Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania despre starea presei de azi si misiunea jurnalistilor. COMUNICAT - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania despre starea presei de azi si misiunea jurnalistilor. COMUNICAT

Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania - Ziaristi OnlineC O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi manifestă îngrijorarea faţă de modul cum este percepută, uneori, activitatea jurnalistică din ţara noastră şi, mai ales, faţă de generalizarea unor cazuri singulare de abatere de la normele Codului deontologic al ziaristului.

Din acest motiv, dorim să reafirmăm fermitatea noastră în a circumscrie orice gest jurnalistic principiilor acceptate în comunitatea jurnalismului democratic, în spiritul valorilor deontologice promovate constant în presa de la noi şi din străinătate.

Jurnaliştii pornesc de la recunoaşterea misiunii pe care o au, aceea de a informa corect, precis, echidistant şi echilibrat despre tot ceea ce se întâmplă în societate. Ei, jurnaliştii, aflaţi permanent în actualitate, în temeiul libertăţii de exprimare şi informare, conform prevederilor Constituţiei, dar şi a rigorilor profesionale, au datoria să monitorizeze şi să examineze critic şi responsabil orice posibile tentaţii şi derapaje de la conduită ale unor oameni aflaţi în funcţii publice, pe diferite paliere.

Misiunea jurnaliştilor este şi aceea de a veghea şi urmări permanent modul în care bunul public este administrat şi folosit, aducând la cunoştinţa comunităţii derapajele, dar şi faptele bune, în acelaşi spirit al corectitudinii profesionale.

Nu spunem o noutate afirmând că, în perioada postdecembristă, jurnalismul românesc s-a constituit şi dezvoltat ca o forţă incontestabilă în promovarea valorilor democratice, în consolidarea statului de drept.

Dezvoltarea spectaculoasă a „frontului” mass media, pe de o parte, prin creşterea numărului de publicaţii, de posturi de radio şi TV, prin ivirea resortului comunicării on-line, pe de alta, prin antrenarea unei cifre impresionante de ziarişti, a generat o consolidare impresionantă a presei în viaţa societăţii.

Există în Capitală şi în ţară ziarişti talentaţi, slujitori devotaţi, competenţi, investigatori de mare probitate, care îşi îndeplinesc meseria, nu odată pândită de riscuri şi sacrificii, cu suportarea multor privaţiuni, punându-se în slujba adevărului şi dreptăţii sociale.
Asistăm, uneori, cu regret şi la prestaţii care nu onorează breasla noastră, pe care nu suntem pregătiţi şi, în orice caz, nu suntem dispuşi să le privim cu detaşare. Nădăjduim ca asemenea situaţii care nu onorează breasla ziariştilor să nu pericliteze încrederea pe care oamenii o au în forţa presei.

Avem convingerea că opinia publică face distincţia între actul jurnalistic corect, realizat cu responsabilitate în presa scrisă, audiovizuală şi mediul on-line şi acele produse media „comerciale”, care încalcă deontologic, cu intenţie sau fără voie, pentru a influenţa sau manipula opinia publică.

UZPR se delimitează şi dezavuează orice asemenea comportament sau atitudine, care întinează statutul şi onoarea jurnalistului.
Nu vom ezita niciun moment să susţinem libertatea necondiţionată de exprimare a presei şi să luptăm pentru aceasta, având, totodată, grija şi responsabilitatea ca, prin comportamentul nostru profesional, jurnalismul să rămână pentru marele public o meserie credibilă, necesară şi respectată.

Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.