George Damian: Cum ne minte internetul. Cazul Radu Cosasu, fondator Dilema cu Plesu si Ornea, fost propagandist sovietic - Ziaristi OnlineZiaristi Online

George Damian: Cum ne minte internetul. Cazul Radu Cosasu, fondator Dilema cu Plesu si Ornea, fost propagandist sovietic

Cum ne minte internetul. Cazul Radu Cosaşu

de George Damian

Deci internetul ne minte rău de tot. Căutare pe Google după Radu Cosaşu. Ajungem pe pagina lui de Wikipedia, spălată, curată. Aflăm că după 23 august 1944 Radu Cosaşu “a fost un admirator sincer al socialismului real”, dar după revolta de la Budapesta din 1956 “şi-a reconsiderat ferm opţiunile”. A fost autorul “faimosului imperativ al adevărului integral” (ce o mai fi însemnând şi asta?!?) şi tocmai această chestie i-a adus concedierea şi şomajul în perioada comunistă. Tot de la Wikipedia mai aflăm că Radu Cosaşu a lucrat la Sportul popular, revista Cinema, după 1990 a fondat alături de Andrei Pleşu şi Zigu Ornea revista Dilema. Deci avem de-a face cu un dizident, un luptător anticomunist.

De fapt Wikipedia ne minte de la obraz. Radu Cosaşu nu a fost doar “admirator sincer al socialismului real”. A fost comunist de-a binelea. Şi nu şi-a început cariera publicistică la Sportul popular ci la Scînteia Tineretului. Unde scria articole cu “mâna criminală de chiabur” care dădea foc la “avutul obştesc”, cu fraze de genul “Inima lui Voicu bătea cu putere, gata să-i iasă din piept: i-a venit de hac bogătanului. (…) şi ura, ura nepotolită pentru exploatatori, clocoteşte mai aprig în sufletul lui”. Nu, Radu Cosaşu nu a fost doar “admirator sincer al socialismului real”, a fost mai mult decât atât. Dacă mai vreţi fragmente din scrierile lui Radu Cosaşu de la Scînteia găsiţi aici. După ce ne-a învăţat cum să căsăpim bogătani exploatatori şi să construim comunismul în zbor, Radu Cosaşu ne învaţă democraţie în revista Dilema Veche. Tot ăia, tot ăia…

Sursa: George Damian Blog

Arheologie culturala

Radu Cosaşu: Viaţa ţăranilor sovietici este o viaţă fericită

„(…) Rezoluţia Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 5 martie 1949 a ajutat ţărănimea muncitoare să înţeleagă mai clar, să vadă calea pe care trebuie să o urmeze, a ajutat-o să pornească cu hotărâre pe drumul socialismului. (…) ţărănimea muncitoare s-a convins că viaţa ţăranilor sovietici este o viaţă fericită (…) şi că sub îndrumarea Partidului Comunist (bolşevic) al URSS îşi construiesc pentru ei şi copiii lor un trai lipsit de griji. (…) Conducerii economice şi politice actuale, dobândite prin lupta clasei muncitoare condusă dePartid, în alianţă cu ţărănimea muncitoare au permis ca acum să se poartă înfăptui primele Gospodării Agricole Colective (…) însumând cu hotărâre îndrumările date de partid, convinşi că numai astfel, ei pot să păşească spre o viaţă mai bună; ţăranii săraci şi mijlocaşi îşi afirmă voinţa lor liberă şi neclinittă de a contribui la înfăptuirile socialsimului în ţara naostră” (Radu Cosaşu, „Au luat fiinţă primele Gospodării Agricole Colective”, „Scânteia Tineretului”, seria a II-a, anul I, nr. 97, pp. 1-2).

„(…) Planul a căutat să îmbine strâns munca de ridicare profesională cu ridicarea nivelului politic. La începutul activităţii, trei din membrii grupei aveau nivelul politic foarte scăzut. Grupa a pornit şi aici la lucru. Primele cărţi studiate, iată-le: Lenin, «Sarcinile Uniunii Tineretului» şi Stalin, «Despre materialismul dialectic şi istoric». (…) pentru studenţii noştrii învăţământul marxist-leninist este de nedespărţit de specialitatea lor ca de altfel de orice specializare” (Radu Cosaşu, „Planul de muncă este călăuza sigură a activităţii grupei de învăţământ”, „Scânteia Tineretului”, seria a II-a, anul I, nr. 45, 27 mai 1949, p. 3).

„(…) Mobilizaţi de utemişti tinerii din comuna Fulga-Prahova au stins un incendiu pus de mâna criminală a unui chiabur. (…) şi în vreme ce tâlharii ca duşmani de clasă din banda subversivă teroristă lovesc cu ură înverşunată în patria noastră dragă, în inima tinerilor din Fulga s-a aprins mai fierbinte dragostea pentru avutul ţării; (…) în inima lor, flacăra de nestins a patriotismului arde tot mai învăpăiat, tot mai învăpăiat!” (Radu Cosaşu, „Tineri ca voi ne trebuie”, „Scânteia Tineretului”, seria a II-a, anul I, nr. 70, 29 iunie 1949, pp. 1-3).

„(…) Inima lui Voicu bătea cu putere, gata să-i iasă din piept: i-a venit de hac bogătanului. (…) şi ura, ura nepotolită pentru exploatatori, clocoteşte mai aprig în sufletul lui. Ea îi întăreşte puterile, îi reface mai ageră privirea de vultur” (Radu Cosaşu, „Se întăreşte spiritul de vigilenţă al utemiştilor”, „Scânteia Tineretului”, seria a II-a, anul I, nr. 72, 28 iunie 1949, p. 5).

cotidianul.ro

Print Friendly, PDF & Email

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.