Institutul "Elie Wiesel" vrea să interzică portul naţional pentru că este... legionar! Se vede că Alexandru Florian - Feinstein nu respectă nici memoria cosângenilor săi Harry Brauner şi Iosif Berman. IA, UN TEMPLU LA PURTĂTOR - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Institutul “Elie Wiesel” vrea să interzică portul naţional pentru că este… legionar! Se vede că Alexandru Florian – Feinstein nu respectă nici memoria cosângenilor săi Harry Brauner şi Iosif Berman. IA, UN TEMPLU LA PURTĂTOR

Zilele Rezistentei 2015 Ion Gavrila Ogoranu Sambata de sus

Capitanul Miscarii Legionare Corneliu Zelea Codreanu la Turnu Severin în anul 1925Alexandru Florian spune, din nou, lucruri trăznite. O afirmaţie care pare de domeniul fantasticului străbate internetul românesc: şeful Instititutului “Elie Wiesel” ar vrea să interzică şi portul naţional, pentru că ar fi… legionar. Adevărul e că legionarii iubeau, normal, portul naţional, folclorul românesc, tradiţiile strămoşeşti (foto ilustrativă dreapta). La fel ca şi conaţionalii dlui Alexandru Florian – Feinstein (pe jumătatea dinspre tată; de ce oare şi-a schimbat numele, nu-şi iubeşte originile, nici cele evreieşti nici cele maghiare?), Harry Brauner (care avea acelaşi prenume cu tatăl lui Florian, “Radu”), şi el un martir pentru România al închisorilor comuniste (12 ani de temniţă, dintre care 7 în recluziune totală, etnomuzicolog căsătorit cu artista plastică și folclorista Lena Constante, membru al echipei de cercetare a lui Dimitrie Gusti, împreună cu Mircea Vulcănescu (“criminalul de război”!) şi legionarul (!) Traian Herseni sau Iosif Berman, fotograf al Casei Regale dar şi fotograful de teren al lui Dimitrie Gusti (foto de el cu Gusti mai jos), evreul îndrăgostit de ţara în care s-a născut şi căruia i se datorează miile de foto-documente despre România autentică.

Dimitrie Gusti - Foto Iosif Berman

Dar celebrul Mark Twain are o maximă la fel de celebră, care sună aşa: “Adevărul este mai ciudat decât ficţiunea dar aceasta pentru că ficţiunea este obligată să se limiteze la posibilităţi. Adevărul, nu.” Aceasta este Cazul Alexandru Florian. Astfel, potrivit internetului, şeful Institutului “Elie Wiesel”, tipul cu “legea anti-legionară” care-l pupa în fund pe Ceauşescu de la 21 de ani, a afirmat într-un cerc nu foarte restrâns că “Orice român care se îmbracă în port naţional, fără să fie ţăran, este fascist, legionar”.

Afirmaţia făcută “pă spaţiul public”, oricât de ciudată ar fi, se înscrie în tipologia subiectului patologic în cauză, dacă avem în vedere că personajul respectiv a refuzat şi să stea la masa de dialog cu un român, denotând o xenofobie clară cât şi o pronunţată aversiune faţă de democraţie, care presupune pluritatea ideilor şi a opiniilor, inclusiv politice. Este vorba de Florin Dobrescu, şi el un purtător de costum naţional, trimis la cererea isterică a lui Alexandru Florian să stea într-o debara la falsa dezbatere de la Realitatea TV despre “legea anti-legionară”.

Afirmaţia lui Alexandru Florian cu “Orice român care se îmbracă în port naţional fără să fie ţăran este fascist, legionar” se pupă perfect cu cele ale emulilor săi:

Laszlo Alexandru: „În optica mea, cine-i contra antilegionarilor, e prolegionar, ce s-o mai tot scăldăm?”. (De pe pagina sa de Facebook)

Adrian Cioflîncă: “Sfinţii închisorilor sînt legionari, deci criminali”. (A declarat, cu alte cuvinte, unui radio local din Iaşi; sursa e disponibilă pe net)

Peter Demeny: “A fi legionar înseamnă să trăieşti în aburii ortodoxiei”. (A scris-o pe blogurile Adevărul)

Harry Brauner - fratele lui VictorLaurian Stănchescu, cel care a furnizat lumii ştirea, este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România şi preşedinte al Fundaţiei “Ideea Contemporană”. Potrivit Magazin Critic el comentează astfel afirmaţia halucinantă a lui Florian – Feinstein: “Nu cred că Naţiunea Evreiască, poporul ales de Dumnezeu să fie mitologic şi biblic, care a străbătut şi a învins istoria încă din antichitate, sfinţeşte această răstignire a poporului român (Dovada că nu, cel puţin în trecut: Harry Brauner – foto). Sufletul evreiesc are identitate divină, cum au toate sufletele, ştiu, simt, cred că se desmărgineşte de această neinspirată şi deliberată afirmaţie. Portul naţional românesc este haina noastră strămoşească şi împărătească, sfinţii din Bisericile noastre poartă haine populare de parcă ne-ar fi primii strămoşi, inima noastră este cusută pe acest port naţional. Chiar dacă asta înseamnă moartea mea, mă ridic împotriva execuţiei publice a Portului  Naţional Românesc, el a fost primul nostru Tricolor şi primul nostru strămoş. Mă închin lui în vecii vecilor!”

Şi noi, asemenea, şi aceasta şi pentru că portul naţional relevă cea mai veche scriere mistică a românilor, potrivit portalului Mănăstirii Petru Vodă care preia de la Prof. Ioan Sorin Apan şi Graiul ortodox:

Costumul tradiţional românesc: templu la purtător

„Costumul tradițional este un adevărat templu la purtător, o imago mundi care conţine o sumă de simboluri, hierofanii, re…velări ale sacrului care îi dau o poveste şi ne dau în acelaşi timp nouă o identitate culturală unică, inimitabilă”.

„Ăsta este adevăratul brand românesc, templul la purtător – costumul popular tradiţional, în care românul a ştiut să-şi etaleze de-a lungul vremii valorile, în momentele-cheie ale existenţei sale. Atunci avea şi textele explicative, textele de folclor literar, care rezonau cu desenele, cu hieroglifele de pe costume. Căci pe costum este scris acelaşi lucru – iată o viziune teologică deja! – anume că omul poate accepta lumea nevăzută pornind de la simbolurile din lumea văzută şi astfel să-şi taie un drum înspre Dumnezeu.

Un costum nefalsificat trebuie să conțină o narațiune cosmologică, e o minirecapitulare a cosmosului. Și este mai usor să înțelegi, dacă te ajuți de textul unei colinde, care capătă astfel, alăturată simbolurilor de pe costum, un înțeles aparte:

Iată vin colindători
Printr-înșii și Dumnezeu
Îmbrăcați într-un veșmânt
Lung din cer până-n pământ
Scris e-n spate, scris e-n piept
Scris e-n șale, scris în poale
De-amândouă părțile scris câmpul cu florile
Iar prejurul poalelor scrisă-i marea tulbure
Pe-ai săi umerei scriși sunt doi luceferi
Pe umărul de-a dreapta scrise-s soarele și luna
Pe umărul de-a stanga închipuită-i lumea.”

Aşa că, în concluzie, îl felicităm din toată inimă pe Alexandru Florian şi pentru această afirmaţie, care sperăm să revitalizeze tradiţiile româneşti şi purtatul straielor naţionale!

Ziaristi Online

Ia Romaneasca Port National Costum Popular Scriere Ancestrala Neolitica

Print Friendly, PDF & Email

10 comments

  1. Pingback: Monopolul "Elie Wiesel". Memoria Holocaustului interzice memoriile concurente. O Analiză a Fundaţiei George Manu pe adresa lui Alexandru Florian - Ziaristi Online | Ziaristi Online

  2. Pingback: Monopolul “Elie Wiesel”. Memoria Holocaustului interzice memoriile “concurente”. O Analiză a Fundaţiei George Manu pe adresa lui Alexandru Florian | Dan Tanasa Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.