Familia Aurei Ion îl acuză pe ministrul Transporturilor, Dan Costescu, de tergiversarea anchetei asupra accidentului din Munţii Apuseni. SCRISOARE DESCHISĂ - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Familia Aurei Ion îl acuză pe ministrul Transporturilor, Dan Costescu, de tergiversarea anchetei asupra accidentului din Munţii Apuseni. SCRISOARE DESCHISĂ

Accidentul Aviatic din Muntii Apuseni - Aura IonSCRISOARE DESCHISĂ

CĂTRE MINISTRUL TRANSPORTURILOR,

DOMNUL DAN MARIAN COSTESCU

Adresată de Familia Aureliei Ion – victimă a catastrofei aviatice

din Munţii Apuseni, decedată la data de 21 ianuarie 2014

Domnule Ministru,

Noi, Ion Ioana, Ion Valentin, Ion Lucreţia Alexandra, Ion Alexandru Victor, Ciucă Mariana, în calitate de succesori ai victimei AURELIA ION, vă găsim răspunzător de pasivitatea angajaţilor instituţiei pe care o conduceţi, angajaţi care sunt plătiţi din banii publici și care refuză să dea răspunsuri solicitărilor noastre.

De asemenea, vă găsim răspunzător de informaţiile neadevărate pe care angajaţii instituţiei, la conducerea căreia sunteţi, le-au oferit presei cu privire la petiţiile noastre.

Instituţia condusă de dumneavoastră, Ministerul Transporturilor, deţine calitatea de autoritate naţională în domeniul aviaţiei civile, precum și controlul deplin asupra activităţii instituţiei CIAS (Centrul de Investigaţii și Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile), conform tuturor prevederilor legale, CIAS aflându-se în subordinea Ministerului dumneavoastră.

Având în vedere competenţele instituţiei dumneavoastră, la data de 19 noiembrie 2015, după finalizarea investigaţiei catastrofei aviatice din Munţii Apuseni, v-am solicitat să dispuneţi efectuarea verificărilor cuvenite la nivelul Comisiei care a efectuat investigaţia accidentului, Comisie din cadrul CIAS.

În concret, v-am solicitat să verificaţi fiecare membru al Comisiei de investigaţie şi să stabiliţi dacă aveau competenţele necesare să participe, în calitate de investigatori, respectiv investigatori-şef, la efectuarea investigaţiei cazului nostru.

Referitor la personalul instituţiei, v-am adus la cunoştinţă că, din informaţiile publicate de către CIAS pe pagina oficială (www.cias.gov.ro), din CV-ul celui care a deţinut calitatea de preşedinte al Comisiei de investigaţie, coroborat cu afirmaţiile făcute, în cadrul Conferinţei de presă din 20 octombrie 2015, de către șeful Serviciului Investigaţii, există suspiciunea rezonabilă cu privire la componenţa Comisiei – din punct de vedere al competenţelor membrilor numiţi ai acesteia, raportat la condiţiile cerute de lege ca aceştia să poată desfăşura/efectua o investigaţie privind siguranţa aviaţiei civile.

V-am adus la cunoştinţă că, din informaţiile publicate de către CIAS pe pagina oficială (www.cias.gov.ro), rezultă că, la nivelul anului 2010, preşedintele Comisiei de investigaţie a deţinut funcţia de director CIAS, deşi nu avea calificările necesare prevăzute de lege.

V-am solicitat să verificaţi și să ne comunicaţi componenţa CIAS, conform organigramei de funcţionare a acesteia, indicându-ne pentru fiecare angajat funcţia/postul pe care acesta l-a ocupat în perioada de la înfiinţare şi până în prezent.

V-am solicitat să verificaţi și să ne comunicaţi, pentru fiecare membru care a făcut parte din Comisia de investigaţie a accidentului în cauză, inclusiv pentru preşedintele Comisiei: studiile, atestările, precum şi istoricul acestora în domeniu aviaţiei.

V-am solicitat să verificaţi și să ne comunicaţi pentru fiecare membru al Comisiei de investigaţie a accidentului, poziţia/rolul ocupat în cadrul acestei investigaţii.

V-am solicitat să verificaţi și să ne comunicaţi, pentru toţi inspectorii din cadrul CIAS, modalitatea în care aceştia au deţinut/deţin funcţia de inspector, criteriile în baza cărora au fost selecţionaţi, date referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor celor de mai sus – toate pentru perioada de la înfiinţarea CIAS până în prezent.

V-am solicitat ca, împreună cu răspunsul faţă de petiţia formulată, să ne fie transmisă toată documentaţia ce stă la baza verificărilor întreprinse în vederea soluţionării petiţiei noastre.

V-am solicitat să dispuneţi şi să luaţi măsurile necesare ca CIAS să publice pe site-ul oficial componenţa instituţiei/întregul personal (inspectori şi personal angajat), împreună cu prezentarea CV-ului fiecărui angajat.

Prima solicitare adresată dumneavoastră a fost în anul 2015, luna noiembrie, (adică acum 5 luni). Nu am primit răspuns, deși legea vă obligă.

Am revenit către dumneavoastră, la data de 3 martie 2016. Nu am primit răspuns.

Domnule ministru, vă cerem, să ne spuneţi ce trebuie să mai facem pentru ca petiţia formulată să fie soluţionată! Câte reveniri mai așteptaţi pentru reacţii?

Domnule ministru, vă cerem, să explicaţi cum se poate ca instituţia dumneavoastră să furnizeze presei informaţii neadevărate cu privire la petiţia noastră! Care este motivul pentru care aţi informat presa că noi am fi primit deja un răspuns?

Pentru o mai bună orientare, vă redăm, în continuare, ceea ce spunea Ziarul Timpolis, la data de 17 martie 2016: În 12 februarie am trimis la Ministerul Transporturilor o solicitare de informaţii publice, în baza Legii 544/2001, cerând să ni se comunice care a fost răspunsul dat petiţiei formulate de familia Aureliei Ion. Petiţie semnată prin avocatul Laura Beleca şi înregistrată la Ministerul Transporturilor în 19 noiembrie 2015.

Vineri, 11 martie, nu primisem încă răspuns la solicitarea de informaţii. Aşa că am contactat Direcţia Comunicare a ministerului. Ni s-a transmis că, până luni, 14 martie, vor trimite răspunsul, dând de înţeles că acesta era deja redactat. Nu s-au ţinut de cuvânt.

Marţi, 15 martie, am contactat din nou Direcţia de Comunicare a ministerului. Prima reacţie a fost să ni se ceară să trimitem încă o dată adresa. Apoi, ni s-a transmis că ceea ce vrem noi sunt informaţii confidenţiale, fiind doar pentru familia Ion. Nu am înţeles ce e confidenţial în rezultatul unor verificări dispuse la nivelul unei comisii de investigaţie care a anchetat un accident aviatic şi în privinţa căreia existau nişte semne de întrebare, legate de competenţa unora dintre membri. Am insistat, cerând să ni se răspundă la solicitarea de informaţii, aşa cum prevede legea. Moment în care a fost schimbată motivaţia lipsei răspunsului, solicitarea noastră fiind catalogată ca ilegală… Nu am înţeles nici în ce constă ilegalitatea demersului nostru. Dar ştim un lucru, pe care ar trebui să-l ştie şi comunicatorii de la Transporturi: Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, obligă instituţiile care primesc solicitări de informaţii să dea un răspuns în maximum 30 de zile, chiar şi dacă în acel răspuns transmit că informaţia nu e publică sau că e de competenţa altei instituţii. Ceea ce Ministerul Transporturilor nu a făcut.

După discuţia cu reprezentanţii ministerului, am contactat familia Ion. Întrebând dacă au primit răspunsul invocat. Ne-au declarat că nu l-au primit şi că urmează să acţioneze în judecată Ministerul Transporturilor.

Deci, unde este confidenţialitatea invocată a unui răspuns trimis familiei Ion, din moment ce lipseşte însuşi răspunsul? Ce are de ascuns Ministerul Transporturilor, pe cine vrea să protejeze, prin această tăcere sfidătoare?

Update: La câteva minute după pubicarea articolului, Ministerul Transporturilor ne-a trimis următorul răspuns, semnat „Biroul de presă al MT”: „Având în vedere faptul că solicitarea dumneavoastră se referă la un document emis de alt petiţionar, vă informăm că, în conformitate cu OUG 27/2002, răspunsurile MT sunt transmise direct către cel care depune petiţia, şi nu către terţi.”

Cu sublinierea noastră că răspunsul nu a fost trimis nici „terţilor.”

Domnule ministru, aţi ignorat drepturile noastre constituţionale, încălcându-vă, totodată, propriile obligaţii. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii. Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele și condiţiile stabilite potrivit legii. Dreptul persoanei de a avea acces la informaţiile de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.

Lipsa răspunsurilor echivalează cu recunoașterea existenţei problemelor semnalate de noi, suspiciunile noastre rezonabile devenind, astfel, certitudini, iar lipsa reacţiilor imediate echivalează cu punerea în pericol a siguranţei aviaţiei civile.

Domnule ministru, vă cerem reacţii, explicaţii, răspunsuri. Vă cerem respectarea noastră ca cetăţeni și, implicit, respectarea drepturilor noastre fundamentale. Vă cerem să demonstraţi că, atunci când v-aţi asumat această funcţie în stat, aţi înţeles că ceea ce trebuie să primeze este responsabilitatea, asumarea conștiinţei respectării legii și nu asumarea „locului”. Vă cerem să demonstraţi că sunteţi cu adevărat om al cetăţii, că instauraţi normalitatea, că vă pasă de ţară și că, mai presus de interesele politice și de oricare altele, sunt interesele naţionale.

7 aprilie 2016

Familia Aureliei Ion

Sursa: Fundaţia Aura Ion

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.