DOSAR SPECIAL Ziaristi Online: TERORISMUL REVIZIONIST UNGAR (II). Organizaţii şi agenţi - Ziaristi OnlineZiaristi Online

DOSAR SPECIAL Ziaristi Online: TERORISMUL REVIZIONIST UNGAR (II). Organizaţii şi agenţi

Monument de comemorare a Diviziei de Secui in TransilvaniaDOSAR SPECIAL:   TERORISMUL REVIZIONIST UNGAR (II)

Organizaţii paramilitare folosite de serviciile de spionaj şi contraspionaj ungare

 1. Organizaţii revizionist-şovine şi extremist-teroriste create în România premergător şi în timpul celui de al doilea război mondial

În perioada de după Diktatul de la Viena (post 30 august 1940) au acţionat, atât în Ardealul de Nord cedat Ungariei horthyste, cât şi la sud de linia de demarcaţie, şi alte structuri extremist-teroriste şi naţionalist-revizioniste ungare. Acţiunea unora dintre ele s-a menţinut pe întreaga perioadă a războiului, chiar dacă România şi Ungaria făceau parte din aceeaşi alianţă politico-militară. Unele dintre acestea au acţionat şi după victoria aliaţilor în cel de-al II-lea război mondial. Între organizaţiile extremist-teroriste şi naţionalist-revizioniste ungare care au acţionat împotriva populaţiei şi autorităţilor române – la sud de linia de demarcaţie – menţionăm:

 • Cercul de instruire a şefilor posturilor de cercetaşi pentru apărarea patriei, Mureş.

A acţionat în perioada 1930-1945 urmărind acţiuni naţionalist-şovine de suprimare a naţionalităţilor nemaghiare şi maghiarizarea acestora, acţiuni militare şi de subminare a economiei naţionale.

 • Organizaţia „Armata horthystă“

A urmărit iniţierea de acţiuni teroriste pe teritoriul românesc în perioada 1939-1945, îndeosebi pe raza judeţelor Alba şi Bistriţa–Năsăud.

 • Gruparea „Jandarmii horthyşti“

Constituită în anul 1939 pe raza judeţului Alba, a urmărit desfăşurarea unor acţiuni de destabilizare a puterii de stat în teritoriul românesc, prin comiterea de acţiuni violente. A acţionat până în anul 1944.

 • Grupul terorist condus de Nagy Samoilă şi Valised Andras Gustav

A activat în perioada 1939-1941 pe raza judeţelor Satu Mare şi Mureş desfăşurând acţiuni terorist-diversioniste împotriva puterii de stat româneşti din Transilvania, iar din septembrie 1940, contra intelectualităţii şi a tuturor elementelor româneşti rămase în teritoriul vremelnic cedat.

 • Organizaţia naţionalist-şovină condusă de Foszto Iosif

A acţionat începând cu toamna anului 1940, urmărind comiterea de acţiuni terorist-diversioniste împotriva românilor din Ardeal, îndeosebi în judeţul Covasna.

 • Grupul P-12. Partizanii Ardealului

A acţionat pe raza judeţului Maramureş începând din 1940. A urmărit iniţierea de acţiuni teroriste vizând răsturnarea formei de guvernământ românesc.

 • Reţeaua “K.H.” spionajului horthyst

A funcţionat în toate judeţele din Transilvania acţionând în perioada 1939-1944. Membrii ei au urmărit culegerea de informaţii, racolarea şi infiltrarea de agenţi, precum şi acţiuni armate împotriva populaţiei româneşti din Ardeal.

 • Salosnita.

A fost o organizaţie naţionalist-teroristă care a acţionat pe teritoriul judeţului Alba în perioada 1940-1945.

 1. Perioada 1948-1965

Deşi România făcea parte din acelaşi sistem politico-economic şi de alianţă militară obedient Moscovei ca şi Ungaria, acţiunile serviciilor de informaţii ungare au urmărit realizarea vechiului vis hungarist – refacerea „Ungariei Sf. Ştefan“. În acest scop ele au sprijinit constituirea unor puncte de rezistentă antiromânească ce vizau răsturnarea puterii de stat româneşti în Transilvania. Între organizaţiile naţionalist-şovine care au apărut şi au acţionat după 1948 menţionăm:

 1. Mişcarea naţională de rezistenţă maghiară „Karosvolgy. A acţionat în perioada 1948-1950 pe raza judeţului Bihor urmărind răsturnarea puterii de stat româneşti din Transilvania.
 2. Imperiul hungarist huno-maghiar“. Organizaţie teroristă, ea s-a constituit pe raza judeţului Harghita şi a acţionat în anul 1949 urmărind răsturnarea formei de guvernământ româneşti, comiterea de acte teroriste şi formarea unui imperiu huno-ungar care să includă şi o parte a teritoriului României.
 3. Gruparea „Arpad Siegfrid SS“. Formată pe raza judeţului Bihor în anul 1949, ea intenţiona comiterea de acţiuni teroriste şi de sabotaj şi organizarea unei contrarevoluţii în România .
 4. Organizaţia subversiv-teroristă maghiară condusă de Olah Ludovic şi Uri Emeric. Constituită în anul 1950, a urmărit comiterea de acţiuni teroriste, de sabotaj şi diversiune pe raza judeţelor Bihor şi Timiş. A fost descoperită şi destrămată de organele de profil româneşti în acelaşi an.
 5. Organizaţia diversionistă din Sântimbru, Harghita. A acţionat în anul 1950 urmărind procurarea de armament şi comiterea de acţiuni diversioniste în scopul răsturnării puterii de stat româneşti din Transilvania.
 6. Elszantok“. A acţionat în anul 1950 pe raza judeţului Bihor urmărind comiterea de acţiuni de destabilizare a puterii de stat româneşti în Ardeal.
 7. Cercul „Kossuth“ din Harghita. Între anii 1950-1952, a urmărit desfăşurarea de acţiuni naţionalist-revizioniste maghiare, procurarea de armament şi muniţie şi producerea unor acte de teroare în rândul populaţiei româneşti.
 8. Tineretul secuiesc“ din Covasna. Timp de cinci ani, între 1950-1955, această organizaţie teroristă, naţionalist-şovină, a urmărit răsturnarea prin violenţă a situaţiei social-politice din România şi alipirea Transilvaniei la Ungaria.
 9. Garda Populară“. A acţionat în anul 1951 pe raza judeţelor Harghita şi Covasna urmărind răsturnarea puterii de stat româneşti prin comiterea de acte teroriste.
 10. Cerbii Albi“. Timp de trei ani, între 1952 şi 1955, această organizaţie teroristă a acţionat pe teritoriul judeţului Covasna comiţând numeroase acţiuni terorist-diversioniste în sprijinul ideilor naţionalist-revizioniste maghiare.

În perioada ce a urmat evenimentelor din 1956 din Ungaria, în formele de exprimare ale iredentismului revizionist maghiar – dirijat de serviciile de profil de la Budapesta – s-au produs mutaţii semnificative.

Pe toată perioada comunistă, guvernanţii de la Budapesta, având o mai mică libertate de mişcare datorită liniei directoare trasată de Kremlin, au preferat să lase pe seama emigraţiei ungare din Occident, precumpănitor a aceleia din S.U.A. şi Canada, agitaţiile şi campaniile naţionalist-revizioniste, cât şi de promovare a politicii separatiste.

Totuşi, alături de emigraţia maghiară din Occident, şi serviciile speciale ungare au sprijinit (îndeosebi cele de informaţii externe, care s-au implicat direct) în constituirea unor organizaţii naţionalist-teroriste pe teritoriul României în perioada 1956-1964. Între aceste organizaţii naţionalist-revizioniste formate de A.V.H. pe teritoriul României în scopul destrămării unităţii statale, menţionăm:

 1. Mişcarea de rezistenţă. Formată în anul 1956, a acţionat pe raza judeţelor Bihor, Hunedoara şi Satu Mare urmărind organizarea de acţiuni armate pentru alipirea Transilvaniei la Ungaria.
 2. Organizaţia secretă revoluţionară. Constituită în anul 1956 pe raza judeţelor Mureş, Covasna şi Harghita, a urmărit timp de doi ani răsturnarea prin violenţă a puterii de stat româneşti din Transilvania.
 3. Organizaţia Tineretului Maghiar din Ardeal „Emisz“. A acţionat între 1956-1958 pe raza judeţelor Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu prin procurarea de amament, explozibili, substanţe toxice, angrenându-se în distrugerea unor monumente istorice şi de artă româneşti şi lichidarea autorităţilor de stat, toate aceste acţiuni vizând alipirea Transilvaniei la Ungaria.
 4. Tinerii doritori de libertate, organizaţie care a funcţionat în judeţul Bihor între anii 1956-1960. A avut ca obiectiv pregătirea elevilor pentru acţiuni armate.
 5. Organizaţia subversivă condusă de Szabo Moise, creată în anul 1956 în judeţul Mureş. Ea a urmărit răsturnarea prin violenţă a puterii de stat româneşti din Transilvania.
 6. Bandele teroriste din Sovata. În anul 1956 a fost creată o bandă teroristă condusă de Kelemen Emeric, care a acţionat pe teritoriul judeţelor Mureş, Harghita şi Hunedoara urmărind comiterea de acte teroriste.                                                                                                     Tot la Sovata s-a constituit, în anul 1959, o organizaţie subversivă cu caracter terorist condusă de Gall Francisc, care a funcţionat nu numai pe raza judeţului Mureş, ea având „filiale“ şi în judeţele Hunedoara şi Vâlcea . Membrii acestei organizaţii au urmărit organizarea de acţiuni terorist-diversioniste pentru destabilizarea social-politică a României.
 7. Organizaţia subversivnaţionalistă din cadrul Liceului din Miercurea Ciuc. A funcţionat în anul 1958 pe raza judeţelor Harghita, Covasna şi Cluj urmărind răsturnarea puterii de stat româneşti prin comiterea de acte teroriste.
 8. Gruparea teroristă condusă de Pall Ludovic din judeţul Harghita. Constituită în anul 1960, ea a urmărit comiterea de acţiuni terorist-diversioniste pentru destabilizarea social-politică a României.
 9. Asociaţia secretă „Harghita“, creată în anul 1962, a urmărit procurarea de armament şi substanţe explozive în scopul comiterii de acţiuni extremist-teroriste vizând alipirea Transilvaniei la Ungaria.

În anii 1964-1965, elementele naţionalist-revizioniste maghiare din Transilvania au pus bazele altor organizaţii menite să răstoarne autorităţile de stat româneşti, legal constituite, militând, unele pentru un Ardeal independent, dar obedient Ungariei, altele direct, pentru alipirea acestei provincii la Ungaria. Între acestea, menţionăm doar câteva, mai semnificative:

 1. Organizaţia „Ungaria Mare Liberă şi Unită“. Constituită la Târgu Mureş în anul 1962, a urmărit executarea de acţiuni armate care vizau alipirea forţată a Transilvaniei la Ungaria.
 2. Uniunea Revoluţionară Maghiară. S-a format în judeţul Bihor în anul 1964 şi a urmărit desprinderea Transilvaniei de România şi alipirea ei la Ungaria.
 3. Steaua Neagră“, transformată ulterior în Legiunea Morţii“. Membrii acestei grupări au acţionat în anii 1964-1965 pe raza judeţului Bihor şi au urmărit ca prin acţiuni teroriste să pregătească anexarea Transilvaniei la Ungaria.
 4. Fraternitate, egalitate şi libertate“organizaţie creată şi condusă de Solyom Francisc din Târgu Mureş în anul 1965. Membrii grupării intenţionau ca prin acţiuni de natură teroristă să transforme Ardealul într-un stat independent, în afara graniţelor României.
 5. Ciori Călătoare“, grup terorist format la Târgu Mureş în anul 1965 care şi-a propus ca prin declanşarea unor acţiuni de factură teroristă, să obţină autonomia Transilvaniei.
 6. Organizaţia subversivă condusă de Szasz Ludovic din Târgu Mureş. Formată în anul 1965, a urmărit răsturnarea puterii de stat româneşti, lichidarea populaţiei de naţionalitate română, desprinderea Ardealului şi alipirea forţată a acestei vechi provincii româneşti la Ungaria.
 7. Organizaţia condusă de fraţii Török. A acţionat pe teritoriul judeţelor Harghita şi Covasna în anul 1965 urmărind desprinderea Transilvaniei prin acţiuni terorist-diversioniste şi alipirea ei la Ungaria.

                                                                                 Aurel I. Rogojan

Documentar realizat pe baza lucrării „Spionajul Ungar în România”, autori Traian Valentin Poncea şi Aurel I. Rogojan, Editura Eluona, Bucureşti, 2007

Sursa: Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.