Acoperământul Maicii Domnului: "Căci de nu ar fi stat înainte Sfânta Fecioară, rugându-se pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi?” - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Acoperământul Maicii Domnului: “Căci de nu ar fi stat înainte Sfânta Fecioară, rugându-se pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi?”

Maica Domnului cu Pruncul - Icoana de la Sfanta Manastirea Neamt“Eu ca negura am acoperit pământul”

Acoperământul Maicii Domnului

Biserica prăznuieşte pe 1 octombrie Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare ce aminteşte de arătarea Sa în biserica Vlaherne (cea mai cunoscută şi importantă biserică închinată Maicii Domnului, din întreaga capitală a Bizanţului, după Catedrala Sfânta Sofia).

Pe 1 octombrie 911, fiind asediată, în această biserică se făcea priveghere.
La ora patru dimineaţa, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stand în văzduh şi rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ţinut în mâini deasupra capetelor credincioşilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinţii şi mucenicii, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către ucenicul său iubit, Epifanie: “O vezi, frate, pe Împărăteasa şi Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?” Iar Epifanie a zis: “O văd, Părinte, şi mă minunez!”.

Prăznuim Acoperământul Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu mulţumindu-i şi rugând-o să ne acopere, căci, deşi “frumoasă ca Luna şi aleasă ca Soarele, pentru sine şi prin gura Duhului Sfânt a grăit: “Eu ca negura am acoperit pământul”.

S-a numit însă astfel pentru că atunci când negura cade toate fiarele scapă de vânători şi nimeni nu le poate vâna. “Ascundeţi-vă cât de puţin, până ce va trece mânia Domnului”, spune proorocul Isaia (Isaia 26, 20).

“Multe sunt bătăile păcătosului”, arată Sfânta Scriptură, (Psalm 31, 11), căci noi, păcătoşii, pentru omenia noastră, dobitoace şi fiare suntem, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

“Pântecelui îi plăcem ca urşii, trupul îl îngrăşăm ca pe un cal, ţinem minte răul la fel ca şi cămila, răpim la fel că lupul, ne mâniem ca şerpii, muşcăm ca scorpia, suntem vicleni ca vulpea şi aruncăm otravă răutăţii la fel că vipera. Pe noi, care suntem astfel, ne ajung vânătorii, ne ajunge dreapta mânie a lui Dumnezeu, izbândind toate meşteşugurile noastre cele rele (…)”.

Sub Acoperământul acesta să ne ascundem

(Psalm 31, 11). “Acum am fi pierit pentru fărădelegile noastre, de nu ne-ar fi acoperit pe noi preamilostiva Stăpână; căci de nu ar fi stat înainte Sfânta Fecioară, rugându-se pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum liberi?”.
Tropar la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu şi căutând către Preacinstită Icoană ta, cu umilinţă grăim: acoperă-ne pe noi cu Cinstitul tău Acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

Condac la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Fecioară astăzi, înainte stă în Biserica şi cu cetele sfinţilor, nevăzut se roagă lui Dumnezeu, îngerii cu ierarhii se închină şi Apostolii cu proorocii dănţuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Adela Constantinescu / Cotidianul via Ziaristi Online

Una din cele mai frumoase şi mai cîntate dintre compoziţiile Sfîntului melurg Ioan Cucuzel, închinată Maicii Domnului: „De demult proorocii te-au numit năstrapă, toiag, lespede, chivot, sfeşnic, masă, munte netăiat, cădelniţă de aur, uşă pecetluită şi scaun Împăratului. Aliluia!”

Psalt părintele Dositei (cel orb) Katunakiotul, transmis de Mănăstirea Petru Vodă:

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: Părintele Dumitru Stăniloae, “Teologul Absolut”: “Noi suntem protolatinitatea!”. 22 de ani în oastea românească din Ceruri | VA RUGAM SA NE SCUZATI, NU PRODUCEM CAT FURATI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.