Academia Română pune la punct dușmanii României din Parlament pe tema autonomiei "Ținutului secuiesc" - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Academia Română pune la punct dușmanii României din Parlament pe tema autonomiei “Ținutului secuiesc”

Comunicatul conducerii Academiei Române referitor la Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al “Ţinutului Secuiesc”

“Academia Română dezaprobă aplicarea procedurii de aprobare tacită – în cazul în speță – de către Camera Deputaților și cere decidenților respectarea Constituției României în litera și în spiritul ei”.

“Academia Română, dintotdeauna apărătoare a drepturilor naţionale şi a unităţii teritoriului românesc, luând la cunoştinţă de propunerea legislativă privind „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc“, respinge acest demers care încalcă flagrant Constituţia României. Anunțul trecerii prin aprobare tacită, de către Camera Deputaților, a proiectului de lege depus de UDMR privitor la autonomia așa-numitului Ținut Secuiesc – entitate inexistentă în structurile administrativ teritoriale ale României – creează o situație fără precedent în procesul legislativ din țara noastră. În urma evoluției istorice din Epoca Modernă, realitățile etno-demografice din zona aflată în atenție nu mai corespund cu structurile medievale, când a funcționat o asemenea regiune. România a asigurat prin lege un statut al tuturor comunităților etnice de pe teritoriul său, statut deplin acceptat și aprobat de către Uniunea Europeană, din care țara noastră face parte. Într-un stat de drept, democratic, membru al Uniunii Europene, respectarea principiului supremației Constituției și încadrarea în ordinea constituțională reprezintă reperul și condiția absolută ale valabilității oricărei legi, obligația fermă a fiecărui cetățean și norma imperativă de conduită pentru orice entitate publică sau privată. Din această perspectivă, inițierea și adoptarea unui proiect de lege care să consacre concepte juridice și să promoveze realități politico-administrative precum „autonomie teritorială”, „comunitate autonomă”, „regiune autonomă”, „ordine administrativă autonomă”, „statut de autonomie” etc. contravin în mod flagrant dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Constituția României privind caracterul unitar al statului român, precum și dispozițiilor constituționale privind organizarea administrativ-teritorială și administrația publică. De la aceste dispoziții imperative nu se poate deroga sub nici o formă și în nicio măsură, cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 152 alin. (1) din Constituție, caracterul unitar și indivizibil al statului român nu poate forma obiectul revizuirii legii fundamentale. Toate demersurile de acest gen trebuie întreprinse cu respectarea exigențelor statului de drept, constatarea constituționalității, stabilite clar, precis și imperativ de legea noastră fundamentală. În consecință, Academia Română dezaprobă aplicarea procedurii de aprobare tacită –în cazul în speță –de către Camera Deputaților și cere decidenților respectarea Constituției României în litera și în spiritul ei”.

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: Președintele Academiei Române relevă miza scandalului "Ținutului secuiesc" și a reacției stridente: internaționalizarea cazului. Ioan Aurel Pop, de Ziua Libertății Presei: "Starea de urgență nu a suprimat libertatea de exprimare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.