Tinerii istorici de peste Prut organizeaza o conferinta internationala la 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Tinerii istorici de peste Prut organizeaza o conferinta internationala la 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR ISTORICI DIN MOLDOVA

 

 

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

Chişinău, 23 aprilie 2012

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

La împlinirea a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova în colaborare cu facultăţile de istorie de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi Universitatea de Stat din Moldova organizează pe parcursul zilelor de 26-27 aprilie 2012 Conferinţa internaţională „Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus”.

Evenimentul are următoarele obiective:

 1. Crearea unui mediu favorabil discuţiilor şi dezbaterilor axate pe problemele de istorie a secolului al XIX-lea şi impactului politicilor expansioniste ale Imperiului Rus asupra ţărilor române, în general, şi a împlinirii 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, în special.
 2. Dezvoltarea colaborării şi conlucrării viabile între istorici din ţările Europei şi realizarea unui schimb academic axate pe istoria Basarabiei.
 3. Analizarea şi discutarea aspectelor legate de corelaţia dintre istorie şi politică, relaţia dintre statele mari şi statele mici şi căutarea în comun a unor soluţii eficiente privind cercetarea istoriei Basarabiei.

La lucrările conferinţei participă peste 50 de istorici din Grecia, România, Ucraina şi Republica Moldova.

Şedinţele de lucru vor începere pe data de 26 aprilie curent la ora 9.00 în Sala Roz a Hotelului Codru, str. 31 August 1989, nr. 127, Chişinău.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la următoarea adresă şi numere de telefon:

ANTIM, str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, of. 407, Chişinău, MD-2069, Moldova, tel. 742436.

e-mail: asociatia_istorici@yahoo.com

 

Cu respect,

Dr. Sergiu Musteaţă

Preşedinte ANTIM

 Sursa: Ziaristi Online

UNIVERSITATEA DE STAT DIN  MOLDOVA

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR ISTORICI DIN MOLDOVA

 

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIŞINĂU

 

CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ

Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus

Chişinău, 26-27 aprilie 2012

AGENDA

26 aprilie 2012

Hotelul Codru, Sala Roz, str. 31 August 1989, nr. 127, Chişinău

9.00-09.30 Înregistrarea participanţilor

09.30-10.00 Cuvânt de deschidere

        Moderator: Sergiu Musteaţă, ANTIM, Moldova

Nicolae Chicuş, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Igor Şarov, Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM

Anatol Petrencu, Institutul de Istorie Socială „Pro Memoria”

Ion Varta, Serviciul de Stat al Arhivelor

10.00-11.00 Sesiunea plenară

       Moderator: Sergiu Musteaţă

Vorbitori:

Veniamin Ciobanu (Iaşi), Mutaţii în sistemul politic european, între Pacea de la Bucureşti şi declanşarea insurecţiei greceşti (1812-1821)

Valentin Tomuleţ (Chişinău), Repercusiunile prezenţei armatei ruse de ocupaţie asupra populaţiei din Basarabia (anii 1812-1830)

Ion Varta (Chişinău), Politica de deznaţionalizare/asimilare şi mişcarea naţională a românilor basarabeni (1812-1917)

Стецкевич Виталий (Krivoi Rog), Молдова, год 1812 : попытка реконструкции настроений и ожиданий местного населения

11.00-11.30 Pauză de cafea

11.30-13.00 Sesiunea 1: Anul 1812 şi geneza problemei basarabene

       Moderator: Veniamin Ciobanu

Vorbitori:

Florin Marinescu (Atena), Dimitrie Moruzi şi evenimentele din 1812

Vlad Mischevca (Chişinău), Anul 1812 şi geneza problemei basarabene

Ion Eremia (Chişinău), Chestiunea Basarabiei – poligon pentru intruşi?

Ion Varta (Chişinău), Diplomaţia rusă şi geneza chestiunii Basarabiei în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812

Igor Sava (Cahul), Congresul de Pace de la Berlin, Independenţa României şi sacrificarea Basarabiei

Ramona Stanciu (Târgovişte), Basarabia în prevederile Congresului de pace de la Paris (1856)

Ana Boldureanu (Chişinău), Aspecte ale circulaţiei monetare în Moldova în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812

Discuţii

13.00-14.00 Pauză de prânz / Restaurantul Hotelului Codru

14.00-15.30 Sesiunea 2: Anul 1812 în memorii şi în istoriografie

       Moderator: Igor Şarov

Vorbitori:

Iulian Oncescu (Târgovişte), Anexarea Basarabiei (1812) în memoria diplomaţilor şi călătorilor francezi din secolul al XIX-lea

Emanuel Palea (Târgovişte), Călători străini din secolul al XIX-lea despre anexarea Basarabiei din 1812

Valentin Arapu (Chişinău), Aspecte istoriografice controversate privind activitatea diplomatică a lui Manuc Bei

Andrei Cuşco (Chişinău), Problema Basarabiei de Sud în discursul imperial rus după 1878: viziuni ale alterităţii şi transferuri instituţionale

Sergiu Matveev (Chişinău), Anul 1812 şi anexarea Basarabiei in viziunea lui Karl Marx

Discuţii

15.30-16.00 Pauză de cafea

16.00-18.30 Sesiunea 2: continuare

      Moderator: Igor Şarov

Vorbitori:

Dorin Cimpoeşu (Bucureşti), Două sute de ani de ocupaţie rusească în Basarabia (Republica Moldova) 1812 – 2012

George Enache (Galaţi), Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni şi anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus reflectate în istoriografie

Arthur Tuluş (Galaţi), Ocuparea Basarabiei în 1812. Interpretări în istoriografia comunistă românească

Anatol Petrencu (Chişinău), Istoriografia rusă contemporană despre anexarea Basarabiei (1812)

Ivan Duminica (Veliko Tyrnovo), Сolonizările bulgarilor în Basarabia ca rezultat al Tratatului de pace de la Bucureşti

Discuţii

Lansări de carte

 • Ion Agrigoroaiei, Basarabia în acte diplomatice 1711-1947, Iaşi, Casa Editoriala Demiurg, 2012. Prezintă: Cătălin Turliuc şi Gheorghe Palade
 • Ion Ţurcanu, Bessarabiana. Teritoriul dintre Prut şi Nistru în cîteva ipostaze istorice şi reflecţii istoriografice, Chişinău, Cartdidact, 2012. Prezintă: Igor Şarov

27 aprilie 2012

Hotelul Codru, Sala Roz, str. 31 August 1989, nr. 127, Chişinău

09.00-10.30 Sesiunea 3: Anul 1812 în „aniversări”

       Moderator: Ion Varta

Vorbitori:

Constantin I. Stan (Galaţi), Ecouri ale centenarului răpirii Basarabiei de către Imperiul Rus în România Liberă (1912)

Liviu Bratescu (Iaşi), Discurs istoric şi diplomaţie la 1912. O sută de ani de la anexarea Basarabiei de către guvernul ţarist

Alexandru Istrate (Iaşi), Destinul Basarabiei reflectat în literatura autobiografica şi în presa romaneasca din 1912

Laura Oncescu (Târgovişte), Opinia publică din România şi centenarul anexării Basarabiei

Discuţii

10.30-11.00 Pauză de cafea

11.00-13.00 Sesiunea 4: Impactul anexării Basarabiei

       Moderator: Valentin Tomuleţ

Vorbitori:

Flavius Solomon (Iaşi), Imperiul Rus şi „naţiunile” sale (cazul Basarabiei)

Dinu Poştarencu (Chişinău), Regulamentul privind organizarea regiunii Basarabia din 1818 şi eşuarea aplicării lui

Lucia Sava (Cahul), Anexarea Basarabiei: Mentalitate şi identitate naţională în Basarabia ţaristă

Octavian Ţâcu (Chişinău), Moldovenii în cadrul Imperiului Rus: “comunitate imaginată” între discurs istoriografic şi practici imperiale

Стецкевич Лилия (Krivoi Rog), Этнопсихологические прoцессы в Бессарабии в XIX столетии : поиски путей за сохранение национальной идентичности

Constantin Burac (Bucureşti), Cancelariile europene din prima jumătate a secolului al XIX-lea desprea identitatea româneasca a moldovenilor

Andrei Emilciuc (Chişinău), Izolarea comercial-vamală a Basarabiei după anexarea ei la Imperiul Rus (anii 1812-1830)

Tatiana Varta (Chişinău), Consecinţele raptului teritorial de la 1812 asupra Bisericii ortodoxe române din Basarabia

Maria Danilov (Chişinău), Basarabia, contextul imperial şi dimensiunea religioasă a crizei anexării (primele trei decenii ale secolului al XIX-lea)

Discuţii

13.00-14.00 Pauză de prânz

14.00-15.30 Sesiunea 4: continuare

       Moderator: Valentin Tomuleţ

Vorbitori:

Veaceslav Ciorbă (Chişinău), Biserica Ortodoxă din Basarabia sub stăpânirea rusească (1812-1918)

Silvia Pantaz (Chişinău), Basarabia în contextul relaţiilor comerciale ale Imperiului Rus cu Principatul Moldova în prima jumătate a secolului al XIX (1812/1859)

Ion Gumenâi (Chişinău), Loialitatea faţă de puterea imperială rusă a diferitor pături ale populaţiei în perioada evenimentelor poloneze din 1863

Alexandr Roitman (Chişinău), Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, şi încadrarea ei în Zona Evreiască de Reşedinţă Permanentă. Studiu de caz: evacuarea evreilor din Târgul Floreşti

Valentin Constantinov (Chişinău), Anul 1812 şi întreruperea procesului organic de transformare a conştiinţei medievale româneşti în cea modernă pe teritoriul Basarabiei

Valentina Samoilenco (Chişinău), Participarea nobilimii din Basarabia în organizarea şi activitatea administrativ locală din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Alexandru Argint (Chişinău), Învăţământul din cele trei judeţe sud-basarabene, Cahul, Bolgrad şi Ismail şi cel din restul Basarabiei. Studiu istorico-comparativ

Artur Leşcu (Chişinău), Organizarea sistemului penitenciar sub ocupaţie imperială rusă

Ion Duminica (Chişinău), Impactul anului 1812 asupra romilor basarabeni

Discuţii

15.30-16.00 Pauză de cafea

16.00-17.30 Sesiunea 5: Anul 1812 în discursul public contemporan

      Moderator: Vlad Mischevca

Vorbitori:

Sergiu Musteaţă (Chişinău), Anul 1812 în discursul public al mişcării de emancipare naţională din Republica Moldova (1989-1991)

Coadă Ludmila (Chişinău), Anul 1812 în narativul din Republica Moldova sau de ce ocuparea Basarabiei de către Rusia e un subiect de actualitate

Valentina Ursu (Chişinău), Cultura Basarabiei sub dominaţie ţaristă şi sovietică: studiu comparat

Aurelian Lavric (Chişinău), Apariţia chestiunii Basarabiei în spaţiul geopolitic european

Iulian Gherca, Adrian Viţalaru (Iaşi), Anul 1812 în manualele şcolare din România înainte şi după 1989

Discuţii

17.30-18.00 Sesiunea de încheiere: Concluzii finale

       Moderator: Sergiu Musteaţă, ANTIM, Moldova

Lista participanţilor:

 1. AGRIGOROAIEI, Ion, Iaşi
 2. ARAPU, Valentin, Chişinău
 3. ARGINT, Alexandru, Chişinău
 4. BOLDUREANU, Ana, Chişinău
 5. BRATESCU, Liviu, Iaşi
 6. BURAC, Constantin, Bucureşti
 7. CHICUŞ, Nicolae, Chişinău
 8. CIMPOEŞU, Dorin, Bucureşti
 9. CIOBANU, Veniamin, Iaşi
 10. CIORBĂ, Veaceslav, Chişinău
 11. COADĂ, Ludmila, Chişinău
 12. CONSTANTINOV, Valentin, Chişinău
 13. CUŞCO, Andrei, Chişinău
 14. DANILOV, Maria, Chişinău
 15. DUMINICA, Ion, Chişinău
 16. DUMINICA, Ivan, Veliko Tyrnovo
 17. EMILCIUC, Andrei, Chişinău
 18. ENACHE, George, Galaţi
 19. EREMIA, Ion, Chişinău
 20. GHERCA, Iulian, Iaşi
 21. GUMENÂI, Ion, Chişinău
 22. ISTRATE, Alexandru, Iaşi
 23. LAVRIC, Aurelian, Chişinău
 24. LEŞCU, Artur, Chişinău
 25. MARINESCU, Florin, Atena
 26. MATVEEV, Sergiu, Chişinău
 27. MISCHEVCA, Vlad, Chişinău
 28. MUSTEAŢĂ, Sergiu, Chişinău
 29. ONCESCU, Iulian, Târgovişte
 30. ONCESCU, Laura, Târgovişte
 31. PALADE, Gheorghe, Chişinău
 32. PALEA, Emanuel, Târgovişte
 33. PANTAZ, Silvia, Chişinău
 34. PETRENCU, Anatol, Chişinău
 35. POŞTARENCU, Dinu, Chişinău
 36. ROITMAN, Alexandr, Chişinău
 37. SAMOILENCO, Valentina, Chişinău
 38. SAVA, Igor, Cahul
 39. SAVA, Lucia, Cahul
 40. SOLOMON, Flavius, Iaşi
 41. STAN, Constantin I., Galaţi
 42. STANCIU, Ramona, Târgovişte
 43. STETSKEVYCH, Lilia, Krivoi Rog
 44. STETSKEVYCH, Vitalij, Krivoi Rog
 45. ŞAROV, Igor, Chişinău
 46. TOMULEŢ, Valentin, Chişinău
 47. TULUŞ, Arthur, Galaţi
 48. TURLIUC, Cătălin, Iaşi
 49. ŢÂCU, Octavian, Chişinău
 50. ŢURCANU, Ion, Chişinău
 51. URSU, Valentina, Chişinău
 52. VARTA, Ion, Chişinău
 53. VARTA, Tatiana, Chişinău
 54. VIŢALARU, Adrian, Iaşi
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.