Geopolitica noului imperialism. Profesorul Ilie Badescu despre "cazul unor fenomene ciudate": "repetarea fenomenului selecţiei sociale negative a elitelor în epocile de criză" - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Geopolitica noului imperialism. Profesorul Ilie Badescu despre “cazul unor fenomene ciudate”: “repetarea fenomenului selecţiei sociale negative a elitelor în epocile de criză”

O carte care nu trebuie sa va lipseasca, aparuta la Mica Valahie , editura care are spre vanzare si numeroase titluri disponibile in format electronic pe Elefant.ro:

GEOPOLITICA NOULUI IMPERIALISM

Trăsături ale neo-imperialismului
 
Câteva precizări editoriale asupra lucrării de faţă

de prof. univ. dr Ilie Bădescu

“Cartea valorifică preocupări mai vechi ori mai noi ale autorilor în domeniul geopoliticii şi al sociologiei marilor spaţii. Efortul autorilor a fost centrat pe articularea întregului, pe regândirea „sintaxei” părţilor în funcţie de ideile axiale ale studiului, încât, deşi sunt preluate materiale publicate în momente diferite şi în contexte interpretative diferite, cartea dobândeşte o identitate nouă prin unitatea temei şi prin noutatea ideilor axiale impuse de un studiu ca cel dedicat fenomenului imperialist şi deopotrivăprin specificul unei abordări disciplinare distincte, aceea a geopoliticii. Cartea cuprinde evident şi părţi inedite cerute de noul context al problematicii abordate, adică redactate anume pentru această lucrare. Ca orice studiu, şi cel de faţă are incompletitudini, cuprinde poate şi unele judecăţi nenuanţate, dar acesta este riscul oricărei abordări menite reexaminării unui dosar vechi şi totuşi nou, cum este şi dosarul geopolitic al noului imperialism.

Sperăm că cititorul va ieşi îmbogăţit din lectura acestei cărţi construită cu materialul unei realităţi gândite şi regândite (uneori răzgândite) de mari savanţi ai lumii, motiv pentru care am ţinut totuşi ca vocea lor să nu lipsească din carte, ceea ce ne-a obligat să valorificăm prezentările făcute ideilor lor în alte contexte şi în momente diferite. Grija principală a autorilor cărţii de faţă a fost ca vocea lor să nu distoneze faţăde vocea marilor teoreticieni ai fenomenului neoimperialist de ieri şi de azi. Ceea ce-am voit noi a fost să alcătuim un tablou al teoriilor asupra fenomenului care să-i permită cititorului să contemple singur chipul noului imperialism în oglinda unor asemenea teorii. Ţinta noastră n-a fost să atingem vreo originalitate deşartă ci să mărim puterea oglinditoare a ceea ce credem că poate fi considerată o geoscopie a noului imperialism. Acesta este motivul pentru care am ţinut să oferim cititorului mai degrabă oglinda savantă a acestui fenomen decât vreo glosă din Balcani asupra grozăviei şi deopotrivă a deşertăciunii marilor dominaţii. Dacă lucrarea are o notă de originalitate, aceasta decurge din gândul autorilor că teoriile de ieri şi de azi asupra fenomenului imperialist (vechi şi nou) constituie o adevărată geoscopie a acestuia.

Cititorul poate primi această carte ca pe o introducere în geoscopia noului imperialism sau, mai nuanţat, în geoscopia dominaţiei aşa cum se manifestă aceasta în modernitatea târzie numită şi postmodernitate. Geoscopia poate fi considerată drept una dintre metodele geopoliticii, prin mijlocirea căreia se obţine developarea peisajului geopolitic şi geoeconomic marcat de prezenţa unui anume fenomen, precum este, în acest caz, fenomenul dominaţiei neo-imperialiste. În fine, procedeul geoscopiei se întemeiază şi pe ideea remanenţelor, a repetării unor stări, mecanisme, care fac posibil fenomenul epistemologic al retroteoriilor, adică al revenirii ideilor teoretice din epoci revolute în câmpuri empirice actualizate. Fenomenul a fost sesizat pe cazul unor fenomene ciudate, precum ar fi repetarea fenomenului selecţiei sociale negative a elitelor în epocile de criză.

Fenomenele „neo” şi temeiul retrosociologiei

Ideea teoretică a selecţiei negative şi deci a unei elite cu semnul minus a fost elaborată în câmpul de gândire al discursului politic şi sociologic din paginile revistei conservatoare din Principatele unite române şi nu-şi pierde valabilitatea când părăsim cazul empiric al societăţii româneşti din epoca respectivă. Ea este cu adevărat o idee teoretică nu pur şi simplu o „generalizare empirică” şi ca atare îşi păstrează valoarea teoretică independent de situaţia empirică prin care s-a „ilustrat”. De aceea, o atare idee se afirmă în cadrul şi sub forma retroteoriilor, adică a revenirii ei în câmpuri empirice noi, cu forţa unei adevărate renaşteri, sub forma unor teorii corelative. Este şi cazul sociologiei eminesciene a selecţiei sociale negative, care îmbracă, iată, formula unei retrosociologii de mare surpriză. Neoimperialismul este o altă ilustrare a ideii repetării unor configuraţii istorice şi a teoriilor corelative, oricât de mare ar fi coeficientul de noutate al unor asemenea situaţii neo-istorice. Neoconservatorismul, neoliberalismul, neoimperialismul etc., sunt alte ilustrări ale ideii că istoria se repetă în şi sub veşmântul unei noutăţi, adică prin repetarea unui conţinut vechi, a unei idei vechi, repetate într-o haină teoretică nouă, ceea ce face validă şi ideea retrosociologiei. (…)”

Integral in prezentarea cartii, la Elefant.ro

Cartea poate fi cumparata de AICI.

MICA VALAHIE

Geopolitica noului imperialism

Ilie Bădescu, Lucian Dumitrescu, Veronica Dumitraşcu

Bucuresti, 2012

www.micavalahie.ro

micavalahie@yahoo.com

Tel. 0722.33.99.84, 021-642.51.02

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.