Brejnev - Ceausescu Strict Secret. Note informative publicate in premiera. Confruntarea Sovieto - Romana pe Frontul Ideologic. DOC - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Brejnev – Ceausescu Strict Secret. Note informative publicate in premiera. Confruntarea Sovieto – Romana pe Frontul Ideologic. DOCNu ratati maine, la Ziaristi Online: STUDIUL profesorului Gheorghe Cojocaru despre Confruntarea Sovieto Romana pe Frontul Ideologic (1968-1979)

Lista documentelor cuprinse in lucrarea

Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească
(1968-1979)
STUDIU ȘI DOCUMENTE
Gheorghe E. Cojocaru
Editura TIPO-MOLDOVA
COLECŢIA OPERA OMNIA
Ingrijita de Prof Univ Dr Gheorghe Buzatu

1968
Nr. 1 3 iunie 1968, Chișinău, Extras din procesul-
verbal
nr. 53 al
ședinței Biroului CC al PCM………………………………………………………………77
Nr. 2 17 – 20 iunie 1968, Chișinău, Nota informativă a preşedintelui
comisiei juridice pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM,
N. Stratulat…………………………………………………………………………………….84
Nr. 3 21 iunie 1968, Chișinău, Raportul colaboratorului ştiinţific superior
al Institutului de istorie a partidului pe lângă CC al
PCM, I. Vladimirov, adresat Secţiei propagandă şi agitaţie a
CC al PCM……………………………………………………………………………………….85
Nr. 4 24 iunie 1968, Chișinău, Nota informativă a lui E. P. Terteak,
membru al PCUS, adresată Secţiei propagandă şi agitaţie
a CC al PCM……………………………………………………………………………………..86
Nr. 5 25 iunie 1968, Cahul, Nota informativă a secretarului CR Cahul
al PCM, I. Ceban, adresată CC al PCM………………………………………………….. 86
Nr. 6 26 iunie 1968, Suvorov, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Suvorov al PCM, V. Barabaş, adresată CC al PCM…………………………88
Nr. 7 27 iunie 1968, Fălești, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Făleşti al PCM, I. Berejnoi, adresată CC al PCM…………………………….89
Nr. 8 27 iunie 1968, Rezina, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Rezina al PCM, V. Reşetnik, adresată CC al PCM……………………………91
Nr. 9 28 iunie 1968, Cimișlia, Nota informativă a secretatului comitetului
raional Cimişlia al PCM, V. Kutîrkin, adresată CC al PCM…………………………..92
Nr. 10 28 iunie 1968, Ciadâr-Lunga, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Ciadâr-Lunga al PCM, N. Mariasov, adresată CC
al PCM……………………………………………………………………………………………..94
Nr. 11 29 iunie 1968, Glodeni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Glodeni al PCM, A. Gonciar, adresată CC al PCM……………………………96
Nr. 12 29 iunie 1968, Soroca, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Soroca al PCM, P. Borisova, adresată CC al PCM……………………………97
Nr. 13 29 iunie 1968, Edineț, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Edineț al PCM, A. Spânu, adresată CC al PCM………………………………..98
Nr. 14 1 iulie 1968, Chișinău, Nota informativă a lui I. Mihailov, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………. 100
Nr. 15 8 iulie 1968, Ungheni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Ungheni al PCM, V. Chistruga, adresată CC
al PCM…………………………………………………………………………………………….101
Nr. 16 5 august 1968, București, Nota președintelui Consiliului
Securității Statului [Român], Ion Stănescu…………………………………………… 103
Nr. 17 30 august 1968, Chișinău, Adresa șefului Direcţiei turismului
străin de pe lângă Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti, N.
Stepanov, către I. I. Bodiul, prim-secretar al CC al PCM……………………………106
Nr. 18 30 august 1968, Chișinău, Nota informativă a secţiei
de informaţii, reclamă şi poligrafie a Direcţiei
turismului străin pe lângă Consiliul de Miniştri al RSS
Moldoveneşti ……………………………………………………………………………………107
Nr. 19 13 septembrie 1968, Chișinău, Adresa șefului Direcţiei turismului
străin de pe lângă Consilul de Miniştri al RSS Moldoveneşti,
N. Stepanov, către A. S. Constantinov, şeful Secţiei propagandă şi
agitaţie a CC al PCM……………………………………………………………………………. 111
Nr. 20 13 septembrie 1968, Chișinău, Nota informativă a inspectorului
Turismului Sovietic, E. Bodiu ……………………………………………………………… 112
Nr. 21 16 octombrie 1968, Chișinău, Ordinul ministrului telecomunicaţiilor
al RSSM, V. Russu……………………………………………………………………………….114
Nr. 22 25 octombrie 1968, Chișinău, Adresa comisarului militar al RSS
Moldoveneşti, general-maior Stepanenko, către V. M. Volosiuc,
şeful Secţiei organe administrative a CC al PCM………………………………………..115
Nr. 23 15 octombrie 1968, Florești, Raportul comisarului militar al raionului
Floreşti, colonel Barîşnikov, către comisarul militar al
RSS Moldoveneşti, general-maior Stepanenko………………………………………….116
Nr. 24 17 decembrie 1968, Chișinău, Adresa secretarului ştiinţific principal
al Prezidiului Academiei de Ştiințe a RSSM, academician G.
V. Lezurievschi, către Comisia pentru plecările în străinătate de
pe lângă CC al PCM…………………………………………………………………………….. 117
Nr. 25 17 decembrie 1968, Chișinău, Nota informativă a Prezidiului Academiei
de Ştiinţe a RSS Moldovenești despre legăturile tehnicoştiinţifice
internaţionale ale Academiei de Ştiinţe a RSSM în anul
1968………………………………………………………………………………………………118
Nr. 26 1968, București, Sinteză elaborată la MAE al României privind
aprecierile autorităților sovietice la adresa României………………………………. 122
1969
Nr. 27 21 februarie 1969, Chișinău, Hotărârea Congresului I al Frontului
Naţional-Patriotic din RSSM…………………………………………………………………..125
Nr. 28 14 martie 1969, Leova, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Leova al PCM, N. Luchianov, adresată Sectorului
informație al CC al PCM………………………………………………………………………….142
Nr. 29 [Nu mai devreme de 13 iunie 1969] , Tiraspol, Nota informativă
a șefului secţiei propagandă şi agitaţie a comitetului orășenesc
Tiraspol al PCM, M. Vorceak, adresată CC al PCM……………………………………….144
Nr. 30 13 iunie 1969, Dubăsari, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Dubăsari al PC al Moldovei, M. Ţesliuk, adresată
CC al PCM……………………………………………………………………………………… 148
Nr. 31 [Nu mai devreme de 13 iunie 1969], Vulcănești, Nota informativă
a secretarului comitetului raional Vulcăneşti al PCM, G. Scerban,
adresată CC al PCM………………………………………………………………………….149
Nr. 32 26 iunie 1969, Glodeni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Glodeni al PCM, A. Cecoi, adresată CC
al PCM………………………………………………………………………………………….. 150
Nr. 33 26 iunie 1969, Donduşeni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Donduşeni al PCM, F. Starodub, adresată CC
al PCM………………………………………………………………………………………….. 153
Nr. 34 [Iunie] 1969, Criuleni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Criuleni al PC al Moldovei, I. Zaharia, adresată CC
al PCM………………………………………………………………………………………….. 155
Nr. 35 6 iulie 1969, Kotovsk, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Kotovsk al PCM, Gr. Eremei, adresată CC al PCM…………………………. 158
Nr. 36 8 iulie 1969, Rezina, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Rezina al PCM, V. Grisciuk, adresată CC al PCM………………………………… 161
Nr. 37 17 iulie 1969, Orhei, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Orhei al PCM, I. Iordanov, adresată CC al PCM………………………. …………164
Nr. 38 [Nu mai devreme de 17 iulie] 1969, Chișinău, Nota informativă
a secretarului CC al PC al Moldovei, adresată CC al PCUS………………………………..167
Nr. 39 20 iulie 1969, Edineț, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Edineţ al PCM, V. Andrușciak, adresată CC al PCM…………………………….. 168
Nr. 40 1 august 1969, Rezina, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Rezina al PCM, V. Grișciuk, adresată CC al PCM…………………………………. 169
1970
Nr. 41 26 februarie 1970, Studiul Institutului de limbă și literatură al Academiei
de Științe a RSS Moldovenești „Cu privire la moștenirea literară
a poporului moldovenesc (particularitățile dezvoltării istorice
a literaturii moldovenești în perioada de până la revoluția din
octombrie și criteriile științifice de studiere a acesteia)”, prezentat
CC al PCM………………………………………………………………………………………………. 173
Nr. 42 25 august 1970, Demersul președintelui Conducerii Uniunii
scriitorilor din RSSM, P. Boțu, și a secretarului biroului de partid
al Uniunii scriitorilor din RSSM, B. Istru, către prim-secretarul
CC al PCM, I. I. Bodiul………………………………………………………………………………. 185
Nr. 43 15 octombrie 1970, Chișinău, Nota informativă a primului secretar
al CC al PCM, I. I. Bodiul, adresată CC al PCUS……………………………………………….. 188
Nr. 44 2 noiembrie 1970, Chișinău, Nota informativă a secretarului CC
al PCM, D. Cornovan, adresată CC al PCUS…………………………………………………….. 191
Nr. 45 2 noiembrie 1970, Chișinău, Demersul primului secretar al CC al
PCM, I. I. Bodiul, către CC al PCUS……………………………………………………………….. 194
Nr. 46 11 noiembrie 1970, Chișinău, Nota informativă a directorului
Institutului de Istorie a partidului de pe lângă CC al PCM – filială
a Institutului Marxism-Leninismului de pe lângă CC al PCUS,
S. Ia. Afteniuk, adresată CC al PCM…………………………………………………….. 195
Nr. 47 16 noiembrie 1970, Chișinău, Extras din procesul-verbal nr. 111
al ședinței Biroului CC al PCM…………………………………………………………… 201
Nr. 48 [16] noiembrie 1970, Chișinău, Măsurile decise de CC al PCM privind
intensificarea continuă a muncii ideologice şi educaţia oamenilor
muncii în spiritul patriotismului sovietic şi al internaţionalismului
proletar……………………………………………………………………………………… 206
Nr. 49 20 noiembrie 1970, Chișinău, Stenograma consfătuirii prim-secretarilor
comitetelor orăşeneşti și raionale de partid, a şefilor de
secţii ale CC al Partidului Comunist al Moldovei, conducătorilor
de ministere, comitetelor de stat ………………………………………………………….. 215
Nr. 50 4 decembrie 1970, Chișinău, Demersul primului secretar al CC
al PCM, I. I. Bodiul, către CC al PCUS ……………………………………………… 253
Nr. 51 4 decembrie 1970, Chișinău, Structura Secției informații și relații
internaționale a CC al PCM…………………………………………………………………. 257
Nr. 52 [1970], București, Notă informativă cu privire la lucrarea “Torjestvo
istoriceskoi spravedlivosti. 1918 i 1940 godî v sudbah moldavskogo
naroda” („Triumful dreptăţii istorice. Anii 1918 şi 1940 în
destinele poporului moldovenesc”), semnată de S. K. Brîşeakin și
M. C. Sâtnic ……………………………………………………………………………………….. 258
1971
Nr. 53 1 februarie 1971, Chișinău, Nota informativă a șefului
Secției instituții socioculturale a Direcției Administrative
a Consiliului de Miniștri al RSSM, A. Zakușneak, adresată
CC al PCM…………………………………………………………………………………………. 267
Nr. 54 4 februarie 1971, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcției
turismului străin de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, N.
Stepanov, adresată CC al PCM…………………………………………………………….. 269
Nr. 55 24-26 februarie 1971, Chișinău, Extras din procesul-verbal și stenograma
Congresului al XIII-lea al PCM…………………………………………….. 274
Nr. 56 15 aprilie 1971, Moscova, Scrisoarea lui Gh. C. Jukov către Muzeul
de istorie a partidului din Moldova………………………………………………. 294
Nr. 57 26 aprilie 1971, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcției
turismului străin de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, N.
Stepanov, adresată CC al PCM…………………………………………………………….. 297
Nr. 58 8 mai 1971, Fălești, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Fălești al PCM, Gh. Ciocoi, adresată CC al PCM……………………… 301
Nr. 59 12 mai 1971, Vulcănești, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Vulcănești al PCM, I. Bodur, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 305
Nr. 60 13 mai 1971, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcției turismului
străin de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, N. Stepanov,
adresată CC al PCM…………………………………………………………………. 308
Nr. 61 15 iunie 1971, Chișinău, Nota informativă a directorul Filialei
“Inturist” din Chișinău, V. Vladiuc, adresată CC al PCM……………………… 312
Nr. 62 22 iunie 1971, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcției turismului
străin de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, N. Stepanov,
adresată CC al PCM…………………………………………………………………. 317
Nr. 63 18 august 1971, Chișinău, Nota informativă a adjunctului șefului
Direcției turismului străin de pe lângă Consiliul de Miniștri al
RSSM, V. Meșceriakov, adresată CC al PCM………………………………………… 321
Nr. 64 26 august 1971, Fălești, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Fălești al PCM, E. Porcescu, adresată CC
al PCM………………………………………………………………………………………………… 327
Nr. 65 30 august 1971, Chișinău, Nota informativă a adjunctului
șefului Direcției turismului străin de pe lângă Consiliul
de Miniștri al RSSM, V. Meșceriakov, adresată CC
al PCM………………………………………………………………………………………………… 330
Nr. 66 15 decembrie 1971, Chișinău, Nota informativă a Secției
informații și relații internaționale a CC al PCM, adresată primului
secretar al CC al PCM, I. I. Bodiul…………………………………………………. 333
Nr. 67 29 decembrie 1971, Chișinău, Articol semnat de Hedrick Smitt,
publicat în „New-York-Times”…………………………………………………………….. 337
1972
Nr. 68 19 ianuarie 1972, Chișinău, Articol semnat de Luigi Vizmara,
publicat în ziarul italian “Giorno”………………………………………………………… 341
Nr. 69 9 februarie 1972, Chișinău, Nota informativă a redactorului ziarului
„Moldova Socialsită”, M. Eremia, adresată CC al PCM ……………….. 343
Nr. 70 28 aprilie 1972, Chișinău, Nota informativă a Secției informații
și relații internaționale a CC al PCM, adresată secretarului
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 349
Nr. 71 3 mai 1972, Chișinău, Nota informativă a Secției informații
și relații internaționale a CC al PCM, adresată secretarului
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 351
Nr. 72 16 mai 1972, Chișinău, Nota informativă a Secției informații
și relații internaționale a CC al PCM, adresată secretarului
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 352
Nr. 73 12 iunie 1972, Chișinău, Rechizitoriul privind inculparea membrilor
Frontului Național Patriotic, Alexandru Usatiuc-Bulgăr,
Gheorghe Ghimpu și Valeriu Graur ……………………………………………………. 354
Nr. 74 24 iulie 1972, Chișinău, Nota informativă a șefului Secţiei informaţii
și relații internaționale a CC al PCM, M. Şleahtici, adresată
secretarului CC al PCM, I. D. Melkov………………………………………………. 373
Nr. 75 [Nu mai devreme de iulie] 1972, Chișinău, Nota informativă a
Secției informații și relații internaționale a CC al PCM, adresată
secretarilor CC al PCM ……………………………………………………………………….. 378
Nr. 76 12 septembrie 1972, Cahul, Nota informativă a primului secretar
al CR Cahul al PCM, V. Stanev, adresată CC al PCM…………………………… 380
Nr. 77 12 septembrie 1972, Chișinău, Nota informativă a Secției informații
și relații internaționale a CC al PCM, adresată secretarilor
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 383
Nr. 78 13 septembrie 1972, Chișinău, Nota informativă a Secției informații
și relații internaționale a CC al PCM, adresată secretarilor
CC al PCM …………………………………………………………………………………………. 389
Nr. 79 26 septembrie 1972, Chișinău, Nota informativă a șefului Secției
informații și relații internaționale a CC al PCM, M. Șleahtici,
adresată secretarilor CC al PCM …………………………………………………………. 391
Nr. 80 29 septembrie 1972, Chișinău, Nota informativă a șefului Filialei
Chișinău a Direcției generale pentru turismul cu străinătatea
de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS, S. Bogoev, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 394
Nr. 81 29 noiembrie 1972, Chișinău, Nota informativă a Secției informație
și relații internaționale a CC al PCM, adresată secretarilor
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 398
1973
Nr. 82 Ianuarie [1973], Chișinău, Nota informativă a Secției informații
și relații internaționale a CC al PCM, adresată secretarilor
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 401
Nr. 83 31 ianuarie 1973, Ungheni, Nota informativă a comitetului raional
Ungheni al PCM, adresată CC al PCM…………………………………………… 404
Nr. 84 27 februarie 1973, Chișinău, Nota informativă a șefului Secției
propagandă și agitație a CC al PCM, A. Constantinov, și a șefului
Secției informații și relații internaționale a CC al PCM, M.
Șleahtici, adresată CC al PCM……………………………………………………………… 406
Nr. 85 28 februarie 1973, Chișinău, Nota informativă a șefului Secției
informații și relații internaționale a CC al PCM, M. Șleahtici,
adresată CC al PCM…………………………………………………………………………….. 409
Nr. 86 1 martie 1973, Chișinău, Nota informativă a șefului Secției
informații și relații internaționale a CC al PCM, M. Șleahtici,
adresată CC al PCM…………………………………………………………………………….. 410
Nr. 87 2 martie 1973, Chișinău, Nota informativă a șefului Secției
informații și relații internaționale a CC al PCM, M. Șleahtici,
adresată CC al PCM…………………………………………………………………………….. 436
Nr. 88 6 martie 1973, Chișinău, Nota informativă a directorului Agenției
pan-unionale „Inturist” din or. Chișinău, S. Bogoev, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 440
Nr. 89 19 martie 1973, Chișinău, Nota informativă a directorului Agenției
pan-unionale „Inturist” din or. Chișinău, S. Bogoev, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 442
Nr. 90 4 mai 1973, Cahul, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Cahul al PCM, Iu. Podoleak, adresată CC al PCM……………………. 445
Nr. 91 7 mai 1973, Cahul, Nota informativă a președintelui comitetului
controlului popular al raionului Cahul, V. Gorilă, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 447
Nr. 92 8 mai 1973, Ungheni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Ungheni al PCM, M. Platon, adresată CC al PCM………………. 448
Nr. 93 10 mai 1973, Fălești, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Fălești al PCM, Gh. Ciocoi, adresată CC al PCM………………… 449
Nr. 94 10 mai 1973, Leova, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Leova al PCM, I. Iorgov, adresată CC al PCM………………………….. 452
Nr. 95 10 mai 1973, Ungheni, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Ungheni al PCM, M. Platon, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 453
Nr. 96 16 mai 1973, Vulcănești, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Vulcănești al PCM, V. Bodur, adresată CC al PCM………. 454
Nr. 97 17 mai 1973, Leova, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Leova al PCM, L. Skvorțova, adresată CC al PCM…………………… 457
Nr. 98 28 august 1973, Leova, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Leova al PCM, L. Skvorțova, adresată CC al PCM……………… 459
Nr. 99 30 august 1973, Leova, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Leova al PCM, L. Skvorțova, adresată CC al PCM……………… 461
Nr. 100 17 septembrie 1973, Cahul, Nota informativă a șefului secției
organizatorice a comitetului raional Cahul al PCM, C. Chiosa,
adresată CC al PCM…………………………………………………………………………….. 462
Nr. 101 20 noiembrie 1973, Fălești, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Fălești al PCM, S. Ciub, adresată CC al PCM…………… 463
Nr. 102 21 noiembrie 1973, Leova, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Leova al PCM, L. Skvorțova, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 465
Nr. 103 24 noiembrie 1973, Leova, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Leova al PCM, I. Vicicu, adresată CC al PCM………………. 467
Nr. 104 27 noiembrie 1973, Vulcănești, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Vulcănești al PCM, I. Bodur, adresată CC al
PCM……………………………………………………………………………………………………. 468
Nr. 105 10 decembrie 1973, Fălești, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Fălești al PCM, S. Ciub, adresată CC al PCM…………… 470
1974
Nr. 106 6 februarie 1974, Chișinău, Demersul secretarului CC al PCM,
I. I. Bodiul, către CC al PCUS………………………………………………………………. 473
Nr. 107 16 mai 1974, Ungheni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Ungheni al PCM, M. Platon, adresată CC al PCM………………. 474
Nr. 108 24 iulie 1974, Ungheni, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Ungheni al PCM, M. Platon, adresată CC al PCM……………. 476
Nr. 109 3 septembrie 1974, Fălești, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Făleşti al PCM, Gh. Ciocoi, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 478
Nr. 110 19 septembrie 1974, Vulcăneşti, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Vulcănești al PCM, I. Bodur, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 480
Nr. 111 8 octombrie 1974, Făleşti, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Fălești al PCM, Gh. Ciocoi, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 485
Nr. 112 11 octombrie 1974, Chișinău, Extras din discursul Secretarului
General al PCUS, L. I. Brejnev, la ședința comună a CC al PCM
și a Sovietului Suprem al RSSM……………………………………………………………. 487
Nr. 113 11 octombrie 1974, Chișinău, Extras din raportul primului secretar
al CC al PCM, I. I. Bodiul, la ședința comună a CC al PCM
și a Sovietului Suprem al RSSM……………………………………………………………. 488
Nr. 114 14 octombrie 1974, Leova, Raportul secretarului comitetului raional
Leova al PCM, L. Skvorţova, către CC al PCM……………………………. 492
Nr. 115 15 octombrie 1974, Cahul, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Cahul al PCM, N. Golubev, adresată Secţiei informaţii
şi relaţii internaționale a CC al PCM…………………………………………… 494
Nr. 116 15 octombrie 1974, Ungheni, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Ungheni al PCM, V. Bludaru, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 496
Nr. 117 15 octombrie 1974, Cahul, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Cahul al PCM, Iu. Podoleak, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 500
Nr. 118 15 octombrie 1974, București, Extras din protocolul și stenograma
ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR…………………………………… 501
Nr. 119 18 octombrie 1974, Vulcănești, Raportul secretarului comitetului
raional Vulcăneşti al PCM, I. Bodur, către CC al PCM……………………. 504
Nr. 120 24 octombrie 1974, Făleşti, Nota informativă a secretarului
comitetului raional Fălești al PCM, Gh. Ciocoi, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 506
Nr. 121 4 noiembrie 1974, Chișinău, Demersul președintelui Academiei
de Științe a RSSM, Ia. S. Grosul, către secretarul CC al PCM,
P. Ch. Lucinschi…………………………………………………………………………………… 509
Nr. 122 [Nu mai devreme de 4 noiembrie 1974], Chișinău, Demersul secretarului
CC al PCM către CC al PCUS……………………………………………… 511
Nr. 123 3 decembrie 1974, Chișinău, Raportul șefului Secţiei moldoveneşti
a APN, V. Rasstrighin, către secretarul CC al PCM,
P. Ch. Lucinschi…………………………………………………………………………………… 512
1975
Nr. 124 [Nu mai devreme de 1 mai] 1975, Chișinău, Nota informativă a
șefului Secției informații și relații internaționale a CC al PCM, V.
Andrușciak, adresată secretarului CC al PCM……………………………………… 517
Nr. 125 [Nu mai devreme de 19 iulie] 1975, Chișinău, Notă
informativă a șefului adjunct al Secției propagandă
și agitație a CC al PCM, I. Bagrin, adresată secretarului
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 520
Nr. 126 5 noiembrie 1975, Chișinău, Nota informativă a șefului Secției
informații și relații internaționale a CC al PCM, V. Andrușciak,
adresată secretarului CC al PCM…………………………………………………………. 521
1976
Nr. 127 12 ianuarie 1976, Chișinău, Extras din Procesul-verbal nr. 100 al
ședinței Biroului CC al PCM……………………………………………………………….. 525
Nr. 128 12 ianuarie 1976, Chișinău, Măsurile aprobate de Biroul CC al
PCM privind realizarea Hotărârii CC al PCUS „Cu privire la
măsurile suplimentare în domeniul muncii ideologice în legătură
cu intensificarea propagandei naționaliste române care lezează
interesele URSS”………………………………………………………………………………….. 530
Nr. 129 12 ianuarie 1976, Chișinău, Tematica intervențiilor în massa media,
orientate spre neutralizarea propagandei naționaliste române
care lezează interesele URSS, aprobată de Biroul CC al PCM………….. 532
Nr. 130 12 ianuarie 1976, Chișinău, Lista lucrărilor care urmează a
fi elaborate și editate în anii 1976-1980, aprobată de Biroul
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 538
Nr. 131 2 februarie 1976, Chișinău, Nota informativă a secretarului CC
al PCM, N. Merenișcev, adresată CC al PCUS…………………………………….. 540
Nr. 132 2 februarie 1976, București, Extras din Stenograma ședinței Comitetului
Politic Executiv al CC al PCR………………………………………………. 548
Nr. 133 5 aprilie 1976, Chișinău, Demersul primului secretar al CC al
PCM, I. I. Bodiul, către CC al PCUS……………………………………………………. 555
Nr. 134 3 mai 1976, București, Extras din stenograma ședinţei Biroului
Permanent al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR……………………… 556
Nr. 135 18 mai 1976, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcției turismului
extern de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, I.
Kuskevici, adresată CC al PCM……………………………………………………………. 558
Nr. 136 26 mai 1976, Chișinău, Nota informativă a primului secretar al
CC al PCM, I. I. Bodiul, adresată CC al PCUS……………………………………… 561
Nr. 137 2 iunie 1976, București, Extras din discursul Secretarului General
al CC al PCR, președintelui RSR, N. Ceaușescu, „Cu
privire la activitatea politico-ideologică și cultural-educativă
de formare a omului nou, constructor conștient și devotat
al societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului
în România”, rostit la congresul educației politice și
al culturii socialiste………………………………………………………………………………. 569
Nr. 138 9 iunie 1976, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcției turismului
extern de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, I.
Kuskevici, adresată CC al PCM……………………………………………………………. 570
Nr. 139 16 iulie 1976, Chișinău, Raportul șefului Direcției turismului extern
de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, I. Kuskevici, către
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 577
Nr. 140 3 august 1976, Chișinău, Comunicat de presă ATEM privind vizita
Secretarului General al PCR, președintelui RSR, N. Ceaușescu,
în RSSM………………………………………………………………………………………………. 595
Nr. 141 3 august 1976, Ialta, Extras din Nota de convorbire cu prilejul întâlnirii
între Secretarul General al CC al PCR, președintele RSR,
N. Ceaușescu, și Secretarul General al CC al PCUS, L. I. Brejnev…………. 600
Nr. 142 4 august 1976, Chișinău, Comunicat de presă ATEM privind
plecarea Secretarului General al PCR, președintelui RSR, N.
Ceaușescu, din RSSM…………………………………………………………………………… 603
Nr. 143 4 august 1976, Chișinău, Comunicat de presă TASS privind întâlnirea
Secretarului General al CC al PCUS, L. I. Brejnev, cu Secretarul
General al PCR, președintele RSR, N. Ceaușescu……………………. 603
Nr. 144 4 august 1976, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcției
Turismului extern de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, I.
Kuskevici, adresată CC al PCM……………………………………………………………. 604
Nr. 145 5 august 1976, Chișinău, Nota informativă a primului secretar al
CC al PCM, I. I. Bodiul, adresată CC al PCUS……………………………………. 607
Nr. 146 4 septembrie 1976, Chișinău, Nota informativă a șefului interimar
al Direcției turismului extern de pe lângă Consiliul
de Miniștri al RSSM, I. Dubovik, adresată CC al PCM și
Direcției principale a turismului extern de pe lângă Consiliul
de Miniștri al URSS……………………………………………………………………………… 609
Nr. 147 23 noiembrie 1976, București, Extras din stenograma ședinței
Comitetului Politic Executiv al CC al PCR…………………………………………… 612
Nr. 148 25 noiembrie 1976, Chișinău, Nota informativă a secretarului
CC al PCM, adresată CC al PCUS……………………………………………………….. 616
Nr. 149 29 noiembrie 1976, Chișinău, Nota informativă a secretarului
CC al PCM, adresată CC al PCUS……………………………………………………….. 618
Nr. 150 3 decembrie 1976, București, Comunicat de presă privind primirea
primului secretar al CC al PCM, I. I. Bodiul, de către Secretarul
General al PCR, președintele RSR, N. Ceaușescu……………………………. 620
Nr. 151 14 decembrie 1976, Chișinău, Nota informativă a primului secretar
al CC al PCM, I. I. Bodiul, adresată CC al PCUS………………………. 621
1977
Nr. 152 31 ianuarie 1977, Chișinău, Raportul șefului Direcţiei turismului
extern de pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM, I. Kuskevici,
adresat CC al PCM………………………………………………………………………………. 625
Nr. 153 2 februarie 1977, Chișinău, Demersul vicepreşedintelui Academiei
de Ştiinţe a RSSM, academician A. M. Lazarev, către secretarul
CC al PCM, I. P. Calin…………………………………………………………………. 633
Nr. 154 7 februarie 1977, Chișinău, Răspunsul șefului adjunct al Secţiei
informații şi relații internaționale a CC al PCM, N. Mumji,
șefului adjunct al Secţiei ştiinţă şi instituţii de învăţâmănt a CC
al PCM, A. Korenev, la demersul vicepreședintelui Academiei de
Științe a RSSM, academician A. M. Lazarev…………………………………………. 634
Nr. 155 10 februarie 1977, Chișinău, Raportul ministrului afacerilor interne
al RSSM, N. M. Bradulov, către primul secretar al CC al PCM,
I. I. Bodiul……………………………………………………………………………………………. 635
Nr. 156 17 martie 1977, Raportul despre activitatea MAE al RSSM în
anul 1976 al ministrului afacerilor externe al RSSM, S. Grossu,
către MAE al URSS……………………………………………………………………………… 637
Nr. 157 7 aprilie 1977, Moscova, Adresa șefului Secţiei 5 Europene a
MAE al URSS, V. Grubiakov, către ministrul afacerilor externe al
RSSM, Grossu S. C………………………………………………………………………………. 643
Nr. 158 7 aprilie 1977, Moscova, Extras din jurnalul ministrului adjunct
al afacerilor externe al URSS, N. N. Rodionov, adresat MAE
al RSSM……………………………………………………………………………………………….. 644
Nr. 159 7 aprilie 1977, Moscova, Proiectul Acordului între guvernul Republicii
Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste privind micul trafic de frontieră………………………………… 645
Nr. 160 17 mai 1977, Chișinău, Nota colaboratorului ştiinţific superior
al Institutului de istorie a partidului de pe lângă CC al PCM,
S. Ia. Afteniuk, membru-corespondent al AŞ a RSSM, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 650
Nr. 161 20 mai 1977, Chișinău, Răspunsul secretarului general al MAE al
RSSM, N. Stepanov, la adresa șefului Secţiei 5 Europene a MAE
al URSS, V. Grubiakov…………………………………………………………………………. 652
Nr. 162 17 august 1977, Moscova, Conspectul convorbirii șefului adjunct
al Secţiei informaţii şi relaţii internaționale a CC al
PCM, N. Mumji, cu şeful sectorului României al Secţiei Relații
Internaționale a CC al PCUS, V. I. Potapov…………………………………………. 653
Nr. 163 24 august 1977, Leova, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Leova al PCM, I. Vicicu, adresată CC al PCM……………………… 659
Nr. 164 9 noiembrie 1977, Chișinău, Nota informativă a secretarului CC
al PCM, I. Calin, adresată CC al PCUS………………………………………………… 663
Nr. 165 29 decembrie 1977, Chișinău, Nota informativă a secretarului
CC al PCM, N. Merenişcev, adresată CC al PCUS……………………………….. 668
1978
Nr. 166 19 ianuarie 1978, Chișinău, Demersul secretarului CC al PCM,
B. N. Savociko, către Ministerul Comerțului Exterior al URSS…………….. 671
Nr. 167 14 februarie 1978, Moscova, Adresa ministrului adjunct al afacerilor
externe al URSS, N. Rodionov, către ministrul afacerilor externe
al RSSM, Grossu S. C………………………………………………………………….. 672
Nr. 168 23 februarie 1978, Moscova, Răspunsul Ministerului Comerțului
Exterior al URSS la demersul secretarului CC al PCM,
B. N. Savociko …………………………………………………………………………………….. 673
Nr. 169 27 februarie 1978, Chișinău, Răspunsul secretarului general al
MAE al RSSM, N. Stepanov, la adresa ministrului adjunct al afacerilor
externe al URSS, N. N. Rodionov……………………………………………… 673
Nr. 170 14 martie 1978, Chișinău, Extras din procesul-verbal nr. 43 al
ședinței Biroului CC al PCM……………………………………………………………….. 674
Nr. 171 1 aprilie 1978, Chișinău, Nota informativă a secretarului CC al
PCM, I. Calin, adresată CC al PCUS……………………………………………………. 675
Nr. 172 7 aprilie 1978, Chișinău, Demersul vice-preşedintelui Consiliului
de Miniştri al RSS Moldovenești, Gr. Eremei, către
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 679
Nr. 173 11 mai 1978, Chișinău, Nota informativă a primului secretar al
CC al PCM, I. I. Bodiul, adresată CC al PCUS……………………………………… 683
Nr. 174 23 iunie 1978, Râșcani, Nota informativă a secretarului comitetului
raional Râșcani al PCM, I. Urzica, adresată primului-secretar
al CC al PCM, I. I. Bodiul……………………………………………………………….. 687
Nr. 175 [Nu mai devreme de 23 iunie 1978], Chișinău, Demersul primului
secretar al CC al PCM, I. I. Bodiul, către vicepreședintele
Consiliului de Miniștri al URSS, C. V. Katușev…………………………………….. 689
Nr. 176 27 iunie 1978, Chișinău, Expunerea discuției șefului Secţiei
informații şi relații internaționale a CC al PCM, V. Andruşciak,
cu șeful sectorului României al Secției Relații Internaționale
a CC al PCUS, V. I. Potapov ………………………………………………………………… 690
Nr. 177 28 iunie 1978, Chișinău, Demersul primului secretar al CC al
PCM, I. I. Bodiul, către CC al PCUS……………………………………………………. 696
Nr. 178 20 iulie 1978, Chișinău, Nota informativă a primului secretar al
CC al PCM, I. I. Bodiul, adresată CC al PCUS……………………………………… 697
Nr. 179 30 august 1978, Chișinău, Demersul primului secretar al CC al
PCM, I. I. Bodiul, către CC al PCUS……………………………………………………. 701
Nr. 180 5 septembrie 1978, Chișinău, Nota informativă a secretarului CC
al PCM, N. Merenișcev, adresată CC al PCUS……………………………………… 703
Nr. 181 22 septembrie 1978, Chișinău, Demersul primului secretar
al CC al PCM, I. I. Bodiul, ministrului energeticii și electrificării
al URSS, P. Neporojnîi, vice-ministrului ameliorării
și gospodăririi apelor al URSS, P. A. Polad-Zade, către
CC al PCUS…………………………………………………………………………………………. 706
Nr. 182 27 octombrie 1978, Moscova, Conspectul discuției șefului Secţiei
informații şi relații internaționale a CC al PCM, V. Andruşciak,
cu șeful sectorului României al Secției Relații Internaționale
a CC al PCUS, V. I. Potapov…………………………………………………………………. 707
Nr. 183 1 noiembrie 1978, Chișinău, Nota informativă a secretarului CC
al PCM, I. Calin, adresată CC al PCUS ……………………………………………… 714
Nr. 184 15 noiembrie 1978, Chișinău, Demersul primului secretar al CC
al PCM, I. I. Bodiul, către CC al PCUS………………………………………………… 718
Nr. 185 6 decembrie 1978, Chișinău, Demersul primului secretar al CC
al PCM, I. I. Bodiul, către membrul Biroului Politic al CC al
PCUS, președintele Comitetului Securității de Stat al URSS,
Iu. V. Andropov…………………………………………………………………………………… 719
Nr. 186 11 decembrie 1978, Chișinău, Nota informativă a șefului Direcţiei
de turism extern de pe lângă Consiliul Miniștrilor al RSSM, Streţcul
E. P., adresată CC al PCM, Consiliului de Miniştri al RSSM,
Direcţiei generale a turismului extern de pe lângă Consiliul
de Miniștri al URSS……………………………………………………………………………… 720
Nr. 187 13 decembrie 1978, Chișinău, Nota informativă a secretarului
CC al PCM, I. P. Calin, adresată CC al PCUS………………………………………. 727
Nr. 188 21 decembrie 1978, Chișinău, Nota informativă a şefului adjunct
al OVIR al MAI al RSS Moldoveneşti, I. Z. Parlicov, adresată
CC al PCM………………………………………………………………………………………….. 729
Nr. 189 26 decembrie 1978, Chișinău, Demersul secretarului CC al
PCM, I. Calin, către șeful Direcției principale pentru turismul
străin de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS, S. S Nikitin………………. 730
1979
Nr. 190 2 martie 1979, Chișinău, Raportul ministrului afacerilor externe
al RSSM, S. Grossu, despre activitatea MAE al RSSM în anul
1978, către MAE al URSS…………………………………………………………………….. 735
Nr. 191 3 mai 1979, Moscova, Adresa secretarului general al MAE
al URSS, I. Ejov, către ministrul afacerilor externe al RSSM,
S. C. Grossu…………………………………………………………………………………………. 742
Nr. 192 16 mai 1979, Chișinău, Conspectul discuției șefului Secției
informații și relații internaționale a CC al PCM, V. Andruschiak,
cu șeful sectorului României al Secției Relații Internaționale a
CC al PCUS, V. I. Potapov……………………………………………………………………. 744
Nr. 193 [Nu mai devreme de] 1 august 1979, Moscova, Relatare despre
discuțiile din Crimeea între Secretarul General al CC al PCUS,
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, L. I. Brejnev,
şi Secretarul General al CC al PCR, președintele RSR, N. Ceauşescu……. 748
Nr. 194 20 august 1979, Chișinău, Nota informativă a șefului adjunct
al Secției informații și relații internaționale a CC al PCM, N.
Mumji, adresată secretarilor CC al PCM……………………………………………… 749

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.