Andrei Pleşu, "Adevărul" şi Adevărul ca Persoană - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Andrei Pleşu, “Adevărul” şi Adevărul ca Persoană

Andrei Plesu - Adevarul

Foto: Ziarul “Adevarul”

Adevărul ca poveste ca Persoană

Sesizând ca de obicei o lacună inexistentă, d-l Pleşu s-a simţit dator să-şi plătească o datorie veche de 30 de ani, de când Noica îi dăduse de făcut un eseu pe marginea Evangheliei. Exponent al unui curent de exegeză cu meticulozitate emancipat de vreo comuniune cu Duhul, nu poate hrăni sufletele care cunosc din trăire şi din lucrare atât puterile (şi limitele) raţiunii, cât şi nevoia, puterea şi gustul Duhului. Deschizător de drumuri gata bătătorite, complet ignorant faţă de nobleţea cugetării hristice, zisul domn pe care-l putem încă admira în filmările din decembrie 89 ca jubilator profesionist în faţa gloriei iliesciene n-ar fi obiectul acestei scrieri dacă nu s-ar tot afişa sub tutela ierarhilor ortodocşi. Mai precis ni s-a părut interesant – dacă nu tragicomic – cum cel ce se voieşte original cere girul Tradiţiei, iar cei ce reprezintă Tradiţia se voiesc aggiornatori.

Respectăm libertatea fiecăruia de a crede, a alege, a exprima, însă este o datorie culturală şi de conştiinţă a amenda o altminteri inimaginabilă frăţietate între arhierei care exultă întru gnosticisme în vreme ce-i ocultează pe Sfinţi, şi zisul scriitor, specialist în a lua „la şto” – cum zice dumnealui – nu doar lucrurile de suprafaţă în care e expert, şi care acum, iată, face un salt calitativ şi se preocupă cu suavitatea sa sfertodoctă teologic de cele mai adânci cuvinte spuse vreodată – pildele Dumnezeului celui Întrupat.

Ne întrebăm, fireşte, care e publicul ţintit de această ridicolă manevră. Pentru că nici omul dus la biserică nu se înghesuie la tâlcuiri încropite de editorialistul de la Plai cu boi, nici ateul consumator de creaţii în haine elitiste n-ar consimţi să mediteze, fie şi de la distanţă, la vreun cuvânt al lui Hristos citat, deh, de nevoie în carte. Rămâne varianta căldiceilor bombastici, grosul aplaudacilor pe condică la Adevărul. E al plebei să idolatrizeze şi al regescului să cerceteze esenţa. Egida reală a acestui eveniment? Orbia şi orbecăiala, „hainele cele noi ale împăratului”, secta papionului.

Ortodoxul nu-i interesat de ruminaţie ca ateii, nici de elucubraţie ca gnosticii, nici de speculaţie ca protestanţii, nici de scolastică, ca romano-catolicii, ci numai de revelaţie – «De ce le vorbeşti lor în pilde? Ca auzind, să nu priceapă şi văzând, să nu înţeleagă». Vedem cum, fără să vrea, cartea d-lui Pleşu e mărturie vie a adevărului acestui verset.

Cartea d-lui Pleşu urmează cu fidelitate linia domniei sale de temerar în propriul exerciţiu de sterilitate. Bineînţeles, ca măiestrie a introspecţiei de tip esoterist, are acea preţiozitate a tonului relaxat. Un „exerciţiu de admiraţie” care-şi ascunde tristeţea nemântuirii sub voalurile unei bonomii studiate până la greaţă, ca într-un mefistofelic lied wagnerian.

Autentici gânditori creştini precum Steinhardt sau Ţuţea, deşi aveau supleţea duhului ca rod al suferinţei pentru Evanghelie şi pentru luminarea neamului, dincolo de vivacitatea, pătrunzimea şi nesfârşirea vederii minţii lor, au taxat nemilos heterodoxia d-lui Pleşu. Noi de ce am fi mai puţin lucizi, acum când dovezile sunt şi mai flagrante?

Totuşi: dacă un autor heterodox îşi poate exercita, nestingherit – decât de conştiinţa sa -, dreptul de liberă expresie garantat de Constituţie, ierarhilor şi preoţilor le este interzis de Sinoade Ecumenice să tâlcuiască Scriptura în afara înţelegerii Sfinţilor Părinţi. Altfel ar fi ca şi cum Sfântul Apostol Petru i-ar duce trena lui Simon Magul.

Elanul dat de ierarhi unei scrieri heterodoxe înseamnă cedarea puterii toiagului arhieresc cuiva ale cărui eforturi par a viza epurarea minţilor intelighenţiei, înainte de a apuca să fie catehizate, de orice concept, atitudine sau virgulă patristică, temeinic apostolică. Care altul ar fi scopul încurajării unui astfel de tip de meditaţie dacă nu acela ca să se înrădăcineze în ramura exegezei biblice metodologia speculativă care s-o înlocuiască pe cea bazată pe revelaţie şi pe sângele martirilor? D-l Pleşu nu se poate dezice nici de prima, nici de a doua sa natură, că doar s-a ocupat o viaţă cu înjurarea cugetului ortodox, ca urmaş spiritual şi legatar al propagandistului bolşevic Silviu Brucan. Cum să se ancoreze vreodată în Adevăr, dacă minţind, trucând, mai primeşte şi ovaţii!? Nu pe drept cuvânt zicea dumnealui că suntem o ţară de laşi în gândire? De bună seamă cei ce-l ovaţionează îi demonstrează veridicitatea spusei…

Realul Autor al Pildelor, Mântuitorul Iisus Hristos, nu Se dezvăluie prin exegeze peste care, după sminteală, se va aşterne uitarea. El se face cunoscut celor curaţi cu inima, chiar dacă n-au bibliografie bogată, ca şi celor bogaţi în înţelepciune, care ştiu să-L descopere pe buzele purtătorilor de Hristos, Sfinţi, şi rămâne mereu accesibil şi Acelaşi pentru toţi cei care-L caută nu din snobeală de agora, ci ca să se mântuiască.

George Ursu

Sursa: Ziaristi Online

Parabolele-lui-Iisus-de-la-Humanitas-Adevarul-ca-poveste-de-Andrei-Plesu

 

 

Print Friendly, PDF & Email

2 comments

 1. Maria

  …acestor oameni nu le este de ajuns că legea civilă in unele tari le permite această căsătorie,
  ci vor să-L forțeze pe Tatăl să le dea și binecuvântarea Lui.
  El însă nu poate să facă acest lucru pentru că în ochii Lui, această căsătorie reprezintă un păcat grav.
  -Răul, indiferent cum îl deghizăm, nu poate fi transformat într-un un act bun în ochii Tatălui Meu.
  -Eu voi salva fiecare suflet care Mă recunoaște și care Îmi cere iertare pentru păcatele sale.
  -El se va strădui întotdeauna să protejeze familiile deoarece acela este locul în care omul muritor
  descoperă pentru prima oară iubirea.
  -Fiecare dintre voi este un copil drag al lui Dumnezeu.
  Această cunoaștere va tâșni dintr-un instinct uman înrădăcinat, ca și la un copil care,
  separat de părinții săi naturali, îi va recunoaște pe cei care sunt sânge din sângele lui
  chiar dacă va dura o viață întreagă până când îi va regăsi. MariaMilostiviriiDivine

  Când intrăm în Biserică în ziua nunţii noastre, în momentul în care spunem „Da”-ul nostru,
  promiţând să fim fideli mereu, în bucurie şi în durere, în sănătate şi în boală, etc,
  ştiţi cui promitem toate acestea? În faţa preotului şi a rudelor, da,
  dar promitem direct Lui Dumnezeu Tatăl. El e Martorul principal,
  când spunem aceste cuvinte
  şi le scrie cu litere de aur în Cartea Vieţii.
  -Când cineva este infidel căsătoriei sale, este înfidel Lui Dumnezeu.
  -În spatele păcatului este întotdeauna cel rău. Îi deschidem uşa lui atunci când păcătuim grav.
  Şi apoi ne plângem că Dumnezeu nu ne iubeşte .
  -=Orgoliul este cel care deturnează sufletul de la calea cea bună.
  -De fiecare dată când participăm la o Liturghie, Domnul ne dă Harul de a repara răul pe care l-am comis.
  spune GloriaPolo.

  -La fiecare avort provocat, raul capătă mai multă putere.
  Am văzut medicul luând un fel de cleşte cu care mi-a prins copilul şi
  l-a făcut bucăţi. Acest copil striga cu multă putere.. copilul ţipă atât de tare încât tremură tot Cerul.
  -In schimb, se aude un strigăt de bucurie şi de triumf în iad.
  -Să ştiţi că imediat după fecundare el-oul primeşte un suflet adult.
  -Dar oare înţelegeţi şi suferinţa pe care avortul ne-o provocăm nouă înşine,
  şi cum răul pune stăpânire pe viaţa nostră? spune GloriaPolo.
  -singur Dumnezeu este Cel care dă şi ia viaţa.

  ..îţi cerem să înlături din fiecare inimă de pe întregul Pământ
  dorinţa de a săvârşi păcatul avortului.
  Înlătură vălul de minciună pe cel rau l-a pus peste inimile oamenilor
  făcându-i să creadă că desfrâul înseamnă libertate!
  Fă-i să înţeleagă că cel ce păcătuieşte nu este liber ci este sclavul păcatului!
  O, Isuse, reînnoieşte în inima întregii lumi,
  respectul pentru viaţa umană, din momentul concepţiei sale! Amin!

  „Eu sunt Domnul dimineţii şi Paznicul nopţii.
  Eu aşez soarele, luna şi stelele la locurile lor.
  Eu revărs ploaia din Cer ca să hrănească pământul.
  Eu îţi răcoresc fruntea când te scoli.
  -Nenumărate sunt minunile creaţiei Mele. Eu sunt Tatăl Veşnic,
  Patriarhul tuturor generaţiilor. Eu Sunt Cel ce Sunt!
  -Astfel să îţi aminteşti de Mine şi să te bizui pe Mine, mereu
  încrezător în Providenţa Mea Divină,
  care se revarsă asupra întregii omeniri, ca roua asupra firelor gingaşe de iarbă.
  -După cum lumea a fost creată de o Mână perfectă, învaţă deci să cauţi
  perfecţiunea Mea în fiecare clipă prezentă.
  -Tapiseria pe care o ţes pentru fiecare suflet în parte este fără precedent,
  ocaziile de har sunt din belşug şi fără cusur.
  -Eu te atrag în cele mai tainice Lăcaşuri ale Inimii Eterne a Fiului Meu”.

  =Eu sunt Tatăl Veşnic, Creatorul Universului.
  Eu sunt Cel Ce porunceşte anotimpurilor.
  Eu sunt Cel Ce chem viaţa din pământ, primăvara.
  Eu sunt Cel Ce creează viaţa nouă şi plină de sevă.
  Eu sunt Cel Ce reînnoieşte pământul şi aduce ploile blajine să-l cureţe.
  Eu sunt în vânturile puternice care gonesc norii din faţa soarelui
  şi înlătură frunzele uscate de pe mlădiţele cele noi şi fragile.
  Eu sunt în aerul verii, încălzindu-l cu Suflarea Mea iubitoare,
  aşa încât întreaga natură să poarte rod la timpul cuvenit.

  -Eu sunt Tatăl Veşnic, Acela Care în nopţile răcoroase de toamnă
  pictez pe fiecare frunză din fiecare copac al Meu un desen perfect,
  încât atunci când te trezeşti,
  să te poţi minuna de lucrul Mâinilor Mele.
  -Eu sunt Domn peste întreaga recoltă,
  peste grânele câmpului, peste fructe şi legume.
  -Eu sunt Cel Ce le dau viaţă din preaplinul mărinimiei Mele.

  -Iarna, din nou, îngădui pământului odihna.
  Eu răcesc aerul şi umplu bolta cu fulgi de zăpadă,
  fiecare cu o formă unică, imaginată de Mine.
  -Pământul e învăluit de linişte şi pentru o clipă
  puteţi simţi bătaia Inimii Mele Milostive,
  în timp ce copiii Mei
  aşteaptă naşterea Fiului Meu Cel Unul-Născut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.