Cum s-a predat statul român sponsorului "patriotului" Moise Guran, PETROM-OMV-GAZPROM - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Cum s-a predat statul român sponsorului “patriotului” Moise Guran, PETROM-OMV-GAZPROM

Biziday Moise Guran Petrom OMV Gazprom Lukoil Putin KGBDe ce se predă statul OMV-ului

Acest articol este scris ca urmare a unui comentariu foarte documentat scris de un cititor al site-ului nostru, disperat de trădarea autorităţilor române şi de complicitatea unei bune părţi din mass-media plătită prin publicitate sau ONG-uri implicate în programe de adormit copiii.

Îi asigurăm pe cititorii noştri ca noi suntem altfel şi îi apărăm pe români şi interesele României.

Să începem cu începutul. Există un H.G. nr.1218/2001 privind înfiinţarea S.C. Petrotrans S.A. Ploieşti  publicată în Monitorul Oficial 816 din 18 decembrie 2001 (M. Of. 816/2001), care are următoarele prevederi la

 

ARTICOLUL 33
Lichidarea
 

   (1) Dizolvarea S.C. “Petrotrans” – S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare şi revenirea la statutul de sucursală a Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” – S.A. Bucureşti.

   (2) Lichidarea S.C. “Petrotrans” – S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Mai apoi, ajungem la dosarul nr. 3441/105/2007, aflat pe rolul Tribunalului Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ având următoarele părţi:

Numãr unic dosar: 3441/105/2007
Înregistrat în data de: 25.05.2007
Obiect dosar: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Materia juridicã: Faliment
Stadiu procesual: Fond
Părţi: REVALACTIV SPRL : Lichidator
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA : Intimat
SC ENEL ENERGIE SA : Recurent
SC PETROTRANS SA-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROMINSOLV SPRL : Intimat
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANŢA : Intimat
SCOMV PETROM SA BUCUREŞTI : Creditor
SC PETROTRANS SA : Intimat
A.F.P. PLOIEŞTI : Intimat
CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI -SERVICIUL PUBLIC FINANŢE LOCALE : Intimat
A.V.A.S. BUCUREŞTI : Intimat
SC ENEL ENERGIE SA : Creditor
COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE SA : Creditor
SC ENEL ENERGIE SA : Creditor
ROMINSOLV SPRL : Lichidator
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE : Creditor
SC PSV COMPANY SA : Contestator

 

De ce şi-a ratat România şansa

Termenul de judecată din 26.09.2011 putea oferi o şansă monumentală României de a câştiga o poziţie de “forţă” în cadrul S.C. Petrom S.A. prin “activarea”, de către orice persoană interesată, a art.33 alin.1 din H.G. nr.1218/2001, astfel încât nu s-ar putea aplica împotriva Statului Român nici una din clauzele   Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea SNP Petrom S.A., dar prin aplicarea acestei clauze obligatorii şi legale de către judecător, S.C. Petrotrans S.A. “s-ar întoarce” prin efectul legii în cadrul S.C. Petrom S.A. ca aport al Statului Român, iar OMV Aktiengesellschaft, ca acţionar majoritar, ar pierde controlul societăţii sau ar fi nevoit să aducă un aport financiar substanţial pentru păstrarea procentului de 51% din S.C. Petrom S.A.

Unde sunt rapoartele SRI?

Mai mult, ar trebui verificat şi ce s-a întâmplat la DNA cu rapoartele SRI ce priveau majorarea frauduloasă făcută de OMV cu terenurile pe care Statul Român obţinuse titlu de proprietate în anul 2006 (este vorba de mii de hectare de teren sau zeci de milioane de metri pătraţi), cu acordul factorilor de decizie din OPSPI şi MEC. Domnul ministru Sereş, condamnat deja în mai multe dosare penale în prima instanţă, a dat pur şi simplu cadou austriecilor, cu bună ştiinţă, zeci de milioane de euro, căci a fost de accord, (posibil din vreo prietenie cimentată cu ceva lovele ?) ca austrieci să eludeze legea română a privatizării şi să nu vină cu bani ca aport pentru terenurile care aparţineau Statului Român şi cu care se făcea aportul din partea acestuia…Dacă s-ar verifica alte cazuri de privatizare, s-ar observa că s-au încălcat mai multe articole din legea privatizării nr.137/2002, din care enumerăm:

Legea, călcată în picioare

(6) În situaţia în care majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor se realizează după privatizarea societăţii comerciale, cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia are drept de preferinţă la cumpărare de la instituţia publică implicată a unui număr de acţiuni suplimentare necesare menţinerii cotei de participaţie la capitalul social, existentă anterior majorării acestuia cu valoarea terenurilor.

(7) Cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia îşi poate exercita aceasta preferinţă în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social.

(8) Preţul de vânzare pentru acţiunile suplimentare provenite din majorarea capitalului social cu valoarea terenului, în situaţia exercitării dreptului de preferinţă, este egal cu preţul de ofertă stabilit de instituţia publică implicată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezenţei legi. Plata acţiunilor se va realiza integral sau în rate. Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor are loc în momentul plăţii integrale a acestora.

(9) În situaţia în care nu se exercită dreptul de preferinţă în termenul prevăzut la alin. (7), pachetul de acţiuni aferent terenului poate fi vândut de instituţia publică implicată prin oricare dintre metodele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinţă drepturile de vot conferite de acţiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (5) sunt suspendate.

Soluţii la îndemână

Dacă s-ar anula şi această majorare frauduloasă a capitalului social în dauna Statului Român şi fără efectuarea niciunei plăţi, OMV Aktiengesellschaft, ca acţionar majoritar, ar pierde controlul societăţii sau ar fi nevoit să aducă, de asemenea, un aport financiar substanţial pentru păstrarea procentului de 51% din S.C. Petrom S.A.

Acţiunile de mai sus ar fi fost cu atât mai strălucitoare pentru România, fiind o revanşă după pierderea suferită în anul 2004, dacă, înainte de invocarea prevederilor H.G. nr.1218/2001, s-ar solicita de “acelaşi acţionar lezat” (adică orice persoană care dovedeşte un interes) sau prin autosesizarea instanţei, anularea Hotărârii AGA nr.2 din 28.05.2002 prin care s-a diminuat nelegal patrimonial societăţii cu valoarea de 1.110.098.390 mii lei ROL, prin trecerea conductelor aparţinând societăţii în patrimoniul public al statului în baza Legii nr.213/1998, cu încălcarea art.8 alin.3 din această lege. Menţionăm că la data înfiinţării, în anul 2002, capitalul social al S.C. Petrotrans S.A. Ploieşti a fost în valoare de 1.227.432.933 mii lei ROL, iar prin această “reîntregire a capitalului” am “vinde” o societate falimentară la o sumă imensă, devenind, în glumă spus, cea mai eficientă privatizare făcută de Statul Român din toate timpurile, ne-ar oferi un atu strategic în negocierile cu acţionarii majoritari ai S.C. Petrom S.A. şi ar oferi şi o imagine extraordinară în cadrul electoratului român pentru factorii de decizie din România în contextul scumpirilor carburanţilor operate în principal de S.C. Petrom S.A. 

Profit de miliarde de dolari cu resursele noastre

Dacă preţul barilului de petrol este de cca 120 de dolari, iar SNP PETROM S.A. are rezerve de cca 1 miliard de barili de petrol şi OMV Aktiengesellschaft Austria extrage barilul de petrol din România la un cost de cca 20 de dolari, rezultă că doar din vânzarea petrolului (fără produsele rafinate sau rezultate după rafinare) aceasta va avea un profit de circa 100 de miliarde de dolari!!!

Amintim şi faptul că, prin Proiectul de Legea nr.563/2007pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM – S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom S.A nr.555/2004 încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător, înregistrat de Partidul România Mare la Camera Deputaţilor sub nr. 374/19.04.2007 , adoptat de Senat în data de 04.12.2007 în baza art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţie, s-a încercat repararea unei greşeli strategice făcută de Statul Român prin “privatizarea” Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM – S.A. Bucureşti, oferindu-se posibilitatea „reprezentanţilor poporului”, care în decembrie 2004 au dat un vot ticălos şi trădător, de înstrăinare a celei mai importante companii româneşti către o companie deţinută MAJORITAR de un alt stat, să sprijine INTERESELE POPORULUI care i-a mandatat să-i reprezinte în Parlamentul României.

Politică şi interese

Poate că parlamentarii români şi Guvernul României au uitat că, printr-un comunicat de presă din 7.12. 2004, Alianţa D.A. (PNL-PD) sesiza public Parchetul Naţional Anticorupţie să dispună cercetări cu privire la afirmaţiile lui Adrian Năstase, urmând a stabili dacă preţul plătit pentru privatizarea Petrom este subevaluat şi dacă s-au plătit comisioane către oficiali români în această tranzacţie.

Comunicatul a rămas la stadiul de enunţ, iar cei care în 2004 ţipau despre această escrocheirie naţională, astăzi tac, unii chiar din fotoliile de guvernanţi şi uită realităţile economice.

Averea României 

În anul 2004, înainte de privatizare, SNP PETROM S.A. deţinea: 

Rezerve estimate la 1 miliard de barili de petrol şi 1 miliard de m3 de gaze naturale;

30 de milioane de m2 de teren;

13856 de sonde petroliere, cu o producţie zilnică de 220.000 de barili de petrol;

O capacitate de rafinare de 8 milioane de tone de petrol anual în rafinăriile Arpechim Piteşti şi Petrobrazi Ploieşti;

O reţea de distribuţie formată din 600 de staţii de benzină (din care 1/3 erau aduse la standarde europene), 145 de depozite, 1540 de autocisterne rutiere, 1470 de vagoane de cale ferată, peste 15000 de km de conducte pentru transportul de petrol şi gaze naturale;

Stocuri în valoare de 1.312.100.000 RON şi un numerar de 160.000.000 Euro.         

Cum au făcut ungurii 

Spre deosebire de “inteligenţii” politicieni români, vecinii unguri au păstrat controlul statului asupra companiei naţionale de petrol MOL, care s-a extins în Croaţia prelunâd compania similară INA şi în 2008 au anunţat că Oman Oil Company va cumpăra 8% din acţiunile MOL, cu 1,276 mld. $.

Grupul ungar MOL a încheiat un acord pentru vânzarea unei participaţii de 8% din capital către Oman Oil Company (OOC), la preţul de 1,276 mld. $ (145,4 $/acţiune), a anunţat luni compania.”Această colaborare strategică va oferi companiei MOL potenţial de creştere în domeniile upstream şi downstream în Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi alte regiuni”, a declarat Zsolt Hernádi, Chairman-CEO al grupului Mol.

Compania din Oman va deţine în total 8,77 milioane de acţiuni, iar în cadrul tranzacţiei, MOL va prelua anumite active internaţionale ale OOC, dar şi echivalentul unei sume cash. Stabilirea detaliilor finale privind încheierea acestor tranzacţii de active nu va avea loc mai devreme de 31 decembrie 2008. În plus, cele două companii au convenit că vor încheia şi alte acorduri în calitate de parteneri strategici. Potrivit analistitlor, MOL încheie o serie de acorduri de cedare de acţiuni pentru a se proteja de oferta OMV, grupul controlând, împreună cu aliaţii săi, circa 44% din acţiunile proprii. OMV deţine o participaţie de 20,2% la MOL şi oferă 32.000 de forinţi (183 dolari) pe acţiune pentru preluarea integrală a companiei ungare. MOL şi OMV sunt prezente pe piaţa carburanţilor din România, iar OOC este o companie comercială deţinută în proporţie de 100% de Guvernul Sultanatului Oman. Compania a fost creată în 1992 pentru a oferi Guvernului un alt mijloc de a exploata oportunităţi din sectorul energetic, atât din Oman, cât şi din afara Sultanatului. Prin implicarea pe piaţa energiei, OOC contribuie la eforturile Sultanatului de a diversifica economia din Oman şi ajuta la dezvoltarea investiţiilor locale sau străine din sectorul privat.  În prezent, investiţiile OOC variază de la explorare şi producţie (upstream), infrastructura şi transport, rafinare şi petrochimie, aluminiu şi energie la investiţii în domeniul comercial, marketing şi retail. Grupul MOL, cu sediul central la Budapesta, activează pe piaţa de petrol şi gaze, ca unul dintre principalii jucători din Europa Centrală şi de Est. Capitalizarea de piaţă a grupului este de peste 15 miliarde de dolari. Având 15.000 de angajaţi, compania îşi desfăşoară activitatea în Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi ţările CSI. MOL deţine trei rafinării în Ungaria, Slovacia şi Italia şi operează 1.000 de staţii de alimentare în Europa Centrală şi de Sud-Est. Grupul operează, de asemenea, o conductă de gaze naturale de mare presiune cu o lungime de 5.000 de kilometri şi are afaceri în industria petrochimică.

 CONCLUZIE:

În condiţiile în care toate puterile lumii controlează acest sector prin companii de stat (China, Rusia, Franţa, Brazilia, Arabia Saudită, Iran, Venezuela, Italia), iar statele mici şi mijlocii fac eforturi să conserve controlul asupra companiilor din sectorul petrolier (vezi Lex Mol din Ungaria, deşi OMV a oferit un preţ fabulos pentru doar 20% din Mol), România refuza, prin parlamentarii săi, să reia controlul asupra acestui sector vital al economiei româneşti, ignorând chiar şi şansa de a renegocia contractul, şansa oferită prin presiunea pusă pe OMV Aktiengesellschaft Austria de adoptarea legii propuse de PRM de către Senatul României încă din 2007!!!

De ce nu vrea Guvernul României să folosească această şansă? De ce nu acţionează A.V.A.S.-ul şi O.P.S.P.I.-ul? De ce tace D.N.A.? Sunt mistere care nu ne vor fi dezvăluite căci răspunsurile se afla la puternicii zilei care, fie din frică, fie din interese obscure (altele decât cele ale României) REFUZA să intre într-o miză cu câştig de miliarde de euro pentru România…

Sursa: Stiri Flux via Ziaristi Online

Cititi si: “Patriotismul” pe paine al domnului Moise Guran. Sponsorizat de Petrom, analistul TVR uita de “Fratia OMV-GAZPROM”

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: PROTESTUL ANTI-PSD DIN PIATA VICTORIEI CONFISCAT SI AMPLIFICAT DE „JURNALISTII”DE LA DIGI SI ZIARE.COM! | Octavpelin's Weblog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.