Petitie Online impotriva "Raportului Patapievici" de falsificare a istoriei Romaniei Medievale - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Petitie Online impotriva “Raportului Patapievici” de falsificare a istoriei Romaniei Medievale

Doctorul in istorie Emilia Corbu, autoarea mai multor articole cu rol de semnal de alarma privind produsul publicistic de lux “Romania Medievala”, editat de Institutul Cultural Roman si Ministerul Afacerilor Externe  in patru limbi si pus sub patronajul Presedintiei Romaniei, a initiat o Petitie Online adresata istoricilor, parlamentarilor, ofiterilor de informatii insarcinati cu apararea Romaniei, jurnalistilor si oamenilor de cultura romani, solicitand stoparea raspandirii la nivel international a unor falsuri de tip Roller si Roesler asupra etnogenezei si existentei poporului roman in spatiul carpato-danubiano-pontic.

“Romania Medievala” are două volume cu un cuprins de 400 de pagini dintre care 266 pagini planşe color si 140 de pagini text, respectiv acelasi text fasificationist conceput de un anume Laurent Chrzanovski, de 31 pagini, tradus  în patru limbi – română, germană, engleză, franceză, – impreuna cu prefetele lui Horia Roman Patapievici si Teodor Baconsky. La care se adaugă pagina de gardă, pagină finală şi trei pagini albe. Hârtie cretată, scumpă.

“Ar trebui ca domnul presedinte sa mai si citeasca ce gireaza sub numele sau personal si al Administratiei Prezidentiale a Romaniei. Este al doilea caz major de falsificare grosolana a Istoriei Nationale a Romaniei dupa “Raportul Tismaneanu”. Sunt convins ca domnul presedinte nu a citit nici cele 666 de pagini ale Raportului Tismaneanu si nici cele 400 de pagini ale actualului “Raport Patapievici”. Asta e problema!” spune un prim comentariu la aceasta Petitie Online, ce poarta titlul “Aparati Istoria Romaniei” si este disponibila spre semnare si raspandire la adresa de internet http://www.petitieonline.com/aprai_istoria_romanilor.

Redam mai jos textul Petitiei:

Apăraţi istoria românilor

CĂTRE,

PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI,

În atenţia domnului Traian Băsescu,  Preşedinte al României

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

In atenţia domnului Kelemen Hunor, Ministrul Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE ŞI MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ  A SENATULUI ROMÂNIEI

La numirea şi întărirea în funcţie, de către preşedintele României, a lui H.R. Patapievici, o parte însemnată a intelectualilor români a avut obiecţii legate de modul în  care acesta trata şi caracteriza poporul român.

Câteva dintre iniţiativele şi acţiunile în numele Instituţiei au fost primite negativ de cea mai mare parte a intelectualilor români.

În cazul de faţă, iniţiativa de a publica o carte şi a realiza  o expoziţie  nu o judecăm. Poate fi o iniţiativă pozitivă. Chiar larga circulaţie a documentelor fundamentale ale istoriei din  secolele V-XVI putea juca un rol însemnat în cunoaşterea ţării noastre peste hotare. Mai ales că acest material pregătitor ,,România medievală,, se adresa ambasadelor.

Era firesc ca o asemenea acţiune să înceapă de la prezentarea, printr-o selecţie ştiinţifică, a materialelor sigure, devenite muzeistice. Aceasta  se poate face doar prin mari specialişti români ai evului mediu românesc, sub egida unor universităţi, institute ale Academiei sau secţii de istorie ale acesteia.

Din nefericire,  drumul acesta firesc, obişnuit, atestat în lumea ştiinţifică nu a fost urmat. Sub patronajul Preşedintelui şi direcţia lui Patapievici s-a pornit în sens invers. Ca şi cum obligă muzeistica, arheologia, arhivistica, ştiinţa românească să se muleze pe ideile emanate de cine? Emanate de Laurent Chrzanovski, elveţian de origine poloneză,  necunoscut în ştiinţa istorică românească.  Ideea de a fi un străin nu e greşită prin ea însăşi în măsura în care dorim recunoaştere. Ne gîndim şi la Nicolae Iorga  care a vorbit despre istoria României prin călători.

Însă, ce face omul acesta ar fi de înţeles doar dacă ar răspunde unor programe, impuse sau autoimpuse, nu doar de anihilarea istoriei românilor în evul mediu, de neantizare, de creare a ceva paralel şi potrivnic nu doar intereselor României, căci acesta pare a fi scopul cărţii şi expoziţiei, dar şi o falsificare grosolană, ilogică, contrară tuturor cercetărilor ştiinţifice, făcute publice prin Tratatele de Istorie a Românilor, de care lumea ştiinţifică mondială are cunoştinţă, prin “Bibliografia Istorică a României”, de participarea oamenilor de ştiinţă români la întâlniri ştiinţifice internaţionale.

Ce spune omul!?

Cităm ,,Aceasta pentru că România, unul dintre cele mai tinere state ale Europei actuale, născut din Unirea de la 1859 (a Moldovei şi Tării Româneşti) şi din Marea Unire de la 1918 (realizată prin aderarea Transilvaniei), nu fusese niciodată până atunci o Naţiune, ci mai degrabă un mozaic de civilizaţii, de populaţii, de culturi şi de etnii care au învăţat să trăiască împreună, să dialogheze, să facă comerţ, şi, mai presus de toate, să îşi construiască o limbă şi o conştiinţă comune în timp ce erau supuse, de-a lungul secolelor, predominanţei politice a uneia sau alteia dintre marile puteri vecine.,, (România Medievală, Monitorul Oficial, 2010, p.9).

Confuzia dintre naţiune şi stat naţional  este evidentă şi încalcă şi cea mai elementară explicaţie DEX conform căreia termenul de naţiune este sinonim cu cel de popor sau etnie.

Şi pentru a ne convinge că nu a făcut o confuzie, autorul revine pe aceeaşi pagină şi întăreşte aberaţiile afirmate mai sus:

,,La toate acestea se adaugă o enigmă filologică şi istorică de anvergură, care constă în faptul că această ţară, care nu s-a constituit decât foarte recent ca naţiune…” (România Medievală, Monitorul Oficial, 2010, p.9).

Aceste afirmaţii ar fi rămas ceea ce sunt, nişte vorbe goale, dacă autorul nu ar fi continuat de-a lungul a 30 de pagini să argumenteze  parcă ,,enigma,,  naţiunii române formată în ultima sută de ani. Şi, procedează absolut iresponsabil. Înşiră toate migraţiile care au avut loc în  Europa Centrală şi de sud-est şi Balcani, toate dominaţiile şi toate colonizările şi le prezintă drept ,,România Medievală,,. Despre strămoşii românilor nu se spune nimic. Nu sunt menţionate nici Romaniile populare, nici cultura veche-românească, iar cnezatele şi voievodatele româneşti sunt menţionate fără nici o atribuire etnică. Se bucură însă de paragrafe întinse toţi care au trecut episodic fie pe teritoriul României, fie pe la graniţele ei, la care adaugă colonizările şi dominaţiile:  sarmaţi, alani, avari, huni, goţi, vizigoţi, ostrogoţi, gepizi, lombarzi, maghiari, bulgari, pecenegi, cumani, mongoli, saxoni, secui, turci.

Şi pentru ca acest fals istoric să încapă în istoria medievală a României, se operează cu greşeli de datare, atribuiri greşite de teritorii, confuzii grave de termeni, confuzii între noţiunile de  civilizaţie şi cultură, între cultură arheologică şi complex arheologic precum şi  preluarea unor teorii depăşite din punct de vedere ştiinţific, cum ar fi stăpânirea bulgară la Nordul Dunării până la Carpaţi. Se încalcă principii elementare de cercetare. Chiar şi evul mediu-târziu e croit pe acelaşi calapod. Cele două state medievale româneşti, Moldova şi Ţara Românească, numite când regiuni geografice, când structuri politice, când voievodate sunt prezentate drept spaţiul coabitării a încă 12 populaţii. Nu se face diferenţa necesară între mediul urban şi mediul rural, nu se precizează statisticile oficiale cu privire la numărul  acestor ,,populaţii,, în realitate comunităţi reduse numeric aflate temporar pe teritoriul ţărilor respective.

O istorie peticită cu scopul de a  scoate românii din istorie. Dealtminteri,  termenii de populaţie romanică, vlah, valah sau român sunt menţionaţi sporadic fără ca populaţiei vechi româneşti să i se acorde cel puţin un paragraf clar aşa cum se procedează cu populaţiile migratoare care se bucură fiecare de o descriere.

Cum este posibil ca istoria unei ţări al cărei relief  este de  70 %  deal şi munte să fie prezentată prin istoria unor populaţii care aveau culturi exclusiv de stepă? Unde este istoria poporului care a locuit 70% din teritoriul acestei ţări?

Migraţiile constituie una dintre temele de cercetare ale istoricilor români, dar niciodată nu au confundat această temă cu istoria medievală a României. Aşa cum nici istoricii ucrainieni, unguri, bulgari, sau din statele slave nu au confundat migraţiile cu istoria formării popoarelor lor, deşi existau situaţii clare ale formării unor state în urma unor migraţii. Şi asta pentru că nici un stat nu a dus la formarea unui popor. Dimpotrivă, statele s-au format pe baza unui popor sau naţiuni.

Uneori, în lume, lucrurile mărunte le răstoarnă pe cele înalte. Măreţul rege Darius a fost învins de sciţi. De un popor barbar dintr-o ţară întinsă, stearpă şi săracă.  Când au fost întrebaţi ce au avut de apărat, sciţii au arătat nişte movile aruncate în imensitatea stepei. Erau mormintele strămoşilor lor. Pentru ce luptaseră, de fapt, sciţii? Pentru nişte oase uscate şi-o mână de ţărână?  Nu! Mormintele acelea erau actele lor de identitate, de oameni liberi din neam în neam. Mormintele acelea erau actele lor de proprietate, de stăpâni ai unei ţări. Mormintele strămoşilor lor erau de fapt trecutul lor, adică istoria lor. Şi acest trecut a învins un mare rege al lumii.

Cartea ,,România Medievală,, publicată sub egida Institutului Cultural Român şi sub patronajul Preşedintelui României  spulberă mormintele strămoşilor noştri. Şi de la  gropniţele voievodale din vechile noastre mănăstiri până la gropile comune de la Aiud, Gherla şi Târgu-Ocna, de la mormintele bunilor noştri ce odihnesc în jurul bisericuţelor de lemn până la mormintele  Soldatului necunoscut presărate de la Don până în Germania,

Vă cerem să analizaţi situaţia şi să luaţi atitudine cu privire la:

 1. Promovarea în mediul  politic extern,  prin ambasade, a unei viziuni istorice tendenţioase şi străine de cercetarea istorică românească şi care pune sub semnul întrebării etnogeneza poporului român şi a limbii române.
 2. Irosirea banului public prin publicarea în format de lux a cărţii ,,România Medievală,, carte ce expune o opinie personală lipsită de orice fundament ştiinţific.

În numele istoricilor români din ultima sută de ani măcar,  noi NEGĂM aceste aprecieri  semnate de Laurent Chrzanovski care se vor istoria noastră, românească.

Aşa să ne ajute, Dumnezeu!

Pentru documentare:

“Raportul Patapievici” asupra natiunii romane: “un mozaic de populatii” intr-un teritoriu al nimanui. O afacere MAE-ICR de 7 milioane de euro: “Romania Medievala”

Emilia Corbu vs “Raportul Patapievici” aka “Romania Medievala”: Despre fals in scrierea istoriei

Emilia Corbu: Istorie si politica. Roesler, Roller, Chrzanovsky. Plus Patapievici si Baconsky

Patapievici, fiul unui fantome NKVD, modifica Istoria Romaniei dupa directivele lui Stalin si Horthy. DEZVALUIRI: Cine este Horia-Roman Patapievici

Print Friendly, PDF & Email

11 comments

 1. DYN

  DOMNILOR GENERALI , AMIRALI , COMISARI , COMANDORI , OFITERI , SUBOFITERI , GRADATI —ACTIVI SI IN RETRAGERE

  DE CATIVA ANI INCOACE , ARMATA ROMANIEI , ESTE SILITA SA POARTE POVARA UNOR IMPREJURARI FALS-ISTORICE .VORBA UNUI CAMARAD DE ARME .
  IN MOMENTUL DE FATA , ARMATA , ESTE MACINATA DE POLITIZAREA PROMOVARILOR IN FUNCTIILE SUPERIOARE , DE DISTRUGEREA INCREDERII SI A SPERANTEI , CEEA CE A DUS LA CONFUZIE , NEMULTUMIRE , DEGRADAREA RELATIILOR DE INCREDERE , SI IMPLICIT LA ACUTIZAREA INSECURITATII MORALE SI PROFESIONALE.
  DE CATIVA ANI INCOACE , SUNTEM TINTA ATACURILOR SUSTINUTE , O TINTA ACTIVA , A TUTUROR ATACURILOR MEDIATICE , A POLITICILOR PUBLICE , A ACTUALEI PUTERI , DAR SI A CELOR DIN TRECUT , –CU CONCURSUL TACIT SI CONDAMNABIL AL MINISTRULUI APARARII NATIONALE , AL FOSTULUI COMANDANT SUPREM , AL REPREZENTANTILOR PUTERII , LIPSITI DE SCRUPULE , CU ACORDUL UNOR DEZAXATI PSIHIC , CARE APAR IN MASS MEDIA , DUCAND ASTFEL LA DECRIDIBILIZAREA SI MARGINALIZAREA SOCIALA , A INSTITUTIEI MILITARE NATIONALE , DAR SI INJOSIREA NEMILOASA SI SISTEMATICA , ATUTUROR PURTATORILOR UNIFORMEI MILITARE .
  ELABORAREA SI APLICAREA DE CONSTRANGERI PSIHICE SI DE DISCRIMINARI SOCIALE SI PROFESIONALE , SUBESTIMAREA VALOROSULUI CORP DE MILITARI REZERVISTI SI IN RETRAGERE , NU ARE COSECINTE BENEFICE , DECAT DISTRUGEREA INCREDERII ISTORICE , A CORPULUI SOCIAL NATIONAL SI A INTREGII ARMATE , IN MENIREA STATORNICA A CONDITIEI MILITARE NATIONALE , IN MENIREA EI CONSTITUTINALA .

  ACTIVI SI REZERVISTI …

  .SUNTETI POSTURILE DE AVANGARDA SI SALVGARDARE ALE SPIRITULUI SI ATITUDINILOR NOASTRE CONSTRUCTIVE , DECENTE SI FIRESTI .

  SUNTETI VECORII UNEI SOLIDARITATI AMPLE , CU VALOARE SI DISTINCTIE NATIONALA , PRECURSORII MILITANTI AL PRESTIGIULUI NOSTRU PATRIMONIAL

  SUNTETI ARGUMENTUL UNEI CONTINUITATI ISTORICE , UNICE SI IREPETABILE , SUNTETI CEI DATIRITA CARORA CEI DE MAINE NU VOR TRAI SENTIMENTUL ORFAN AL ASCENDENTEI

  SUNTETI POLUL DE INCREDERE SISPERANTA IN CARE ISI ASTEAPTA AFLAREA SI REGASIREA DISPERAREA SPIRITULUI PUBLIC

  INFATISATI-VA IN STRAIELE DEMNITATII DUMNEAVOASTRA MILITARE , NU UNUL , NU DOI ,NU TREI SAU CINCI , NU ZECE SAU CINSPREZECE , NU O FILALA , NU CINCI, NU ZECE CI TOATE FILIALELE ,TOTI REZERVISTII ,INDIFERENT DE VARSTA , TOTI CEI CU FACTOR DE RASPUNDERE ACUTUALI , TOTI CEI CARE CRED IN ONOAREA SI DEMNITATEA MILITARA , TOTI CEI CARE A-TI INTRAT IN ARMATA DIN DRAGOSTE ,DIN PATRIOTISM , DIN PLACERE , ENTUZIASM , TOTI CEI CARE A-TI RIDICAT LA RANG DE ARTA ACEASTA MESERIE , LA COTROCENI SI CERETI SOCOTEALA CELOR CARE NE FAC VIATA UN CHIN . CERETI SOCOTEALA IN NUMELE POPORULI ROMAN – CERETI SOCOTEALA IN NUMELE CELOR CARE SI-AU CERUT EUTANASIEREA –CERETI SOCOTEALA IN NUMELE CELOR CARE SI-AU DAT FOC , CERETI SOCOTEALA IN NUMELE CELOR CARE S-AU ARUNCAT DE LA BALCON , CERETISOCOTEALA IN NUMELE CELOR CARE FAC GREVA FOAMEI , CERETI SOCOTEALA IN NUMELE CELOR CARE AU MURIT IN CASA DE FOAME …CERETI SOCOTEALA IN NUMELE CELOR CARE AU MURIT….

  Cititi si vizionati si aici , va rog :

  http://scmdmoreni.blogspot.com/2011/06/tamas-sandor-seful-consiliului-judetean.html
  CPT® MACARAN FANEL –DYN

 2. sandu

  In esenta supravietuiesc si sunt salutate natiile care au in vinele lor putere de lupta sau chiar violenta in stare latenta. Daca se doreste contracararea unor astfel de atitudini nu se poate prin teorii si aplauze vehemente ci doar prin actiune. Un popor destept care se rezuma la idei o sa gaseasca blidul de mancare gol cu intreg continutul golit de un alt popor mai lacom si mai prompt in actiune. Toleranta si intelegerea nu sunt valori care sa cucereasca natii si nici macar sa-ti aperi pamantul…e nevoie de altceva

 3. Vasilescu Petre

  Nu am comantariu la atata prostie, ingamfare si ignoranta.
  Nu am zis tradare ca pentru a trada ar trebui sa ai ce trada,,,

 4. CIOLACU DOBRE

  Sunt complet consternat de atitudinea unor oameni de cultura romani, de oameni politici de cel mai inalt grad , de justitie, care nu iau nici o atitudine impotriva unora ca, Horia Roman Patapievici ,Teodor Baconscky,si altii asemenea oameni de cea mai joasa speta , de tradatori de tara si de neam asa cum reiese din scrierile lor in cartea “ROMANIA MEDIEVALA.” Cum puteti sa mai dormiti domnilor : presedinte al Romaniei, domnilor din Serviciul Roman de Informatii,domnule ministru al Apararii Nationale ,domnule ministru al justitiei , cand vedeti negru pe alb scris de doi tradatori de tara si de neam cum ne distrug istoria neamului romanesc , cum sterg dintr-o miscare o intreaga istorie a poporului nostru , cum ne injosesc in fata intregii lumi spunand ca noi nu am fost niciodată până atunci o Naţiune, ci mai degrabă un mozaic de civilizaţii, de populaţii, de culturi şi de etnii care au învăţat să trăiască împreună, să dialogheze, să facă comerţ, şi, mai presus de toate, să îşi construiască o limbă şi o conştiinţă . Cum ii puteti lasa pe acesti dobitoci si tradatori de tara si neam sa spuna asemenea ineptii, atatea neadevaruri si nimeni sa nu-i intrebe nimic?si sa ia cele mai drastice masuri impotriva lor si sa aduca argumente care sa contracareze asemenea ineptii de catre specialistii nostri din Universitati si institute ale Academiei Romane de istorie sau sectii de de istorie ale acestora ? Pacat , ne meritam soarta , daca am ajuns sa-i lasam pe acesti asa-zisii istorici sa ne rescrie istoria asa cum probabil li se dicteaza de cine stie cine din tara sau din afara . Astept masuri urgente luate de catre cei in drept , in pedepsirea exemplara a celor vinovati si de contracararea neadevarurilor spuse in acea carte.

 5. Un mozaic de populatii e neamu lui de cioflingar si pupincurist al alura care se tem de ADEVARATA ISTORIE A ROMANIEI…A DACIEI!!!
  A DACIEI!…ce frumos suna….poate ar trebui sa ne rebotezam tara in DACIA! asta e adevaratul nume al romaniei si acu e momentul cel mai potrivit.
  le e frica cioflingarilor si paserilor migratoare(papavievici sau patafievici asta nu e roman dupa nume ,deci a migrat aci) ca se afla ca d-aci se trag toti mucosii care acu taie si spanzura in europa.Mai toti stim ca sintem CEL MAI VECHI POPOR din europa(ca sa nu zic lume) si vin venetici sa ne rescrie istoria.VA JUCATI CU FOCU DOMNILOR ! DACU DOARME SI DOARME SI DOARME….DAR CAND S-O TREZI! nu mai nimeriti s-o stergeti inapoi pasari migratoare si nerecunoscatoare! JENIBILILOR! OAMENII MOR DE FOAME PE STRADA LANGA VOI SI VA ARDE LA BASCA SA DENIGRATI POPORUL DAC! INCULTI SI ANALFABETI…O SA-MI DAU FETITELE LA SCOALA LA SFANTU ASTEAPTA. Prefer sa ramana analfabete decat sa le otraviti voi cu minciuni!

 6. Observator

  Am ajuns acum, sa fac alergie la auzul numelui acestui Pata-Pipi, datorita urii pe care-o simt din partea acestui strain de durerile neamului romanesc, acest patapipipievici, care-ar trebui sa iubeasca neamul si Tara romanesca pana la jertafa de sine, asa cum trebuie s-o iubim toti cei ce consideram ca Romania este Patria noastra mama, a parintilor nostrii si a stramosilor nostrii.
  Rusine si Blestem asupra oricui traieste in Romania si mananca o paine (alba mai ales in cazul lui patapipi), si nu ne pretiueste Tara si poporul roman a carui ospitalitate este proverbiala, mai ales pentru cei straini de neam cum este acest
  intrus pentru neamul romanesc, patapipi.
  Sa-si scrie dejectiile in alta parte, nu in presa romanesca!!!
  NE-AM SATURAT SA MAI AUZIM DE EL!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.