„Regionalizarea României - între tradiţie şi model european” - Conferinţă la Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureş - Ziaristi OnlineZiaristi Online

„Regionalizarea României – între tradiţie şi model european” – Conferinţă la Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureş

Universitatea Petru Maior - Conferinta Regionalizare 2013DEPARTAMENTUL ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
CENTRUL DE CERCETARE PENTRU DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIO – UMANE

INVITAŢIE

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa „Regionalizarea României – între tradiţie şi model european”, organizată sub forma unui forum de analiză şi discuţii de Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative şi Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş.

Guvernul a iniţiat revizuirea Constituţiei concomitent cu un proces de regionalizare şi descentralizare a României. Acest demers se află într-o etapă de conceptualizare şi fundamentare, în căutarea criteriilor care să faciliteze conturarea alternativelor viabile de regionalizare, potrivit cu oportunităţile şi Tradiţiile României. Contextul European constituie necesitatea de armonizare a geografiei politice din ţările U.E.
Tema devine astfel de actualitate şi organizatorii consideră utilă dezbaterea publică, tematică şi ştiinţifică sub auspiciile Universităţii noastre implicată în viaţa comunităţii, unde toate opiniile sunt bine – venite.
La manifestare sunt invitaţi să conferențieze cadre didactice de la instituţii academice din România, practicieni ai dreptului, specialişti în administraţie publică, sociologie, istorie şi relaţii internaţionale .

Conferinţa va avea loc în data de 24 mai 2013 la sediul Universităţii ”Petru Maior” din Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 1, Aula Magna.

Înscrierea participanţilor la conferinţă se face prin mail la adresa conferintaregionalizare@yahoo.com, tel. 0740 396976, persoană de contact – drd. Alexandrina Tomuş.
Vă aşteptăm cu drag.

Cu stimă,

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean
Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop

Preşedintele Senatului Directorul Centrului de Cercetare

Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş pentru Drept şi Ştiinţe Socio-Umane
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Actori probandi

Consecventă misiunii asumată prin lege de formare, prin educație și cercetare ștințifică Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, continuând tradiția școlii românești și a marilor cărturari, în spiritul reînnoirii ancorat în valorile europene ale statului de drept, ”universitate pentru comunitate” aduce prin această conferință și forum de discuții sub auspicii academice dezbaterea cu tema Regionalizării României.

Dorim să vedem și să abordăm din interior cu serioasă implicare frământările întregii societăți românești și parcursul de desfășurare pe etapele firești ale orizontului de așteptare în noua direcție de dezvoltare și organizare a structurilor administrative ce vor rezulta din modul cum va arăta România viitoare în urma pachetului legislativ, al competențelor, al modului de ierarhizare administrativă.

Teoretic se operează cu concepte generate de o documentare laborioasă, impuse în legiferare de rațiuni practice care să facă posibilă valorificarea resurselor umane și economice de care dispune România, pentru care nu există doar un scop în sine ci o majoră determinare exprimată prin valențe și principii cu aplicații directe în toate sectoarele vieții publice și private ale fiecărui cetățean.

Premisele decizionale pot fi mai realiste doar în măsura în care sunt cunoscute năzuințele fiecăruia, binele colectiv nu este doar o simplă noțiune abstractă.

Mediul academic devine scena pe care se exprimă diversitatea de opinii, chiar critice însă promovate cu bună-credință și profesionalism, totul sub semnul argumentelor, finalizate în decantarea unui aparat analitic și de sinteză.
Numai prin măsuri și reglementări viabile are și poporul român dreptul să creadă în reușita unui zbor neîntrerupt spre propria împlinire cu vocația construcției unei Europe a viitorului.
Lectori salutem!

Prof. univ. dr. Călin Enăchescu
Rectorul Universității ”Petru Maior” din Tîrgu Mureș

Prof univ. dr. Cornel Sigmirean Prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop
Președintele Senatului Universității Directorul Centrului de Cercetare
pentru Drept şi Ştiinţe Socio-Umane

PARTICIPANTI

Prof.univ. Radu BALTASIU
Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române

Prof.univ. Lucian CHIRIAC
Universitatea „Petru Maior”din Tg. Mureş, România

Prof.univ. Simion COSTEA
Universitatea „Petru Maior”din Tg. Mureş, România

Liviu DRAGNEA
Viceprim-ministru Guvernul României
portofoliul Administraţiei şi Dezvoltării Regionale

Mircea DUȘA
Ministrul Apărării Naționale, Guvernul României

Academician Constantin C. GIURESCU
Academia Română, Bucureşti
Senatul României

Prof. Ioan LĂCĂTUȘU
Centrul European de Studii Covasna –Haghita

Academician Ioan Aurel POP
Academia Română, Bucureşti
Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, România

Prof.univ. Ioan SABĂU-POP
Universitatea „Petru Maior”din Tg. Mureş, România

ÎPS Ioan SELEJAN
Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei

Prof.univ. Cornel SIGMIREAN
Universitatea „Petru Maior”din Tg. Mureş, România

Academician Alexandru SURDU
Academia Română, Bucureşti
Universitatea „Titu Maiorescu” din București, România

Prof.univ. Petre ŢURLEA
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Prof.univ. Larry L. WATTS
Istoric

In cadrul Conferinţei va avea loc decernarea premiului “Mile Carpenişan” pentru curaj şi excelenţă in jurnalism – 2013, lui Dan Tanasă, de către Asociaţia Civic Media, şi lansarea volumului istoricului american Larry Watts “Cei dintâi vor fi cei urmă. România şi sfârşitul Războiului Rece”, în prezenţa autorului.

Diploma Premiul Mile Carpenisan 2013 - Asociatia Civic Media -  Dan Tanasa - Ziaristi Online

COMITETUL DE ORGANIZARE

CO-PREŞEDINŢI
Cornel SIGMIREAN
Ioan SABĂU-POP

SECRETARI AI CONFERINŢEI
Adrian Vasile BOANTĂ
Olimpiu A. SABĂU-POP
Alexandrina Camelia TOMUȘ

RESPONSABIL MEDIA
Lucian SĂCĂLEAN

MEMBRI
Mihaela CÎMPEAN
Adrian DRAGOȘ
Horea HĂDĂRĂU
Teodora PRECUP
Cristian SOMOȘAN
Daniel ȘTEFAN

Universitatea Petru Maior - Parteneri Conferinta Regionalizare 2013 - Ziaristi Online

COMENTARIU

România, ţara amintirilor despre viitor ?

Forum de analiză și discuții a oportunității regionalizării, Conferinţa „Regionalizarea României – între tradiţie şi model european”, organizată de Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Facultății de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative  și Facultatea de Științe și Litere, Departamentul Istorie și Relații Internaționale, sub egida Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureş îşi propune, în mod lăudabil,   căutarea criteriilor și modalităților care să faciliteze conturarea alternativelor viabile de regionalizare în plan legislativ și administrativ.

Asociaţia ANIMA FORI, prin proiectul PATRIMONIUL TOPONIMIC NAŢIONAL doreşte să pună în lumina dezbaterilor, importanţa denumirilor de locuri, localităţi, străzi şi faptul că toponimia teritoriilor respective este strâns legată de istoria, etnologia, sociologia, geografia ţării, dar şi de lexicologie, etimologie, derivatologie, istoria limbii române.

Istoria oraşelor şi a regiunilor istorice se reflectă în modul în care au fost atribuite denumiri străzilor, altor unităţi administrative şi obiective, localităţilor, regiunilor. Analizând aceste denumiri, o mare parte dintre ele amintesc de istoria locului, cu toate că trecem zilnic pe lângă ele fără a le acorda atenţia cuvenită. Toponimia administrativă este, fără îndoială, unul din modurile de exprimare a memoriei colective.

Habermas numeşte patriotism constituţional, sentimentul patriotic legat de principiul însuşi al statului de drept, nu de o naţiune culturală şi nici de o istorie particulară (31 mai 2003, Habermas, Derrida, Manifest asupra identităţii europene, Frankfurter Allgemeine Zeitung şi Libération).

România, fără memoria sa, ar fi o Românie amnezică, parte a unei Europe a amintirilor despre viitor. Componenta afectivităţii este cheia memorialului identitar naţional. Societăţile umane nu sunt formate din subiecţi de drept sau din cetăţeni, ci din indivizi concreţi, care au pasiunile şi sentimentele lor particulare.  Ignorarea imaginarului naţional ar avea consecinţe nedorite asupra naţiunii române care, în absenţa memoriei sale istorice, e foarte greu de crezut că poate exista.  „Asumându-mi neamul, dezbătrânesc (mă adaug fiinţei sale nemuritoare), netrăindu-l, îmbătrânesc cu o viteză teribilă, mă întunec, nici nu-mi pot aminti că am trăit, căci însăşi amintirea este un proces de memorie colectivă, cum ne învaţă Jung.”- scrie prof.univ.dr. Ilie Bădescu, în CLIPA.

Schimbările, în contextul actual, din şcoală, mass media, politică tind spre golirea statului român de conţinutul său naţional, prin ştergerea memoriei identitare, cetăţenia naţională urmând să devină, treptat, inconsistentă.

Asociaţia ANIMA FORI

Print Friendly, PDF & Email

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.