Zvacnirile masoneriei. Raport intern despre ilegalitatile din MLNR in prag de convent national. EXCLUSIV Ziaristi Online - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Zvacnirile masoneriei. Raport intern despre ilegalitatile din MLNR in prag de convent national. EXCLUSIV Ziaristi Online

Suntem informati ca sambata aceasta are loc conventul Mari Loji Nationale din Romania. Nu intamplator, deci, am primit la redactie, dupa o obisnuita din trecut, un Raport intern privind ilegalitatile din sanul masoneriei, transmis de un auto-intitulat “mason liber”. Redactia Ziaristi Online il publica integral, considerand ca informatiile cuprinse in interiorul acestui Raport pot fi de folos tuturor celor preocupati de fenomenul societatilor secrete si oculte.

UPDATE: Acest material a primit urmatorul Drept la Replica din partea masoneriei, personal a dlui Cristian Gherasim, membru al Marii Loje Naţionale din România »

I. G. M. A. A. U.

MASONERIA UNIVERSALĂ
MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA

Către,
Toate Lojile Simbolice din Obedienţa Marii Loji Naţionale din România
Respectabile şi iubite Frate Maestru Venerabil,
Iubiţi Fraţi în gradele, funcţiile şi demnităţile voastre,

Înainte de orice altă precizare din această scrisoare deschisă către Obedienţă, doresc să prezint câteva clarificări cu privire la cele întâmplate în Conventul Marii Loji Naţionale din România din 30 aprilie 2011.

Deoarece eu am considerat că Lojile din Obedienţă trebuie să voteze în cunoştinţă de cauză, am prezentat acestora câteva argumente privind nocivitatea amendamentelor la Constituţia şi la Regulamentul General ale MLNR, alţii au considerat că aş fi promotorul unor manifestări zgomotoase în cadrul Conventului din aprilie al Marii Loji Naţionale din România şi am fost rugat să fac apel către Fraţi ca lucrările Conventului să se desfăşoare în linişte şi armonie, invocându-se prezenţa delegaţiilor străine.

Pe deplin conştient că un Convent al MLNR nu trebuie să se desfăşoare altfel decât în linişte şi armonie, cu atât mai mult cu cât există delegaţi străini şi, mai presus de toate, Marea Lojă Naţională din România a candidat în cadrul Conferinţei Mondiale a Marilor Loji Regulare, ce s-a desfăşurat după Conventul nostru, la organizarea acestei Conferinţe în România în 2014. Acum ştim cu toţii rezultatul şi ne bucurăm cu toţii de el. Membrii Conferinţei au votat: în 2014 România va fi ţara gazdă şi organizatoare a Conferinţei. Decizia este extrem de importantă pentru întreaga Masonerie Română şi pentru ţara noastră. Doar Marele Arhitect este mai presus de România şi trebuie să conştientizăm cu toţii acest lucru şi să acţionăm în consecinţă!

Având în vedere aceşti factori, înainte de Conventul MLNR am făcut apelul la linişte şi consens către Fraţi, ceea ce, în treacăt fie spus, nu a fost foarte uşor, deoarece un număr mare de membri ai Ordinului este revoltat de neregulile din Conventul de alegeri, de încălcările sistematice ale Statutului, Constituţiei şi Regulamentului General ale MLNR din 6.11.2010 şi până în prezent, de abuzurile în funcţie ale actualei conduceri a MLNR, de imixtiunile Riturilor de Perfecţionare în treburile interne ale Marii Loji Naţionale din România şi, cel mai mult şi mai mult, de unele dintre propunerile de amendare a Constituţiei şi Regulamentului General ale MLNR.

Pentru ca lucrurile să fie cât mai clare şi liniştite cu putinţă, am ales chiar să nu particip la Conventul MLNR din 30 aprilie 2011. Deşi acest lucru a încercat să fie prezentat ca un semn de laşitate din partea mea de către eternii zvonaci ai Ordinului, ţin să precizez că am încercat să dau, de fapt, dovadă de eleganţă şi să arăt că pentru mine binele Ordinului şi al României sunt nepreţuite. Sunt un om care îşi respectă promisiunile şi care nu încalcă principiile. Nimeni nu poate face nimic pentru Ordin şi pentru România dacă nu este vertical şi dacă nu respectă cu stricteţe principiile onoarei, adevărului şi dreptăţii. Tocmai de aceea nu am întreprins nici o acţiune la Convent şi până când Conferinţa Mondială a Marilor Loji Regulare nu a luat o hotărâre privind ţara în care se va organiza Sesiunea Conferinţei din 2014. Acum, după ce hotărârea a fost luată şi ştim că România va organiza Conferinţa Mondială în 2014, iar nimeni nu mai poate şi nu mai are de ce să dea vina pe mine pentru un presupus şi temut insucces propriu, voi continua contestarea în instanţă a alegerilor din cadrul MLNR din 6.11.2010 şi a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei din 30.04.2011. Acţiunea mea nu este unică în Masoneria internaţională, fapt dovedit cu câteva luni în urmă în Franţa, unde Marele Maestru François Stifani a fost demis prin hotărâre judecătorească. Am jurat, ca voi toţi, să respect legile Ţării, iar dacă Fraţii mei le încalcă, conform prevederilor Codului penal al României, sunt obligat să sesizez acest lucru organelor în drept. Nu pot fi părtaş la înşelăciune, fals şi uz de fals şi abuz contra intereselor personale. Acestea sunt fapte penale, care se pedepsesc conform legii. În încheiere, însă nicidecum în ultimul rând, ţin să mulţumesc tuturor Fraţilor care au citit scrisorile pe care le-am trimis în Obedienţă, le-au judecat şi au înţeles nocivitatea amendamentelor la Constituţia şi Regulamentul General ale Marii Loji Naţionale din România. Iubiţi Fraţi, votul vostru din cadrul Conventului din 30 aprilie 2011 a spus „NU” intrării în derizoriu a Ordinului şi prin votul vostru Lojile Simbolice rămân în continuare Ateliere Masonice, nu o simplă masă de manevră pentru conducerea unei asociaţii. De asemenea, apreciez că Marele Maestru a ales să asculte vocea raţiunii, echilibrului şi normalităţii şi, în consecinţă a retras amendamentul prin care durata mandatului actualului Marele Maestru, actualilor Mari Demnitari şi Mari Ofiţeri se transforma din 3 în 5 ani, ceea ce ar fi fost o ilegalitate legislativă şi o dovadă de cruntă imoralitate, precum şi cel în care o lojă ar fi avut un singur vot. Această scrisoare deschisă reprezintă sesizarea mea, în calitate de membru (membru asociat, cf. Art. 5.3.b din Statutul MLNR) al Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România cu privire la ilegalitatea convocării şi desfăşurării Adunării Generale a Asociaţiei din 30 aprilie 2011, ceea ce conduce, în baza Statutului Asociaţiei şi conform legii în vigoare la ilegalitatea şi nulitatea hotărârilor luate în cadrul AGA din data mai sus precizată.

În conformitate cu Art. 17.2. din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România „Reglementările de organizare şi funcţionare specifice (R. O. F.), denumite în mod tradiţional „Constituţia şi Regulamentul General al M.L.N.R.” sunt parte integrantă a prezentului Statut, acestea trebuind să respecte – sub sancţiunea nulităţii absolute – Constituţia României şi ordinea de drept, precum şi Landmark-urile Francmasoneriei Universale”. Consecinţa principală a acestui articol din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România este aceea că orice instanţă de judecată analizează şi dă sentinţe în contextul oricărui litigiu în baza tuturor cadrelor normative ale MLNR – atât cele aşa-zis profane (Statutul MLNR), cât şi cele masonice (Constituţia şi Regulamentul General al MLNR). Rezultă că normele prevăzute în Constituţia şi Regulamentul General al MLNR nu sunt de domeniu strict masonic, cum adesea se consideră în Obedienţa noastră, ci constituie un cadru legislativ generic al Asociaţiei. În concluzie, dacă o normă constituţională sau regulamentară face trimitere la anumite norme prevăzute în ritualul masonic după care lucrează Lojile din Obedienţă, atunci acele norme sunt luate în considerare de instanţele de judecată (profane) drept particularităţi prevăzute în R.O.F.-ul MLNR. Aceeaşi regulă se aplică indubitabil în ceea ce priveşte Constituţia şi Regulamentul General al MLNR. În legătură directă cu aceste aspecte, există mai multe vicii de procedură cu privire la convocarea şi desfăşurarea Adunării Generale a Asociaţiei (Conventul) Marii Loji Naţionale din România din 30 aprilie 2011.

1. ILEGALITATEA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA

1. În conformitate cu prevederile Art. 11. 6. din Statutul MLNR, „Adunarea Generală a MLNR se convoacă obligatoriu în sesiune ordinară, o dată pe an, în luna februarie, când – fără nici o excepţie – Ordinea de zi trebuie să cuprindă dezbaterea şi aprobarea Bilanţului contabil, Raportului de gestiune, Raportului cenzorilor, precum şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul fiscal următor. Adunarea Generală a Asociaţiei poate fi convocată şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori probleme urgente ale Asociaţiei reclamă acest lucru, fie la iniţiativa Preşedintelui MLNR, fie la iniţiativa a 1/2+1 (jumătate plus unu) din numărul Lojilor de lucru ”. În conformitate cu prevederile Art. 25 din Constituţia MLNR Conventul Ordinar al MLNR se desfăşoară anual în luna februarie, conform Hotărârii Conventului MLNR din 12-13 octombrie 2002, prin care s-a amendat Art. 25 din Constituţia MLNR intrată în vigoare începând cu 5 noiembrie 2000. Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR din 30 aprilie 2011 a fost convocată în sesiune extraordinară de Preşedintele Asociaţiei Radu Ninel Bălănescu prin Decretul 401/RB/09.03.6011. Prin urmare, încă de la bun început convocarea Conventul Extraordinar din 30 aprilie 2011, cu ordinea de zi aferentă, prezintă mai multe vicii de procedură:

– dacă se aplică stricto sensu Art. 11. 6. din Statutul MLNR (coroborat cu Art. 25 din Constituţia MLNR), Conventul trebuia convocat în luna februarie, nu în luna aprilie, şi drept ordinar, nu extraordinar;

– dacă se interpretează Art. 11. 6. din Statutul MLNR şi se admite că în loc de luna februarie Conventul a fost convocat în luna aprilie, în scopul dezbaterii şi aprobării Bilanţului contabil, Raportului de gestiune, Raportului cenzorilor, precum şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul fiscal următor, atunci Conventul din 30.04.2011 NU putea fi Extraordinar, iar pe ordinea sa de zi NU puteau fi discutate propuneri de modificare a Constituţiei şi Regulamentului General, care, în conformitate cu Art. 40.c. din Constituţia MLNR şi cu Art. 169, aliniatul 2 din Regulamentul General, nu pot fi făcute decât de către un Convent Extraordinar.

Pentru a fi mai explicit, evidenţiez faptul că în baza Art. 11. 6. din Statutul MLNR (coroborat cu Art. 25 din Constituţia MLNR) şi în baza Art. 40.c. din Constituţia MLNR, într-un Convent în care se dezbate şi se aprobă Bilanţul Contabil, Raportul de gestiune, Raportul cenzorilor, precum şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul fiscal următor NU se pot discuta şi face modificări ale Constituţiei şi Regulamentului General ale MLNR, cum, de asemenea, într-un Convent în care se discută şi se fac modificări la Constituţie şi Regulament NU se aprobă Bilanţul Contabil, Raportul de gestiune, Raportul cenzorilor, precum şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul fiscal următor, pentru că un Convent nu poate fi şi Extraordinar şi Ordinar în acelaşi timp. Pentru ca Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR din 30 aprilie 2011 să fie statutară, constituţională şi regulamentară trebuia să cuprindă pe ordinea de zi ori puncte referitoare la aprobarea Bilanţului Contabil, Raportului de gestiune, Raportului cenzorilor, precum şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul fiscal următor, ori discutarea şi votarea modificărilor la Constituţia şi Regulamentul General ale MLNR. Concluziile care se desprind din Art. 11. 6. din Statutul MLNR, coroborat cu Art. 25 din Constituţia MLNR şi cu Art. 40.c. din Constituţia MLNR şi cu Art. 169, aliniatul 2 din

Regulamentul General sunt următoarele:

a) Conventul din 30.04.2011 a fost convocat ilegal în ceea ce priveşte caracterul sesiunii;
sau
b) În mod ilegal Conventul din 30.04.2011 a pus în discuţie şi a luat hotărâri (nule de drept) privind modificarea Constituţiei şi Regulamentului General al MLNR;
sau – Conventul din 30.04.2011 a fost convocat ilegal, cu o ordine de zi ilegală şi a luat hotărâri ilegale şi nule de drept privind modificarea Constituţiei şi Regulamentului General al MLNR.
c) Conventul din 30.04.2011 a fost convocat ilegal, cu o ordine de zi ilegală şi a luat hotărâri ilegale şi nule de drept privind modificarea Constituţiei şi Regulamentului General al MLNR.

2. În conformitate cu Art. 27 din Constituţia MLNR, „Conventul Extraordinar este convocat de Marele Maestru la cererea motivată a:

a) Marelui Consiliu al Marii Loji Naţionale din România;
b) Cel puţin a jumătate plus unu din Lojile din Obedienţa Marii Loji Naţionale din România.
În cazurile de mai sus, Marele Maestru va comunica data convocării Conventului Extraordinar în termen de cel mult 15 zile libere de la data primirii cererii. Convocarea se va face cu cel puţin 30 de zile libere înainte de data Conventului.” Având în vedere comunicările transmise în Obedienţă este clar că punctul b) iese din discuţie. Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR din 30 aprilie 2011 a fost convocată de Preşedintele Asociaţiei Radu Ninel Bălănescu prin Decretul 401/RB/09.03.6011. Pentru ca termenul de convocare să fie legal, fără a pune la socoteală sărbătorile legale, Conventul ar fi trebuit convocat în jurul datei de 14 ianuarie 2011.

În plus, oricine citeşte corespondenţa electronică primită de la MLNR poate constata singur că Decretul de convocare a AGA din 30 aprilie 2011 este datat 09.03.2011, însă a fost trimis pe 31.03.2011, deci cu 29 de zile calendaristice înaintea datei de desfăşurare a Conventului.

Chiar dacă Decretul de Convocare era datat 14 ianuarie 2011, termenul de convocare este în continuare neconstituţional, pentru că, practic, data convocării este în mod real 31.03.2011. Urmându-se astfel de practici, ar fi fost egal dacă Decretul de convocare ar fi fost datat, să zic, 14 ianuarie 2011, iar convocarea ar fi fost trimisă cu 2-3 zile înainte de Convent, de exemplu în 26 aprilie 2011. Oricum ar fi abordată problema, în nici într-o variantă termenul constituţional de convocare a Conventului Extraordinar nu a fost respectat, chiar dacă, prin absurd şi în mod cu totul exagerat, s-ar invoca faptul că în Constituţie s-a strecurat o greşeală şi în loc de „30 de zile calendaristice” sau de „30 de zile lucrătoare” scrie „30 de zile libere”. Aceasta este legea, iar obligaţia noastră este să o respectăm, nu să o eludăm sau să o interpretăm după interesele personale. Respectarea legislaţiei profane şi masonice reprezintă o obligaţie asumată prin jurământ masonic pe cele trei Mari Lumini, iar, în conformitate cu Art. 8.1.a. din Statutul MLNR, „violarea angajamentelor masonice” (nerespectarea legilor) conduce la pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România. Legat de acelaşi articol constituţional, un alt aspect care ţine de procedura convocării Adunării Generale a Asociaţiei MLNR vizează motivarea cererii convocării. Aceasta nu a fost comunicată în Obedienţă.

Această scăpare (intenţionată sau neintenţionată) a actualei conduceri a Asociaţiei MLNR reprezintă un viciu de procedură, care se adaugă la nerespectarea termenului în care trebuia făcută convocarea.

3. În conformitate cu Art. 28 din Constituţia MLNR, „Convocarea Conventului Extraordinar trebuie să cuprindă ordinea de zi cu problemele expuse, precum şi data, ora şi locul desfăşurării. Ordinea de zi a Conventului Extraordinar se alcătuieşte de către Marele Maestru, după consultări cu Marele Consiliu, şi trebuie să prevadă propunerile Fraţilor ce au solicitat convocarea Conventului Extraordinar.” Într-adevăr, ordinea de zi cu problemele expuse a fost trimisă către Loji o dată cu Decretul nr. 401 (în termen neconstituţional, după cum am arătat mai sus). Însă, ordinea de zi nu prevede propunerile Fraţilor care au solicitat convocarea Conventului. Ordinea de zi a Conventului Extraordinar din 30.04.2011 cuprinde, la punctul 15, votarea propunerile de amendamente la Constituţia şi Regulamentul General al MLNR, ceea ce încalcă, după cum am arătat la punctul 1.1, Art. 11. 6. din Statutul MLNR. Dacă se consideră că Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR a fost convocată în sesiune extraordinară în 30.04.2011 în baza propunerilor unor Fraţi din Obedienţă (sau din Marele Consiliu, acest lucru rămânând o mare necunoscută până în ziua de azi) ce vizează propunerile de amendamente la Constituţia şi Regulamentul General, atunci ar însemna că TOATE propunerile de amendare a Constituţiei şi Regulamentului General al MLNR trebuiau transmise Lojilor din Obedienţă o dată cu convocarea Conventului. După cum am arătat, convocarea propriu-zisă a Conventului a fost făcută practic în 31 martie 2011, nerespectându-se termenul constituţional şi legal de convocare. Unele dintre propunerile de amendare a Constituţiei şi Regulamentului General au fost trimise o dată cu convocarea AGA în sesiune extraordinară, însă altele nu, ultima variantă de modificare a Art. 10, 11 şi a Art. 43 din Constituţia MLNR fiind stabilită în cadrul Ţinutei de Mare Consiliu din 06.04.2011, în urma sesizărilor pe care le-am adresat în scris Marelui Maestru şi Marelui Consiliu cu privire la ilegalitatea acestor propuneri de amendare a Constituţiei MLNR, cât şi cu privire la nocivitatea altor propuneri din acelaşi set. Prin amendamentele respective actuala conducere a MLNR intenţiona să transforme durata mandatelor Marelui Maestru, ale Marilor Demnitari şi Ofiţeri ai MLNR din 3 în 5 ani, începând cu actuala structură de conducere a Asociaţiei, ceea ce ar fi însemnat că Adunarea Generală a Asociaţiei din 6.11.2010 a ales o structură de conducere pentru un mandat de 3 ani, iar AGA din 30.04.2011 vota pentru transformarea duratei respectivelor mandate în 5 ani, adică MLNR ar fi urmat să aibă alegeri de abia în 2015. Cheia acestei manevre ruşinoase era strecurată într-un mod cum nu se poate mai ocultat în propunerea de amendare a Art. 43 din Constituţia MLNR – „Se introduce un nou aliniat – Dacă prin modificarea Constituţiei şi Regulamentului General al M.L.N.R. sau prin amendamentele aduse acestora se schimbă NORME vizând pe Marele Maestru sau Marii Demnitari ai M.L.N.R., respectivele schimbări li se aplică atât Marelui Maestru cât şi Marilor Demnitari aflaţi în funcţie.”

Ca urmare a materialelor întocmite şi transmise de către mine Marelui Maestru, Marelui Consiliu şi Lojilor din Obedienţă, s-a renunţat la propunerea de amendare a Art. 43 din Constituţia MLNR, Marele Maestru subliniind în şedinţa de Mare Consiliu din 6 aprilie 2011 că durata mandatului de 5 ani se va aplica începând cu alegerile din 2013. Sinteza Planşei de Arhitectură a Ţinutei de Mare Consiliu din 6 aprilie 2011 a fost trimisă Lojilor din Obedienţă de către Marele Secretar în data de 13 aprilie 2011, deci cu 17 zile calendaristice înainte de Conventul Extraordinar din 30 aprilie 2011. Pentru ca propunerile de amendamente remodificate de Marele Maestru în Ţinuta de Mare Consiliu din 6.04.2011 să poată fi luate în vedere şi considerate legal înaintate Conventului, ele trebuiau trimise în Loji o dată cu Convocarea Conventului, în termenul de 30 de zile libere înainte de data Conventului. Este mai mult decât evident faptul că termenul constituţional prevăzut la Art. 27, aliniatul 3, coroborat cu Art. 28 din Constituţia MLNR NU a fost respectat cel puţin în ceea ce priveşte această propunere de amendare a Constituţiei MLNR, care a fost votată în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei MLNR întrunită în sesiune extraordinară în 30 aprilie 2011. În concluzie, Hotărârea Conventului MLNR din 30 aprilie 2011 cu privire la modificarea duratei mandatelor Marelui Maestru, Marilor Demnitari şi Marilor Ofiţeri ai MLNR de la 3 la 5 ani a fost supusă la vot ilegal, a fost votată ilegal şi este nulă de drept. De asemenea, nu s-au respectat prevederile Art. 27 şi 28 din Constituţia MLNR, ceea ce înseamnă că Conventul Extraordinar din 30.04.2011 a fost convocat ilegal.

4. În conformitate cu prevederile Art. 40 – 43 din Constituţia MLNR şi ale Art. 169 din Regulamentul General al MLNR, modificarea Constituţiei şi Regulamentului General se poate realiza, citez: Constituţie: „Art. 40. Propunerile de modificare a prezentei Constituţii se pot face până la 31 mai al fiecărui an, de către:

a) Marele Maestru,
b) Cel puţin jumătate plus unu din Lojile din Obedienţa Marii Loji Naţionale din România,
c) Un Convent Extraordinar, convocat pentru efectuarea acestor modificări şi care se va desfăşura cu respectarea condiţiilor stabilite pentru Conventul ordinar anual.
Art. 41. Marele Consiliu al Marii Loji propune discutarea modificărilor înaintate Conventului. Art. 42. Nerespectarea Art. 40 şi 41 anulează aducerea în discuţie a propunerilor de modificare a Constituţiei. Art. 43. Pentru modificarea Constituţiei sau a Regulamentului sunt necesare cel puţin 2/3 din voturile delegaţilor prezenţi.” Regulament General: „Art. 169. Prezentul Regulament pune în aplicare principiile şi normele din Constituţie. El intră în vigoare odată cu Constituţia şi nu poate fi modificat decât de Convent, cu respectarea Art. 40, 41, 42 şi 43 din Constituţie.”

În conformitate cu prevederile Art. 42, nerespectarea Art. 40 anulează aducerea în discuţie a propunerilor de modificare a Constituţiei (şi Regulamentului General, prin coroborarea cu Art. 169 din Regulamentul General al MLNR). Având în vedere că Art. 40. b) pune sub semnul imperativului respectarea procedurilor de convocare a Conventului Extraordinar, ce, după cum am arătat mai sus, nu au fost îndeplinite, se trage concluzia că, în baza Art. 42, se anulează aducerea în discuţie a propunerilor de amendare a Constituţiei şi Regulamentului General ale MLNR în cadrul Conventului din 30 aprilie 2011. În concluzie, AMENDAMENTELE AD– USE LA CONSTITUŢIA ŞI REGULMANETUL GENERAL ALE MARII LOJI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA ÎN CONVENTUL DIN 30 APRILIE 2011 SUNT NULE DE DREPT. Toate argumentele aduse la punctele 1.1-4 demonstrează că Adunarea Generală a Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România întrunită în sesiune extraordinară în 30 aprilie 2011 a fost convocată ilegal, s-a desfăşurat ilegal şi a luat hotărâri ilegale şi nule de drept.

2. NECONSTITUŢIONALITATEA ŞI IREGULARITAEA DESFĂŞURĂRII ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA DIN 30 APRILIE 2011 1.

După cum am arătat mai sus, pentru că a întrunit vicii grave de procedură şi pentru că nu a respectat normele prevăzute în Statutul MLNR şi în Constituţia MLNR, punerea în discuţie a amendamentelor la Constituţia şi Regulamentul General ale Marii Loji Naţionale din România, precum şi votarea acestora în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România din 30 aprilie 2011 au fost nelegale. Drept urmare, hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei MLNR privitoare la amendamentele la Constituţia şi la Regulamentul General ale Marii Loji Naţionale din România sunt nule de drept. Aceasta este cea mai mare ilegalitate a desfăşurării Adunării Generale a Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România din 30 aprilie 2011. Subliniez că, în baza unor argumente şi probe solide, hotărârile luate ilegal ale oricărei Adunări Generale de Asociaţie pot fi atacate în instanţă, în baza procedurii legale. 2. Printr-o scrisoare deschisă trimisă Marelui Consiliu şi tuturor Lojilor din Obedienţă înainte de Conventul MLNR din 30 aprilie 2011, am semnalat în general întregii Obedienţe şi în mod special Marelui Maestru, Marelui Orator şi Marelui Secretar următoarele aspecte: În conformitate cu Articolul 21, aliniatul 2 din Constituţia Marii Loji Naţionale din România, Conventul MLNR se desfăşoară în Ritual de gradul trei, „în conformitate cu ritualul tradiţional”. Aceeaşi prevedere este reluată în Art. 25 din Constituţia MLNR.

În conformitate cu ritualul de gradul trei după care se lucrează în mod legal şi oficial în cadrul Obedienţei noastre, imediat după ce se aprind Luminile se face apelul nominal şi se dă citire Planşei de Arhitectură trasată în Ţinuta anterioară de gradul trei. După ce Secretarul dă citire Planşei, Venerabilul dă cuvântul Fraţilor care au de făcut observaţii referitor la Planşa trasată. După ce observaţiile s-au încheiat (sau dacă nu sunt observaţii) Oratorul prezintă concluziile sale. După concluziile Oratorului, Venerabilul supune la vot aprobarea / respingerea Planşei de Arhitectură. Fraţii din Lojă pot vota pentru aprobarea sau respingerea Planşei. Drept urmare, respectarea ritualului de gradul trei dintr-un Convent al Marii Loji Naţionale din România şi, implicit, a Art. 21 şi 25 din Constituţia MLNR, presupune, în mod automat, urmarea aceleiaşi proceduri în cadrul Conventului MLNR, respectiv:
1. deschiderea lucrărilor;
2. apelul nominal;
3. citirea Planşei de Arhitectură din Conventul precedent;
4. supunerea la vot a Planşei de Arhitectură din Conventul precedent. În acest mod se procedează şi în Conventele altor Mari Loji regulare. În Conventul din 30 aprilie 2011, Marele Maestru Radu Ninel Bălănescu ar fi trebuit să dea cuvântul Marelui Secretar pentru a citi Planşa de Arhitectură a Conventului MLNR din 6 noiembrie 2010, iar după aceea ar fi trebuit să permită Fraţilor să ia cuvântul şi să facă observaţii pe marginea respectivei Planşe, urmând, ca în final, după concluziile Marelui Orator, să supună Planşa la vot. Aceste proceduri NU au fost respectate în cadrul Conventului Marii Loji Naţionale din România din 30 aprilie 2011, ceea ce înseamnă că Adunarea Generală a Asociaţiei din 30.04.2011 s-a desfăşurat neregulamentar şi neconstituţional. Ţin să subliniez că în conformitate cu prevederile Art. 1.3. din Statutul MLNR („Marea Lojă Naţională din România respinge ab initio şi califică drept abuz de drept orice încălcare a Constituţiei şi legilor statului român, precum şi a dispoziţiilor prezentului Statut”), coroborate cu Art. 17.2. din Statutul MLNR („Reglementările de organizare şi funcţionare specifice (R. O. F.), denumite în mod tradiţional „Constituţia şi Regulamentul General al M.L.N.R.” sunt parte integrantă a prezentului Statut, acestea trebuind să respecte – sub sancţiunea nulităţii absolute – Constituţia României şi ordinea de drept, precum şi Landmark-urile Francmasoneriei Universale”), nerespectarea procedurilor prevăzute în ritualul de gradul 3 al Marii Loji Naţionale din România poate fi reprezentată prin următoarea schemă, cu atât mai mult cu cât vorbim despre Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR: ÎNCĂLCARE RITUAL = ÎNCĂLCARE CONSTITUŢIE MLNR = ÎNCĂLCARE STATUT MLNR = ABUZ DE DREPT Întreaga conducere a Marii Loji Naţionale din România era în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aceste aspecte, pe care le-am semnalat şi argumentat în amănunţime înainte de Convent. Cu toate acestea, nu s-a luat nici o măsură pentru intrarea în normalitate şi a fost preferată ilegalitatea în locul legalităţii.

De ce? Avea actuala conducere a MLNR ceva de ascuns faţă de Fraţi? Actuala conducere a MLNR se temea de ceva? Îi era actualei conduceri a MLNR frică de faptul că vreun membru al MLNR s-ar putea să spună ceva de faţă cu Marii Maeştri străini? Sau doar s-a invocat prezenţa acestora ca paravan după care să se ascundă „cineva”, pentru că altfel soluţia era simplă: după conducerea în afara templului a delegaţiilor străine, se putea trece la discutarea problemelor administrative ale MLNR, care nu priveau invitaţii străini.

3. În conformitate cu prevederile Art. 11.10 din Statutul MLNR, „În problema aprobării Raportului de gestiune şi a Bilanţului contabil, Preşedintele MLNR şi membrii Consiliului Director, precum şi membrii Comisiei de Cenzori, NU VOTEAZĂ”. Nici eu şi nici membrii Lojilor din Obedienţă nu cunoaştem componenţa Consiliului Director actual al MLNR, căci, deşi Consiliul Director are prerogative extrem de importante, prevăzute la Art. 13 Statutul MLNR, mai ales în ceea ce priveşte administrarea patrimoniului MLNR, Marele Secretar a ales să păstreze secretă componenţa Consiliului Director al MLNR şi nu a comunicat-o Lojilor din Obedienţă. Îi amintesc pe această cale că această lipsă indiscutabilă de transparenţă a activităţii MLNR contravine flagrant promisiunilor din programul „Masoneria Română pentru România” al PRFR Radu Ninel Bălănescu („administrarea patrimoniului Marii Loji Naţionale din România într-un mod transparent” – pag. 7 din Programul „Masoneria Română pentru România”). Drept consecinţă a acestei secretizări de nepermis pentru o echipă de conducere a MLNR, nici un delegat la Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR din 30.04.2011 nu poate afirma dacă membrii Consiliului Director al MLNR au votat aprobarea Raportului de gestiune şi a Bilanţului contabil. Însă, toţi cei care au participat la Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR din 30.04.2011 pot afirma cu certitudine că cel puţin Preşedintele Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România, Prea Respectabilul Radu Ninel Bălănescu a votat aprobarea Raportului de gestiune şi a Bilanţului contabil. Acest lucru este consemnat şi în Procesul Verbal al Adunării Generale a Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România, care a fost trimis în Loji de Marele Secretar. În concluzie, Preşedintele MLNR, Prea Respectabilul Radu Ninel Bălănescu a încălcat în deplină cunoştinţă de cauză prevederile Art. 11.10 din Statutul MLNR, ceea ce implică că Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR din 30 aprilie 2011 s-a desfăşurat ilegal. După ce actuala conducere a Asociaţiei MLNR se va hotărî să desecretizeze componenţa Consiliului Director al Asociaţiei se va putea constata dacă şi ceilalţi membri ai Consiliului Director au încălcat prevederile Art. 11.10 din Statutul MLNR.

4. În conformitate cu prevederile Art. 10, Art. 12, g), Art. 16, Art. 21 din Constituţia MLNR, drept de vot în Convent nu pot avea decât membrii cu drept de vot din Marele Consiliu: Marele Maestru în exerciţiu, Pro Marii Maeştrii, Marele Prim Supraveghetor, Marele Al Doilea Supraveghetor, Marele Orator, Marele Trezorier şi Marii Secretari. De asemenea, în Constituţie scrie clar la Art. 21 că Marii Maeştri Onorifici nu au drept de vot în Convent decât dacă sunt delegaţi de Lojă.
Cu toate acestea, Marele Maestru Onorific (cu titlul de „Fondator”) Costel Iancu şi Marii Maeştri de Onoare ai MLNR au votat ilegal în Conventul din 30 aprilie 2011 la toate punctele de pe ordinea de zi care implicau votul în Convent, ceea ce constituie un alt argument că Adunarea Generală a Asociaţiei MLNR din 30.04.2011 s-a desfăşurat ilegal.

5. Remarc faptul că Decretele emise de Prea Respectabilul Mare Maestru Radu Ninel Bălănescu în perioada 6.11.2010 – 29.04.2011, deci în 6 luni, sunt cu doar aproximativ 100 la număr mai puţine decât numărul total de Decrete emise de Prea Respectabilul Mare Maestru E. O. Chirovici în 7 ani de mandat. De asemenea, remarc faptul că dintre cele 428 de Decrete emise de Marele Maestru Radu Ninel Bălănescu în 6 luni de mandat, 93% se referă la numiri în funcţie şi la acordarea de distincţii şi medalii, iar 4% se referă la aprobarea înfiinţării de noi Loji. O persoană decentă nu poate să nu remarce că numărul de Inspectori Experţi şi de Mari Inspectori Generali Adjuncţi (funcţie care nici măcar nu există în nomenclatorul de funcţii al MLNR!!!) este de-a dreptul ilar şi că transpune rolul Marilor Ofiţeri ai MLNR într-un registru al ridicolului. Cum de asemenea este imposibil să nu se remarce că Lojile şi persoanele implicate în campania electorală a echipei de campanie a lui Radu Bălănescu au fost recompensate din plin şi fără jenă cu medalii şi funcţii. Unii susţinători ai prezentei conduceri au fost chiar iertaţi de toate neregulile comise în timpul mandatului PRFR Chirovici şi li s-a ridicat suspendarea din Ordin, în timp ce alţii au primit şi medalii, şi funcţii în aparatul administrativ al MLNR şi chiar şi salarii deloc mici.

Doar 3% dintre Decretele emise de Prea Respectabilul Mare Maestru Radu Ninel Bălănescu în perioada 6.11.2010 – 29.04.2011 au vizat organizarea şi activitatea Marii Loji Naţionale din România. Principala problemă a Decretelor votate de Conventul MLNR din 30 aprilie 2011 este neretragerea Decretului nr. 329/RB/14.12.6010, care aducea modificări ilegale la Constituţia şi Regulamentul General ale Marii Loji Naţionale din România prin modificări aduse la Constituţia şi Regulamentul General ale MLNR cu încălcarea prevederilor de la Art. 40-43 din Constituţia MLNR şi ale Art. 169 din Regulamentul General al MLNR, respectiv:

– Art. II.3 – mărirea numărului de membri fondatori ai unei noi Loji Simbolice de la 7 la 11, modificându-se astfel, prin încălcarea Art. 40-43 din Constituţia MLNR şi a Art. 169 din Regulamentul General al MLNR, Art. 1 din Regulamentul General al MLNR.
Prin neretragerea Decretului nr. 329/RB/14.12.6010 şi prin supunerea la vot în bloc a Decretelor actuala conducere a MLNR a modificat pe ascuns, printr-un subterfugiu birocratic, Regulamentul MLNR, fără să respecte Art. 40-43 din Constituţia MLNR şi a Art. 169 din Regulamentul General al MLNR, Art. 1 din Regulamentul General al MLNR.
– Art. I.1. – încadrarea Asistenţilor Marelui Maestru în rândul membrilor cu drept în Marele Consiliu şi, implicit, în Convent, ceea ce constituie dezideratul exprimat clar de Radu Bălănescu în programul „Masoneria Română pentru România” la pag. 10 – citez: „creşterea reprezentativităţii tuturor zonelor la nivel de Mare Consiliu (reprezentanţi cu drept de vot)”.

În materialele pe care le-am trimis Marelui Maestru şi Marelui Consiliu în martie şi aprilie, materiale pe care le-am trimis şi tuturor Lojilor înainte de Convent, atrăgeam atenţia că, folosindu-se de caracterul imprecis al formulării primului articol din Decretul nr. 329, Marele Maestru Radu Bălănescu încerca, aşa cum şi-a dorit încă de la începutul campaniei sale şi după cum reiese şi din propriul program, să includă Asistenţii în rândul membrilor Marelui Consiliu care au drept de vot şi care, automat, votează şi în Convent, fără a fi delegaţi de Lojă. Protejat de o formulare neclară, Radu Bălănescu şi-ar fi asigurat 28 de voturi în orice Convent prin acest subterfugiu. Din fericire pentru Obedienţă, în urma semnalelor mele de alarmă, Marele Maestru Radu Bălănescu a avut decenţa să nu recurgă la acest subterfugiu şi a anunţat la începutul lunii aprilie că Asistenţii nu au drept de vot în Marele Consiliu. Având în vedere că un act legislativ se anulează doar printr-un alt act legislativ, era normal să se emită un Decret prin care să se anuleze sau modifice Decretul nr. 329. În 12.04.2011 a fost emis Decretul nr. 408, prin care se modifică Decretul nr. 329: „Asistentul Marelui Maestru al MLNR este Mare Ofiţer şi membru al Marelui Consiliu, conform Hotărârii Conventului MLNR din 6.11.6010, fără drept de vot”. Ar fi fost bine dacă acest Decret era trimis de Marele Secretar tuturor Lojilor înainte de Convent, iar Fraţii ar fi putut vedea că Marele Maestru, dacă este sfătuit constructiv şi de persoane dezinteresate, ia măsuri pentru ca Marea Lojă să nu se transforme într-o dictatură, iar Lojile într-o masă de manevră. Însă, din păcate şi probabil pentru că este unul dintre cei care dau sfaturi greşite Marelui Maestru, Marele Secretar a ales să ascundă acest Decret, pe care l-a trimis în Loji de abia după două săptămâni de la data Conventului, menţinând astfel o stare de nemulţumire în Obedienţă.

– Art. III. 5 – „acordarea sporurilor de salariu se face numai după avizarea lor de către Asistentul Marelui Maestru”, normă a cărei introducere ar fi însemnat încălcarea Constituţiei, Regulamentului General şi Landmark-ului privitor la autonomia Lojii, după cum atrăgeam atenţia în materialele trimise în martie şi aprilie. Pentru binele întregii Obedienţe, modificarea acestui articol a constituit de asemenea subiectul Decretului nr. 408, iar întreaga discuţie de la punctul anterior se aplică şi în acest caz.

În ceea ce priveşte celelalte Decrete care au fost supuse aprobării Conventului din 30 aprilie 2011, se poate constata că, înainte de Convent, unele dintre ele au fost trimise prin email Lojilor din Obedienţă, în timp ce unele nu. Faţă de lista de Decrete emise în perioada 6.11.2010 – 29.04.2011, care au fost supuse aprobării Conventului din 30.04.2011, nu au fost trimise în Obedienţă înainte de Convent Decretele cu numerele 51, 52, 105, 161, 241, 328, 351, 356, 377, 403-428. Începând cu Decretul nr. 408, Decretele emise în aprilie au fost trimise Lojilor de abia la o distanţă de două săptămâni de la Convent. Dacă ne uităm pe lista de Decrete validate de Conventul din 30 aprilie 2011, găsim următoarele explicaţii în dreptul Decretelor pe care Lojile nu le-au primit înainte de Convent:

– 51 – încetare de drept mandate Mare Demnitar, Mare Ofiţer;
– 52 – eliberare din funcţie Mari Demnitari şi Mari Ofiţeri;
– 105 – Inspector Expert Marius Macovei ptr. Or. Braşov;
– 161 – Inspector Expert Cristian Daniel Pop ptr. Or. Bucureşti;
– 241 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Mircia Dumitrescu;
– 328 – NU EXISTĂ pe lista de Decrete validate de Convent;
– 351 – Secretar Zonal Victor Iovici ptr. Zona Bucureşti, Ilfov, Giurgiu;
– 356 – Ospitalier Zonal Fr. Petre Terzi ptr. zona masonică Bucureşti, Ilfov, Giurgiu;
– 403 – Recunoaşterea RF Gabriel Gherasim Drept Eminent Mare Comandor;
– 404 – Recunoaştere Marea Lojă a Principatului Monaco;
– 405 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Mircea Boantă;
– 406 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Gheorghe Grigoraş;
– 407 – Comisia MLNR Colegiul Lectorilor;
– 408 – Modificări la Decretul 329/RB/14.12.6010 privind instituţia Marelui Maestru;
– 409 – Inspector Expert Fr. Ion Calenic ptr. Or. Constanţa;
– 410 – Orator Zonal Fr. Bogdan Minescu ptr. zona Vrancea, Galaţi, Brăila;
– 411 – Constituire RL Pax Europa nr. 352 Or. Bucureşti;
– 412 – Ordinul Meritul Masonic RL Unirea nr. 89, Or. Piteşti;
– 413 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Radu Popa;
– 414 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Iacob Balaban;
– 415 – Recunoaştere Marea Lojă din Panama, AF&AM;
– 416 – Recunoaştere Marea Lojă Statul Baja California Mexic;
– 417 – Inspector Expert Sorin Grigorescu ptr. Or. Braşov;
– 418 – Constituire RL provizorie Eugeniu Carada nr. 353 Or. Bucureşti;
– 419 – Constituire RL provizorie Cavalerii Fraternităţii nr. 354 Or. Bucureşti;
– 420 – Constituire RL provizorie Zorile nr. 355 Or. Bucureşti;
– 421 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Marian Dumitru;
– 422 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Cristinel Deaconescu;
– 423 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Metin Apti;
– 424 – Ordinul Masonic Român în Grad de Cavaler Fr. Antonie V. Caraivan;
– 425 – Medalia Sever Frenţiu Fr. Cristian Dumitrescu Pro Mare Maestru din Trecut;
– 426 – Ordinul Masonic Român în Grad de Mare Ofiţer Fr. Alexandru Dumitriu;
– 427 – Mare Maestru de Onoare Ad-Vitam Rudiger Templin;
– 428 – Ordinul Masonic Nat Granstein Fr. Gustavo Raffi.

Lista de Decrete ocultate este destul de lungă pentru o echipă de conducere a Marii Loji care a atras voturile Fraţilor promiţându-le maxima transparenţă în guvernarea MLNR. În plus, Marele Secretar este obligat să trimită Lojilor din Obedienţă Decretele emise de Marele Maestru – caea ce înseamnă că Marele Secretar nu şi-a îndeplinit obligaţiile statutare şi nici pe cele morale faţă de Fraţii săi din Obedienţă. Sau înseamnă că actuala conducere a MLNR nu tratează Lojile din Obedienţă decât ca pe o masă de manevră şi că urmăreşte ca această masă de manevră să voteze în deplină necunoştinţă de cauză. Acesta este începutul şi în mod firesc mă întreb ce va urma în viitor. Conducerea MLNR avea ceva atât de delicat de ascuns faţă de Fraţi încât aceste Decrete nu puteau fi văzute de Fraţii din Obedienţă? Cui folosea ca aceste Decrete să rămână ascunse? În afară de inexistenţa suspectă a Decretului 328, alte câteva Decrete din această listă ridică probleme mari, anume 51, 52 şi 408.

Este departe de mine de a pleca de la premiza de vinovăţie, însă trebuie subliniat foarte clar că dacă vreodată cineva, oricine, ar invoca orice aspect privitor la Asociaţia Marea Lojă Naţională din România, în baza Decretului cu numărul 328, aprobat de Adunarea Generală a Asociaţiei în data de 30.04.2011, situaţia ar fi de o gravitate foarte mare. Sper să fie doar o scăpare a Marelui Secretar şi nu o acţiune în formă organizată de manipulare şi înşelare a Obedienţei MLNR. Nu cunosc conţinutul Decretelor cu numerele 51 şi 52, însă din descrierea lor din lista semnată „pentru conformitate” de Marele Secretar Cătălin Tohăneanu ele par să fie Decretele prin care au fost eliberaţi din funcţii foştii Mari Demnitari şi Mari Ofiţeri ai MLNR. Ceea ce noi, membrii Obedienţei, nu cunoaştem este dacă aceste eliberări din funcţie s-au făcut în baza unui temei legal sau nu. Nu vreau să învinovăţesc pe nimeni, însă mi se pare normal să devin circumspect atunci când îmi sunt ascunse lucruri.

Un alt aspect privitor la Decretele 51 şi 52 este acela referitor la mandatul preşedinţilor şi membrilor Comisiilor MLNR, atât ai celor permanente, cât şi ai celor provizorii. Mandatul lor a încetat sau nu? Pun această întrebare deoarece, în afară de Comisiile a căror componenţă a fost numită prin Decret de Marele Maestru din Trecut E. O. Chirovici, Adunarea Generală a Asociaţiei din 19 noiembrie 2005 a ales, în cadrul lucrărilor în plen, componenţa Comisiei pentru Constituţie şi Regulament. La membrii aleşi iniţial de Conventul din 19.11.2005 s-au adăugat alţi membri, conform hotărârilor luate de Comisia amintită, promulgate prin Decret de Marele Maestru din Trecut E. O. Chirovici. Decretele au fost trimise în Obedienţă şi validate de Conventele următoare ale MLNR, tot în deplină cunoştinţă de cauză.

Dacă echipa de conducere actuală a MLNR a ales, printr-un subterfugiu birocratic, să întrerupă mandatul membrilor Comisiei pentru Constituţie şi Regulament votată de Conventul MLNR din 19.11.2005, cât şi al membrilor votaţi de Conventele următoare, atunci situaţia este extrem de gravă şi ar trebui sancţionată ca atare, cel puţin din punct de vedere moral, căci dacă Obedienţa a fost înşelată printr-un astfel de subterfugiu şi a votat în necunoştinţă de cauză încetarea mandatelor membrilor Comisiei pentru Constituţie şi Regulament, hotărârea Conventului din 30.04.2011 îşi produce efectele, însă pentru această înşelătorie trebuie traşi la răspundere cei care au semnat Decretele 51 şi 52, respectiv Marele Maestru Radu Ninel Bălănescu, Marele Orator Remus Borza, Marele Secretar Cătălin Tohăneanu, cât şi cel care avea obligaţia să trimită Decretele 51 şi 52 în Obedienţă, adică Marele Secretar Cătălin Tohăneanu. Un alt aspect privitor la Decretele 51 şi 52 este acela referitor la mandatul preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiilor Maeştrilor Venerabili ai MLNR, ce se încadrează în categoria Comisiilor MLNR. Organizată pe Colegii în funcţie de Zonele MLNR, Obedienţa a ales la nivel zonal o anumită componenţă a unor Colegii de Maeştri Venerabili (din Trecut). La întrunirile în care s-au făcut propunerile şi au fost aleşi respectivii Maeştri Venerabili din Trecut în funcţiile din cadrul fiecărui Colegiu în parte au participat Maeştrii Venerabili ai fiecărei Zone masonice în parte. Hotărârile acestor Maeştri Venerabili au fost promulgate prin Decretul cu numărul 538 din 23 iunie 2010, emis de Marele Maestru din Trecut E. O. Chirovici. Prin urmare, nu numai că se poate vorbi de o cunoştinţă de cauză a Obedienţei, ci de voinţa şi de hotărârile Obedienţei în respectivele cazuri. Ce s-a întâmplat cu voinţa întregii Obedienţe în ceea ce priveşte Colegiile Maeştrilor Venerabili? A fost anulată şi înşelată prin practica total lipsită de transparenţă a actualei conduceri a Marii Loji Naţionale din România sau Decretul cu numărul 538 din 23 iunie 2010 continuă să îşi producă efectele? La această întrebare ar trebui să răspundă Marele Maestru în termenul cel mai scurt cu putinţă.

Dacă Decretele 51 şi 52 se referă la întreruperea mandatelor preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiilor Maeştrilor Venerabili ai MLNR, atunci avem de-a face cu o înşelătorie. De ce afirm acest lucru? Pentru că Obedienţa i-a dorit şi votat pe acei Fraţi în acele funcţii şi trebuia ca Obedienţa să fie întrebată dacă îi mai doreşte pe acei Fraţi în acele funcţii sau dacă doreşte să îi schimbe. Aşa ar fi fost cinstit, onorabil şi transparent. Însă dacă prin Decretele 51 şi 52 se anulează mandatele respectivilor Fraţi, atunci nu mai avem de-a face cu o acţiune cinstită, onorabilă şi transparentă, pentru că cei care au semnat Decretele 51 şi 52, respectiv Marele Maestru Radu Ninel Bălănescu, Marele Orator Remus Borza, Marele Secretar Cătălin Tohăneanu, cât şi cel care avea obligaţia să trimită Decretele 51 şi 52 în Obedienţă, adică tot Marele Secretar Cătălin Tohăneanu, nu ne-au spus nouă, membrilor cotizanţi din Obedienţă ce votăm şi ne-au determinat să votăm în necunoştinţă de cauză, deci ne-au dezinformat şi înşelat. Sper din tot sufletul că situaţia nu stă în aceste moduri, asta pentru a mai putea crede în onoarea şi respectabilitatea Marelui Maestru şi Marelui Consiliu al Marii Loji Naţionale din România.

Oricum ar sta situaţia şi oricine ar sta în spatele construcţiei reţelei de dezinformare şi manipulare a actualei conduceri a MLNR, un lucru este cert: cei care sunt răspunzători, care girează şi care comit aceste acte de dezinformare şi manipulare, cât şi de ocultare a anumitor informaţii, sunt Preşedintele Asociaţiei MLNR Radu Ninel Bălănescu şi Secretarul Asociaţiei MLNR Cătălin Tohăneanu.

Decretul nr. 408, din 12 aprilie 2011, a fost un semn de reacţie promptă a Marelui Maestru la semnalele mele de alarmă privind denaturarea instituţiilor MLNR şi a rostului pe care îl are conducerea unei Mari Loji în relaţie cu Lojile aflate în Obedienţa sa. În numele tuturor Fraţilor care preţuiesc tradiţia masonică, conservarea Landmark-urilor şi care nu acceptă sub nici o formă ca într-o Masonerie regulară să pătrundă pe uşa din spate umbrele profanului, tentativele de manipulare şi maşinaţiunile electorale, ţin să îi mulţumesc Marelui Maestru pentru decizia pe care a luat-o privind modificarea parţială a Decretului nr. 329. Cu atât mai mult nu îmi explic gestul Marelui Secretar, care a ţinut ascuns acest Decret până după Convent. 6.

După ce a făcut apelul nominal, Marele Secretar a anunţat că sunt prezente 291 de Loji în Convent. 291 de Loji prezente din 355 înseamnă că circa 20% din Lojile din Obedienţă au refuzat să îşi trimită la Convent măcar un delegat. Dacă nu poate veni Venerabilul, Primul Supraveghetor, Secundul Supraveghetor etc., este imposibil să nu existe cel puţin un Maestru Mason care să poată reprezenta Loja la Convent – de aceea spun refuz. Marele Secretar a anunţat că la Convent sunt prezenţi 804 delegaţi. Faţă de Conventul din 6.11.2010 este o descreştere a numărului de delegaţi cu mai bine de 170 de Fraţi, în contextul în care Lojile s-au înmulţit, iar numărul de Maeştri Masoni a crescut moderat. După norma de reprezentare de 1 la 7 Maeştri, 170 delegaţi absenţi înseamnă că cca 1000 de fraţi au rămas nereprezentaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei.

Nu poate fi trecut cu vederea faptul că multe Loji, deşi aveau dreptul la mai mulţi delegaţi, nu au trimis mai mult de un Frate care să le reprezinte la Convent. De asemenea, mai mulţi Fraţi au reclamat faptul că, deşi la Convent nu erau admişi invitaţi din partea Lojilor din Obedienţă, a fost permis accesul în sală mai multor Fraţi decât în mod normal. Există şi reclamaţii cu privire la faptul că mulţi Fraţi ori au părăsit sala în care se desfăşura Conventul, ori au refuzat să voteze. Care ar fi problemele ridicate de aceste aspecte? Răspunsul este simplu: numărul de voturi consemnat în Procesul-Verbal al Adunării Generale a Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România din data de 30.04.2011 nu este cel real, prin urmare Procesul-Verbal nu consemnează o realitate, ci un fals.

Principalul argument este următorul: NU au fost numărate voturile pro şi contra, ci doar voturile contra, iar voturile pro au fost calculate scăzându-se numărul voturilor contra din numărul total de delegaţi anunţaţi de Marele Secretar. Marele Secretar a anunţat că anumite rezoluţii au trecut cu un număr anumit de voturi, însă fără ca nimeni să numere voturile pentru, ci doar pe cele împotrivă. Dacă s-ar fi numărat şi voturile pentru, numărul de voturi cu care a trecut o rezoluţie ar fi fost mai mic decât cel anunţat, având în vedere că foarte mulţi Fraţi nu au ridicat mâna nici pentru, nici împotriva propunerilor respective şi foarte mulţi fraţi părăsiseră templul. Dacă în cazul aprobării Decretelor sau în cazul aprobării Bugetului situaţia a fost clară, existând doar foarte puţine voturi împotrivă, situaţia este neclară în ceea ce priveşte propunerile de amendare a Constituţiei şi Regulamentului General, care, pentru a fi considerate aprobate, trebuiau să întrunească două treimi din voturile celor prezenţi.

Principala problemă se întâlneşte în cazul hotărârii privitoare la prelungirea mandatului Marelui Maestru, Marilor Demnitari şi Ofiţeri de la 3 la 5 ani, unde voturile împotrivă au fost foarte multe, iar mulţi Fraţi participanţi la Convent susţin că, în mod real, având în vedere câţi Fraţi au refuzat să voteze pro sau contra, nu s-au întrunit două treimi. Singura concluzie care se desprinde din această situaţie este aceea că Procesul de numărare a voturilor fost viciat. Un alt amănunt confirmă intenţionalitatea conducerii MLNR de viciere voită şi bine calculată a procesului de numărare a voturilor din cadrul Conventului din 30.04.2011. În conformitate cu prevederile Art. 11.9. din Statutul MLNR „toate Hotărârile Adunărilor Generale ale MLNR trebuie consemnate în „Registrul de Procese-Verbale al Adunării Generale, Secretariatul General al Asociaţiei fiind obligat să trimită Lojilor de lucru – după fiecare Adunare Generală – copii ale respectivelor Procese-Verbale”.

Un Proces-Verbal valid trebuie să cuprindă, pe lângă textul propriu-zis, în care se consemnează numărul şi numele celor prezenţi la AGA şi Hotărârile luate (cu numărul de voturi pro şi contra), şi SEMNĂTURILE TUTUROR CELOR PREZENŢI. PENTRU CA HOTĂRÂRILE LUATE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA SĂ POATĂ FI CONSIDERATE VALIDE, ELE TREBUIE ÎNSOŢITE DE SEMNĂTURILE TUTUROR CELOR CARE AU FOST PREZENŢI ÎN CADRUL ÎNTRUNIRII RESPECTIVE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI. Din corespondenţa primită de la Marea Lojă constat că Marele Secretar a omis să trimită în Obedienţă lista cu semnăturile celor prezenţi la Adunarea Generală a Asociaţiei din 30.04.2011 ca anexă la Procesul-Verbal al AGA din respectiva dată, ceea ce face ca Procesul-Verbal să fie nul. Această omisiune atestă ori faptul că Marele Secretar este incompetent – trimiţând Lojilor de lucru un Proces-Verbal nul – ori faptul că numărarea voturilor a fost viciată, iar Marea Lojă face tot posibilul pentru a masca acest adevăr.

În conformitate cu prevederile Articolului 1.3. din Statutul MLNR, încălcarea prevederii de la Art. 11.9. din Statutul MLNR constituie un abuz de drept comis de Marele Secretar Cătălin Tohăneanu, care este încadrat de legea penală în rândul faptelor ilicite. 7. În conformitate cu Art. 13.4. din Statutul MLNR, „Consiliul Director supune aprobării Adunării Generale forma şi conţinutul formularelor şi documentelor interne specifice Asociaţiei”. Lojile participante la Conventul MLNR din 30.04.2011 au primit ritualuri de ucenic modificate, în care au fost schimbate multe aspecte din ritualurile după care lucrează Lojile din Obedienţă şi au fost introduse foarte multe lucruri noi, despre care nimeni din Obedienţa MLNR nici măcar nu a auzit până în prezent şi despre care foarte mulţi Fraţi se întreabă dacă se practică în Marile Loji regulare. Marele Maestru (Preşedintele Asociaţiei şi al Consiliului Director) NU a supus aprobării Conventului aceste noi ritualuri, cum ar fi trebuit s-o facă conform prevederilor Art. 13.4. din Statutul MLNR. În plus, Lojile au fost anunţate că s-au introdus noile ritualuri de gradul 1, fără nici o altă specificaţie sau procedură statutară, constituţională şi regulamentară. Rezultă că Preşedintele Asociaţiei şi Consiliul Director al Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România au încălcat prevederile Art. 13.4. din Statutul MLNR şi, drept consecinţă, aceste aşa-zise noi ritualuri NU au nici o valoare legală şi sunt nule de drept, din moment ce Adunarea Generală a Asociaţiei nu a luat nici o hotărâre prin vot în privinţa lor. Aceeaşi problemă se pune în cazul noii sigle a Marii Loji Naţionale din România, cu atât mai mult cu cât vechea siglă a MLNR a fost aprobată şi votată în cadrul unui Convent al MLNR în timpul Marelui Maestru din Trecut Sever Frenţiu.

Aceeaşi problemă se pune în cazul noilor formulare, fişe, jurăminte etc. ale Marii Loji Naţionale din România, cu atât mai mult cu cât vechile documente au fost votate şi aprobate în cadrul unui Convent al MLNR în timpul Marelui Maestru din Trecut Gheorghe Comănescu. Constat că actuala conducere a MLNR nu doreşte să rezolve aceste probleme, ci să le adâncească, mai ales într-un punct atât de sensibil şi important pentru o Masonerie regulară cum este ritualul după care lucrează Lojile din Obedienţă.

3. CONCLUZII

În încheiere ţin să evidenţiez consecinţele nerespectării Statutului, Constituţiei, Regulamentului General şi Ritualurilor Marii Loji Naţionale din România. Art. 17.2. din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România prevede că „Reglementările de organizare şi funcţionare specifice (R. O. F.), denumite în mod tradiţional „Constituţia şi Regulamentul General al M.L.N.R.” sunt parte integrantă a prezentului Statut, acestea trebuind să respecte – sub sancţiunea nulităţii absolute – Constituţia României şi ordinea de drept, precum şi Landmark-urile Francmasoneriei Universale”.

Art. 1.3. din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România prevede că „Marea Lojă Naţională din România respinge ab initio şi califică drept abuz de drept orice încălcare a Constituţiei şi legilor statului român, precum şi a dispoziţiilor prezentului Statut”. Art. 6 din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România prevede că toţi membrii Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România au obligaţia „să respecte Constituţia şi legile ţării, prezentul Statut, precum şi toate Hotărârile organelor de conducere ale MLNR”.

Art. 12.1. din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România prevede că „Preşedintele MARII LOJI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA (Marele Maestru) este garantul înfăptuirii scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei, al respectării şi aplicării prezentului Statut şi al legilor ţării, precum şi al păstrării unităţii şi prestigiului MLNR, el fiind ales de Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 (trei) ani, potrivit reglementărilor R.O.F.”. Art. 16, lit. B, Alin. 6 din Constituţia Marii Loji Naţionale din România prevede că îndatoririle Marelui Orator sunt acelea de a veghea „la respectarea Constituţiei şi Regulamentului General al Marii Loji Naţionale din România” şi de a întrerupe „cu argumente, orice discuţie care este contrară Constituţiei şi Regulamentului General”. În conformitate cu Art. 8.1.a. din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România „calitatea de membru al Asociaţiei se pierde astfel: prin excludere, potrivit prevederilor şi procedurilor R.O.F., determinată de: […] comiterea oricărui abuz de drept urmată de consecinţe grave pentru MLNR sau pentru interesele legitime ale oricărui membru al Asociaţiei; violarea angajamentelor masonice sau neplata timp de un an a cotizaţiei […]”.

În consecinţă, în baza acestor prevederi din Statutul Asociaţiei Marea Lojă Naţională din România, pentru toate neregulile şi încălcările Statutului, Constituţiei, Regulamentului General şi Ritualurilor Marii Loji Naţionale din România care au fost enumerate mai sus, Marele Maestru, Marele Secretar, Marele Orator ai MLNR şi întregul Consiliu Director al MLNR trebuie demişi din funcţie, cu atât mai mult cu cât calitatea de membru al Asociaţiei MLNR se pierde prin excludere pentru „comiterea oricărui abuz de drept urmată de consecinţe grave pentru MLNR sau pentru interesele legitime ale oricărui membru al Asociaţiei”. Toate încălcările Statutului, Constituţiei, Regulamentului General şi Ritualurilor Marii Loji Naţionale din România care au fost enumerate mai sus au consecinţe grave pentru MLNR şi pentru interesele legitime ale multor membri ai Asociaţiei. De asemenea, abuzurile de drept comise de fostul Preşedinte al Asociaţiei Eugen Ovidiu Chirovici, care au fost prezentate şi argumentate în materialele anterioare şi prin care acesta a viciat alegerile pentru noul Preşedinte al Asociaţiei MLNR, au consecinţe grave pentru MLNR, în general pentru interesele legitime ale multor membri ai Asociaţiei şi în mod special pentru interesele legitime ale Fratelui Traian Caramanian, căruia i-a fost încălcat dreptul prevăzut la Art. 7, aliniatul 2 din Statutul MLNR, anume acela de a fi ales, „conform prevederilor R.O.F. în toate organele de conducere ale Lojilor de lucru sau ale MLNR”.

Am zis!

Cristian Gherasim,
Mare Inspector General din Trecut

Print Friendly, PDF & Email

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.