INST la 20 de ani. Academia Romana aniverseaza doua decenii de la crearea Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului de catre Profesorul Radu Ciuceanu - Ziaristi OnlineZiaristi Online

INST la 20 de ani. Academia Romana aniverseaza doua decenii de la crearea Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului de catre Profesorul Radu Ciuceanu

 Invitatie Institutul National pentru Studiul Totalitarismului INST Aniversare 20 de ani cu Prof Raduc Ciuceanu la Academia Romana20 de ani de la crearea primului institut de cercetare a

totalitarismului în România

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST), aflat în subordinea Academiei Române, aniversează în 26-27 septembrie a.c. două decenii de activitate. Fondat în aprilie 1993, INST şi-a consacrat activitatea cercetării  trecutului recent al României, editării de studii, volume de documente, sinteze monografice, memorii, dicţionare biografice si enciclopedii.

Periodicul trimestrial “Arhivele Totalitarismului” publicat de INST împlineşte şi el în acest an două decenii de apariţie neîntreruptă.

Pentru a marca aniversarea, INST organizează în perioada 26-27 septembrie a.c.  conferinţa cu participare internaţională FENOMENUL TOTALITAR: ÎNTRE REALITĂŢI ISTORICE ŞI ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE.

Conferinţa va debuta cu o şedinţă aniversară în Aula Academiei Române (26 septembrie 2013, ora 10.30), eveniment la care sunt invitaţi să participe, pe lângă membrii din conducerea Academiei, personalităţi ale vieţii publice şi ştiinţifice din România. În finalul sesiunii aniversare vor fi acordate diplome şi medalii de onoare unor personalităţi ale vieţii publice şi ştiinţifice, care au fost alături de INST în cele două decenii de activitate.

Conferinţa va continua cu trei sesiuni de comunicări ,organizate la sediul INST din str. Arh. Grigore Cerchez, nr.16, Sector 1, Bucureşti, unde sunt invitaţi să-şi prezinte cele mai recente rezultate ale cercetărilor peste 20 de specialişti  din România, Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Tematica lucrărilor conferinţei include subiecte privind  relaţiile internaţionale în timpul Războiului Rece, rezistenţa şi disidenţa anticomunistă, dezbateri istoriografice despre  totalitarism,  situaţia exilului românesc ş.a.

Sunt aşteptaţi să asiste la dezbateri cercetători, profesori, studenţi, precum şi cei interesaţi de istoria recentă a României.

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

INST – 20 DE ANI DE ACTIVITATE (1993-2013)

CONFERINŢĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

FENOMENUL TOTALITAR: ÎNTRE REALITĂŢI ISTORICE ŞI ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE

26 – 27 septembrie 2013

JOI, 26 septembrie

Sesiune aniversară „INST – două decenii de activitate”

10.30 – 12.30 – Aula Academiei Române

SECŢIUNEA I, sediul INST

Moderatori: Constantin Hlihor, Radu Ciuceanu
16.00 – 17.00
* A.S. Stîkalin (Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, Federaţia Rusă), Probleme ale relaţiilor URSS şi Iugoslaviei cu România în notele de convorbiri ale liderilor sovietici şi iugoslavi (1945-1964)
* Ion Şişcanu (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi), Foametea din URSS în anii 1946-1947: între starea de fapt şi coordonatele istoriografice postsovietice
* Elena Negru (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), Contactele umane dintre RSSM şi RSR sau mitul ,,prieteniei frăţeşti” şi ,,piatra din sân” a PCM (anii 1960 – 1980)
* Constantin Hlihor (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”), Imaginea comunismului românesc şi a rezistenţei anticomuniste în istoriografia postdecembristă

Dezbateri: 17.00 – 17.30

17.30 – 18.30
* Anna Gladişeva (Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, Federaţia Rusă), Reflectarea în presa sovietică a Revoluţiei din România din decembrie 1989
* Gheorghe Cojocaru (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), „Dezgheţul” lui Nikita Hruşciov şi unele aspecte ale problemei Basarabiei.
* Octavian Roske (INST), Colectivizarea agriculturii în România. Strategia modernizării: între opţiuni ideologice şi decizii pragmatice
* Dinu Zamfirescu (CNSAS/IICCMER), Cercetarea exilului românesc din perioada regimului comunist: realizări istoriografice şi noi direcţii de cercetare

Dezbateri: 18.30 – 19.00

VINERI, 27 septembrie, sediul INST

SECŢIUNEA a II -a

Moderatori: Dinu Zamfirescu, Octavian Roske
9.30 – 10.45
* Răzvan Theodorescu (Academia Română), Cele patru vârste nedemocratice ale României secolului al XX-lea
* Radu Ciuceanu (INST), Adevăr şi dezinformare în procesele staliniste ale anilor ‘50
* Constantin Buchet (INST), Abordări ştiinţifice în tematica centrelor de putere. Studiu de caz: volumele I.N.S.T.
* Ion Constantin (INST), Cultura în rezistenţa poloneză împotriva sistemului totalitar comunist din perioada ”Solidarităţii“
* Vlad Mitric-Ciupe (Universitatea Spiru Haret), Mecanisme Represive în Facultatea de Arhitectură din Bucureşti (1944-1953)

Dezbateri: 11.00 – 11.15

11.15 – 12.30
* Florin Abraham (INST), Istoriografia recentă a comunismului: mize, provocări, dileme
* Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”), Particularităţi ale cercetării extremei drepte după căderea comunismului
* Emilian Colceru (Asociaţia pentru Promovarea Culturii şi Responsabilizare Civică, Bucureşti), Predarea istoriei in România postcomunistă
* Nicolae Drăguşin (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”), Comunismul ca religie politică. Comentarii bibliografice la o direcţie de cercetare
* Felician Duică (Camera Deputaţilor), Memoria victimelor regimului comunist reflectată în procesul legislativ

Dezbateri: 12.30 – 12.45

12.45 – 13.00 Prezentare de carte INST

13.00 – 15.00 – Pauză de masă

SECŢIUNEA a III -a
Moderatori: Florin Abraham, Constantin Buchet
15.00 – 16.15
* Lucian Bogdan (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj), Poziţia SUA faţă de instaurarea totalitarismului comunist în România postbelică. Nuanţări şi clarificări conceptuale
* Constantin Moraru (Arhivele Naţionale Centrale), România şi problema emigraţiei în discuţiile de la Washington, dintre Nicolae Ceauşescu şi organizaţiile evreieşti americane-11 iunie 1975
* Ciprian G. Niţu (Universitatea de Vest, Timişoara), Dictatură şi dezvoltare economică în cadrul regimurilor lui Nicolae Ceauşescu şi Park Chung Hee
* Emanuel Copilaş (Universitatea de Vest, Timişoara), Comunişti “nativi” versus comunişti “moscoviţi”: strategii de reconstruire identitară a naţional-comunismului în România post-comunistă
* Cristina Preutu (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi), Direcţii şi tendinţe metodologice în studiul propagandei sovietice

Dezbateri: 16.15 – 16.30

Pauză de cafea: 16.30 – 17.00

17.00 – 18.00
* Dumitru Lăcătuşu (IICCMER), Procesul „antifasciştilor” de la Craiova (1936)
* Alin Spânu, Un obiectiv major al totalitarismului comunist: neutralizarea foştilor funcţionari din serviciile de informaţii
* Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru (CNSAS), „Ultimul serviciu închinat Partidului”: mărturisirile din procesele-spectacol de la Moscova şi din democraţiile populare
* Ion Râşnoveanu (Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I, Constanţa), Nicolae Lubomirov: erou sau criminal de război?
* Flori Bălănescu (INST), Urmările demascărilor de la Piteşti. Studiu de caz: Emil Căpraru

Dezbateri: 18.00 – 18.30

18.30: Cocktail

Închiderea conferinţei

Detalii despre eveniment la tel: 021. 230.69.92,  fax: 021.230.76.82  şi e-mail inst.academia@gmail.com.

Surse: Totalitarism.ro / Ziaristi Online

Institutul National pentru Studiul Totalitarismului INST Aniversare 20 de ani cu Prof Raduc Ciuceanu la Academia Romana

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.