VIDEO: Albumul despre Părintele Justin Pârvu este "o sinteză a românității spirituale" - Generalul Radu Theodoru, alături de academicianul Radu Ciuceanu, la lansarea de la Polemos a lucrării despre Duhovnicul României - Ziaristi OnlineZiaristi Online

VIDEO: Albumul despre Părintele Justin Pârvu este “o sinteză a românității spirituale” – Generalul Radu Theodoru, alături de academicianul Radu Ciuceanu, la lansarea de la Polemos a lucrării despre Duhovnicul României

Joi, 17 Octombrie 2019, la Cercul Militar Național, a avut loc o nouă lansare a lucrării închinate Părintelui Justin Pârvu la Centenarul nașterii sale, sub auspiciile Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române în cadrul Salonului de Carte Polemos al Armatei. Amfitrioni: academicianul Radu Ciuceanu și legendarul general Radu Theodoru, ambii nonagenari dar verzi ca bradul, împreună cu Adrian Pantea, directorul Editurii Militare, organizator al Târgului de Carte, a transmis Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Părintele Justin Pârvu, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 100 de ani, a fost și preot militar pe Frontul de Est. Polemos a găzduit lansarea albumului publicat de Editura Doxologia, “Duhovnicul – 100 de ani cu Părintele Justin. 100 de portrete de Cristina Nichituș Roncea”, împreună cu cartea de memorii a fostului deținut politic Radu Ciuceanu, “Thalassa! Thalassa! Thalassa!”. Au vorbit despre Părintele Justin, ctitoriile sale, Mănăstirea Petru Vodă și Mănăstirea Paltin Petru Vodă, românitate, simbolurile credinței și frumusețea lumii monahale românești, autoarea, Cristina Nichitus Roncea, academicianul Radu Ciuceanu, directorul Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române (INST), totodată și membru al Federației Internaționale a Artiștilor Fotografi (FIAP) și generalul de flotilă aeriană Radu Theodoru, erou al aerului, veteran de război și binecunoscut explorator și scriitor.

VIDEO UPDATE:

Generalul a intrat în subiect afirmând că este vorba de o carte-unicat, care pătrunde, dincolo de portret, în conștiința vie a celui fotografiat, respectiv a Părintelui Justin. Autoarea are sensul esențialului românității, transpundându-ne în fotografiile ei, cu har artistic, în locurile dumnezeiești sfințite de marele duhovnic de la Petru Vodă. “Acesta este Albumul: o sinteză a românității spirituale!”, a subliniat renumitul scriitor.

După cum a mai spus de altfel veteranul general Radu Theodoru, „Albumele de fotografie despre Duhovnicul Justin Pârvu, deopotrivă cel intitulat „Precum în cer așa și pe pământ”, le consider o esențializare a ortodoxiei ca mod de viață interioară și socială. O liturghisire a peisajului de astăzi deasupra căruia străluminează blând și duios chipul Părintelui Justin, ca o Troiță bătrână străjuind perpetuu România. Totul, mereu și mereu sub ocrotirea Crucii, simbolul mântuirii, pus cu sensibilitate prin imagini de poveste între coperțile acestor lucrări cu valoare de Pateric. Din Albume respiră îndumnezeirea prin Iubire, prin smerenie, rugăciune și înțelepciune, deslușind-o în ipostazele ei omenești în portretele Părintelui Justin, pătrunzând, dincolo de aparență, în adâncul de sine unde sălășluiește Adevărul revelat celui ales. Cristina Nichituș Roncea a reușit să transpună sub ochii noștri sacrul obiceiurilor românești născute din străvechi, viața noastră în obște și-n vremuri, taine cărora le-a reflectat sfințenia prin înfățișarea râvnei monasticești, prin strălucirea din străfunduri a ochilor binecinstitorilor creștini din mănăstirile moldave, prin mângâierea care răzbate din fotografiile mâinilor sau privirilor Părintelui Justin. Toate acestea cu știința unui socio-psiholog și cu harul unui artist născut, nu făcut. Oșteanul și drepmăritorul creștin ce sunt, din străvechimea mea, ca leat al Părintelui Justin, la cei aproape 96 de ani ai mei, își îndreaptă recunoștința către artistă și nobila sa trudă, închinată ca omagiu vrednicului de pomenire Duhovnic, la 100 de ani de la nașterea sa.”

Cristina Nichituș Roncea a mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea Albumului apărut la editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan și mai ales Părintelui Justin și maicilor și călugărilor de la mănăstirile ctitorite de marele Duhovnic, amintind că acest cadru al lansării, la Târgul de Carte al Armatei, este foarte potrivit pentru că Părintele Justin Pârvu a fost și preot militar pe Frontul de Est. Profesorul Radu Ciuceanu, proaspăt ales Membru de Onoare al Academiei Române, a țint să sublinieză ca autoarea a dovedit că este o fotografă de marcă a României de azi și a felicitat-o pentru dibăcia cu care și-a manifestat abilitățile artistice, în cadrul sfânt mănăstiresc, afirmând că așteaptă cu nerăbdare un nou album al acesteia. Video, mai pe larg, aici:


Vă recomandăm și o cronică emoționantă a Albumului, semnată de scriitoarea Magda Ursache și preluată de la Contemporanul și Doxologia, unde a întrunit un număr impresionant de aprecieri:
O viață întru Hristos și pentru Hristos – Părintele Justin, Duhovnicul României. Eseu extraordinar al scriitoarei Magda Ursache în DOXOLOGIA, lansare la POLEMOS

Foto: Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.