Eugen Simion în "Lupta de Clasă - Organ teoretic şi politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn". DOCUMENT PENTRU POSTERITATE - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Eugen Simion în “Lupta de Clasă – Organ teoretic şi politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn”. DOCUMENT PENTRU POSTERITATE

Eugen Simion - Lupta de Clasa - Organ PMR PCR RPR„Eugen Simion, un carierist implacabil, un parvenit, un intelectual la prima generație. Cu unele calități și un defect: parvenirea socială… Un ipocrit inegalabil!”Adrian Marino, „Viaţa unui om singur”

Înainte de a publica ultima parte a analizei profesorului Constantin Barbu privind atacul perfid al lui Eugen Simion la Eminescu, publicăm o parte din “opera” sa mai puţin cunoscută (cel puţin de către cei loviţi de orbul găinilor): aceea de propagandist comunist. Eugen Simion în “Lupta de Clasă”:

„Epoca dintre cele două războaie a fost o epocă agitată de intensă luptă ideologică între cele două culturi. Clasa muncitoare – în frunte cu avangarda ei marxist-leninistă, Partidul Comunist Român – a exercitat o influență din ce în ce mai puternică – directă și indirectă – în viața ideologică a țării. În același timp, curente reacționare, fasciste, întreținute de clasele exploatatoare, amenințau să sufoce cultura și tradițiile ei înaintate. Aceasta a constituit o perioadă zbuciumată din istoria literaturii române.“ Mai departe, inchizitorul proletcultist Eugen Simion îl ceartă pe G.M. Zamfirescu pentru că „n-a văzut în muncitorul revoluționar acea forță capabilă să dărâme falsa scară de valori a lumii capitaliste“. În schimb, Simion laudă „nuvelele militante, pline de patos revoluționar, ale lui Alexandru Sahia“. Laudă, de asemenea, „meritul criticii marxiste“ ascuns în pana lui Ov.S. Crohmăliceanu (mentor, alături de stalinistul Paul Cornea, prozatorului Cărtărescu). Simion se arată convins sincer de Marx: „în lumina esteticii marxiste, acceptarea unui primat al „psihologicului“ înseamnă o reîntoarcere fără ocolișuri la idealism“.
Eugen Simion nu va putea niciodată să scrie o istorie a literaturii române pentru că a desființat-o deja în articolul din Lupta de clasă. Pentru Simion, poezia ermetică e nulă, avangarda n-are nici o valoare, gândirismul lui Blaga ar trebui amendat fiindcă este un „curent reacționar, care a cultivat misticismul și diversiunea naționalistă“. Iar „poeții mistici germani pe care îi imitau tradiționaliștii recurgeau la ereticii medievali pentru a descoperi, printr-un soi de vrăjitorie teologizată, drumul spre divinitate“.

Ziaristi Online vă invită să vă oripilaţi aici (şi încă nu am început să vorbim despre misiunile sale în “lumea clasei exploatatoare”…):

Eugen Simion in “Lupta de Clasa” – Organ al PMR by Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: Eugen Simion în “Lupta de Clasă – Organ teoretic şi politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn”. DOCUMENT PENTRU POSTERITATE | MAGAZIN CRITIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.