EXCLUSIV. Apărarea lui Mihai Tîrnoveanu în fața CNCD. "Mihai Eminescu este chintesența acestui neam!" Președintele Asociației Calea Neamului a desființat acuzele false ale extremistului maghiar Anus Zsolt. VIDEO - Ziaristi OnlineZiaristi Online

EXCLUSIV. Apărarea lui Mihai Tîrnoveanu în fața CNCD. “Mihai Eminescu este chintesența acestui neam!” Președintele Asociației Calea Neamului a desființat acuzele false ale extremistului maghiar Anus Zsolt. VIDEO

Portalul Ziaristi Online a reușit să obțină apărarea președintelui Asociației Calea Neamului, dr. Mihai Tîrnoveanu, susținută azi, 27 august 2019, în fața unor membri ai Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Disciriminării (CNCD) și a acuzatorului acestuia, Anus Zsolt, un extremist maghiar simpatizant al teroriștilor Beke Istvan Attila și Szocs Zoltan, extremiști HVIM acuzați de DIICOT de activități teroriste antiromânești și condamnați la 5 ani de închisoare cu executare. Cei doi au vrut să detoneze un dispozitiv exploziv improvizat, fiind condamnați pentru infracțiunea de „acte de terorism” îndreptate împotriva românilor care aniversau de 1 Decembrie 2015 Ziua Națională la Târgu Secuiesc, manifestație organizată tot de Mihai Tîrnoveanu și Calea Neamului. Prezentăm mai jos, integral, mărturisirea de credință a acestuia, prezentată distinct de apărare în finalul acesteia și rostită de fostul lider al Ligii Studenților, Mihai Tîrnoveanu, la ieșirea de la “judecată”, când a fost așteptat de un număr mare de susținători, carora medicul sufletist le-a mulțumit călduros. Ulterior, cei prezenți s-au deplasat la mormântul lui Mihai Eminescu, pentru rugăciune și omagiere.

“Prezint această apărare având împăcată conștiința de om şi de român creștin ortodox. Acțiunile mele, desfășurate împreună cu mii de români din întreaga țară, au avut misiunea de a întări identitatea națională românească și s-au desfășurat în spiritul și litera legii fundamentale a statului român, Constituția României, care, la art. 1, menționează că “România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil”. M-am comportat, ca mod de gândire şi implicit de acţiune, pentru afirmarea fiecărui concept în parte.

Consider din capul locului că acuzațiile care mi se aduc de către reclamant sunt supuse subiectivismului, ba mai mult sunt tributare unei mentalităţi etnocratice. Eu nu vreau să defăimez, în niciun fel, pe dl Arus Zsolt. Vreau să evidenţiez care este resortul unei asfel de sesizări. Preşedintele fundaţiei reclamante, care se prezintă ca apărător al drepturilor omului, este un susţinător acerb al eliberării celor doi cetățeni români de naţionalitate maghiară, Beke Istvan şi Szocs Zoltan, care au avut intenția să atenteze la viața mea şi a altor români în anul 2015, cu prilejul aniversării, la Târgu Secuiesc, a Zilei Naționale a României. Menţionez că cei doi ispăşesc la ora actuală o pedeapsă privativă de libertate, fiind condamnați definitiv pentru acte de terorism.

Declar cu tărie faptul că toate acțiunile şi scrierile mele au fost pentru afirmarea şi apărarea identității naționale româneşti, nefiind îndreptate împotriva unei etnii anume. Faptul că, în diverse moduri, m-am manifestat împotriva direcției de acțiune si de concepție a unor lideri, reprezentanți ai comunității maghiare, nu înseamnă că am blamat întreaga etnie maghiară, este o diferență ce ține de logica elementară. Faptul că am atras atenția asupra unor aspecte istorice ce țin de fenomenul maghiarizării, documentat de nenumărate studii istorice şi sociologice, nu presupune deasemenea că generalizez vina acestui fapt asupra minorităţii maghiare.

Cred cu tărie că religia creștin-ortodoxă a menținut de-a lungul mileniilor Neamul Românesc pe acest teritoriu național şi că Mihai Eminescu este chintesența acestui neam. Nu mă dezic de credința mea ortodoxă şi nici de Mihai Eminescu. Mihai Eminescu nu poate fi interzis. Nu mă dezic de nicio acțiune pe care am organizat-o şi de niciun text pe care l-am scris, considerând că acestea fac parte din liberatea mea de faptă şi, implicit, de gândire românească. Această libertate este garantată atât de jertfa românilor care au participat la Revoluția din Decembrie 1989, răsturnând astfel un regim comunist, dictatorial, care îngrădea într-un mod crunt liberatea de expresie, cât şi de Constituția României.

Am constatat că sunt acuzat de fundaţia reclamantă de “comportament discriminativ, degradant și hărțuitor față de comunitatea maghiară din țară”, în virtutea unor interpretări tendențioase și răstălmăciri provocatoare, pot spune, față de activitatea mea patriotică.

Solicit să luați act că activitatea mea patriotică, pusă în slujba neamului românesc, este în totală concordanță cu legea fundamentală a țării, Constituția României, precum și cu toate legile subsecvente care reglementează promovarea, respectarea și apărarea valorilor naționale, istorice, culturale, identitare, morale și spirituale ale neamului românesc.

Întotdeauna și fără echivoc am respectat, respect și voi respecta valorile și religia comunităților etnice conlocuitoare pe teritoriul României.

Este de notorietate publică că toate acțiunile patriotice pe care le-am întreprins, inclusiv cele realizate în colaborare cu autoritățile statului, s-au desfășurat în bune condiții, pașnic și non-conflictual.

Toate acestea au fost apreciate de-a lungul timpului, inclusiv de etnici maghiari, iar în acest sens există o multitudine de mărturii.

În opinia mea, reclamația formulată de către Fundația Szekler Monitor vădeşte intenția acesteia de a crea o stare conflictuală prin acuzațiile ce mi se aduc, realizată prin interpretări și răstălmăciri răutăcioase, tendențioase și chiar șovine la adresa mea.

Consider un act de rea-credință din partea acuzatorilor mei denaturarea situației de fapt, prin omiterea prezentării întregii mele activități, raportată la comunitatea maghiară din România, așa cum am arătat mai sus.

Astfel, eu, Mihai Sorin Tîrnoveanu, nu am atins și nici nu am încălcat vreun drept, demnitate sau imagine a minoritarilor maghiari care sunt corecți și onești. Opiniile mele nu promovează idei rasiste, xenofobe sau discriminatorii.

Din aceste motive consider că nu am încălcat prevederile Art.2, pct. (8) din O.G. 137/2000 – “nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie și a dreptului la informație.”

Drepturile prevăzute la Art.2, pct. (8) sunt consfințite prin legea fundamentală, Constituția României, astfel:

Art. 29, pct. 1 din Constituția României (”Libertatea gândirii şi a opiniilor nu pot fi îngrădite sub nicio formăNimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale”), cât și dispozițiile Art. 30, pct. 1 din Constituția României (”Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor… sunt inviolabile”), aceste două texte de lege fiind intrinsec legate unul de celălalt.

Opiniile reprezintă părerile, declarațiile, judecățile de valoare, punctele de vedere, ideile, gândurile cu privire la temele de interes dezbătute. Ar fi absurd și de neconceput să nu acceptăm ideea posibilității exprimării, de către alți semeni ai noștri, a unor judecăți de valoare care să contrazică alte opinii despre ceva anume.

Exprimarea opiniilor trebuie să se facă pornindu-se de la expuneri oneste și corecte din punct de vedere etic și moral. Opiniile și judecățile de valoare care se referă la teme de interes public și/sau personal, exprimate public, trebuie să fie fundamentate și argumentate factologic, iar argumentele respective și faptele pe care se bazează opiniile să poată fi verificate și demonstrate.

Exprimarea unei opinii presupune, în substanța sa, manifestarea unei atitudini de aprobare sau de acuzare referitor la fenomenul care face obiectul opiniei. Opinia nu este altceva decât libertatea fiecărui individ de a adopta, indiferent de domeniu, atitudinea intelectuală la alegerea sa, astfel încât să își poată exprima o opinie ca atare sau prin intermediul unei declarații publice, a unui studiu științific, comentariu, analiză, discurs etc.

În postările și articolele mele nu am făcut deosebiri între oameni sau excluderi ci doar am scos în evidență unele fapte imorale și uneori chiar ilegale realizate de unii iredentiști și extremiști maghiari. Din acest motiv consider că nu am încălcat prevederile Art.2, pct. (1) din O.G. 137/2000 care prevede că – “prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință …”

Vă solicit să luați act de faptul că nu am fost niciodată violent, nu am hărțuit pe nimeni, iar prin intermediul postărilor mele nu am incitat la violență, la ură, la acte agresive sau hărțuire. Ba mai mult decât atât, am depus toate eforturile și diligențele necesare pentru menținerea unei stări de echilibru, non-conflictuale și pentru aplanarea și eliminarea oricăror tensiuni și violențe locale între cetățenii români și cetățenii de etnie maghiară.

Consider că sunt complet nevinovat, iar acuzele ce mi se aduc, așa cum am afirmat anterior, sunt doar interpretări și răstălmăciri făcute de anumiți extremiști și iredentiști maghiari. Menționez că nu am niciun fel de “antecedente” legate de acte discriminatorii, violențe sau hărțuiri de persoane, indiferent de etnie, religie, naționalitate etc.

Solicit să aveți în vedere faptul că dacă acuzele ce mi se aduc ar fi fost reale, pe cale de consecință, CNCD ar fi recurs la eliminarea pretinselor acte discriminatorii săvârșite de mine prin prevenirea oricăror fapte de discriminare sau prin …  mediere, pentru soluționare pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârșirii unor acte/fapte de discriminare, conform atribuțiilor prevăzute de Art. 2 (10) a) și b) din O.G. 137/2000. Ori, în ceea ce mă privește, CNCD nu a recurs la niciun act mai sus menționat.

Reaua-credință a reclamanților acuzatori răzbate indubitabil și repetat inclusiv din faptul că aceștia cer sancționarea mea directă, fără să existe actele procedurale premergătoare prevăzute de lege, respectiv prevenirea și medierea.

Consider că dacă mă veți găsi vinovat, acest lucru se va răsfrânge nu numai asupra persoanei mele, ci şi asupra celor care gândesc şi acționează pentru afirmarea identităţii naţionale. Stă în puterea dumneavoastră să mă sancționați, dar nu este în puterea dumneavoastră să mă opriți a gândi, a scrie şi a acționa conform convingerilor mele. Nimeni nu are voie să interzică oamenilor să-l citească şi să-l citeze pe Mihai Eminescu, nu intră în atribuțiunile instituţiilor statului de a interzice părți din Istoria României, cu toate aspectele ei mai mult sau mai puțin ”plăcute” corectitudinii politice, căci nu cenzura, ci adevărul primează. Nu cred că puteţi să vă asumați rolul unui control ideologic şi politic asupra cetăţenilor români. Orice ”lovitură” vom primi, vă asigur că pe noi, cei care credem în ,,Biruința Neamului Românesc”, ne va întări şi mai mult.”

Sursa: Ziaristi Online

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment

  1. Pingback: Alături de Mihai Tîrnoveanu, reclamat de un ungur dement la CNCD pentru Mihai Eminescu – Românul Absolut și Calea Neamului. FOTO-DOCUMENTE / VIDEO UPDATE | Victor Roncea Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.