”Etnografia și etnologia Buciumului”, în Seria ”Anthropos”, precum și lucrările ”Locuirea romană din zona Păru Carpeni” și ”Necropola romană Hop-Găuri”, în Seria ”Alburnus Maior”.

Propuneri ale GIMPCRM

În urma analizării informațiilor cu privire la stadiul lucrărilor de restaurare și de cercetare arheologică din Roșia Montană, GIMPCRM înaintează autorităților locale din Roșia Montană, autorităților naționale și companiei RMGC următoarele propuneri și recomandări:

 1. În vederea unei cât mai bune valorificări a experienței științifice și organizatorice acumulate în cadrul cercetărilor desfășurate la Roșia Montană, Grupul propune înființarea, în anul 2012, a unei școli interuniversitare de vară pentru arheologie și restaurare la Roșia Montană, la care să participe arheologi, arhitecți și studenți de la Universitățile naționale din România.
 2. Grupul propune realizarea unor sondaje arheologice în centrul istoric al satului, care poate și trebuie făcut cu ocazia realizării lucrărilor de modernizare a infrastructurii.
 3. Asigurarea unei unități metodologice în abordarea viitoarelor lucrări de cercetare arheologică și de restaurare, prin consultări reciproce între specialiști.
 4. Finalizarea dosarelor de clasare a clădirilor vechii Primării și a fostei școli, aflate în curs de restaurare și refuncționalizare
 5. Grupul susține și salută elaborarea ghidului de bune practici pentru lucrările de restaurare, realizat de o echipă națională de arhitecți, cu audit britanic.
 6. Grupul recomandă finalizarea, în anul 2012, a planificării lucrărilor de amenajare muzeală din Centrul Vechi.
 7. Grupul recomandă realizarea unei expoziții/prezentări a progreselor lucrărilor de cercetare arheologică de la Cătălina Monulești, în luna aprilie a.c., pentru a facilita circulația națională și internațională a descoperirilor rezultate în urma cercetărilor și lucrărilor de amenajare.

Pentru informaţii suplimentare, purtătorul de cuvânt al grupului este Dr. Cosmin Popa, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române.
Tel 0745.029.052, email grupmonitorizare@gmail.comwww.patrimoniurosiamontana.ro.

Nota

Grupul Independent pentru Monitorizarea Patrimoniului Cultural din Roșia Montană s-a constituit in februarie 2011, ca un răspuns la preocupările şi îngrijorările exprimate de asociaţiile profesionale, de Academia Română, de asociaţiile neguvernamentale şi de reprezentanţi ai societăţii civile în legătură cu situaţia actuală şi viitorul patrimoniului cultural de la Roşia Montană.

Acest grup este format din nume importante ale culturii româneşti, care s-au reunit pentru a analiza şi monitoriza procesele de cercetare, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural de la Roşia Montană. In cadrul GIMPCRM primeaza opiniile exclusiv ştiinţifice ale membrilor, neangajând instituţiile din care provin.

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

 1. Dan

  Degaeba fac ei o scoala unde studentii sa ajute la refacerea zonei daca nu exista fonduri. Fara cei de la rmgc nu se facea nimic in zona, nici pentru arheologie nici pentru reabilitarae patrimoniului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.