Premiile Uniunii Ziaristilor Profesionisti 2013. Tema concursului si conditiile de participare. Cum a fost la Premiile UZPR 2012 - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Premiile Uniunii Ziaristilor Profesionisti 2013. Tema concursului si conditiile de participare. Cum a fost la Premiile UZPR 2012

8-Actorul-Eusebiu-Stefanescu-la-Premiile-Eminescu-Ziaristul-la-Muzeul-Literaturii-28-iunie-2013-Foto-Cristina-Nichitus-RonceaPremiile  UZPR  2013

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România lansează concursul Premiile UZPR pentru anul 2013. O competiţie profesională, adresată membrilor UZPR din presa scrisă şi on-line, din radio şi televiziune, din ţară şi din Diaspora. Lucrările apărute ori difuzate în cursul anului 2013 vor fi trimise la adresa de e-mail: secretariat@uzp.org.ro în format word sau pdf pentru articole și cărți, prin transfer.ro pentru secțiunea presa video, până data de 20 ianuarie 2014. Acestea vor fi însoțite de un formular de înscriere la concurs – click aici.

Juriul, alcătuit din profesionişti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune trei lucrări pentru fiecare secţiune. Premiile I, II, III, în funcţie de notele obţinute, se vor decerna în cursul primului trimestru al anului 2014 , într-un cadru festiv. Rezultatele concursului vor fi publicate pe web-site-ul Uniunii: uzp.org.ro și în revista editată de UZPR.

Materialele trimise nu se returnează. Lucrările declarate cîştigătoare vor intra în arhiva UZPR pentru a fi folosite în programele educaţionale şi de formare.

Detalii suplimentare privind concursul se pot obţine prin e-mail, la adresa: secretariat@uzp.org.ro precum şi prin telefon, la numerele : + 40 021.317.92.25 sau 0746.137.913 (telefon mobil secretariat), zilnic, între orele 10:00-13:00.

TEMA CONCURSULUI: România ca personaj

Lucrările, indiferent de genul publicistic în care sunt realizate, vor reflecta şi explica, în cuvinte şi imagini, ideile şi obsesiile României de azi, familiarul realităţilor româneşti. Criteriile de evaluare vor fi creativitatea și relevanța pentru tema concursului. Rezultatul va fi stabilit prin însumarea notelor, de la 1 la 10, acordate pentru fiecare criteriu de evaluare de către membrii juriului secțiunii respective.   

CONDIȚII DE PARTICIPARE

I. Pentru secțiunea presă scrisă și on-line

Concurenții pot trimite un text, conţinând maximum 5000 de semne cu spaţii, redactat în limba română. Textul trebuie să fi fost publicat într-o ediţie pe hârtie sau on-line, girată de instituţia media la care concurentul are statut de redactor , reporter sau de colaborator permanent.

II. Pentru secțiunea cărți de specialitate/cărți de publicistică

Autorii pot participa în concurs cu un volum de publicistică  sau de specialitate.

III. Pentru secţiunea presa audio

Materialele trebuie să fi fost difuzate pe lungimile de undă ale postului de radio la care lucrează concurentul sau la care este colaborator permanent. Înregistrarea trebuie să aibă o durată de 1060 minute, ilustrate muzical şi trimisă pe transfer.ro, la adresa: gabrielarusu.pasarin@yahoo.com.

IV. Pentru secțiunea presa video

Se pot trimite producţii  cu o durată de până la 60 de minute, care au fost produse și difuzate de către postul de televiziune naţional, regional sau local la care lucrează sau colaborează concurentul.

Formular de înscriere

Nume si prenume:

Data nașterii:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Titlul lucrării:

Durata:

Data apariției sau realizării:

Radacția pe care o reprezintă:

Echipa de realizatori în cazul producțiilor de televiziune:

Trimiteti datele la UZPR

Vedeti aici LAUREAŢII UZPR 2012 ( I )

Cititi si:

SUB SEMNUL LUI EMINESCU, ZIARISTUL

eminescu redactor

La două săptămâni după Regalul princiar (vezi articolul cu același titlu al subsemnatului, publicat în ultimele două numere ale revistei noastre, despre sărbătorirea de către Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni a nonagenarului Eugen Caraghiaur, distins reprezentant al Diasporei Româneşti), Sala Rondă a Muzeului Național al Literaturii Române a găzduit un alt eveniment memorabil din suita de manifestări dedicate poetului nostru naţional. Un public la fel de numeros şi de distins (ziarişti, scriitori, artişti, oameni de cultură etc.) a asistat de această dată la un Regal literar-gazetăresc, în care momentele de literatură s-au împletit, iar uneori s-au suprapus cu cele ziaristice.
Ziua de 28 iunie trebuie scrisă cu litere negre în calendarul literaturii şi ziaristicii româneşti. Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a făcut un prim şi mare pas pe această cale, instituind premiul „Eminescu, ziaristul”. Doru Dinu Glăvan, preşedintele Uniunii, a avut buna inspiraţie de a acorda primele premii Eminescu, împreună cu prezentarea cărţii O zi din viaţa lui Eminescu cu subtitlul 28 iunie 1883. Dosar de presă, rodul a opt ani de cercetare asiduă a eminentului eminescolog, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu.
În atmosfera Rotondei, încărcată de spiritul lui Eminescu, prezent prin portretele la diferite vârste şi prin scrierile sale, prin tradiţia Muzeului de păstrător al valorilor literare româneşti, aşa cum cerea Perpessicius, fondatorul instituţiei: „Flacăra verbului românesc întrupat în cele mai frumoase opere ale scriitorilor, să continue să ardă, să lumineze şi să încălzească”, am trăit clipe emoţionante. În cuvântul de deschidere ziaristul Doru Dinu Glăvan a recunoscut cu justificată mândrie: „Eminescu a fost un mare ziarist şi breasla aceasta a presei îşi trage seva din ceea ce a lăsat el. Eminescu este într-un fel părintele breslei noastre”. A motivat alegerea zilei pentru acordarea premiilor 28 iunie pentru că exact acum o sută treizeci de ani redactorul Eminescu a fost izgonit de la ziarul Timpul.
Ideea a fost continuată de către doamna Muguraş Maria Petrescu, prin prezentarea „Dosarului de lucru”, cum a decis să numească Domnia sa această carte, scoţând astfel în evidenţă caracterul ei ştiinţific. Vorbitoarea îşi pune întrebarea retorică de ce autorul a ales ca moment de referinţă 28 iunie 1883, zi nefastă pentru Poet şi pentru literatura română, şi nu cea de 15 iunie 1889, când acesta a trecut în eternitate. Şi tot Domnia sa răspunde cu argumente şi citate din carte, devoalând cabala conjugată a forţelor pe care Eminescu le-a incomodat prin patriotismul şi tăişul penei sale, de la imperii şi cancelarii străine, la personalităţi politice dâmboviţene. Şi a neprietenilor, unii chiar dintre confraţi, suficient de inteligenţi pentru a înţelege că geniul nu poate fi întinat de invidie şi destul de perfizi pentru a unelti împreună desfiinţarea lui fizică. În continuare D-na Petrecu a prezentat în ordine, pe cât posibil, cronologică momentele care au precedat şi succedat nefericitului şi mult controversatului eveniment.
Cu modestia sa cunoscută, autorul a vorbit despre munca migăloasă de cercetare a unor documente preţioase, despre efortul de a le corobora şi a le interpreta şi despre satisfacţia confirmării unor ipoteze. Un laudatio amical la adresa profesorului Nicolae Georgescu a exprimat şi scriitorul/jurnalistul Florentin Popescu. În semn de recunoaştere a activităţii de cercetare, autorului cărţii i s-a conferit Premiul „Eminescu, ziaristul”, înmânat de către D-na Adriana (Călian) Frăţeanu, secretar general al U.Z.P. Prin aceasta s-a trecut la partea a doua a manifestării, respectiv premierea personalităţilor care au promovat publicistica lui Eminescu. Acordarea acestui premiu academicianului Dumitru Vatamaniuc, demn continuator al lui Dumitru Panaitescu Perpessicius în studierea operei lui Eminescu, adaugă un plus de nobleţe distincţiei. Cu atât mai mult îi onorează şi îi motivează premierea pe tinerii ziarişti Miron Morega şi Victor Roncea. Astfel, ziaristul Victor Roncea a impresionat auditoriul dedicând premiul primit de el Părintelui Justin Pârvu „care a plecat la ceruri acum douăsprezece zile. Lui îi datorez faptul că sunt aici, pentru că în momentul în care am fost eliminat din presa centrală – aşa-zisa presă „de partide şi de state, pentru că acum este vorba de mai multe state care guvernează presa din România – m-am dus la dânsul şi voiam să las presa, dar el m-a obligat să nu abandonez presa, mi-a interzis s-o abandonez şi m-a îndemnat să merg înainte.”
Distincţia a fost acordată post mortem istoricului şi criticului literar Alexandru Oprea, fost director al Muzeului Literaturii Române. Pe Alexandru Oprea l-a evocat cu veneraţie Iulian Chişu, actualul director al instituţiei, care s-a referit la activitatea înaintaşului său pentru editarea volumului 7 din Eminescu. Opere complete şi a volumului Proza literară şi s-a oprit apoi în mod deosebit la studiul acestuia În căutarea lui Eminescu, gazetarul.
În continuare s-a înmânat în cadru festiv Legitimaţia de membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti unui număr de cincisprezece slujitori ai presei scrise, on-line şi de televiziune, respectiv: Nicolae Georgescu, Florentin Popescu, Corneliu Vlad, Mircea Marinescu, Claudiu George Branischi, Mădălina Necşuţu, Dan Toma Dulciu, Ciprian Chirvăşoiu, Rodica Subţirelu, Mădălina Corina Diaconu, Gabriela Dumbravă, Imer Baki, Marian Teodorescu, Nicolae Dan Fruntelată, Eusebiu Ştefănescu şi Miron Manega.
„Tinerii” membri şi-au exprimat mulţumirea de a fi acceptaţi în Uniunea Ziariştilor Profesionişti, mărturisindu-şi crezul profesional şi hotărârea de a-l promova în activitatea jurnalistică.
Evenimentul s-a încheiat prin recitalurile artiştilor Eusebiu Ştefănescu şi Claudia Motea, care au transmis sălii fiorul liricei eminesciene.

Prof. Mihai Maxim
FLACARA via UZPR si Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.