Premiile Academiei Romane pe anul 2010. Ceremonia: 13.12.2012. Premiul "Mihail Kogalniceanu": Laurentiu Constantiniu si Alin Spanu - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Premiile Academiei Romane pe anul 2010. Ceremonia: 13.12.2012. Premiul “Mihail Kogalniceanu”: Laurentiu Constantiniu si Alin Spanu

ÎN DOMENIUL FILOLOGIEI ŞI LITERATURII

 

1. Premiul TIMOTEI CIPARIU

a) Lucrarea :   Testamentul lui Solomon. Regele, demonii şi zidirea Templului    

             – autor:            Ştefan Colceriu

b) Lucrarea:     Descântecele manuscrise româneşti ( secolele  al  XVII – al XIX-lea).

Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice  

            – autor:             Emanuela Timotin

 

c) Lucrarea: Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului MOLDOVA),

– autor:             Dragoş Moldovanu

2. Premiul BOGDAN PETRICEICU HASDEU

 

a) Lucrarea: Gramatica de bază a limbii române + Caiet de exerciţii (coordonator Gabriela Pană

Dindelegan)

– autori: Adina Dragomirescu1,  Alexandru Nicolae, Isabela  Nedelcu[*], Gabriela

  Pană Dindelegan*, Marina Rădulescu Sala*, Rodica Zafiu*

Notă1 Adina Dragomirescu primeşte premiu şi pentru lucrarea Ergativitatea. Tipologie, Sintaxă Semantică Ed. Universităţii, Bucureşti, 350 p., 2010

 

b) Lucrarea:     Pronoms. Déterminants et Ellipse Nominale

– autor:             Ion Tudor Giurgea

 

c) Lucrarea:     Aspecte ale comunicării conflictuale în româna actuală,

– autor:             Carmen Ioana Radu

 

 

3. Premiul ION CREANGA

a)  Lucrarea:    Un om din Est

– autor:         Ioan Groşan

b) Lucrarea:     Când ne vom întoarce

– autor:        Radu Mareş

4. Premiul TITU MAIORESCU

       a) Lucrarea:     Enciclopedia exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste,

             instituţii organizaţii

– autor:             Florin Manolescu

 

b) Lucrarea:     Publicistică, vol. I (1893-1905). C. Stere

– autor (editor): Victor Durnea

 

 

5. Premiul LUCIAN BLAGA

a) Lucrarea:     Convorbiri sub scara cu îngeri

– autor:             Constantin Hrehor

 

b) Lucrarea: Pornind de la Nietzsche

– autor: Ştefan Borbély

c) Lucrarea:     Moromeţii – Ultimul capitol

– autor:             Sorin Preda

6. Premiul MIHAI EMINESCU

Lucrarea :        Cartea Alcool

– autor:             Ion Mureşan

 

 

7. Premiul ION LUCA CARAGIALE

Lucrarea :        Incursiuni în istoria teatrului universal (de la origini până la Renaştere).

Theatrum Mundi

– autor:             Florin Faifer

 

 

 

II. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

     

1. Premiul  VASILE PARVAN

 

a) Lucrarea: The Roman Army in Moesia Inferior

– autor:       Florian Matei-Popescu

 

b) Lucrarea: Blasmusiker und Standartenträger im Römischen Heer. Untersuchungen zur

  Benennung, Funktion und Ikonographie

 

– autor:       Cristina-Georgeta Alexandrescu

 

2. Premiul  Dimitrie Onciul

a) Lucrarea: Sub semnul lui Hermes şi al lui Pallas. Educaţie şi societate la negustorii ortodocşi din

Braşov şi Sibiu la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea

– autor:       Ruxandra Moaşa Nazare

 

b) Lucrarea: Relaţii politico-diplomatice ale României cu Serbia în perioada 1903-1914(29 mai/

11 iunie 1903 – 15/28 iulie 1914)

– autor:       Miodrag Ciuruşchin

 

3. Premiul  George BARITIU

a) Lucrarea: National Ideology and the Making of a Nation: Simion Bărnuţiu and the Romanian

Revolution of 1848-1849 in Transylvania

– autor:       Cristian Ivaneş

 

b) Lucrarea: Originile şi tipologia revoluţiilor est-europene

– autor:       Adrian Pop

 

4. Premiul  MIHAIL KOGALNICEANU

a) Lucrarea: Uniunea Sovietică între obsesia securităţii şi insecurităţii

– autor:       Laurenţiu Constantiniu

– prof. univ. dr. Constantin Buşe

 

 

b) Lucrarea: Istoria serviciilor de informaţii/contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945

-autor:        Alin Spânu

 

 

5. Premiul  NICOLAE balcescu

a) Lucrarea: Revoluţie şi mentalitate în Ţara Românească (1821-1848). O istorie culturală

  a evenimentului politic

– autor:       Nicolae Mihai

 

b) Lucrarea: România în politica orientală a Franţei (1866-1878)

– autor:       Iulian Oncescu

 

6. Premiul  ALEXANDRU D. XENOPOL

 

a) Lucrarea : Oraşele romane de la Dunărea Inferioară (secolele I-III p.Chr.)

– autor:       Dan Aparaschivei

 

b) Lucrarea: Statute citadine privilegiate în provinciile dunărene ale Imperiului Roman

  (sec. I-III p.Chr.)

– autor:          Romeo Cîrjan

 

7. Premiul Nicolae Iorga

Lucrarea:   Visions, prophéties et pouvoir à Byzance. Étude sur l’hagiographie méso-byzantine

(IX-XI siècles)

– autor:       Andrei Timotin

 

8. Premiul  EUDOXIU HURMUZAKI

a) Lucrarea: Mănăstiri şi schituri din Moldova astăzi dispărute (sec. XIV-XIX)

– autor:       Marcu-Marian Petcu

 

 

b) Lucrarea: Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie antique

– autor:       Leonard Velcescu (Franţa)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MATEMATICE

 

1. Premiul SIMION STOILOW

a) Grupul de lucrări: Probleme de “proof mining”

–  autor :           Laurenţiu Leuştean

 

b) Grupul de lucrări: Ecuaţii neliniare şi neomogene cu exponenţi variabili

–  autor :           Mihai Mihăilescu

2. Premiul GHEORGHE LAZAR

a) Grupul de lucrări: Teoreme de structură pentru module şi grupuri abeliene

–     autor :        Simion Breaz

b) Lucrarea:     Singular Bott-Chern classes and the Grothendieck-Riemann-Roch theorem

             for closed immersions

 

–     autori :       J.I. Burgos Gil şi Răzvan Liţcanu (se premiaza Răzvan Liţcanu)

 

3. Premiul GHEORGHE TITEICA

a) Grupul de lucrări: Ecuaţii neliniare cu φ-Laplacieni singulari

– autor :            Cristian Bereanu

 

b) Grupul de lucrări: Conexiuni între algebră şi topologie

– autor :            Mihai Doru Staic

 

4. Premiul SPIRU HARET

a) Grupul de lucrări: Metode computaţionale pentru probleme inverse în mecanică

–     autor :        Liviu Marin

 

b) Grupul de lucrări: Medii termoelastice neclasice

–     autor :        Marin Marin

5. Premiul dimitrie pompeiu

 

a) Grupul de lucrări: Multiplicatori Lagrange pentru probleme de optimizare vectorială

–     autor :        Marius Durea

b) Grupul de lucrări: Contribuţii la aproximarea funcţiei gamma

–     autor :        Cristinel Mortici

IV. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR FIZICE

            1. Premiul  DRAGOMIR HURMUZESCU

a) Grupul de lucrări:  Contribuţii la sinteza şi caracterizarea structurilor grafenice tip pereţi

nanometrici de carbon

– autori : Gheorghe Dinescu, Sorin Ionuţ Vizireanu, Bogdana-Maria Mitu

 

b) Grupul de lucrări:  Trasabilitatea internaţională a unităţilor de radioactivitate

– autori :           Aurelian Luca şi Constantin Ivan

 

 

 

2. Premiul  CONSTANTIN MICULESCU

a) Grupul de lucrări:  Controlul proprietăţilor de transport polarizat în spin şi simetrie în regim

         static şi dinamic.

– autor :            Coriolan Viorel Tiuşan

 

b) Grupul de lucrări:  Obţinerea şi caracterizarea materialelor cristaline şi nanostructurate

– autor :            Octavian Mădălin Bunoiu

 

3. Premiul  HORIA HULUBEI

Grupul de lucrări:   Realizarea unui toolkit pentru modelarea şi simularea impactului

       radiologic al diverselor evenimente nucleare

 – autor :          Dan Vamanu

 

 

4. Premiul STEFAN PROCOPIU

a) Grupul de lucrări:   Cercetări asupra ineracţiunilor dintre nanopori proteici şi analiţi

exogeni folosind metode microscopice

– autor :           Tudor Luchian

 

b) Grupul de lucrări:  Efectele câmpurilor externe asupra proprietăţilor electrice şi optice ale

         nanostructurilor semiconductoare

– autor :            Ecaterina Cornelia Niculescu

 

5. Premiul  RADU GRIGOROVICI

a)      Grupul de lucrări:  Studiul oxizilor metalici semiconductori de tip n şi p si al aplicaţiilor

ca senzori de gaze.

– autor :            Nicolae Bârsan

 

b) Grupul de lucrări:  Studii privind modelarea transportului şi transferului de sarcină în

sisteme mezoscopice.

– autor :            Valeriu Moldoveanu

V. IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR CHIMICE

           

1. Premiul  COSTIN D. NENITESCU

Grupul de lucrări: Arhitecturi macromoleculare conţinând blocuri azobenzenice şi oxazolinice

– autori:           Victor-Valentin Jerca şi Adriana Florica Nicolescu

 

2. Premiul  I. G. MURGULESCU

Grupul de lucrări: Compuşi azotaţi cu proprietăţi fizico-chimice controlate

– autor:            Mădălina Tudose

 

 

3. Premiul GHEORGHE SPACU

Grupul de lucrări: Noi catalizatori ecologici cu activitate catalitică ridicată

– autor:            Simona Margareta Coman

 

 

4. Premiul NICOLAE TECLU

a)      Grupul de lucrări: Materiale pe bază de polimeri heterociclici pentru aplicaţii avansate în

electronică, optoelectronică sau protecţia mediului

 

– autor:             Mariana-Dana Dămăceanu

 

 

b) Grupul de lucrări: Compozite ionice reticulate obţinute din resurse regenerabile pentru

      recuperarea metalelor tranziţionale din medii apoase

 

– autor:            Maria Valentina Dinu

 

VI. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR BIOLOGICE

 

1. Premiul EMIL RACOVITA

Lucrarea:         Cercetări ecologice asupra populaţiilor de acarieni (Acari: Mesostigmata –

Gamasina) din solurile unor ecosisteme forestiere din masivul Bucegi – România 

               – autori :          Minodora Manu, Viorica Honciuc

 

 

2. Premiul GRIGORE ANTIPA

 

Set de lucrări (6) privind: conservarea biodiversităţii în contextul intensificării agriculturii

      2010.

– autori :           Kinga Ollerer , Tibor Hartel, Cosmin Ioan Moga , Dan Cogălniceanu

 

3. Premiul NICOLAE SIMIONESCU 

Set de lucrări (7) privind: explicarea efectelor stresului oxidativ asupra vaselor sanguine, 

      la    nivel celular şi molecular.

 

– autor :          Adrian Manea

 

 

4. Premiul EMANOIL TEODORESCU – nu s-a acordat

 

 

VII. IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR GEONOMICE

 

1. Premiul  GRIGORE COBALCESCU

Lucrarea: Delta du Danube – bras de St. George. Mobilité morphologique et dynamique

    hydrosédimentaire depuis 150 ans

 

– autor:             Laura Tiron

 

2. Premiul  SIMION MEHEDINTI

a) Lucrarea: Piemontul Cotmeana: dinamica utilizării terenurilor şi calitatea mediului

– autor:             Elena-Ana Popovici

 

b) Lucrarea: Modificarea mediului în aria metropolitană a Municipiului Bucureşti

– autor:             Ines Grigorescu

 

 

3. Premiul  STEFAN HEPITES

Lucrarea: Variabilitatea şi schimbarea climei în Romania

– autori: Aristiţa Busuioc[†], Mihaela Caian, Sorin Cheval, Roxana Bojariu*, Constanţa

              Boroneanţ*, Mădălina Baciu, Alexandru Dumitrescu

 

4. Premiul GHEORGHE MUNTEANU- MURGOCI – nu s-a acordat

          5. Premiul  LUDOVIC MRAZEC – nu s-a acordat

 


 

VIII. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR TEHNICE

 

1. Premiul Henri Coandã                   

          Lucrarea:         Aerodinamica maşinilor cu palete    

– autori :           Corneliu Berbente şi Marius Brebenel

 

 

2. Premiul constantin budeanu

Lucrarea:  Tehnici adaptive în sisteme de comunicaţii wireless

 

– autor :            Ligia-Chira Cremene

3.  Premiul  aurel vlaicu

Grupul de lucrări: Modelare şi simulare în dinamica roboţilor paraleli       

– autor :            Ştefan Staicu

 

 

4. Premiul traian vuia – nu s-a acordat

 

 

5. Premiul anghel saligny – nu s-a acordat

      

 

 

IX. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR AGRICOLE ŞI SILVICE

 

 

 

 

1. Premiul ION IONESCU DE LA BRAD

a) Lucrarea : Tratat de reconstrucţie ecologică a habitatelor de pajişti şi terenuri degradate

         montane  

– autori :         Teodor Maruşca şi Neculai Dragomir

 

b) Lucrarea : Conservarea bio- şi geodiversităţii ca suport al dezvoltării durabile şi creşterii

         economice şi sociale în zona Haţeg-Retezat (ro 0023; ro-0056 mf see 2009-2010)

– autori : Marin Şeclăman, Iudith Ipate, Monica Mitoi, Violeta Florian, Filon Toderoiu,

Cornel Ionescu

 

 

 

 

2. Premiul TRAIAN SAVULESCU

a) Lucrarea : Calitatea furajelor din agroecosistemul pajişte

– autori:            Monica Hărmănescu şi Alexandru Moisuc

 

b) Lucrarea : Criptosporidioza

– autori:            Gheorghe Dărăbuş şi Kálmán Imre

 

 

 

3. Premiul  GHEORGHE IONESCU-SISESTI

Lucrarea : Schimbări climatice în România şi efectele asupra agriculturii

– autori :      Ion Sandu, Elena Mateescu, Victor Viorel Vătămanu

 

 

4. Premiul  MARIN DRACEA

Lucrarea : Reţeaua naţională de serii dendrocronologice – RODENDRONET  – 1. Conifere

– autori :      Ionel Popa, Cristian Gheorghe Sidor

 

X. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MEDICALE

 

1.Premiul  IULIU HATIEGANU 

a) Lucrarea :    Gynecologic Oncology

– autori:            Gheorghe G. Peltecu şi Claes Torpe

 

b) Lucrarea :    Chirurgia abceselor pulmonare

– autori  :         Alexandru-Mihail Botianu; Petre Vlah- Horea Botianu , Alexandra-Dorina

Butiurca, Adrian -Cristian Dobrica.

 

2. Premiul DANIEL DANIELOPOLU

Lucrarea :        Malformaţiile vasculare cerebrale şi spinale

– autori:            Leon Danailă[‡], Daniel Adrian Petrescu şi Mugurel Petrinel Rădoi

 

3. Premiul  VICTOR BABES 

Lucrarea : Cardiomiopatii Congenitale

– autor:             Ion Socoteanu

 

4. Premiul  CONSTANTIN I. PARHON 

Lucrarea : Biomarkeri tumorali în diagnosticarea malignitatii

– autor:            Nicolai Z. Bruja

 

 

5. Premiul  STEFAN S. NICOLAU – nu s-a acordat

6. Premiul GHEORGHE MARINESCU – nu s-a acordat

 

 

 


XI. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE,

JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

 

            1. Premiul  PETRE S. AURELIAN

Lucrarea :        Logica raţionamentului economic

– autor :            Valentin Cojanu

 

            2. Premiul  VIRGIL MADGEARU

a) Lucrarea :    Investiţiile în economia contemporană

– autor :            Ionela Gavrilă-Paven           

 

b) Lucrarea :    Satisfacţia consumatorilor de servicii bancare

– autor :            Andreea Muntean    

 

3. Premiul  VICTOR SLĂVESCU

a) Lucrarea :    Despre criză fără mânie şi cu discernământ

– autori :           Napoleon Pop, Amalia Fugaru, Valeriu Ioan-Franc[§]       

 

b) Lucrarea :    Romanian transition economy. Mid 1990-th compared studies 

– autor :            Nicuşor Ruiu

 

4. Premiul  DIMITRIE GUSTI

a) Lucrarea :    Evaluarea programelor de asistenţă socială

– autor :            Ştefan Cojocaru       

 

 

b) Lucrarea :    Economia socială în România. Două profiluri regionale

– autor :            Sorin Cace, Daniel Arpinte, Nicoleta Andreia Scoican (coordonatori)    

 

 

 

5. Premiul  SIMION BARNUTIU

Lucrarea :        Tratat de dreptul muncii

– autor :            Alexandru Ţiclea

 

6. Premiul  NICOLAE TITULESCU

Lucrarea :        Expertiza criminalistică a scrisului   

– autori :           Lucian Ionescu         

 

7. Premiul  ANDREI RADULESCU

Lucrarea :        Pericol social, vinovăţie personală şi imputare penală

– autor :            Tudor Avrigeanu     

 

 

XII. ÎN DOMENIUL  FILOSOFIEI, TEOLOGIEI,

PSIHOLOGIEI ŞI PEDAGOGIE

 

 

1. Premiul  C. RADULESCU – MOTRU

a)      Lucrarea:  Rational and Irrational Beliefs. Research, Theory and Clinical Practice

– autori (coordonatori): Daniel David, Steven Jay Lynn, Albert Ellis

(se propune premierea numai lui Daniel David, in calitate de coordonator şi coautor)

 

b) Lucrarea: Fundamentele pedagogiei

– autor:             Sorin Cristea

 

 

2. Premiul  VASILE CONTA

a)  Lucrarea: Cetatea lui Platon

– autor:             Sorin Bocancea

 

 

 

 

3. Premiul  MIRCEA FLORIAN

Lucrarea:         Introducere în psihologia educaţiei şi dezvoltării

– autor:             Ioan Neacşu

 

 

4. Premiul  ION PETROVICI

Lucrarea :        Spinoza – Raţiune şi libertate. Libertatem Philosophandi

– autor:             Gabriela Tănăsescu

 

 

 

 

 

 

 

XIII. ÎN DOMENIUL ARTELOR, ARHITECTURII ŞI AUDIOVIZUALULUI

 

1. Premiul  GEORGE  ENESCU

în domeniul creaţiei muzicale

Lucrarea:         A doua carte de madrigale, 18 poeme pe versuri de Lucian Blaga

– autor:             Cristian Alexandru Petrescu

            Lucrarea, compusă şi prezentată în anul 2010, cu un discurs sonor de factură modală,

            împleteşte folclorul românesc şi muzica bizantină.

 

2. Premiul  CIPRIAN  PORUMBESCU

în domeniul muzicologiei

Lucrarea:         Muzica? Nimic mai simplu!

– autor:             Grigore Constantinescu

Cartea, neconformistă, publicată în 2010, propune un periplu prin lumea muzicii, scopul fiind atragerea cititorilor spre arta sunetelor, înlesnind orientarea şi corelarea informaţiilor în sinteze cuprinzătoare.

 

3. Premiul  GEORGE  OPRESCU

în domeniul istoriei artei, ex aequo

Lucrarea:         Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului

– autor:             Suzana Móré Heitel

Autoarea cercetează „ruine, spolii, fragmente de sculptură romanică, gotică şi chiar bizantină clasificate, datate, puse în legături stilistice necesare, uneori cu piese din Panonia sau din Balcani” (Răzvan Theodorescu).

 

4. Premiul  ION  ANDREESCU

în domeniul artei plastice

Lucrarea:         Expoziţia „Grădina cu îngeri”, pictură, desen, sculptură

– autor (artist plastic): Silvia Radu

Personalitate a artei româneşti contemporane, pictor şi sculptor deopotrivă, artista surprinde, în expoziţia vernisată în anul 2010 la Galeria Academiei de Studii Economice, prin „francheţea vitează, un dispreţ total faţă de comode alibiuri” (Dan Hăulică).

 

5. Premiul  SIMION  FLOREA  MARIAN

în domeniul etnografiei şi folclorului

Lucrarea:         Habitatul. Răspunsuri la Chestionarele Atlasuluie etnografic român, vol. I,

Oltenia (ediţia a II-a), vol. II, Banat, Crişana, Maramureş

– autor (colectiv): Alina Ioana Ciobănel, Monica Budiş, Paul P. Drogeanu, Raluca Minoiu

Volumele, apărute în anul 2010, fac parte din seria Corpus de documente etnografice, coordonator general Ion Ghinoiu, lucrare unică, fundamentală în literatura de specialitate românească.

 

 

6. Premiul  DUILIU MARCU

în domeniul creaţiei arhitectonice

Lucrarea:         Declinări în piatră – peisaj cultural Dobruşa – Drăgăşani: cramă, centru de conferinţe şi expoziţii Avincis

 

– autor (arhitect): Alexandru Beldiman

Prof. dr. arh. Alexandru Beldiman analizează istoria şi configuraţia sitului în care urmează să se integreze construcţia pe care o proiectează, propunând o arhitectură contemporană aflată întotdeauna în dialog cu cadrul preexistent construit sau natural. Un exemplu este restaurarea conacului Râmniceanu (Dobruşa, Drăgăşani), încadrat în proiectul cultural Avincis.

 

7. Premiul  ARISTIZZA  ROMANESCU

în domeniul artelor spectacolului

Lucrarea:         Filmele documentare „Ostinato – Istoria unei cărţi incendiare”, „Hamlet sau

revolta intelectuală” şi „Basca, paltonul şi ţoaşca de piele”

– autor (realizator): Lucia Hossu-Longin

Trei dintre filmele anului 2010, realizate de Lucia Hossu Longin: „Ostinato – Istoria unei cărţi incendiare”, „Hamlet sau revolta intelectuală” şi „Basca, paltonul şi ţoaşca de piele”, (spectacolul Dimineaţa pierdută de Gabriela Adameşteanu, în regia Cătălinei Buzoianu) sunt consacrate unor spectacole eveniment şi unor cărţi eveniment care s-au împotrivit puterii totalitare, uriaşei maşinării a istoriei.

 

 

XIV. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI SI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

 

 

1. Premiul TUDOR TANASESCU

Grupul de lucrări :       Optimizarea comunicaţiei în sisteme distribuite

– autor :            Mugurel Ionuţ Andreica

 

 

 

 

2. Premiul GRIGORE MOISIL

a) Lucrarea:     Complexity and Information

– autori :           Radu Dobrescu şi Dan Alexandru Iordache

 

 

 b) Lucrarea:    Parikh Matrices, Amiability and Istrail Morphism

– autor :           Adrian Constantin Atanasiu

 

                                                                                                                                                                                                

3. Premiul GHEORGHE CARTIANU

 

a) Lucrarea :    UNDINE. Teorie şi aplicaţii

 

– autori :           Dan Şefănoiu, Octavian Stănăşilă, Dumitru Popescu

           

 

 

b) Lucrarea :    Compatibilitatea Electromagnetică, în Medii de Comunicaţii Radio

 

– autori : Paul Bechet, Radu A. Munteanu, Iulian Bouleanu, Mihai Munteanu, Radu Mitran

 

Sursa: Academia Romana


[*] A mai luat premiul Academiei Române

[†] A mai luat premiul Academiei Române

[‡] A mai luat premiul Academiei Române; este membru al AR

[§] a mai primit Premiul Academiei în 1997

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.