MAE recunoaşte profanarea memoriei lui Ion Şiugariu dar, de mână cu "Elie Wiesel", tot nu-şi cere scuze familiei Poetului erou-martir - Ziaristi OnlineZiaristi Online

MAE recunoaşte profanarea memoriei lui Ion Şiugariu dar, de mână cu “Elie Wiesel”, tot nu-şi cere scuze familiei Poetului erou-martir

După ce s-a consultat şi cu Institutul „Elie Wiesel”, MAE ne dă dreptate:

“Ion Şiugariu nu a fost legionar şi nu a fost condamnat pentru crime de război sau genocid”
Ion Siugariu profanat de Mae si Elie Wiesel

Exact în ziua în care podul din Brezno urma să poarte numele „Ion Şiugariu”, Ministerul Afacerilor Externe a remis un Comunicat tardiv în care recunoaşte că noi am avut dreptate: Ion Şiugariu nu a fost legionar şi nu a fost condamnat pentru crime de război şi genocid! Lipsesc însă scuzele faţă de Lucia Şiugariu, soţia poetului-erou, pentru suferinţele cauzate de acest abuz comis împotriva soţului său.

În acest Comunicat, trimis în 28 august 2015, MAE anunţă că va începe, prin Corpul de Control şi Evaluare Diplomatică (corpul de control al ministrului), o anchetă la Ambasada României în Slovacia pentru a se verifica depăşirea atribuţiilor de către Steluţa Arhire, împuternicitul cu afaceri al ambasadei, şi Radu Coantă, secretar II al ambasadei, cel care a semnat documentul prin care se spunea că Ion Şiugariu ar fi fost „fascist” şi, deci, nu merită omagiul autorităţilor slovace!

PENTRU MAE, INSTITUTUL „ELIE WIESEL” ESTE O INSTANŢĂ DE JUDECATĂ?

Acest ultim Comunicat al MAE are două părţi: una în care ni se comunică rezultatul verificărilor efectuate după consultarea unor instituţii de la care a cerut un punct de vedere, iar alta în care anunţă măsurile pe care ministrul Bogdan Aurescu le-a dispus pentru eventuala sancţionare a funcţionarilor ambasadei din Slovacia.

În prima parte a Comunicatului ni se spune că, fiind sesizat de ziariştii care au scris despre Cazul „Ion Şiugariu”, Ministerul Afacerilor Externe a decis să verifice situaţia eroului nostru, căzut în luptele contra armatei fasciste pe frontul din Cehoslovacia. În acest sens a cerut o „expertiză” de la mai multe instituţii, între care şi Institutul Naţional pentru studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian, despre care cotidianul.ro a scris în mai multe rînduri, deşi acesta nu are absolut nici o competenţă în acordarea unor astfel de avize! Iată prima parte a Comunicatului MAE:

Aşadar, au fost consultate următoarele instituţii:

– Institutul Naţional pentru studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

– Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române

– Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor din Cadrul MApN

– Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Dintre acestea, singura instituţie care are abilitatea să se pronunţe faţă de situaţia lui Ion Şiugariu în acest caz de interes pentru autorităţile din Slovacia este „Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor din Cadrul MApN”, căci acolo sînt înregistrate toate persoanele căzute pe cîmpul de luptă. Nu ştim ce răspuns a primit MAE de la ONPCE, însă noi sîntem deja în posesia unui răspuns trimis de ONPCE doamnei Angela Miclea, în 2012, pe care îl reproducem mai jos:

Cu alte cuvinte, Ion Soreanu – Şiugariu este înregistrat ca erou al armatei române, confirmîndu-se că a decedat „în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei în cel de-al Doilea Război Mondial”, şi este înmormîntat în Cimitirul de onoare al eroilor din Zvolen, Slovacia, care este „cea mai mare necropolă de război românească de peste hotare, fiind declarat, în anul 1963, monument cultural”!

Toate celelalte instituţii consultate de MAE nu au absolut nici o legătură cu situaţia lui Ion Şiugariu, căci:

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române se ocupă de perioada dictaturii comuniste, instaurate după anul 1945, cînd Ion Şiugariu deja căzuse pe cîmpul de luptă,

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se ocupă de dosarele Securităţii, ori această instituţia a fost înfiinţată după anul 1948, cînd, de asemenea, poetul-erou era mort pe cîmpul de luptă,

Institutul Naţional pentru studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” se ocupă strict de faptele şi evenimentele încadrate în Holocaust, cu care Ion Şiugariu nu a avut absolut nici o legătură, el fiind „concentrat” în armată încă din anul 1939, cînd avea 25 de ani, şi a decedat în 1945, la vîrsta de 31 de ani! Niciodată, nimeni nu a făcut referire la numele său ca fiind legat de vreo acţiune organizată de Mişcarea Legionară sau de vreun eveniment tragic la care să fi luat parte.

Dar, din Comunicatul MAE, înţelegem limpede că acea precizare, cum că s-a evidenţiat „existenţa unor informaţii care indică simpatiile politice legionare ale poetului Ion Şiugariu (cetăţeanul român Ion Soreanu)”, vine din partea Institutului „Elie Wiesel”, cel care a contribuit la promovarea Legii 217/2015, supranumită anti-legionară. Totuşi, nici măcar această lege, cu toate exagerările sale, nu condamnă SIMPATIILE POLITICE ale cuiva, ci doar crimele de război şi genocidul, ori Ion Şiugariu nu a fost niciodată încadrat de nimeni în aceste categorii! Oriunde în lume, a condamna pe cineva pentru ideile sau reprezintă un proces de intenţie şi înseamnă nerespectarea dreptului la opinie, ceea ce este una dintre cele mai grave infracţiuni la adresa drepturilor fundamentale ale omului!

De altfel, la această concluzie ajunge chiar Ministerul Afacerilor Externe, care, în acest ultim Comunicat, menţionează: „Din elementele primite nu a rezultat însă faptul că Ion Şiugariu a fost membru al Mişcării Legionare sau că ar fi fost condamnat pentru crime de război sau genocid”!

În acel moment, discuţia trebuia să fie încheiată, iar MAE ar fi trebuit să îndrepte eroarea colosală făcută de angajaţii săi, Steluţa Arhire şi Radu Coantă, de la Ambasada României din Slovacia, trimiţînd scuze autorităţilor din localitatea Brezno, însoţite de retragerea acelei adrese nefericite care a adus jignire unui adevărat erou al armatei române, astfel încît podul pe care şi-a pierdut viaţa să poarte numele „Ion Soreanu – Şiugariu”!

Din păcate, MAE s-a limitat să trimită chiar în ziua de 28 august (cînd deja erau în derulare acţiunile organizate cu ocazia Zilei Insurecţiei din Slovacia!) concluziile celor patru instituţii consultate, lăsînd la aprecierea autorităţilor slovace luarea unei decizii! Evident, în acea zi nu se mai putea face nimic.

MAE ANUNŢĂ CĂ VA FACE O ANCHETĂ LA AMBASADA DIN SLOVACIA

În partea a doua Comunicatului remis presei, MAE constată că, totuşi, reprezentanţii Ambasadei române din Slovacia, în speţă Steluţa Arhire, împuternicitul cu afaceri al ambasadei, şi Radu Coantă, secretar II, şi-au depăşit atribuţiile, astfel încît Corpul de control al ministrului va efectua un control „cu privire la modalitatea de respectare a procedurilor”! Mai exact, MAE reinterează ce a spus şi în Comunicatul precedent, publicat în cotidianul.ro, adică faptul că „decizia de a denumi podul din localitatea Brezno după numele poetului erou Ion Şiugariu… este de resortul exclusiv al factorilor de decizie locali din Slovacia, ambasada nefiind competentă a interfera în nici un fel în luarea deciziilor de către autorităţile locale slovace”! Şi, totuşi, Ambasada României a interferat, anulînd o acţiune care-i onora pe toţi cei 11.000 de eroi ai armatei române căzuţi în Slovacia! Iată şi această parte a Comunicatului MAE:

Din păcate, Comunicatul MAE nu conţine, nici măcar formal, scuzele faţă de doamna Lucia Soreanu Şiugariu, soţia lui Ion Şiugariu, în vîrstă de 96 de ani, care fusese invitată de autorităţile din Slovacia să participe la omagierea soţului său prin denumirea podului din Brezno după cel al soţului său! Reamintim că, la scrisoarea doamnei Lucia Şiugariu, MAE a expediat un e-mail sec: „Vă vom trimite un răspuns în termen de 30 de zile”! Pentru această neobrăzare, oare cine va mai răspunde, alt acar Păun din MAE?

La această oră, manifestările din Slovacia în cinstea eroilor căzuţi în Războiul cu armata fascistă, la care participă şi o delegaţie din partea României, sînt în plină derulare, fiind umbrite de incidentul teribil provocat de Ambasada română din Slovacia, pe care nimeni nu a vrut să-l rezolve la timp, astfel încît orice trecător peste podul din Brezno să-şi aducă aminte de sacrificiul lui Ion Şiugariu, un tînăr considerat genial, care şi-a dat viaţa pe cîmpul de luptă la numai 31 de ani, plecînd de lîngă soţia sa, cu care abia se căsătorise!

În acest Comunicat, MAE „apreciază intenţia autorităţilor locale din Brezno de a amplasa şi de a dezveli o placă memorială dedicată tuturor eroilor Armatei Române care s-au jertfit în luptele pentru eliberarea localităţii”, dar nu înţelege că noţiunea aceasta de „eroi ai Armatei Române” este formată din persoane concrete, una dintre ele fiind cea a lui Ion Şiugariu, pe care MAE l-a batjocorit într-un mod incalificabil! Iar lucrul acesta nu trebuie să rămînă nepedepsit.

Ceva, totuşi, ca o minimă compensaţie, s-ar mai putea face: ca o stradă din Bucureşti, locul unde a studiat şi a lucrat înainte de pleca pe front, să poarte numele „Ion Şiugariu”, oricît de mult s-ar împotrivi Institutul lui Alexandru Florian! Iar autorităţile române ar mai avea ceva de învăţat: să nu mai promoveze legi care să aducă atingere marilor personalităţi ale României, iar cele care deja există să fie abrogate imediat, căci soarta unei naţiuni stă pe umerii marilor ei spirite.

Cum spunea Constantin Noica, considerat şi el „simpatizant al Mişcării legionare”: „Poţi să domini istoria timp de secole, cum au făcut turcii, dar dacă nu ai în spate o mare cultură, vei ajunge să mături străzile în ţara lui Goethe, Kant sau Shopenhauer, aşa cum fac azi fraţii noştri turci”!

Impresionată de solidaritatea românilor, nepoata eroului Ion Şiugariu scrie:
“Mi-ar plăcea să cred că eforturile voastre vor reda demnitatea unchiului meu”

După ce marţi v-am prezentat scrisoarea Doamnei Lucia Soreanu-Şiugariu, soţia lui Ion Şiugariu, eroul căzut în războiul antifascist pe frontul din Slovacia, devenit prima victimă a Legii 217/2015, astăzi publicăm scrisoarea trimisă din Aachen, Germania, de Mihaela Stroescu Wallbraun, nepoata soţilor Ion şi Lucia Şiugariu.

„Stimate Domnule Spânu,

Stimaţi Ziarişti Români,

Nu mai prididesc a citi tot ce se scrie pe tema Ion Soreanu-Şiugariu şi sunt foarte impresionată. Motiv pentru care doresc să apelez la amabilitatea Dv. cu rugamintea de a transmite aceste câteva rânduri de mulţumire tuturor celor implicaţi:

Mi-ar plăcea să cred că rezultatul acestor eforturi va reda demnitatea numelui şi operei (prin fatalitatea soartei) neterminate a unchiului meu, care merită un loc în conştiinţa noastră, fie şi numai pentru că a fost un erou.

Doresc pe această cale să mulţumesc tuturor ziariştilor talentaţi, implicaţi şi preocupaţi de apărarea libertăţilor fundamentale şi a valorilor culturale ale României. Mulţumesc tuturor celor care se implică activ, cu convingere şi simpatie pentru cel care a fost poetul-erou Ion Soreanu-Şiugariu.

“Problemele geopolitice” – după cum a invocat angajatul MAE de la Bratislava, Radu Coantă – nu scuză lipsa de profesionalism şi cultură precară până la inculltură a unor funcţionari care nu-şi cunosc nici măcar fişa postului. Altfel nu se poate explica atitudinea Ambasadei României, care îşi permite denigrarea numelui şi a memoriei unui poet-erou căzut în lupta anti-hitleristă în urmă cu 70 de ani, la 1 februarie 1945. Nici astăzi nu am primit scuzele de rigoare!

Doresc să accentuez că dezaprob activităţile parlamentarilor care votează legi fără dezbatere publică, fără să le studieze sau fără măcar să le citească şi protestez împotriva acelora care, neînţelegându-le esenţa antiromânească, doresc să le aplice. Într-un cuvânt: Protestez împotriva abuzurilor care lovesc, iată, şi familia mea! Subliniez că mătuşa mea, soţia poetului erou, Lucia Stroescu Şiugariu, are aproape 96 de ani.

Toată stima mea pentru acei puţini, din păcate, care trăiesc cu ochii deschişi, atenţi la ceea ce ne înconjoară şi atacă fiinţa naţională a României. Tuturor acelora care nu cad în blazarea inoculată cu „aşa-i la noi, la români“, călduroase mulţumiri!

„Nu doresc să spun oamenilor ce să gândească! Doresc să le spun să gândescă, să se aplece chiar şi asupra unor evenimente mici, care în istoria omenirii se repetă cu regularitate“ – Moore Alan.

Vă doresc tuturor numai bine, succes şi prosperitate, un viitor mai bun, cu voia lui Dumnezeu! Maica Domnului să apere România!

Mihaela Stroescu Wallbraun, Aachen, Germania

Cum s-au desfăşurat pînă acum acţiunile de comemorare a eroilor români căzuţi în Slovacia?

Mai sînt doar două zile pînă cînd încep manifestările din Slovacia (28-29 august) cu ocazia Zilei Insurecţiei Slovace, cînd sînt omagiaţi eroii căzuţi în anul 1945 în războiul pentru eliberarea Cehoslovaciei.

În fiecare an, o delegaţie din Maramureş, din care totdeauna făcea parte şi doamna Angela Miclea, omul care s-a dedicat păstrării memoriei poetului-erou Ion Şiugariu, se afla la Banská Bystrica, unde se află cimitirul eroilor, şi la Brezno, locul unde acesta şi-a dat sacrificiul suprem! Angela Milea este directoarea Casei de cultură din Tăuții-Măgherăuş şi organizatorul, alături de autorităţile locale, a tuturor manifestărilor anuale de comemorare a eroului Ion Şiugariu.

Din păcate, în acest an, toate acţiunile care erau deja planificate, atît în ţară, cît şi în Slovacia, stau sub semnul incertitudinii din cauza aplicării abuzive a acestei Legi 217/2015 de către Ambasada României şi Ministerul de Externe, care, fără nici o bază legală, l-au declarat pe Ion Şiugariu ca fiind „fascist”, ceea ce, în afara jignirii aduse unui erou al armatei române în războiul de eliberare de sub jugul fascist, au dus la decizia ca podul din Brezno, unde eroul şi-a pierdut viaţa într-un bombardament al nemţilor, să nu mai poarte numele său!

An de an, în perioada 28-29 august, autorităţile de la cel mai nivel al statului au fost invitate să participe la acţiunile de comemorare a eroilor din cel de-al doilea război, căzuţi în luptele din Munţii Tatra, între care s-au aflat şi 11.000 de români!

De pildă, în anul 2013, la aceste manifestări, a fost prezent chiar preşedintele României, Traian Băsescu (v. foto de mai sus), care a fost însoţit de omologul său, preşedintele Slovaciei, Ivan Gašparovič! Pentru multe lucruri a fost criticat Traian Băsescu, dar, după cum se vede, mandatele sale nu vor purta peste vreme ruşinea de a nu-i respecta pe eroii ţării, cu care se încarcă acum actualii conducători ai României!

Acum, dintr-odată, abuziva Lege 217/2015 face o selecţie între eroii armatei române, generînd o situaţie penibilă, astfel că delegaţia din acest an, condusă de Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, va trebui să suporte ruşinea de a da explicaţii autorităţilor slovace faţă de decizia luată de Ambasada României, condusă de împuternicitul cu afaceri Steluţa Arhire, aceea de a-l declara „fascist” pe un ofiţer căzut chiar în lupta contra fascismului!

Pentru a vedea cum înţeleg autorităţile slovace să-i onoreze pe cei căzuţi pentru eliberarea Slovaciei, iată două fotografii: una cu garda de onoare şi fanfara din Svolen, care prezintă în fiecare an onorul în cinstea celor căzuţi, şi a doua cu Turnul din Brezno, din care s-a tras asupra podului pe care se afla şi Ion Şiugariu:

Iată şi o fotografie excepţională, făcută în ziua de 13 februarie 1945, la numai 12 zile de cînd Ion Şiugariu fusese ucis, în care se văd condiţiile dramatice, cu ger cumplit şi zăpadă, în care luptau ostaşii noştri împotriva armatei germane. Însemnările de pe fotografie sînt făcute după exact 58 de ani, în 13 februarie 2003, de cineva care ne spune că, la acea dată, mai trăia doar Miron Iustin, care a scăpat cu viaţă din acel iad din Banská Bystrica!

Este păcat că, prin ignoranţa unor funcţionari ai statului s-a ajuns la această situaţie, în care este dezonorată armata română şi eroii ei, iar preşedintele ţării, prim-ministrul, ministrul de Externe şi ministrul Apărării Naţionale au stat nepăsători lăsînd ca astfel de lucruri să se întîmple, fără ca nimeni să fie pedepsit. În mod sigur, pentru aceste lucruri trebuie să plătească chiar ei, căci niciodată în istorie nu s-a mai întîmplat o asemenea ruşine, ca un om ca Ion Şiugariu, care şi-a dat viaţa pentru ţară, rămînînd în linia întîi, deşi i s-a indicat să plece în spatele frontului din cauza unei boli contractate pe front, să fie batjocorit în faţa celor care doreau să-i onoreze sacrificiul suprem!

De altfel, atît soţia, cît şi nepoata lui Ion Şiugariu ne-au anunţat că îi vor acţiona în judecată pe toţi cei care se fac vinovaţi de dezonorarea sublocotenentului Ion Şiugariu, căzut în luptă ca ostaş al armatei române! Dacă, în mod cu totul şi cu totul forţat, am putea să înţelegem că nu sîntem în stare să ne onorăm eroii, este total de neînţeles faptul că nu-i lăsăm nici pe străini s-o facă! Cu atît mai jalnic, cu cît totul este făcut de frica unei instituţii de stat, în fruntea căreia se află Alexandru Florian, fiul unuia dintre cei mai odioşi ideologi ai comunismului.

Dacă ne uităm în motivarea cu care Legea 217/2015 a fost promovată în Parlament, vom vedea că argumentul îl reprezintă grija faţă de memoria celor dispăruţi în Holocaustul din cel de-al doilea război mondial! Este normală această grijă, dar, faţă de memoria ostaşilor care şi-au dat viaţa tocmai în lupta directă cu cei care au produs acest Holocaust, ce facem? Îi batjocorim?

Foarte bine că cetăţenii evrei îşi respectă victimele, dar nu ar trebui ca, respectîndu-le pe acestea, să nu-i batjocorim pe românii care au luptat cu arma împotriva fascismului? Ne poate spune vreunul dintre cei care vor Certificate de bună purtare de la Institutul „Elie Wiesel” pe cine a ucis sublocotenentul Ion Şiugariu şi care este vina lui pentru a merita o asemenea jignire?

Oricum, de rîs ne-am făcut; rămîne acum să vedem cine va plăti pentru ruşinea în care am fost tîrîţi cu toţii.

Print Friendly, PDF & Email

5 comments

  1. Pingback: Ministerul Apărării Naţionale îi răspunde lui Victor Roncea în Cazul Ion Şiugariu: Eroul Armatei Române nu a fost “criminal de război” | Victor Roncea Blog

  2. Pingback: Negaţioniştii eroilor români: "Elie Wiesel", MAE, MApN. Un fost copil de trupă martor la moartea lui Ion Şiugariu. INTERVIU cu Miron Iustin de Cristian Negrea şi VIDEO de Angela Miclea - Ziaristi Online | Ziaristi Online

  3. Pingback: Ministerul Apărării Naţionale îi răspunde lui Victor Roncea în Cazul Ion Şiugariu: Eroul Armatei Române nu a fost “criminal de război” | VA RUGAM SA NE SCUZATI, NU PRODUCEM CAT FURATI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.