Cârtiţele lui Chiuariu şi Fenechiu, deconspirate de profesorul Turianu. Fraţii gemeni Alexandru şi Andrei Muraru, noduri într-o reţea de tip mafiot. DOCUMENTE (II) - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Cârtiţele lui Chiuariu şi Fenechiu, deconspirate de profesorul Turianu. Fraţii gemeni Alexandru şi Andrei Muraru, noduri într-o reţea de tip mafiot. DOCUMENTE (II)

Amintire de Famiglie

Amintire de Famiglie

Fratii Andrei si Alexandru Muraru - Relu Fenechiu - Tudor Chiuariu - mafie - coruptie - Klaus IohannisÎn continuarea articolului Consilierul lui Iohannis, Andrei Muraru, cercetat pentru şantaj, instigare şi complicitate la furt de documente secrete. Profesorul Corneliu Turianu de la CNSAS l-a prins cu documentele (1) », publicăm astăzi demersurile profesorului Corneliu Turianu, secretar al Colegiului CNSAS, de demantelare a nodurilor unei reţele de tip mafiot:

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul CORNELIU TURIANU, domiciliat în Bucureşti, sector 1, în temeiul art.340 n.c.p.p., formulez prezenta plângere împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispusă prin Ordonanţa nr. 1953/II-2/2014 a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti

La data de 06.11.2012, Corpul de Control al Ministrului Justiţiei a sesizat „in rem” Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti cu privire la faptul că, în urma controlului efectuat în perioada 21.09. – 19.10.2012 de către inspectorii desemnaţi din cadrul Corpului de Control al Ministrului la Direcţia Resurse Umane şi la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei, s-a constatat dispariţia din arhiva centrală a instituţiei a unui număr de 17 dosare profesionale, printre care şi dosarul meu profesional, deşi acestea figurau înregistrate într-un registru de depozit multianual, constituit începând cu anul 1999.

La data de 10.12.2014, urmare a cererii mele, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti mi-a trimis copie a Rezoluţiei nr.11501/P/2012 din data de 10.12.2013, împreună cu referatul întocmit de organele de poliţie. (Anexa 1)

Cercetările au fost efectuate de Secţia 17 Poliţie, care „a stabilit că în registru apare menţiunea că dosarele în cauză au fost scoase din arhivă la data de 17.10.2007 şi înaintate consilierului MURARU ALEXANDRU (…) Cu această ocazie au fost identificate două înscrisuri olografe tip „bilet” ataşate registrului prin capsare, în care sunt enumerate sub formă de listă mai multe dosare profesionale identificate prin numele magistratului şi numărul de arhivă al dosarului, listă însoţită de menţiunea „dl MURARU ALEXANDRU, consilier personal la Dir. Comunicare, având menţionată data de 17.10.2007 (…) Referitor la dosarele de personal a căror lipsă a fost constată din arhivă, Gădăleanu Maria declară că potrivit unor uzanţe neoficiale, acestea au fost solicitate telefonic de către consilierul ministrului MURARU ALEXANDRU, i-au fost puse la dispoziţie de către Marinescu Valjean, au fost menţionate în registru de arhivă după care s-a deplasat la et.1 al instituţiei, în biroul lui MURARU ALEXANDRU IULIAN căruia i le-a înmânat (…) Deşi i-a solicitat să semneze în registru pentru primirea acestora, acesta i-a spus că nu are timp însă dosarele îi vor fi returnate imediat ce vor fi consultate de către ministru (Tudor Chiariu – n.n.) (…) până la această dată dosarele nefiindu-i restituite de către MURARU ALEXANDRU (subl.n.)

În final însă, organul de cercetare penală constată că, la data de 17.10.2007, MURARU IULIAN-ALEXANDRU nu avea calitatea de funcţionar public în cadrul Ministerului Justiţiei, potrivit prevederilor art.6 lit. a si b raportat la art.2 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi, pe cale de consecinţă, la data de 17.10.2012 s-au împlinit termenul de prescripţie pentru comiterea infracţiunii prev şi ped de art.242 alin.1 Cod penal.

Examinând actele premergătoare efectuate în cauză şi preluând motivarea că făptuitorul nu ar avea calitatea de funcţionar public, procurorul Florea Stoian Andreia dispune prin Rezoluţia din 10.12.2013 neînceperea urmăririi penale faţă de MURARU IULIAN-ALEXANDRU sub aspectul săvârşirii infr.prev.de art.242 alin.1 C.p.

Impotriva acestei Rezoluţii am formulat plângere, invederând că noţiunea de „funcţionar public” la care se face referire în art.242 C.p. este cea definită de chiar Codul penal în art.147, respectiv: „Prin funcţionar public se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art.145” şi nicidecum definiţia funcţionarului din Statutul funcţionarilor publici.

Pornind de la definiţia dată de Codul penal, în speţă este incident art.242 alin.3 Cod penal, anume: „Dacă faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 sunt săvârşite de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, maximul pedepselor prevăzute în aceste alineate se majorează cu un an”. Deci pedeapsa este în acest caz este de maxim 6 ani. Pe cale de consecinţă, aplicând art.122 alin.1 lit.c, termenul de prescripţie a răspunderii penale este de 8 ani. Aşadar, se impunea dispunerea începerii urmăririi penale împotriva consilierului MURARU ALEXANDRU-IULIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.242 alin.3 Cod penal.

Primul-procuror însă, prin Ordonanţa nr.1953/II-2/2014 din 06.01.2015, contrar procurorului de caz deşi constată că numitul Muraru Iulian-Alexandru avea la data de 17.10.2007 calitatea de funcţionar public, în conformitate cu dispoziţiile art.147 Cod penal, fiind angajat în cadrul Ministerului Justiţiei în calitate de consilier al ministrului Justiţiei, omite să schimbe calificarea în art.242 alin.3 Cod penal, sustragere de înscrisuri în formă calificată (şi nu art.242 alin.2 care se referă la fapta de distrugere din culpă săvârşită eventual de Gădăleanu Maria).

Ca şi cum nu ar fi fost suficientă această „omisiune” a încadrării corecte a faptei săvârşite de Muraru Alexandru-Iulian, primul-procuror susţine că din probele aflate la dosarul cauzei „nu a rezultat dincolo de o îndoială rezonabilă condiţia ca autorul faptei să se fi aflat în momentul comiterii acesteia în exercitarea atribuţiilor de serviciu”. Cu alte cuvinte, când Muraru Alexandru, în calitate de consilier al ministrului Tudor Chiuariu, a solicitat dosarele ce i-au fost aduse în birou (şi pe care nu le-a returnat spunând ca „vor fi returnate imediat ce vor fi consultate de către ministru”), cei doi – consilierul personal şi ministrul – se aflau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu??? Atunci, în ce calitate au cerut şi li s-au dat respectivele dosare, care, potrivit dispoziţiilor art.42 alin.2 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, consacră caracterul confidenţial al datelor din dosarul profesional şi permit doar titularilor accesul la propriul dosar profesional??? Or, rezultă fără putinţă de tăgadă că respectivele dosare profesionale, deşi nu conţin informaţii de interes public, au fost sustrase de consilierul MURARU ALEXANDRU-IULIAN, cu complicitatea ministrului T. Chiuariu, tocmai în exercitarea atribuţiilor de serviciu, aceştia folosindu-se abuziv de funcţiile lor la acea dată în cadrul Ministerului Justiţiei.

Primul-procuror mai susţine că „în urma cercetărilor efectuate în cauză nu au fost identificate documente arhivistice care să ateste traseul urmat de acestea (dosare sustrase-n.n.)”. Ba există, „cele două înscrisuri olografe tip bilet” şi depoziţiile martorului Marinescu Valjean şi faptuitoarei Gădăleanu Maria care sunt arhisuficiente pentru a înlătura orice dubiu.

Mai mult, este cert că dosarul profesional al subsemnatului, folosit ulterior în scop de şantaj de MURARU ANDREI-DAN, fratele geamăn al făptuitorului MURARU ALEXANDRU-IULIAN, nu a fost restituit Ministerului Justiţiei nici până în ziua de azi. (Anexa 2)

Astfel că am rămas fără nici un document privind parcursul meu profesional şi în imposibilitate de a verifica autenticitatea actelor depuse în instanţă de către pârât în dosarul civil nr.11527/299/2012 aflat pe rolul Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti pentru judecarea acţiunii în răspundere civilă delictuală împotriva pârâţilor Muraru Andrei-Dan şi Observator Cultural.

Astfel, MURARU DAN-ANDREI a urmărit ca, prin ameninţarea subsemnatului cu darea în vileag a unei fapte imaginare, compromiţătoare pentru mine, pretins existentă în dosarul meu profesional, sustras de fratele său geamăn MURARU ALEXANDRU-IULIAN, să mă constrângă să demisionez din Colegiul CNSAS în favoarea numirii pe aceeaşi funcţie a fratelui său geamăn (prin intermediul P.N.L., ai căror membrii sunt ambii fraţi gemeni, precum şi ministrul Tudor Chiuariu – Anexa 3 şi 4).

În concluzie, vă rog ca în conformitate cu prevederile art.340 n.c.p.p. să admiteţi plângerea astfel cum a fost formulată, să desfiinţaţi soluţia atacată şi să trimiteţi cauza la procuror pentru a pune în mişcare acţiunea penală împotriva făptuitorului MURARU ALEXANDRU-IULIAN pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de înscrisuri în formă calificată prevăzută de art.242 alin.3 C.pen. (art.259 alin.2 din noul Cod penal). De observat că şi într-un caz şi în altul, maximul pedepsei prevăzute de lege este peste 5 ani închisoare, astfel că termenul de prescripţie prrevăzut de art.122 alin.1 lit.c Cod penal (art.154 alin.1 lit.c din noul Cod penal) este de 8 ani.

Anexez în copie cele 4 anexe meţionate în motivarea plângerii.

Prof. univ. dr. Corneliu Turianu

DOMNULUI PRESEDINTE al JUDECĂTORIEI SECTOR 5 Bucureşti

Sursa: Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.