AFDPR îi cere Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională în cazul Legii nr. 217/2015 - Ziaristi OnlineZiaristi Online

AFDPR îi cere Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională în cazul Legii nr. 217/2015

Octav-Bjoza-AFDPRAsociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) a adresat o cerere Avocatului Poporului prin care îi solicită să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea Legii nr. 217/2015.

Redăm mai jos solicitatea adresată de AFDP către Avocatul Poporului, Victor Ciorbea:

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI

ŞI VICTIME ALE DICTATURII

DIN ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION DES ANCIENS DETENUS POLITIQUES DE ROUMANIE

FORMER ROMANIAN POLITICAL PRISONERS ASSOCIATION

Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

Nr.66/12.10.2015

CATRE

INSTITUTIA AVOCATUL POPORULUI

Domnului Avocat al Poporului,

In baza art. 13 lit. f din Legea 35/1997 privind organizarea si functionarea Institutiei Avocatul Poporului, conform caruia puteti sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor şi având în vedere că cei 242 de delegaţi, din care 192 prezenţi şi 50 reprezentaţi, întruniţi la Congresul al XXII-lea al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din României (AFDPR), care a avut loc în zilele de 28-29 august 2015, la Rm.Vâlcea, m-au împuternicit cu unanimitate de voturi, să vă adresez următoarea

CERERE

prin care va solicitam ca in baza atributiilor ce va revin sa sesizati Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea Legii 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

MOTIVELE SUNT URMATOARELE:

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omeniri prin Legea 217/2015 prin includerea si a notiunii de ‘‘legionar’’ alaturi de fascist, rasist sau xenofob este de natura sa aduca atingere drepturilor fundamentale garantate de Constitutia Romaniei.

Un aspect important este faptul ca pana in prezent nu s-a stabilit de catre istorici sau institutiile de cercetare a Istoriei Romaniei natura, caracterul actiunilor intreprinse de cetatenii romani in acea perioada care au considerat ca prin asocierea lor in diverse forme promoveaza si apara interesele Romaniei.

O foarte mare parte din cei care au fost etichetati pentru activitatea lor ca legionari au fost ulterior achitati de catre instantele de judecata ori au fost reabilitati prin efectele unor legi speciale.

In acest sens aminitim Decretul – lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 sau Legea 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Consideram ca prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 adusa prin Legea 217/2015 sunt incalcate dreturile fundamentale garantate de Constitutia Romaniei dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 4

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire derasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

ARTICOLUL 8

Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale

ARTICOLUL 16

Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări

ARTICOLUL 29

Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă.

ARTICOLUL 30

Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

ARTICOLUL 40

Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

Pentru aceste aspecte va solicitam ca in baza competentelor dvs. sa sesizati Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea Legii 217/2015 pentru modificareaşi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Primiti, va rog, intreaga noastra consideratie,

Preşedinte

Octav Bjoza (foto sus)

Sursa: Dan Tanasă via Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: Un interviu cu Cristina Nichituş Roncea în Q Magazine, despre tradiţie, fotografie şi o nouă expoziţie “Alăptarea e Iubire”, la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu | VA RUGAM SA NE SCUZATI, NU PRODUCEM CAT FURATI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.