Angajatii TVR acuza actuala conducere de ilegalitati crase. O Scrisoare Deschisa catre Parlament cu 1813 semnaturi de adeziune - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Angajatii TVR acuza actuala conducere de ilegalitati crase. O Scrisoare Deschisa catre Parlament cu 1813 semnaturi de adeziune

Aceasta Scrisoare Deschisa a angajatilor SRTV a fost trimisa la Parlament marti, 09.10.2012, impreuna cu 1813 semnaturi de adeziune. Pana acum, cu exceptia MediaSind, nu a existat nici o reactie oficiala. O prezentam integral, la cererea colegilor nostru din TVR si Asociatia Civic Media, alaturi de care suntem:
SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI
DOAMNELOR, DOMNILOR PARLAMENTARI,
Ne adresăm dumneavoastră în virtutea Legii 41/1994 de funcţionare a Societăţii Române de Televizune care consfinţeşte în articolul 2 controlul Parlamentului asupra activităţii sale.
În conformitate cu articolul 4 – capitolul V.6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al SRTv cu privire la obligaţiile personalului angajat, „în cazul în care salariaţii SRTv constată orice fel de încălcare a legislaţiei în vigoare, a deontologiei sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei, aceştia au obligaţia de a transmite în scris Cancelariei PDG o avertizare de interes public prin care să sesizeze faptele încălcate”
Înăuntrul termenului prevăzut de lege, ca urmare a faptului că în acest moment Televiziunea publică nu are o conducere legală, ca for superior şi tutelar adresăm Parlamentului României prezenta
AVERTIZARE DE INTERES PUBLIC
prin care vă semnalăm necesitatea adoptării, de maximă urgenţă, a unei decizii care să salveze Televiziunea Română din căderea liberă în care a fost împinsă de către conducerea incompetentă a ultimelor luni şi să-şi îndeplinească rolul şi obligaţia prevăzute în legea sa de organizare şi funcţionare.
Conducerea suspendată, venită prin numirea Parlamentului în data de 26 iunie 2012, prevalându-se de situaţia financiară dezastruoasă creată de conducerile precedente care au lăsat găuri uriaşe în bugetul instituţiei, s-a erijat în „salvatoare” a acesteia şi, în virtutea OUG 33/2012 a pornit un aşa-numit „proces de restructurare” care nu vizează, nici pe departe abordarea unei strategii impuse de managementul situaţiilor de criză, ci o scoatere, practic a postului public în afara oricărei performanţe de piaţă şi izolarea acesteia, prin lipsa activităţii de producţie care o face să fie privită ca un mamut neperformant, inutil şi consumator de bani de la bugetul public şi din cel al cetăţenilor plătitori de taxe.
Pe tot parcursul verii, administraţia ne-a „ameninţat” cu un „program de redresare” al cărei punct de pornire este concedierea colectivă, numită de către conducere „singura cale de asanare şi de întoarcere însănătoşită a televiziunii publice în piaţa media”. Am aşteptat să se pună în aplicare acest plan, care s-ar fi putut realiza, cu respectarea legii în foarte scurtă vreme. Cu o singură condiţie: ca implementatorii să fie de bună credinţă, să lucreze cu transparenţa declarată şi să cunoască legea. În fapt tot ce ar fi trebuit să fie limpede ca lumina zilei s-a petrecut la întunericul nopţii, toate comunicatele importante legate de aşa-zisul proces de selecţie s-au adus la cunoştinţă prin postări pe intranet noaptea şi în weekend, creând o presiune psihologică ce depăşeşte cu mult stresul emisiunilor în direct.
A fost elaborat aşadar un program de „selecţie de personal” care, în spatele concedierilor colective, amestecând procedurile juridice ale disponibilizărilor cu evaluările şi cu concursurile şi ascunzând, cu rea-credinţă, în fapt, modificarea tuturor contractelor de muncă în sensul micşorării salariilor, îl face să fie o capodoperă de ilegalităţi şi aberaţii juridice, care îi înfioară pe toţi cunoscătorii de drept şi certifică lipsa de competenţă managerială şi de pregătire juridică a autorilor săi.
Nu frica de disponibilizări ne face să vă adresăm prezentul avertisment public. Toţi salariaţii TVR ştim că avem o schemă de personal supradimensionată, încărcată cu persoane aduse „pe sprânceană” şi pe obligaţii în ani de zile de conducere abuzivă. Salariaţii TVR ştiu că trebuie făcute disponibilizări! Ştim cu toţii că printre noi sunt oameni care trăiesc din lefuri frumoase fără să facă nimic, îi cunoaştem pe aceştia şi dorim şi noi să plece dintre noi. Dar într-un singur fel: cu respectarea legii.
La capătul unui trimestru de activitate, actuala administraţie suspendată a produs televiziunii publice un prejudiciu mai mare decât toţi ultimii 7 ani de furturi organizate, practicate succesiv, de către conducerile anterioare. Dacă acest aşa-zis proces aberant de „selecţie de personal”, întocmit cu o lipsă de profesionalism care nu poate fi numită decât „tropăială printre legi” nu va fi oprit acum, la aceste costuri se vor adăuga cele ocazionate de procesele în instanţă pe care salariaţii le vor intenta înstituţiei cu deplină legitimitate.
Doamnelor şi domnilor,
S-a folosit, de către conducerea la vârf suspendată, instituţia Parlamentului ca umbrelă de protecţie a măsurilor de eficientizare.
Refuzăm să credem că Parlamentul a girat cu o lună înainte de începerea campaniei electorale o concediere forţată a salariaţilor SRTv cu încălcarea dispoziţiilor legale. Aşa cum refuzăm să credem că, în virtutea controlului parlamentar prevăzut de lege, Parlamentul României tolerează, tot cu o lună înainte de începerea campaniei electorale, decredibilizarea postului public, mutarea telespectatorilor pe posturile concurente, toate private, al căror mesaj, oricât de spectaculos şi de ofensiv, este partinic.
Refuzăm să credem că Parlamentul îşi doreşte să-şi asume această „joacă” cu TVR-ul, care de mulţi ani de zile este o „jucărie” pe care conducerile pare că au primit-o ca premiu pentru cine ştie ce servicii politice.
Refuzăm să credem că toate aceste încercări de umilire publică primite de către profesionistul SRTv de la conducerea sa, de la colegii de breaslă ai posturilor concurente – mulţi dintre ei au trecut pe la noi şi s-au înfruptat din salariile TVR, apoi au plecat cu „tolba plină”, răsplătind-o cu mânie şi dispreţ – şi de la contribuabilul care nu ştie ce se ascunde în spatele porţilor unei televiziuni publice al cărei preşedinte aberează despre prime, ore suplimentare şi alte avantaje despre care vorbşte singur, la posturi concurente ale TVR, sunt acceptate de către Parlamentul României.
Postul public de televiziune, aflat în situaţie de colaps, are, în acest moment, nevoie de controlul său parlamentar, exercitat cu bună-credinţă şi în regim de maximă urgenţă.
Iată de ce vă solicităm :
1. Să luaţi act de faptul că membrii suspendaţi ai Consiliului de Administraţie al SRTv, reprezentanţi ai formaţiunilor politice sunt, de mai multe mandate aceiaşi. Există în societatea românească o mulţime de oameni valoroşi care pot reprezenta partidele politice într-o instituţie media de calibrul TVR. Pentru credibilizarea Parlamentului ca for tutelar al SRTv vă solicităm numirea altor reprezentanţi ai formaţiunilor politice decât cei care au participat la degradarea ei până în acest moment.
2. Să certificaţi faptul că OUG 33/2012 nu a fost dată cu scopul concedierilor colective la TVR ci pentru găsirea unor soluţii de urgenţă pentru redresarea economico-financiară, cum ar fi: identificarea şi stoparea costurilor care nu sunt vitale, precum şi a achiziţiilor de programe ce pot fi realizate în TVR din resurse existente, anularea şi comasarea structurilor interne formate din redacţii şi servicii neviabile şi care nu-şi mai găsesc utilitatea în situaţia de criză dată, reducerea numărului de şefi şi reducerea salariilor manageriale pe dimensiuni care să ţină cont de realitatea economică, reintroducerea contractelor de management pe criterii de performanţă şi evaluare profesională obiectivă care să ducă, de urgenţă, la micşorarea schemei de personal, dar cu respectarea legii, concedierea managerilor incompetenţi şi numirea unui nou Comitet Director, altul decât cel care a girat situaţia dezastruoasă în care ne aflăm acum.
3. Să luaţi act de ilegalitatea programului de redresare elaborat de actualul management şi să dispuneţi suspendarea aşa-numitului proces de selecţie de personal pe criterii arbitrare şi lipsite de relevanţă, care, până să producă eficienţă, generează noi costuri, cel puţin cei 75.000 de euro pentru plata unor persoane pe contracte de prestări servicii. Am aşteptat să ni se prezinte „procedura de selecţie”. Am amendat-o cu un miting spontan exact în ziua în care urma să înceapă. Atitudinea conducerii la protestul nostru a dovedit, prin recunoaşterea greşelilor semnalate, amatorismul, lipsa de consecvenţă, necunoaşterea legii şi, deci, necredibilitatea actualei echipe manageriale care, în mod surprinzător, a avut îndrăzneala să solicite protestatarilor consultări suplimentare pentru corectarea erorilor strecurate „sub presiunea termenelor”. După 3 luni! Luni în care ei au fost plătiţi de pomană pentru a produce o strategie recunoscută ca incorectă (dovadă decalarea „pentru a se face corecturi”) iar noi nu am fost lăsaţi să muncim.
4. Să dispuneţi de urgenţă începerea producţiei în Televiziunea publică. Ştim că în acest moment nu sunt bani, dar pentru prima urgenţă să fie prelucrate materialele care stau în portofoliile realizatorilor şi nu au fost permise spre difuzare. Oamenii doresc să lucreze şi ştiu s-o facă. Trebuie spartă starea de izolare în care am ajuns să solicităm mila autorităţilor locale pentru plata deplasărilor şi realizărilor de subiecte în provincie. Televiziunea Română este postul tuturor, dar a devenit un post local al Bucureştiului din cauza devalizării fondurilor.
5. Pentru că selecţia unor noi membri ai Consiliului de Administraţie cu respectarea termenelor prevăzute de lege ar întârzia foarte mult reînceperea activităţii, vă solicităm să faceţi, prin interpretare, aplicarea alin. 3 al art. 21 din Legea 41/1994 şi să numiţi un director interimar, cu mandat bine definit pe perioada de 6 luni prevăzută de alin. 4.
6. Vă avertizăm public asupra faptului că domnul Claudiu Elwis Săftoiu este incompatibil cu funcţia de membru al CA şi de PDG datorită atitudinii sale jignitoare şi dispreţuitoare faţă de salariaţii pe care a avut pretenţia că i-a reprezentat şi i-a condus. O persoană care foloseşte la adresa salariaţilor în fruntea căruia este numit, apelative de genul: „pietre de moară”, „cozi de topor” şi „lepre” este departe de a putea fi girat cu prezumţia de obiectivitate şi de bună-credinţă. Munca de ziarist, cum bine ştiţi, este o muncă de echipă şi de respect între oameni. Nu putem să fim conduşi de către un individ care a manifestat un vădit dispreţ, indiferent dacă referirile au fost colective sau de circumstanţă. Acest domn nu mai poate fi PDG al SRTv!
7. Să luaţi act de împrejurarea că singurele persoane din CA necontestate de către anagajaţii TVR sunt cei doi reprezentanţi ai acestora, domnii Valentin Nicolau şi Sorin Burtea, aleşi democratic, care s-au opus tuturor măsurilor aberante propuse de CA şi datorită motivului că sunt foarte buni cunoscători ai postului public din interiorul acestuia, având şi experienţă managerială. Iată de ce solicităm nu doar ca validarea lor să rămână neatinsă, ci, mai mult, supunem atenţiei şi votului Parlamentului numirea pe postul interimar de director pe o perioadă de 6 luni a domnului Valentin Nicolau, reprezentantul slariaţilor în CA, fost manager al Televiziunii Române în singura perioadă a istoriei sale în care a adus profit. Dintre măsurile domnului Nicolau am citat la punctul 2 al propunerilor de mai sus. La acestea se adaugă exeperienţa sa ca manager, credibilitatea în situaţia unor eventuale accesări de credite şi finanţări precum şi sprijinul de care se va bucura în rândul salariaţilor în orice măsuri dureroase, dar inevitabile, ce se impun a fi adoptate.
Doamnelor şi domnilor parlamentari,
Fiind caracterizat de incomptenţă şi de incapacitatea de a veni cu soluţii viabile, mandatul CA suspendat este de fapt încheiat înainte de a fi început. Împiedicând în mod discreţionar şi abuziv desfăşurarea normală a activităţii, fosta conducere suspendată a păgubit instituţia de principalele sale surse proprii de existenţă prevăzute de art. 40, al Legii 41/1994 dintre care amintim: sumele încasate din realizarea obiectului de activitate, sumele încasate din publicitate, donaţii şi sponsorizări. Adăugându-se la acestea lipsa de profesionalism, mai mult, ezitarea care înseamnă amatorism, aducerea în incinta TVR pe post de consilier a unei persoane care are serioase interese în domeniu şi care se pare că a primit remuneraţii neconforme cu situaţia financiară a televiziunii pentru un program de redresare neviabil şi care necesită corectări după 3 luni de aşteptare, considerăm, sperăm, cu acordul domniilor voastre, că fosta conducere suspendată şi-a sfârşit „sejurul” costisitor şi jenant la TVR.
Parlamentul are căderea morală şi obligaţia legală de a interveni la solicitarea salariaţilor unei instituţii pe care trebuie să o împrospătăm, să o eficientizăm şi să o modernizăm. Dar, mai înainte de toate, să o resuscităm. Nu doar pentru a o salva din moartea clinică, ci pentru a-i conferi o nouă viaţă!
Solicităm Parlamentului României să analizeze de urgenţă prezentul avertisment public şi, ca for competent, să mai ofere o şansă bătrânei Televiziuni Române pe care, cei mai mulţi dintre cei care se găsesc acum în ea o consideră nu doar o a doua casă, ci un simbol pentru momentul de emoţie astrală care a condus la dreptul de a ne adresa dumneavoastră astăzi, în deplină libertate.
Fiţi, vă rugăm, garantul acestei libertăţi şi a unei noi şase pentru TVR! Poate ultima. Vă mulţumim.

Reactie: FRJ MediaSind solicită suspendarea procesului de restructurare din televiziunea publică

Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind se solidarizează cu angajaţii din Societatea Română de Televiziune – SRTV şi cu sindicatele afiliate din acest serviciu public. Comitetul Executiv consideră că solicitările acestora sunt legitime şi respectă legislaţia internă şi internaţională.

FRJ MediaSind susţine că nu salariaţii sunt de vină pentru haosul produs de managementul dezastruos din ultimii şapte ani de zile, constatat şi de rapoartele succesive ale Curţii de Conturi şi asumate de Comisiile de specialitate, ci întreaga clasa politică.

Pentru a fi aplanate ample proteste în instituţia publică, FRJ MediaSind solicită conducerii SRTV să suspende procesul de restructurare demarat, până la modificarea, în regim de urgenţă, a Legii nr 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV.

 Ani de zile, FRJ MediaSind împreună cu Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi alte organizaţii interne şi internaţionale din domeniu, au solicitat Parlamentului să depolitizeze conducerile Societăţii Române de Televiziune, Societăţii Române de Radiodifuziune şi Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Din nefericire, aceste instituţii au rămas subordonate politic şi nu au mai reuşit să îndeplinească mandatul public prevăzut de lege şi de directivele europene.

FRJ MediaSind, ca organizaţie reprezentativă pentru noul sector „Cultură şi Mass-Media”, îşi exprimă disponibilitatea de a participa cu experţi din cele trei instituţii publice de presă la elaborarea noului cadru legislativ privind modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV  şi a Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

Comitet Executiv al FRJ MediaSind

Cristi Godinac, Preşedinte

Sursa: MediaSind Ro

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.