FACLIA: Un album despre BIOGRAFIA UNEI BIRUINŢE: PĂRINTELE JUSTIN MĂRTURISITORUL - Ziaristi OnlineZiaristi Online

FACLIA: Un album despre BIOGRAFIA UNEI BIRUINŢE: PĂRINTELE JUSTIN MĂRTURISITORUL

Despre Parintele Justin Marturisitorul in Ziarul Faclia din ClujUn album despre BIOGRAFIA UNEI BIRUINŢE: PĂRINTELE JUSTIN MĂRTURISITORUL

12 noiembrie 2013,7:00 am | Articol scris in CULTURA

Justin Marturisitorul1Un album despre care autoarea, Cristina Nichituş Roncea, reputat artist fotograf, mărturiseşte că este”un Album de suflet şi din suflet. Acesta e micul meu omagiu adus Părintelui şi vieţii monahale, pe care îl închin atît tuturor celor care l-au cunoscut şi s-au bucurat de minunile sale, cît şi celor care, sper, atunci cînd vor vedea chipul blînd şi ochii luminoşi din fotografiile Albumului, îşi vor dori să îl cunoască şi să se împărtăşească de-acum încolo din harul şi dragostea sa. Dedic, aşadar, această lucrare tuturor celor care iubesc România. Cine îl iubeşte pe Părintele Justin iubeşte România şi cine iubeşte cu adevărat România nu poate să nu-l iubească pe Părintele Inimilor”. „Părintele Justin Mărturisitorul” – titlu ales de Cristina Nichituş Roncea pentru albumul său de fotografie, cu sute de fotografii alb-negru şi color însoţite de vorbe de duh ale PJustin Marturisitorul4ărintelui Justin Pârvu – este omagiul autoarei în memoria ultimului mare duhovnic al Ortodoxiei româneşti, din generaţia jertfelnică a sfinţilor şi martirilor închisorilor comuniste. Supranumit de popor „Duhovnicul Neamului” şi „sfîntul lui Dumnezeu de la Petru Vodă”, Părintele Justin Pârvu, intrat în oastea mănăstirească a Mîntuitorului şi Sfinţilor Arhangheli la nici 18 ani, apoi preot militar voluntar pe Frontul de Est şi deţinut politic timp de 16 ani, a plecat la Ceruri la 16 iunie anul acesta, la vîrsta de 94 de ani. 100.000 de pelerini s-au închinat la catafalcul său, înainte şi în timpul înmormîntării de la Mănăstirea Petru Vodă.

Albumul, în care calitatea imaginii dobîndeşte virtuţile înălţătoare ale cuvîntului acestui adevărat ostaş al lui Iisus Hristos – Părintele Justin Pârvu – surprinde, potrivit unor aprecieri, „vraja clipei fugare înveşnicite în imagine”, dar este şi o datorie de credinţă: „Cu inteligenţa sa extraordinară şi harul său dumnezeiesc, Părintele a încurajat-o pe cea care a devenit, cu binecuvîntarea sa, Cristina Nichituş Roncea, să înregistreze fotografic – şi sînt cîteva sute de fotografii, alese din peste zece mii de cadre color şi alb-negru realizate la mănăstirile şi aşezămintele de copii şi de bătrîni de la Petru Vodă – tot ceea ce se ridicase din ţărînă, de la ziduri la suflete, în ceea ce a considerat apoJustin Marturisitorul3i ca fiind «Un Pateric viu!»” Albumul cuprinde şi fotografii de arhivă din viaţa Părintelui şi biografia detaliată a acestuia, scrisă de Monahul Filotheu şi de Maica Neonila, ucenici ai marelui duhovnic de la cele două mănăstiri ctitorite de Părintele Justin la poalele Ceahlăului, capitolele albumului fiind alcătuite urmînd cîteva dintre marile sărbători ale creştinătăţii, în ordinea în care autoarea le-a trăit alături de Părintele Justin şi de obştile de la Petru Vodă: Naşterea Domnului, Sfintele Paşti, Adormirea Maicii Domnului, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Anul Nou şi Sfîntul Vasile cel Mare. Urmează capitolele Ultima aniversare şi ultima binecuvîntare şi, la final, capitolul care vorbeşte despre viaţă, moarte şi iarăşi viaţă, Înmormîntarea Părintelui Justin. VIAŢĂ, MOARTE, VIAŢĂ – iată înţelesul pămîntean şi ceresc al elaborării acestui album-operă de artă şi de credinţă.

Cristina Nichituş Roncea întregeşte prin această lucrare demersul început cu albumul său precedent, „Precum în cer, aşa şi pe pămînt”. Apărut la Editura Mica Valahie din Bucureşti, albumul intitulat PĂRINTELE JUSTIN MĂRTURISITORUL a fost lansat în premieră la Bucureşti, la 26 septembrie a.c., la Academia RomâJustin Marturisitorul2nă, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la fondarea Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, condus de profesorul Radu Ciuceanu, el însuşi unul dintre susţinătorii demersului de a se conferi cetăţenia de onoare post-mortem Părintelui Justin Pârvu în oraşul Baia Sprie, loc al suferinţei sale din timpul detenţiei la minele de plumb şi sare.

Potrivit d-nei Aspazia Oţel Petrescu, cea care semnează „Cuvîntul Înainte”, „Albumul acesta este un elogiu adus frumuseţii divine şi este capabil să înfioare orice inimă, chiar şi pe aceea care nu cunoaşte miracolul tainic prin care Domnul Iisus se aşază pe altarele din bisericuţele pitite pe un picior de plai, lîngă o gură de rai, aievea”. Neputînd fi povestit, Albumul acesta se cere deschis ca o carte de învăţătură, admirat simplu şi direct. În tăcere şi cu smerenie.

Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro

Sursa: Ziarul Faclia

Vedeti si: ParinteleJustinParvu.Ro

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.