Patapievici are din nou probleme la Timisoara. Se cere retragerea titlului de Doctor Honoris Causa conferit la UVT fara nici un merit. Urmeaza Tismaneanu - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Patapievici are din nou probleme la Timisoara. Se cere retragerea titlului de Doctor Honoris Causa conferit la UVT fara nici un merit. Urmeaza Tismaneanu

Domnului Preşedinte al Senatului

Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ

Universitatea de Vest din Timişoara

Domnului Rector

Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA

Domnule Preşedinte al Senatului UVT, domnule Rector,

Participanţii la dezbaterea cu tema Selecţia negativă în cultură şi în politică în România postrevoluţionară (Timişoara, Universitatea Tibiscus, 26 aprilie 2012) îşi exprimă, prin prezentul demers, convingerea că mediul academic trebuie să-şi urmeze nebătut vocaţia de a cultiva, amplifica dezvoltarea valorilor autentice, punând fermă oprelişte imposturii, falselor idealuri, demolării tradiţiilor ce conferă fundament şi statut solid progresului, menţinând România între naţiunile cu vocaţie creatoare puternică, perenă, într-un dialog intercultural viabil, cu viitor sigur.

În spiritul principiilor enunţate mai sus, considerăm că este oportun, ba chiar imperios necesar, a analiza foarte atent — la distanţă de puţine săptămâni — reconsiderarea unei decizii pripite, ce a produs indignare legitimă în rândul opiniei publice din ţară şi din diaspora: includerea unui personaj foarte controversat şi lipsit de merite ştiinţifice, culturale, didactice veritabile, Horia-Roman Patapievici, în galeria prestigioasă a oamenilor de valoare cărora Universitatea de Vest din Timişoara, importantă ctitorie a Majestăţii Sale Mihai I de România, le-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa.

Credibilitatea unui for academic având prestigiu solid se cuvine a fi demonstrată, apărată necontenit, motiv în numele căruia socotim că retragerea unui titlu obţinut în condiţii neclare, discutabile dobândeşte exact conotaţiile implicite bunei funcţionări a unei instituţii cu prestigiu înalt, cu exigenţe mari, de la care nu se poate face rabat. O greşeală reparată în timp util atrage respectul unanim.

Exprimându-ne convingerea că stă în puterile noastre să îndreptăm, să făurim, rămânând călăuze credibile pentru generaţiile tinere, vă rugăm să acceptaţi expresia sincerei noastre consideraţii.

Delegatii dezbaterii academice vor inmana Petitia conducerii UVT cu lista de semnaturi in original.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.