Conferinta Internationala DIMENSIUNEA ENCICLOPEDICA SI UNIVERSALA A OPEREI LUI DIMITRIE CANTEMIR - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Conferinta Internationala DIMENSIUNEA ENCICLOPEDICA SI UNIVERSALA A OPEREI LUI DIMITRIE CANTEMIR

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ
”DIMITRIE CANTEMIR”
„DIMITRIE CANTEMIR”
CHRISTIAN UNIVERSITY
CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ
Dimensiunea enciclopedică şi
universală a operei lui
Dimitrie Cantemir

Ediţia a II-a
PROGRAM
INTERNATIONAL CONFERENCE
„The Encyclopedic and Universal
Dimension of
Dimitrie Cantemir’s Works”
Second edition
PROGRAMME
26th-27th October 2012

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
COMITETUL ŞTIINŢIFIC
THE SCIENTIFIC BOARD
Acad. ALEXANDRU SURDU, Academia Română,
preşedintele Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Religie
Prof. univ. dr. MOMCILO LUBURICI, Preşedinte UCDC
Prof. univ. dr. CORINA DUMITRESCU, Rector UCDC
Acad. GHEORGHE VLĂDUŢESCU, Academia Română
Acad. ALEXANDRU BOBOC, Academia Română
Acad. TEODOR DIMA, Academia Română
Acad. ANDREI EŞANU, Academia de Ştiinţe, Rep. Moldova
Prof. univ. dr. CEZMY KARASU, Universitatea din
Ankara, Turcia
Prof. univ. dr. ZEYNEP SÖZEN, Universitatea Tehnică,
Istanbul
Prof. univ. dr. VICTOR ŢVIRCUN, Ambasador, secretar
OCEMN
Prof. univ. dr. CRISTIAN DUMITRESCU, Preşedintele
Comisiei de Învăţământ din Parlamentul României
Conf. univ. dr. GABRIELA POHOAŢĂ, prorector UCDC
Dr. ALBINA GIRFANOVA, Univ. de Stat, St. Petersburg,
Federaţia Rusă
Director CONSTANTIN BARBU, Institutul de Istorie şi
Studii Cantemiriene, UCDC

COMITETUL ORGANIZATORIC
ORGANISING COMMITTEE
PREŞEDINTE: Prof. univ. dr. MOMCILO LUBURICI
RECTOR: Prof. univ. dr. CORINA DUMITRESCU
COORDONATOR
Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă – prorector UCDC
Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu – prorector UCDC
Prof. univ. dr. Cristian Dumitrescu – Preşedintele
Comisiei de Învăţământ din Parlamentul României
Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – Consiliul de
Coordonare a Cercetării Ştiinţifice, UCDC
Prof. univ. dr. Hlihor Constantin, decan Fac. Istorie
Prof. univ. dr. Violeta Negrea, decan FLLS, UCDC
Prof. univ. dr. Nicolae Sacaliş-Calata, FSE, UCDC
Prof. univ. dr. Manoela Popescu, decan MTC, UCDC
Prof. univ. dr. Octavia Costea, FSE, UCDC
Conf. univ. dr. Mădălina Tomescu, prodecan, FSJA
Conf. univ. dr. Gabriel Năstase, FBC, UCDC
Conf. univ. dr. Gelu Ceascai, prodecan Fac. Ştiinţe Politice
Conf. univ. dr. Adina Muşetescu, prodecan, REI
Conf. univ. dr. Iuliana Paştin, FLLS, UCDC
Lect. univ. dr. Conona Petrescu, Fac. FSE, UCDC
Lect. univ. dr. Costel Chiteş, Fac. FSE, UCDC
Lect. univ. dr. Tudor Marin, Fac. FSE, UCDC
Lect. univ. dr. Mihaela Cârstea, Fac. FSE, UCDC
Lect. univ. dr. Mihaela Mocanu, Fac. MTC, UCDC
Lect. univ. dr. Magdalena Ciubăncan, FLLS, UCDC
Lect. univ. dr. Maria Condor, FSE, UCDC
Lect. univ. dr. Camelia Brîncoveanu, Fac. Istorie, UCDC
Lect. univ. dr. Cristina Nicolaescu, FLLS, UCDC
Lect. univ. dr. Nicoleta Buzatu, FSJA, UCDC
Asist. cerc. Andreea Danielescu, UCDC
Brăduţa-Anamaria Oanţă, UCDC
Anca Neculau, UCDC

AGENDA CONFERINŢEI
Conference Agenda
PROGRAMUL CONFERINŢEI:
CONFERENCE PROGRAMME:
25 octombrie- sosirea invitaţilor din străinătate şi a
participanţilor din ţară;
25th October – arrival of guests and participants
26 octombrie
-8,30-9,30-înregistrarea participanţilor, distribuirea
mapelor şi a programului conferinţei internaţionale;
26th October
-8,30-9,30- participant registration, the distribution
of the conference folders and of the international
conference program;
-9,30-11,30- deschiderea şi desfăşurarea în plen a
lucrărilor conferinţei internaţionale;
-9,30-11,30 – the opening ceremony and the plenary
sessions of the international conference;
-11,30-12,00- pauză de cafea;
-11,30-12,00 – coffee break
-12,00-13,30-continuarea lucrărilor în plen;
-12,00-13,30 – plenary sessions;

-13,30-15,00- pauză, masa de prânz;
-13,30-15,00- break, lunch.
-15,00-17,00 – continuarea lucrărilor pe secţiuni;
-15,00-17,00 – presentation sessions;
– 17,00-17,30 – pauză de cafea;
– 17,00-17,30 – coffee break;
– 17,30-19,00 – continuarea lucrărilor pe secţiuni;
– 17,30-19,00 – presentation sessions;
27 octombrie – 9,00-11,00- continuarea lucrărilor pe
secţiuni;
27th October- 9,00-11,00 – presentation sessions
– 11,00-12,30 – lansare de carte; inaugurarea muzeului
,,Dimitrie Cantemir”
– 11,00-12,30 – book launch; the inauguration of the
„Dimitrie Cantemir” Museum
-12,30-13,30 – reunire în plen – concluzii.
-12,30-13,30 – plenary meeting – conclusions.

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ
„DIMITRIE CANTEMIR”
CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ
„Dimensiunea enciclopedică şi universală
a operei lui Dimitrie Cantemir”
INTERNATIONAL CONFERENCE
„The Encyclopedic and Universal
Dimension of Dimitrie Cantemir’s Works”
LUCRĂRI ÎN PLEN
PLENARY SESSIONS
1. Semnificaţia axiomelor în context istoric la
Dimitrie Cantemir
(The Significance of Axioms in a Historical Context in
Dimitrie Cantemir’s Work)
Acad. Alexandru Surdu,
Academia Română
2. Domnia lui Dimitrie Cantemir la răspântie în
istoria Ţării Moldovei
(Dimitrie Cantemir’s Reign at the Crossroads in the
History of Moldavia)
Acad. Andrei Eşanu
Academia de Ştiinţe, R. Moldova

3. Dimitrie Cantemir and some questions regarding
diplomatic representation at the Ottoman Porte
Prof. univ. dr. Zeynep Sözen,
Universitatea Tehnică Istanbul, Turcia
4. Dimitrie Cantemir – homo universalis
(Dimitrie Cantemir – homo universalis)
Acad. Răzvan Theodorescu,
Academia Română
5. Dimitrie Cantemir – puntea de aur dintre umanism
şi iluminism
(Dimitrie Cantemir – The Golden Bridge between
Humanism and Enlightenment)
Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu,
Rectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”,
Bucureşti
6. Contribuţii la istoria scrierii şi publicării lui
Dimitrie Cantemir „Istoria creşterii şi descreşterii
Imperiului Otoman”
(Contributions to the History of Writing and
Publication of Dimitrie Cantemir’s „History of the
Growth and Decay of the Ottoman Empire”)
Prof. univ. dr. Victor Ţvircun,
Universitatea Pedagogică ,,Ion Creangă”, Chişinău
7. Filosofia lui Dimitrie Cantemir
(Dimitrie Cantemir’s Philosophy)
Prof. univ. dr. Andrei Marga,
Preşedintele ICR

8. Some notes on Ottoman administration in
Moldavia and Wallachia post Cantemirial and
Brâncoveanual Era
Prof. univ. dr. Cezmi Karasu
Asist. Sercan Akniz
Universitatea din Ankara, Turcia
9. Conştiinţă şi moralitate în opera lui Cantemir
(Conscience and Morality in Cantemir’s Works)
Prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu,
Preşedintele Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi
Sport din Camera Deputaţilor, Parlamentul României
10. The hellenic element in the world of Dimitrie
Cantemir
Prof. univ. dr. Mary Koutsoudaki,
Universitatea Naţională şi Kapodistriană, Atena, Grecia
11. Dimitrie Cantemir şi Translatio Imperii
(Dimitrie Cantemir and Translation Imperii)
Constantin Barbu,
Director Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
12. Receptarea lui Dimitrie Cantemir în sec. al XIX-lea
(Dimitrie Cantemir’s Reception in the XIXth Century)
Dr. Florin Rotaru,
Director Biblioteca Metropolitană, Bucureşti

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ
„DIMENSIUNEA ENCICLOPEDICĂ ŞI
UNIVERSALĂ A OPEREI LUI DIMITRIE
CANTEMIR”
INTERNATIONAL CONFERENCE
„THE ENCYCLOPEDIC AND UNIVERSAL
DIMENSION OF DIMITRIE CANTEMIR’S
WORKS”
Secţiunea: Istorie şi politică
Secţiunea: Logică, Filosofie, Religie
Secţiunea: Literatură şi Arte
Secţiunea: Educaţie şi Cultură
Section: History and Politics
Section: Logic, Philosophy, Religion
Section: Literature and Arts
Section: Education and Culture
26th -27th October 2012

SECŢIUNEA ISTORIE ŞI POLITICĂ
SECTION: History and Politics
Moderatori:
Moderators:
Acad. Andrei Eşanu
Prof. univ. dr. Constantin Hlihor
Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu
1. Imaginarul istoric în opera lui Dimitrie Cantemir
(The Historical Imaginary in Dimitrie Cantemir’s
Work)
Dr. Mihai Popa,
Cercetător la Institutul “C.R. Motru”
2. Câteva consideraţii privind opera lui Dimitrie
Cantemir în scrierile lui G. Ciorănescu
(Some considerations on the works of Dimitrie
Cantemir in the writings of G. Ciorănescu)
Prof. univ. dr. Constantin Hlihor,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
3. Dimitrie Cantemir – figură marcantă a istoriei
romaneşti şi universale
(Dimitrie Cantemir – A Leading Figure of the
Romanian and Universal History)
Lect. univ. dr. Oana Chindriş-Văsioiu
Universitatea Ecologică, Bucureşti
4. Idei de economie politică în opera lui Dimitrie
Cantemir
(Ideas of Political Economy in the Work of Dimitrie
Cantemir)
Conf. univ. dr. Radu Cristian Muşetescu,

Academia de Studii Economice, Bucureşti
Conf. univ. dr. Adina Muşetescu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
5. Diploma de la Luţk
(The Lutk Treaty)
Dr. Ion Deaconescu
Dr. C. Dinică,
Universitatea din Craiova
6. Dimitrie Cantemir, politician european
(Dimitrie Cantemir, a European politician)
Dr. Alin Mitrică
7. Corespondenţa dintre Petru cel Mare şi Cantemir
(The Correspondence between Peter the Great and
Cantemir)
Victor Roncea
Jurnalist
8. Structura social politică a comunităţilor săteşti
nord-dunărene după retragerea aureliană, în viziunea
lui Dimitrie Cantemir şi Nicolae Iorga şi în lumina
cercetărilor recente
(The Social and political structure of the North-
Danubian rural communities after the Aurelian
retreat in Dimitrie Cantemir’s and Nicolae Iorga’s
vision and in the light of the recent research)
Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
9. Dimitrie Cantemir şi geneza istorică a problemei
orientale
(Dimitrie Cantemir and the historical genesis of the
Oriental problem)
Conf. univ. dr. Marin Badea,

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
10. Dimitrie Cantemir – omul politic
(Dimitrie Cantemir – the political man)
Dr. Codruţa Bouaru
11. Actualitatea şi Diplomaţia Lui Dimitrie Cantemir
(The Actuality and Diplomacy of Dimitrie Cantemir)
Prof. univ. dr. Florin Negoiţă,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
12. Dimitrie Cantemir, om politic şi cărturar român
(Dimitrie Cantemir, Politician and Romanian
Bookman)
Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase
Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
13. Organizarea judecătorească şi procedura de
judecată în dreptul cutumiar românesc
(Judicial organization and legal proceedings in the
Romanian customary law)
Conf. univ. dr. Sorina Siserman
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca
14. Dimitrie Cantemir – reprezentant remarcabil al
diasporei ştiinţifice româneşti: analiza patrimoniului
reprezentat în Arhiva de Stat de acte străvechi a
Federaţiei Ruse
(Dimitrie Cantemir – a remarkable representative of
the Romanian scientific Diaspora: the analysis of the
patrimonium found at the State Archive of old
documents of the Russian Federation)
Conf. univ. dr. Maryia I. Viarenich,
Cercetător ştiinţific al Institutului de Filosofie a
Academiei de Ştiinţe al Republicii Belarus.

SECŢIUNEA: LOGICĂ, FILOSOFIE, RELIGIE
SECTION: LOGIC, PHILOSOPHY, RELIGION
Moderatori:
Moderators:
Acad: Alexandru Surdu
Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu
Prof. univ. dr. Nicolae Sacaliş
Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă
1. Filosofie şi teologie în opera lui Dimitrie Cantemir
(Philosophy and Teology in Dimitrie Cantemir’s
Works)
Prof. univ. dr. Mircea Arman, Cluj-Napoca
2. Raţiune şi credinţă în opera lui Dimitrie Cantemir
(Reason and Faith in Dimitrie Cantemir’s Works)
Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
3. Leibniz şi Cantemir – o paradigmă comună?
(Leibniz and Cantemir – a common paradigm?)
Lect. univ. dr. Alexandru Ştefănescu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
4. Despre traducerea „Sistemului religiei
mahomedane”
(On the translation of „The System of the
Mohammedan Religion”)
Dr. Anca Ionescu

5. Conceptul de cultură şi civilizaţie în opera lui
Dimitrie Cantemir
(The Concepts of Culture and Civilization in the
works of Dimitrie Cantemir)
Dr. Gheorghe Bobână,
Universitatea de Stat din Chişinău, R. Moldova
6. Dimitrie Cantemir – spirit iluminist
(Dimitrie Cantemir – an Enlightenment Spirit)
Lect. univ. dr. Daniela Ciochină,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
7. Teologul şi cărturarul Silvestru Morariu-Andrievici
(The Theologist and the Scholar Silvestru Morariu-
Andrievici)
Prof. univ. dr. Lora Bostan
Universitatea Cernăuţi, Ucraina
8. Dimitrie Cantemir – comunicarea cu sinele
(Dimitrie Cantemir – communication with the self)
Dr. Henrieta Anişoara Şerban, UCDC
9. Dimensiuni umaniste în „Hronicul vechimii
romano moldo vlahilor”
(Humanistic dimensions in „Chronicle of the
durability of Romano-Moldo-Wallachians”)
Conf. univ. dr. Dumitru Căldare,
Universitatea de Stat din Chişinău, R. Moldova
10. Relaţia dintre morală şi justiţie în ,,Descriptio
Moldaviae”
(The Relation between Morality and Justice in
Descriptio Moldaviae)
Lect. univ. dr. Lucia Uţă,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

11. Teoria „adevărului dublu” în opera filosofică a lui
Dimitrie Cantemir
(The theory of the „double truth” in the philosophical
work of Dimitrie Cantemir)
Lect. univ. dr. Cristina Nicolaescu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
12. Metafizica lui Dimitrie Cantemir
(Dimitrie Cantemir’s Metaphysics)
Prof. univ. dr. Nicolae Sacaliş,
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti
13. Dimensiunea teologică a operei lui Dimitrie
Cantemir
(The theological dimension of Dimitrie Cantemir’s
work)
Dr. Valentin Fotescu
14. Un scurt tratat asupra evoluţiei conştiinţei de sine
la Dimitrie Cantemir
(Small treatise on the evolution of the selfconsciousness
in Dimitrie Cantemir)
Conf. univ. dr. Magdalena Dumitrana,
Universitatea din Piteşti

SECŢIUNEA: LITERATURĂ ŞI ARTE
SECTION: LITERATURE AND ARTS
Moderatori:
Moderators:
Prof. univ. dr. Octavia Costea
Conf. univ. dr. Valentina Eşanu
Conf. univ. dr. Iuliana Paştin
1. Sufletul rus – caracteristici şi percepţie
(The Russian soul – characteristics and perception)
Lect. univ. dr. Dumitru Emil,
Dumitru Ecaterina Ştefania,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
2. Descrierea Moldovei, o capodopera a marelui
umanist Dimitrie Cantemir
(Descriptio Moldaviae – a masterpiece of the great
humanist Dimitrie Cantemir)
Conf. univ. dr. Iuliana Paştin,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
3. „Notationes quotidianae” de Ivan Ilinskii. O nouă
viziune după o lectură de-visu”
(Ivan Ilinskii’s „Notationes quotidianae”. A new view
after a de-visu reading)
Conf. univ. dr. Valentina Eşanu,
Academia de Ştiinţe, R. Moldova

4. Descriptio Moldaviae si Kojiki Den – Căutarea
tradiţiilor autentice în opera uni savant universal şi a
unuia “naţional”
(Descriptio Moldaviae and Kojiki Den – The Search
for Authentic Traditions in the Work of a Universal
and of a „National” Scientist)
Conf. univ. dr. Iulia Waniek,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
5. Dimitrie Cantemir – precursor al etnografiei şi al
folcloristicii româneşti
(Dimitrie Cantemir – precursor of Romanian folklore
and ethnography)
Dr. Rodica Raliade, cercetător principal,
Dr. Mihaela Şerbănescu, cercetător principal,
Institutul de Etnografie şi Folclor Constantin Brăiloiu,
Academia Română, Bucureşti
6. Dragostea şi tradiţiile de nuntă în Balcani: din
Orient în Occident
(Love and wedding traditions in the Balkans: from
the Orient to the Occident)
Lect. univ. dr. Dragoş Marian Rădulescu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
7. Dihotomii în semiotica alaiului domnesc din
secolul al XVIII-lea
(Dichotomy in semiotics of royal procession of the
eitheenth century)
Prof. univ. dr. Octavia Costea,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
8. Muzica militară în scrierile lui Cantemir
(Military Music in Cantemir’s Work)
Dr. Victor Ghilaş,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

9. Dimitrie Cantemir şi Cartea Ştiinţei Muzicii, –
primul document muzicologic important din istoria
muzicii
(Dimitrie Cantemir and The Book of the Science of
Music– an Unprecedented Musicological Document
in the History of Music)
Lect. univ. dr. Diana Moroşanu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
10. Dimitrie Cantemir şi literatura arabă
(Dimitrie Cantemir and the Arab Literature)
Dr. Ioana Feodorov,
11. Cauzele schimbarii semantice
(Causes of semantic change)
Lect. univ. drd. Mirela Copcă,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
12. Veridic şi imaginar – o abordare semiotică a
reprezentărilor vizuale cantemiriene
(Veridical and imaginary – a semiotic approach to
the Cantemirian visual representations)
Asist. univ. Mihaela Apostol,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
13. Descrierea Moldovei, un chef – d’oeuvre du grand
savant humaniste Dimitrie Cantemir
Conf. univ. dr. Iuliana Paştin
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

SECŢIUNEA: EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
SECTION: EDUCATION AND CULTURE
Moderatori:
Moderators:
Conf. univ. dr. : Gabriel I. Năstase
Conf. univ. dr. : Florentina Alexandru
Lect. univ. dr. Tudor Marin
1. Contribuţia lui Dimitrie Cantemir în educaţia şi
cultura din spaţiul european
(The Contribution of Dimitrie Cantemir to the
education and culture in the European space)
Conf. univ. dr. Mariana Rodica Ţîrlea,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca
2. Pedagogia diversităţii socio-culturale în opera lui
Cantemir
(The Pedagogy of Socio-Cultural Diversity in the
Work of Cantemir)
Conf. univ. dr. Florentina Alexandru
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
3. Dimitrie Cantemir – un strălucit exponent al soft
power şi creator de capital imaterial
(Dimitrie Cantemir – a brilliant exponent of Soft
Power and a creator of intangible capital)
Lect. univ. drd. Marian Covlea,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
4. Valenţe educative în opera lui Dimitrie Cantemir
(Educational valences in the work of Dimitrie
Cantemir)
Lect. univ. dr. Tudor Marin,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

5. Dimitrie Cantemir simbol al culturii româneşti în
deschidere universală
(Dimitrie Cantemir, a symbol of the Romanian
culture in its universal overture)
Lect. univ. dr. Conona Petrescu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
6. Consideraţii privind metalimbajul în opera lui
Dimitrie Cantemir
(Considerations regarding the metalanguage in
Dimitrie Cantemir’s work)
Prof. univ. dr. Manoela Popescu,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
7. Profilul psihomoral al moldoveanului în Descriptio
Moldaviae
(The psycho-moral profile of the Moldavian in
Descriptio Moldaviae)
Lect. univ. dr. Maria Condor,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
8. Matematica, un cod al universalităţii operei lui
Dimitrie Cantemir
(Mathematics, a code of the universality of Dimitrie
Cantemir’s works)
Lect. univ. dr. Costel Chiteş,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
9. Dimitrie Cantemir – opera literară
(Dimitrie Cantemir – the literary works)
Lect. univ. dr. Mihaela Cârstea,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
10. Receptarea lui Dimitrie Cantemir în cultura română
(The Reception of Dimitrie Cantemir in the Romanian
Culture)
Conf. univ. dr. Nicu Pohoaţă,
Acad. de Poliţie ,,Al. I. Cuza”

11. Norme de conduită şi morală în opera lui Dimitrie
Cantemir şi evoluţia lor
(Rules of conduct and ethic in Dimitrie Cantemir’s
work and their evolution)
Lect. univ. dr. Elena Paraschiv,
Universitatea „Spiru Haret”, Rm. Vâlcea
Asist. univ. drd. Ramona Paraschiv,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
12. Modelul paideic al Cantemireştilor. Discuţie
despre o contribuţie recentă
(ThePaideic Model of the Cantemirs. Discussion of a
Recent Contribution)
Prep. univ. drd. Nicolae Drăguşin
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
13. Opera lui Dimitre Cantemir oglindită în
colecţiile Bibliotecii Academiei Române
(Cantemir’s work reflected the Romanian Academy
Library collections)
Lect. drd. Octavian-Gheorghe Zamfirescu
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4
Telefon secretariat: (021)330.79.00; Fax: (021)330.87.74

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.